Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Hasičská zbrojnica

Hasičská zbrojnica disponuje s príjemným a dôstojným miestom na uskutočnenie rôznych kultúrnych, spoločenských akcií, ako aj na realizáciu školení, seminárov, prednášok, kurzov, či iných aktivít. K dispozícii sú dve miestnosti - sála a klubovňa. Priestory sály sú vybavené stolmi, stoličkami, dataprojektorom, premietacim plátnom a miestnosť je ozvučená. Do miestnosti sa zmestí max. 80 osôb, závisí od spôsobu usporiadania sály. Klubovňu je možné využívať najmä na záujmovú činnosť - rôzne kurzy, krúžky, školenia pre menší počet ľudí a pod. 

V súvislosti so zvýšenými cenami energií sa od 1. júla 2022 upravujú ceny nájmov. 

Prenájom priestorov v Hasičskej zbrojnici 
Priestor  Typ nájmu    Hodina 
(1 hodina)
      Poldeň          (0 - 6 hod.)         Celý deň           (6 - 24 hod.) Zábezpeka 
Sála *Zvýhodnený  12 Eur  79 Eur 119 Eur 200 Eur
Komerčný 20 Eur 130 Eur 220 Eur 200 Eur
Predajná akcia letná     180 Eur 200 Eur
Predajná akcia zimná     240 Eur 200 Eur
 
Priestor  Typ nájmu      Hodina        (1 hodina)
Klubovňa  *Zvýhodnený  5 Eur
Komerčný 7 Eur

**Jednorazové poplatky súvisiace z nájmom: 
Kuchyňa  30 Eur 
Upratovanie  30 Eur 

Vysvetlivky:

*Zvýhodnený nájom platí pre občanov s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Rusovce alebo pre nájom priestorov na realizáciu aktivít, ktoré sú určené obyvateľom Rusoviec a nemajú komerčný charakter (napr. pravidelné cvičenie, tanečné kurzy a pod.)


**Jednorazový poplatok, platí sa v prípade využitia služby

 

Kontakt:

V prípade záujmu o prenájom priestorov alebo obhliadky priestorov, kontaktujte prosím:

Tel. č.: 02/ 68 20 70 31

E-mail: kubicova@bratislava-rusovce.sk