Utorok 18. 1. 2022
Dnes má meniny Bohdana

Hasičská zbrojnica

Hasičská zbrojnica disponuje s príjemným a dôstojným miestom na uskutočnenie rôznych kultúrnych, spoločenských akcií, ako aj na realizáciu školení, seminárov, prednášok, kurzov, či iných aktivít. K dispozícii sú dve miestnosti - sála a klubovňa. Priestory sály sú vybavené stolmi, stoličkami, dataprojektorom, premietacim plátnom a miestnosť je ozvučená. Do miestnosti sa zmestí max. 80 osôb, závisí od spôsobu usporiadania sály. Klubovňu je možné využívať najmä na záujmovú činnosť - rôzne kurzy, krúžky, školenia pre menší počet ľudí a pod. 

Prenájom priestorov v Hasičskej zbrojnici 
Priestor  Typ nájmu    Hodina 
(1 hodina)
      Poldeň          (0 - 6 hod.)         Celý deň           (6 - 24 hod.) Zábezpeka 
Sála *Zvýhodnený  12 Eur  69 Eur 99 Eur 200 Eur
Komerčný 20 Eur 120 Eur 200 Eur 200 Eur
Predajná akcia letná     160 Eur 200 Eur
Predajná akcia zimná     220 Eur 200 Eur
 
Priestor  Typ nájmu      Hodina        (1 hodina)
Klubovňa  *Zvýhodnený  5 Eur
Komerčný 7 Eur

**Jednorazové poplatky súvisiace z nájmom: 
Kuchyňa  30 Eur 
Upratovanie  30 Eur 

Vysvetlivky:

*Zvýhodnený nájom platí pre občanov s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Rusovce alebo pre nájom priestorov na realizáciu aktivít, ktoré sú určené obyvateľom Rusoviec a nemajú komerčný charakter (napr. pravidelné cvičenie, tanečné kurzy a pod.)


**Jednorazový poplatok, platí sa v prípade využitia služby

 

Kontakt:

V prípade záujmu o prenájom priestorov alebo obhliadky priestorov, kontaktujte prosím:

Tel. č.: 02/ 68 20 70 31

E-mail: kubicova@bratislava-rusovce.sk