Štvrtok 9. 2. 2023
Dnes má meniny Zdenko

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Oznam
Pre chorobu bude predbežne všeobecná ambulancia v Rusovciach zatvorená od 15. - 16. 12. 2022. Akútne stavy vyšetrí MUDr. Rosenbergová v Jarovciach.
 


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Praktikmed spol. s. r. o. 

Zdravotné stredisko
Balkánska ul. č. 53
851 10 Bratislava-Rusovce
telefón: 0949/747656 

Lekár: PharmDr. MUDr. Evelín Karim Aziz, Phd.

Sídlo: 
Praktikmed spol. s. r. o. 
Černyševského 44
851 01 Bratislava
 
Všetkých pacientov na akékoľvek vyšetrenie objednávame. Objednať sa treba telefonicky alebo smskou na tel. č. 0949/747 656 počas ambulantných ordinačných hodín:       

Ordinačné hodiny: 

Pondelok  07:15 13:00
Utorok  13:00 18:00
Streda  07:15 14:00
Štvrtok  07:15 13:00
Piatok  07:15 11:00
 

Odber biologického materiálu:

Pondelok 7.30 8.15
Streda,Piatok 7.30 8.15

 

Ambulancia Poskytuje nasledovné služby: 

 • komplexná liečebno-preventívna všeobecná lekárska starostlivosť
 • riešenie akútnych ochorení dýchacích ciest (chrípka, angína, zápal priedušiek a i.)
 • riešenie akútnych ochorení ochorenia pohybového aparátu
 • vyšetrenie CRP (C-reaktívny protein - zdravotnými poisťovňami odporučené vyšetrenie pred indikáciou antibiotickej liečby. Vyšetrenie pomáha odlíšť vírusovú a   bakteriálnu príčinu ochorenia.)
 •  EKG vyšetrenie 
 • odporúčania na špeciálne vyšetrenia (RTG, USG, EKG, ...)
 • odporúčania na ďalšie vyšetrenia v odborných ambulanciách
 • diagnostika a liečba v spolupráci s odbornými ambulanciami
 • konzultácie - poradenstvo  pri potrebnej chirurgickej intervencii (všeobecná chirurgia)
 • konzultácie - poradenstvo pred ev. po endoskopických vyšetreniach (gastroskopia, kolonoskopia, ERCP…)
 • odbery materiálu na hematologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie, mikrobiologické vyšetrenie
 • naordinovanie potrebnej liečby
 • podávanie liečiv 
 • preventívne, povinné aj nepovinné očkovania
 • iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s artériovou hypertenziou
 • iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s dyslipoproteinémiami 
 • zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel, plavidiel, SBS  aj iné potvrdenia o zdravotnom stave
 • zdravotná spôsobilosť na držanie strelnej zbrane a streliva
 • zákonné preventívne prehliadky
 • vstupné, výstupné a periodické prehliadky do zamestnania
 • vyšetrenia na zdravotné preukazy
 • návštevná služba  po predchádzajúcom dohovore s lekárom