Piatok 5. 6. 2020
Dnes má meniny Laura

Plán verejného obstarávania 2018

Plán verejného obstarávania pre rok 2018
Názov zákazky Predpokladaná suma v EUR
Rekonštrukcia tech. zariadení v kuchyni MÚ 76 765 EUR vrátane vybavenia kuchyne
Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ s MŠ Rusovce 800 000
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 77 347
Vybodvania novej cyklotrasy a revitalizácia autobusového otočiska 739 479
Zmena dopravného značenia 3 500
Rekonštrukcia kotolne MÚ 45 000
Rekonštrukcia kotolne na ul. Pohraničníkov 19 080
Prestrešenie vstupu do ZŠ s MŠ Rusovce 2 500
Verejné osvetlenie na ul. Colnícka 10 615
Verejné osvetlenie na ul. Irkutská 8 579
Verejné osvetlenie pri stojisku 7 623
Verejné osvetlenie fut. ihrisko 3 753
Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Rusovce 44 637
Prístvaba výťahovej šachty na MÚ 50 000
Oplotenie na fut. ihrisku 22 000
Maľovanie dopravného značenia pre cyklistov 5 000
Zateplenie materskej školy 169 763
Nákup elektromobilu 31 580
Zriadenie jazykovej a fyzikálnej učebne na ZŠ s MŠ Rusovce 44 000
Rekonštrukcia detského ihriska pri ZŠ s MŠ Rusovce 13 600
Rekonštrukcia ul. Pohraničníkov, I. etapa 90 000
Pokračovanie vo výskue Domu s Hypocaustom Suma sa učí po rozhodnutí o pridelení fin. prostriedkov od MK SR