Pondelok 30. 11. 2020
Dnes má meniny Ondrej, Andrej

Oznamy mestskej časti

Dňa  Predmet Oznamy MČ
04. 05. 2020 Zberný dvor Zberný dvor je otvorený v pôvodnom režime, tzn. utorok a štvrtok od 16.00 - 20.00 hod., sobota 9.00 - 12.00 a 15.00 - 20.00 hod.  Nižšie uvedené opatrenia sme zaviedli z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 a slúžia tak na ochranu našich zamestnancov, ako aj vás, obyvateľov Rusoviec. Buďte, prosím, disciplinovaní a rešpektujte tak tieto pokyny ako aj pokyny personálu zberného dvora.


Pokyny:

1. VSTUP LEN PRE RUSOVČANOV S TRVALÝM POBYTOM V RUSOVCIACH. Prineste si, prosím, so sebou občiansky preukaz.

2. VSTUP DO AREÁLU LEN S RÚŠKOM ALEBO OBDOBNOU NÁHRADOU A S RUKAVICAMI.

3. VSTUP DO AREÁLU JE POVOLENÝ MAX. 3 OSOBÁM, RESP. JEDNÉMU MOTOROVÉMU VOZIDLU NARAZ. OSTATNÍ MUSIA ČAKAŤ PRED AREÁLOM V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI (cca 2 m rozostupy tak pred ako aj vnútri areálu).

4. ODPAD MUSÍ BYŤ PRETRIEDENÝ, JE POTREBNÉ HO VYSYPAŤ NA URČENÉ MIESTO PODĽA POKYNOV PERSONÁLU A AREÁL OPUSTIŤ ČÍM SKÔR.

5. DODRŽIAVAJTE, PROSÍM, DÔSLEDNE POKYNY PERSONÁLU.

6. NEŽIADAJTE, PROSÍM, PERSONÁL O POMOC PRI VYSÝPANÍ ODPADU.

Ďakujeme, že rešpektujete pokyny.
 

04. 05. 2020 Miestny úrad  - podateľňa 

Podateľňa miestneho úradu je od 04. 05. 2020 otvorená v pôvodnom režime:

→ PONDELOK 08:00 – 12.00 a 13.30 - 17.00 hd. 

→ STREDA 08:00 - 12:00 a 13.00 - 16.00 hod.

→ Patok 8.00 - 12.00 hod.

Naďalej platia zvýšené hygienické opatrenia:

1. VSTUP LEN V RÚŠKU ALEBO OBDOBNEJ NÁHRADE A V RUKAVICIACH. POUŽITE, PROSÍM, VLASTNÉ PERO.

2. VSTUP DO PODATEĽNE, KTORÁ JE UMIESTNENÁ NA PRÍZEMÍ MIESTNEHO ÚRADU PO VAŠEJ PRAVEJ STRANE, JE LEN PO JEDNOM. OSTATNÍ ČAKAJÚ PRED DVERAMI V ROZOSTUPOCH CCA 2 M OD SEBA. VSTUP DO INÝCH PRIESTOROV MIESTNEHO ÚRADU NIE JE POVOLENÝ.

3. PREDTÝM NEŽ ODOVZDÁTE SVOJE PODANIE OBSLUHE PODATEĽNE, POUŽITE, PROSÍM, DEZINFEKCIU NA RUKY UMIESTNENÚ VEDĽA OKIENKA PODATEĽNE.

4. V PODATEĽNI SA ZDRŽUJTE, PROSÍM, LEN NEVYHNUTNÚ DOBU.

5. DODRŽIAVAJTE, PROSÍM, DÔSLEDNE POKYNY PERSONÁLU.

6. DOKUMENTY A PODPISY DO ODVOLANIA NEOVERUJEME, ODPORÚČAME VÁM NAVŠTÍVIŤ NOTÁROV, KTORÍ TIETO SLUŽBY POSKYTUJÚ.

7. OSTATNÚ AGENDU VYBAVUJEME AJ NAĎALEJ TELEFONICKY A ELEKTRONICKY.

Individuálne stretnutia na miestnom úrade je potrebné dohodnúť telefonicky alebo elektronicky e-mailom. 

Tieto opatrenia zavádzame z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 a slúžia tak na ochranu našich zamestnancov, ako aj vás, obyvateľov Rusoviec. ĎAKUJEME.

08. 04. 2020 Zberný dvor 

Z dôvodu nariadenia vlády musí ostať najbližšiu sobotu 11. 04. 2020 zberný dvor zatvorený.

25. 03. 2020 Roznos rúšok seniorom nad 70 rokov Netreba dlho rozpraváť o tom, aký je na Slovensku problém s rúškami. Ani o tom, kto je najviac ohrozený koronavírusom. Hľadali sme preto riešenie, ktoré bude mať dlhodobejší efekt ako len rúška na jednorazové použitie. Vynaložili sme obrovské úsilie, aby sme v tejto chvíli zabezpečili vhodné ochranné pomôcky aspoň pre seniorov nad 70 rokov ako najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva. Dnes im budeme distribuovať 3-vrstvové bavlnené rúška s antibakteriálnou striebornou tkaninou, ktoré sú prateľné a možno ich opätovne používať. Pracujeme na tom, aby sme takéto rúška mohli zabezpečiť aj pre seniorov nad 65 rokov. Pre vás ostatných máme ešte stále k dispozícii niekoľko kusov ručne šitých rúšok od rusovských dobrovoľníkov, za čo im týmto opätovne ďakujeme. V prípade záujmu sa nám, prosím, ozvite do správy a uveďte svoje tel. číslo a počet kusov, ktoré by ste potrebovali.
25. 03. 2020 Linka pomoci pre seniorov  V prípade potreby dovozu jedla, nákupu alebo liekov pre seniorov či invalidov môžu seniori volať na telefónne číslo 02/68207017.

