Sobota 9. 12. 2023
Dnes má meniny Izabela

Oznamy

8
dec
2023

Pozvánka na dve zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce

Oznamujeme vám, že zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce v pôvodne schválenom termíne 28. 11. 2023, sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 12. 12. 2023 o 15 hodine. Body č. 2 a č. 8 boli prijaté na mimoriadnom zastupiteľstve dňa 30. 11. 2023. Ihneď po jeho skončení pokračuje zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce v riadnom schválenom termíne 12. 12. 2023 o 17 hodine. Obe zasadnutia sa uskutočnia  v zasadacej miestnosti Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce na Vývojovej ulici č. 8, I. poschodie, Bratislava-Rusovce.
 
2
dec
2023

Kuchynský bioodpad sa bude odvážať jeden krát za týždeň

Spoločnosť OLO a. s. informuje, že v týždni od 4. 12. 2023 sa mení interval odvozu kuchynského bioodpadu z 2x za 7 dní na 1x za 7 dní. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov. V Rusovciach sa kuchynský bioodpad bude odvážať v utorok.
 
28
nov
2023

Oznam o konaní zasadnutia miestneho zastupiteľstva v mimoriadnom termíne 30. 11. 2023

Oznamujeme vám, že zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce v mimoriadnom termíne, sa uskutoční dňa 30. 11. 2023 od 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce na Vývojovej ulici č. 8, Bratislava.
 
27
nov
2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 28. 11. 2023 - ZRUŠENÉ

Oznamujeme vám, že zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa malo konať v riadnom termíne v utorok 28. 11. 2023 je z dôvodu ospravedlnenia z neúčasti viacerých poslancov zrušené. O náhradnom termíne budeme včas informovať.
 
20
nov
2023

Ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Spol. OLO a.s. vás informuje, že sa blíži ukončenie sezónneho odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ktorý bude spoločnosť OLO realizovať do 1. 12. 2023 (piatok). O začiatku odvozu v roku 2024 Vás bude spol. OLO a. s. včas informovať. Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 12/2021 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.