Nedeľa 17. 10. 2021
Dnes má meniny Hedviga

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - PRAKTIKMED, spol. s r.o

Zdravotné stredisko
Balkánska ul. č. 53
851 10 Bratislava-Rusovce
telefón: 0949/747656 
e-mail: praktikmed1@gmail.com
web: www.praktikmed.sk

Lekár: MUDr. Gabriel Hrutkai
 
Sídlo: 
Praktikmed spol. s r.o.
Kvačalova ul. č. 12
811 04 Bratislava 

 

Všetkých pacientov na akékoľvek vyšetrenie objednávame. Objednať sa treba telefonicky alebo smskou na tel. č. 0949/747 656 počas ambulantných ordinačných hodín:       

Ordinačné hodiny: 

Pondelok  07:15 13:00
Utorok  13:00 18:00
Streda  07:15 14:00
Štvrtok  07:15 13:00
Piatok  07:15 11:00
 

Odber biologického materiálu:

Pondelok 7.30 8.15
Streda,Piatok 7.30 8.15


Ambulancia Poskytuje nasledovné služby: 

 • komplexná liečebno-preventívna všeobecná lekárska starostlivosť
 • riešenie akútnych ochorení dýchacích ciest (chrípka, angína, zápal priedušiek a i.)
 • riešenie akútnych ochorení ochorenia pohybového aparátu
 • vyšetrenie CRP (C-reaktívny protein - zdravotnými poisťovňami odporučené vyšetrenie pred indikáciou antibiotickej liečby. Vyšetrenie pomáha odlíšť vírusovú a   bakteriálnu príčinu ochorenia.)
 •  EKG vyšetrenie 
 • odporúčania na špeciálne vyšetrenia (RTG, USG, EKG, ...)
 • odporúčania na ďalšie vyšetrenia v odborných ambulanciách
 • diagnostika a liečba v spolupráci s odbornými ambulanciami
 • konzultácie - poradenstvo  pri potrebnej chirurgickej intervencii (všeobecná chirurgia)
 • konzultácie - poradenstvo pred ev. po endoskopických vyšetreniach (gastroskopia, kolonoskopia, ERCP…)
 • odbery materiálu na hematologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie, mikrobiologické vyšetrenie
 • naordinovanie potrebnej liečby
 • podávanie liečiv 
 • preventívne, povinné aj nepovinné očkovania
 • iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s artériovou hypertenziou
 • iniciálne a kontrolné vyšetrenia pacientov s dyslipoproteinémiami 
 • zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel, plavidiel, SBS  aj iné potvrdenia o zdravotnom stave
 • zdravotná spôsobilosť na držanie strelnej zbrane a streliva
 • zákonné preventívne prehliadky
 • vstupné, výstupné a periodické prehliadky do zamestnania
 • vyšetrenia na zdravotné preukazy
 • návštevná služba  po predchádzajúcom dohovore s lekárom