Leták: "Linka pomoci pre seniorov"
24. 03. 2020 Školstvo 
Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania. Písomné maturity sa v tomto školskom roku konať nebudú. Interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Informácie o zápise detí do ZŠ a MŠ vám poskytneme v priebehu najbližších dní, po dohode s riaditeľom ZŠ s MŠ v Rusovciach.
16. 03. 2020 Zberný dvor - uzavretie

ZBERNÝ DVOR je uzavretý až do odvolania.

Akonáhle to situácia dovolí, zberný dvor pre verejnosť opäť otvoríme.

16. 03. 2020 Miestny úrad - uzavretie
MIESTNY ÚRAD je do odvolania uzavretý a pracujeme v obmedzenom režime. V prípade, ak vaše podanie neznesie odklad, zašlite nám ho, prosím, elektronicky na podatelna@bratislava-rusovce.sk alebo prostredníctvom poštovej prepravy.

V prípade potreby sme vám tiež k dispozícii na tel. č. 02/6820 7012, a to denne v čase 08:00 – 11:00 hod.
Akonáhle to situácia dovolí, miestny úrad pre verejnosť opäť otvoríme.

12. 03. 2020 Opatrenia prijaté miestnym úradom
V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou prijíma Mestská časť Bratislava-Rusovce po dohode s ostatnými mestskými časťami za účelom prevencie šírenia koronavíru, okrem doteraz prijatých, aj nasledovné opatrenia:
 


 

  • Miestny úrad je pre verejnosť zatvorený do odvolania. Naďalej však pracujeme v režime stránkových hodín, kontaktovať nás však môžete len elektronicky alebo telefonicky. Zatvorená je aj podateľňa a pokladňa, svoje podania nám môžete adresovať prostredníctvom pošty alebo elektronicky.
  • Zajtra, piatok 13. 03. 2020, je miestny úrad z dôvodu dezinfikovania jeho priestorov zatvorený.
  • Počas víkendov bude zberný dvor až do odvolania zatvorený, naďalej ostáva otvorený počas pracovných dní. V prípade zmeny vás budeme informovať.
  • Zvážte, prosím, návštevu  ihrísk a športovísk.

 

Zároveň vás chceme opätovne poprosiť, aby ste sa správali zodpovedne a ohľaduplne, preventívne opatrenia sú v tejto chvíli tým najdôležitejším, čo môžeme urobiť.

 

Ak vo vašom okolí žijú osamelí seniori, ponúknite im, prosím, vašu pomoc.

 

#rusovcesipomahaju
 

09. 03. 2020 ZŠ s MŠ - prerušené vyučovanie V nadväznosti na aktuálnu situáciu týkajúcu sa výskytu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom prijíma mestská časť Bratislava-Rusovce po dohode so starostkami a starostami ostatných mestských častí Bratislavy preventívne opatrenie. Od zajtra, utorka 10. 03. 2020 do pondelka 16. 03. 2020, vrátane, bude prerušené vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a mesta, v našom prípade Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce, a to tak ZŠ ako aj MŠ. Prevádzka bude prerušená aj v školskom klube detí a v školskej jedálni. Na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja sú na 5 dní (od pondelka 9. marca do piatka 13. marca) zatvorené stredné školy, ktorých zriaďovateľom je kraj. Rozumieme, že rodičom detí toto rozhodnutie spôsobí problémy. V situácii, keď na Slovensku máme potvrdený relatívne malý počet nakazených, sa môžu niektoré opatrenia javiť drasticky. Šírenie tohto vírusu ale musíme spoločne spomaliť. Zároveň chceme poprosiť, aby ste pri zabezpečení starostlivosti o deti v rámci možností chránili starých rodičov, keďže práve seniori sú najzraniteľnejší, čo sa týka komplikácií pri ochorení COVID-19.
09. 03. 2020 Zrušenie stránkových hodín na miestnom úrade
Na úrovni mestských častí tiež dochádza k dočasnému zrušeniu stránkových hodín na úradoch. Otvorená zostáva podateľňa a v prípade potreby pokladňa. Chceli by sme vás poprosiť, aby ste minimalizovali osobné návštevy na miestnom úrade a pokiaľ je to možné, svoje podania riešili telefonicky alebo e-mailom. V prípade nevyhnutnej osobnej návštevy podateľne, zazvoňte, prosím na zvonček s názvom „sekretariát“.
 
09. 03. 2020 Miestna knižnica,
treningy, mimoškolská činnosť
Miestna knižnica v Rusovciach je až do odvolania zatvorená, takisto sa nebudú konať krúžky, tréningy a mimoškolská činnosť – rodičia dostanú priebežné informácie od štatutárnych zástupcov dotknutých organizácií