Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Dolichénska

Rímska ríša sa zrodila na brehoch Stredozemného mora, ktoré spája tri svetadiely – Európu, Áziu i Afriku. Bola to rozľahlá, mnohonárodná, multikultúrna, multireligiózna ríša   ako sa ukazuje aj na území Gerulaty, zrejme aj tolerantná.Rôznorodosť náboženstiev vidno aj na pamiatkach, objavených v Gerulate – sú tu  zastúpené „oficiálne“ rímske božstvá, prvky náboženstva Etruskov, starovekého Grécka, ale aj kulty z východných provincií – Frýgie, Sýrie, Perzie či Afriky, rovnako sa našli aj prvé stopy po kresťanstve.Doliché bolo mesto v starovekej Sýrii, kde bol uctievaný Jupiter Dolichénsky. Príslušníci rímskeho vojska odtiaľ doniesli jeho kult so sebou a naďalej ho vyznávali vo svätyni Jupitera Dolichénskeho, objavenej v Gerulate.
► Späť na Rusovce