Piatok 22. 9. 2023
Dnes má meniny Móric

Zdravotníctvo

Adresa: 
Zdravotné stredisko
Balkánska ul. č. 53
851 10 Bratislava-Rusovce 

V roku 1999 prešlo delimitáciou z petržalskej polikliniky do vlastníctva obce. Momentálne sú tu v prevádzke ambulancie praktického lekára pre dospelých, detský lekár, zubný lekár, gynekologická ambulancia , chirurgická ambulancia a lekáreň.


Ambulancia pre deti a dorast zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre novorodencov, deti a dorast, poradenstvo a návštevnú službu.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť, návštevnú službu, odosielanie na odborné vyšetrenia a konzultačnú činnosť.

Stomatologická ambulancia zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti i dospelých, odborné poradenstvo. 

Gynekologiocká ambulancia zabezpečuje kompletné vyšetrenie, diagnostiku a liečbu všetkých základných gynekologických chorôb.

Kardiologická ambulancia sa zameriava na ochorenia srdcovocievneho systému metódou neinvazívneho vyšetrenia s využitím najmodernejšieho prístrojového vybavenia.

Lekáreň 


 

Oznam 

Mestská časť Bratislava-Rusovce hľadá detského lekára
do ambulancie pre deti a dorast v Zdravotnom stredisku na Balkánskej ulici č. 53 v Rusovciach.  
Viac info: 02/68207016.

 


URČENIE POSKYTOVATEĽA VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
PRE DETI A DORAST 


OZNAM

Na základe oficiálneho oznámenia MUDr. Mariany Krempaskej zo dňa 23.4.2018 Vám oznamujeme, že
MUDr. Mariana Krempaská k 31.5.2018 ukončuje svoju činnosť v ambulancii pre deti a dorast v zdravotnom stredisku na Balkánskej ulici č. 51 v Rusovciach.

 

K 31.5.2018 je potrebné aby si pacienti, resp. ich zákonní zástupcovia našli nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (detského lekára), v prípade, že tak pacienti neurobia budú všetky karty pacientov po 31.5.2018 presunuté na BSK, kde si musí pacient, resp. jeho zákonný zástupca vyžiadať zdravotnú dokumentáciu, a to podľa týchto pokynov:  

  • Po písomnom uzatvorení dohody s novým poskytovateľom o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (detským lekárom) požiadajte BSK o zaslanie zdravotnej dokumentácie. V žiadosti je potrebné uviesť meno predchádzajúceho lekára (tzn. MUDr. Mariana Krempaská)
  • Žiadosť musí obsahovať čitateľnú pečiatku s menom a adresou nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (detského lekára)

BSK žiada aby ste rešpektovali skutočnosť, že zdravotná dokumentácia sa do rúk pacientov, resp. ich zákonného zástupcu nevydáva!

Žiadosť o zaslanie zdravotnej dokumentácie je možné osobne priniesť do podateľne na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja alebo zaslať poštou na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva
Sabinovska 16
P.O. BOX 106
820 05 Bratislava  

 

Úradné hodiny podateľne BSK      
Pondelok  09.00 - 15.30
Utorok  08.00 - 15.30
Streda  

08.00 - 18.00

Štvrtok  

08.00 - 15.30
Piatok  08:00 - 12.00

 

Ďakujeme za pochopenie.

V Bratislave-Rusovciach, dňa 23.4.2018

 


Komunikácia s BSK: