Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Praktikmed spol. s. r. o. 

Zdravotné stredisko
Balkánska ul. č. 53
851 10 Bratislava-Rusovce
telefón: 0949/747 656 

Lekár: PharmDr. MUDr. Evelín Karim Aziz, Phd.

Sídlo: 
Praktikmed spol. s. r. o. 
Černyševského 44
851 01 Bratislava
 
Pacienti  na akékoľvek vyšetrenie sa objednávajú! 

Možnosti objednania: 
Objednať sa môžete cez internet cez "e-casenku".
Postup: do prehľadávača zadáte slovo „e-casenka", následne pod okienkom meno lekára zadáte slovo „praktikmed“ a vyberie si buď možnosť „le- kár“ alebo „sestra“.  Po výbere radu „lekár“ alebo  „sestra“ pa- cient odklikne súhlas s obchodnými pod- mienkami a vyberie si možnosť objednať.

Kompetencie:
„sestra" predpis chronických liekov, posúdenie žiadostí na lekárske posudky, manažment odberov a preventívnych prehliadok
„lekár" - rieši všetko ostatné 

Objednanie pri akútnych stavoch:
Pri akútnych stavoch sú k dispozícii poradové lístky, ktoré si môže vytlačiť pacient z kiosku v čakárni. Vytlačenie lístka je jednoduché, obdobné ako na pošte. Je aj možnosť použiť občiansky preukaz v kiosku, čo je výhodné preto, že lekár uvidí, ktorý pacient je v čakárni a vie si dopredu pripraviť zdravotnú kartu. Poradové lístky z kiosku sa vydávajú v utorok od 12:30 hodiny a v ostatné dni od 7:30. Samozrejme, ak má pacient akútny stav, treba prísť na začiatku ordinačných hodín, nakoľko na konci prichádzajú zdraví klienti na preventívne prehliadky. 

Pacienti sú privolávaní do ambulancie lekárom alebo sestrou prostredníctvom obrazovky v čakárni, kde sa zobrazí číslo poradového lístka a zaznie aj zvukový signál pri privolaní pacienta. Poradový lístok nie je objednanie sa na čas. Je to z toho dôvodu, že vo všeobecnej ambulancii je ťažké odhadnúť čas potrebný na riešenie zdravotného problému pacienta. Ak si chce pacient čas ušetriť, vyberie si možnosť „zaradiť sa s privolaním“ a  následne dostane SMS, keď sú dvaja pacienti pred ním. Systém „e-casenka“ má množstvo ďalších funkcionalít, ktoré postupne začneme využívať. Cez „e-casenku“ je možnosť požiadať si napr. predpis chronických liekov indikovaných našou ambulanciou, poslať krátku správu alebo požiadať o vystavenie PN pri COVID-19 infekcii. Ceníme si vaše súkromie, preto písomnú komunikáciu centrujeme do prostredia „e-casenky“, ktorá spĺňa všetky podmienky GDPR.

Telefonické konzultácie sú od 7:30-8:00 hod.  pre akútne stavy. V tomto období telefón zdvíha lekár, ktorý vie zaujať stanovisko k vášmu problému.

Medzi 10:00-11:00 hod. sú bežné telefonáty, kde môžete napr. konzultovať aj predpis výmenného lístka.
 

Ordinačné hodiny: 

Pondelok  07:00 13:00 od 11: 00 preventívne prehliadky 
Utorok  10:00 18:00 od 11:00-13:00 ordinácia domov dôchodcov 
od 16:00 - 18:00 flexibilný ordinačný čas 
Streda  07:00 13:00 od 11:00 preventívne prehliadky 
Štvrtok  07:00 13:00 od 11:00 preventívne prehliadky 
Piatok  07:00 11:00

 

Ambulancia Poskytuje nasledovné služby: 

 • komplexná liečebno-preventívna všeobecná lekárska starostlivosť
 • riešenie akútnych ochorení dýchacích ciest (chrípka, angína, zápal priedušiek a i.)
 • riešenie akútnych ochorení ochorenia pohybového aparátu
 • vyšetrenie CRP (C-reaktívny protein - zdravotnými poisťovňami odporučené vyšetrenie pred indikáciou antibiotickej liečby. Vyšetrenie pomáha odlíšť vírusovú a   bakteriálnu príčinu ochorenia.)
 •  EKG vyšetrenie 
 • odporúčania na špeciálne vyšetrenia (RTG, USG, EKG, ...)
 • odporúčania na ďalšie vyšetrenia v odborných ambulanciách
 • diagnostika a liečba v spolupráci s odbornými ambulanciami
 • konzultácie - poradenstvo  pri potrebnej chirurgickej intervencii (všeobecná chirurgia)
 • konzultácie - poradenstvo pred ev. po endoskopických vyšetreniach (gastroskopia, kolonoskopia, ERCP…)
 • odbery materiálu na hematologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie, mikrobiologické vyšetrenie
 • naordinovanie potrebnej liečby
 • podávanie liečiv 
 • preventívne, povinné aj nepovinné očkovania
 • iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s artériovou hypertenziou
 • iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s dyslipoproteinémiami 
 • zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel, plavidiel, SBS  aj iné potvrdenia o zdravotnom stave
 • zdravotná spôsobilosť na držanie strelnej zbrane a streliva
 • zákonné preventívne prehliadky
 • vstupné, výstupné a periodické prehliadky do zamestnania
 • vyšetrenia na zdravotné preukazy
 • návštevná služba  po predchádzajúcom dohovore s lekárom 

OZNAMY

22. 04. 2024 

OZNÁMENIE O NEPRÍTOMNOSTI V AMBULANCII 26. 04. 2024


Na základe oznámenia MUDr. Evelín Karim vás informujeme, že dňa 26. 04. 2024 bude ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v Rusovciach zatvorená.
 

Zastupujúce zariadenie:
Všeobecná ambulancia pre dospelých 
MUDr. Daniela Rozembergová, MPH EMAMED s.r.o. 
Mandľová 42,
851 10 Bratislava-Jarovce