Nedeľa 19. 5. 2024
Dnes má meniny Gertrúda

Druidská

Druidi boli najvyššou a pevne organizovanou vrstvou keltských kňazov s významným postavením v keltskej spoločnosti. Rozhodovali nielen o duchovných záležitostiach, ale aj o svetských, právnych či politických otázkach. Ochraňovali tiež vedomosti a morálku.

Kelti, ktorí sú prvým pomenovaným národom v strednej Európe, prežívali svoje náboženstvo údajne veľmi intenzívne a ako ustavične sa meniaci dynamický systém s množstvom božstiev. Obetúvali potraviny, najmä mäso a obilie; všetky obety pálili. Uctievali však aj svojich bájnych hrdinov a rôzne mýtické stvorenia, posvätné boli aj rastliny, napríklad dub a imelo. Uctievali aj rieky, vodné pramene a vrcholky hôr. Je dosť pravdepodobné, že na rituálne účely zabíjali aj ľudí. Keltskí kňazi (druidi) odovzdávali svoje znalosti vždy ústne a nezanechali po sebe žiadne záznamy. Počas bežných dní odovzdávali svoje vedomosti z astrológie a filozofie mladšej generácii; pôsobili teda ako učitelia.       

Druidi boli najvyššou kategóriou keltských kňazov, zodpovedali za správne vykonávanie rituálov, modlili sa k bohom, komunikovali s nadprirodzenými bytosťami a boli zároveň aj liečitelia. Za nimi nasledovali filidi, ktorí pravdepodobne plnili úlohu správcov kultúrneho bohatstva a poslednou skupinou kňazov boli bardi, ktorých úlohou bolo  glorifikovať a v piesňach a básňach vychvaľovať vládcov, na dvoroch ktorých žili.

V Rusovciach je prítomnosť Keltov doložená archeologickými nálezmi troch osád z 1. st. p.n.l.  

Pomenovanie Gerulata má pravdepodobne tiež keltský pôvod a Rimania ho prevzali po svojom príchode od pôvodného keltského obyvateľstva.

► Späť na Rusovce