Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Auréliova

Dynastia 7 cisárov Antoninovcov ktorej príslušníkom bola aj Marcus Aurélius, bola pri moci v rokoch 96 – 192 n.l.  Práve počas ich vlády s najväčšou pravdepodobnosťou zanikol drevozemný tábor a vznikol najstarší kamenný tábor v Gerulate. S Limes Romanus - rímskou hranicou, ktorá mala v Európe dĺžku cca 3 000 km, je meno Marca Aurelia je spojené veľmi tesne.

Rimania sa pri rozširovaní svojho impéria v Európe zastavili pri riekach Rýn a Dunaj. Na strednom toku Dunaja vznikla provincia Panónia. Pravý breh Dunaja postupne opevnili a založili na ňom štyri veľké legionárske tábory: Vindobona, Carnuntum, Brigetio a Aquincum.  Práve do  Carnunta viedla jedna z priamych ciest z Gerulaty, mimochodom, aj pozdĺž nej, ako bolo zvykom, bola založený cintorín, resp. pohrebisko.

Väčšia časť vojenského tábora v Gerulate je zatiaľ skrytá pod vrstvou zeme, ale takmer s istotou možno predpokladať, že išlo o pravouhlú sieť ulíc s veliteľskými budovami, ubikáciami pre vojakov, hospodárskymi a reprezentačnými budovami.

► Späť na Rusovce