Sobota 30. 9. 2023
Dnes má meniny Jarolím

Opatrenia

Dňa  Opatrenie Inštitúcia 
16. 11. 2020 Uznesenie vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227 /2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227 /2020 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Uznesenie vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 nájdete TU.
Úrad vlády SR 
14. 10. 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 14. 10. 2020 Opatrenie č. OLP/8326/2020 upravujúce opatrenia v  prevádzakach. 
Opatrenie ÚVZ č. OLP/8326/2020 nájdete TU 
Úrad verejného zdravotníctva SR
14. 10. 2020  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 14. 10. 2020 Opatrenie č. OLP/8323/2020 v súvislosti s nosením rúšok. 
Opatrenie ÚVZ č. OLP/8323/2020 nájdeteTU.
Úrad verejného zdravotníctva SR
01. 10. 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 30. 09. 2020 Opatrenie č. OLP/7694/2020 upravujúce hygienické opatrenia v  prevádzakach. 
Opatrenie ÚVZ č. OLP/7694/2020 nájdete TU 
Úrad verejného zdravotníctva SR
01. 10. 2020  Uznesenie vlády SR č. 587 z 30. 09. 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227 /2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Uznesenie vlády SR č. 587 z 30. 09. 2020 nájdete TU.
Úrad vlády SR 
01. 10. 2020 Nariadenie vlády SR z 30. septembra 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzovéhostavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19.
Nariadenie vlády SR z 30. septembra 2020 nájdete TU. 
Úrad vlády SR
01. 10. 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava vydal v súvislosti so zhoršujúcou epidemiologickou situáciou dňa 01. 10. 2020 opatrenie č. GTSÚ/16129/2020, ktoré sa týka zákazu návštev na lôžkových oddeleniach, v sociálnych zariadeniach a obmedzenie kapacity na plavárňach a kúpaliskách.
Opatrenie č. GTSÚ/16129/2020 nájdete TU. 
RÚVZ
01. 10. 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie upravujúce vstup na územie SR od 01. októbra 2020.
Opatrenie č. OLP/7693/2020 nájdete TU.
Úrad verejného zdravotníctva SR
01. 10. 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 29. 09. 2020 Opatrenie č. OLP/7852/2020 v súvislosti s nosením rúšok. 
Opatrenie ÚVZ č. OLP/7852/2020 nájdeteTU.
Úrad verejného zdravotníctva SR
12. 09. 2020  S účinnosťou od pondelka 14. 09. 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva sprísňuje opatrenia a nariaďuje: 
 • Zákaz organizácie hromadných podujatí v exteriéri nad 100 osôb alebo v interiéri nad 50 osôb. 
  Výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v dobe začiatku akcie negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín.
 • Zákaz organizácie akcií v čase od 23.00 hod. do 6.00 hod. 
  Výnimkou sú svadby do 30 osôb.
 • Zariadenia spoločného stravovania, vrátane tých, ktoré slúžia na zábavu, musia byť po 23:00 hod. zatvorené.
 • Zákaz návštev v nemocniciach a interiéroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.
 • Hromadné podujatia určené pre seniorov sa neodporúčajú organizovať v akomkoľvek počte.
 • Neodporúča sa organizovať rodinné oslavy a posedenia.
 • Odporúča sa absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumóniám.
Uvedené platí pre okresy Bratislava, Malacky, Senec a Pezinok do odvolania.
Opatrenie RÚVZ č.GTSÚ/14397/2020 nájdete TU.
 
RÚVZ
07. 09. 2020 S účinnosťou od nedele 6. septembra 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďuje:
 • Zákaz organizácie hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb alebo v interiéri nad 250 osôb. 
  Výnimku zo zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v dobe začiatku akcie negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín.
   
 • Zákaz organizácie akcií v čase od 23.00 hod. do 6.00 hod.
  Výnimkou sú svadby a pohrebné obrady do 150 osôb.
   
 • Zákaz návštev v nemocniciach a interiéroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.
  Hromadné podujatia určené pre seniorov sa neodporúčajú organizovať v akomkoľvek počte.
  Uvedené platí pre okresy Bratislava, Senec a Pezinok do 30. septembra 2020.
Opatrenia RÚVZ č. GTSU/I 38 1212020 nájdete TU

 
RÚVZ 
07. 04. 2020

Vláda SR rozhodla o rozšírení núdzového stavu obmedzením slobody pohybu zákazom vychádzania. Platí od polnoci 8. apríla do 13. apríla 23:59.V tejto súvislosti sa avizované otvorenie podateľne miestneho úradu v Rusovciach posúva na budúci týždeň, stredu 15. apríla.

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na:

 • obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti;
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu s cieľom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, teda nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá či doplnenie pohonných hmôt;
 • cestu s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb (vymenovaných v predchádzajúcom bode) pre inú osobu v rámci územia okresu (v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta), môže ísť o dobrovoľníctvo či susedskú výpomoc;
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou či príbuzným;
 • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta;
 • cestu na pohreb blízkej osoby;
 • cestu s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný, môže ísť o cestu len v rámci okresu, v prípade Košíc a Bratislavy v rámci územia mesta.
   
 • Príloha 
Úrad vlády SR
     
04. 04. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 06. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky Úrad verejného zdravotníctva SR
02. 04. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti Úrad verejného zdravotníctva SR
29. 03. 2020 Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti RÚVZ
28. 03. 2020
Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární
Úrad verejného zdravotníctva SR
24. 03. 2020 Opatrenia Úradu vlády SR - stručný súhrn  Úrad vlády SR 
16. 03. 2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - Uzatváranie prevádzok Úrad verejného zdravotníctva SR 
13. 03. 2020 Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia - Karanténa Úrad verejného zdravotníctva SR 
10. 03. 2020 Rozhodnutie o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 - Zákaz hromadných podujatí Úrad vererejného zdravotníctva SR 
10. 03. 2020  Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 - Izolácia v domácom prostredí Úrad verejného zdravotníctva SR