Sobota 30. 9. 2023
Dnes má meniny Jarolím

Antická

Pojem pochádza z latinského slova antiquus = starý a myslí sa pod ním obdobie rozkvetu gréckej a nadväzne rímskej kultúry, v ktorom vznikli a rozvinuli sa vo výtvarnom  umení, literatúre, vede, filozofii, v politickej teórii i praxi kultúrne hodnoty, ktoré sa stali základom európskej – a jej prostredníctvom do značnej miery aj svetovej – vzdelanosti.

Priestorovo sa pojem vzťahuje na územia pod vplyvom gréckej kultúry v Stredomorí, neskôr aj na celú Rímsku ríšu; časovo ide o obdobie ohraničené vznikom archaickej gréckej civilizácie (8.-7. stor. p.n.l.) až po rozpad Rímskej ríše (476 n.l.)

Rímsky vojenský tábor Gerulata je jedným z dôkazov rozvoja antického staviteľstva, vojenského umenia a organizácie spoločnosti.

► Späť na Rusovce