Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Hadriánova

Ulica je pomenovaná po rímskom cisárovi menom Publius Aelius Hadrianus, ktorý pochádzal z kolónie Italika v dnešnom Španielsku a žil v rokoch 76 až 138. Cisárom sa stal v roku 117.

Preferoval ochranu hraníc pred dobýjaním ďalších území. Ako súčasť hraníc Rímskej ríše Limes Romanus dal postaviť Hadriánov val v severnom Anglicku s dĺžkou 117 km, ktorý spájal Severné a Írske  more. Išlo o kamenné a hlinené opevnenie, s hrúbkou a výškou od 3 – 6 m. Pozdĺž valu viedli z vnútornej strany cesty a boli umiestnené sídla posádok, boli tam vybudované kastely a brány. Hadriánov val, ako aj časť hraníc na rýnsko-dunajskom pomedzí, boli v čase vzniku považované za zázrak techniky.

Cisár navštívil takmer všetky provincie – nielenže mal záľubu v cestovaní a bol zvedavý, ale preveroval aj pohotovosť légií a spoznával potreby obyvateľov vo svojej ríše.

Vybudoval premyslenú úradnícku správu, uskutočnil rozsiahlu právnu, finančnú a vojenskú reformu a došlo tiež k humanizácii práv otrokov. Spojenie so vzdialenejšími oblasťami zabezpečovala štátna pošta so stanicami na prepriahanie koní a predpokladá sa, že takáto poštová stanica sídlila aj v Gerulate.

Počas panovania cisára Hadriána v rokoch 117 – 138 panoval v ríši mier; jedinou výnimkou bolo obdobie troch rokov (132 – 135), v ktorých Rím potláčal židovské povstanie pod vedením Bar Kochbu.

Cisár Hadrián bol ctiteľom gréckej vzdelanosti, dokonca sám písal verše. Mal zmysel pre prírodné krásy a sám o sebe hovoril ako o služobníkovi štátu. zanechal po sebe viaceré výnimočné stavby.

Hadriánov val, spomínaný vyššie, je zapísaný v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

► Späť na Rusovce