Sobota 2. 3. 2024
Dnes má meniny Anežka

IOMO

IOMO – integrované obslužné miesto

Čo je IOMO:

IOMO je integrované obslužné miesto občana, kde si občan môže  na jednom mieste vybaviť list vlastníctva, výpis alebo odpis z registra trestov a výpis obchodného registra. V budúcnosti sa plánuje aj s ďalšími službami. Doklady sú použiteľné na právne účely.

Tieto doklady si už dlhšiu dobu môžete vybaviť na pošte a teraz už aj na miestnom úrade, 1. poschodie, kancelária č. 11.

Občan sa pri vybavovaní preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Momentálne sa nedá požiadať o službu na základe splnomocnenia.

Bližšie informácie Vám poskytneme na miestnom úrade, prípadne telefonicky na čísle 02/ 68 20 70 27, prípadne 02/68 20 70 12.

Za službu uhradíte poplatok, ktorý sa skladá z asistenčného poplatku a súdneho poplatku. Asistenčný poplatok slúži  na náklady spojené s touto službou a zostáva obci. Súdny poplatok je príjmom štátu.

CENNÍK SLUŽIEB: 

List vlastníctva: 7,90 € 
(4 € súdny poplatok + 3,90 € asistenčný poplatok)
 Výpis/odpis z registra trestov: 3,90 € 
(2 € súdny poplatok + 1,90 € asistenčný poplatok)  
 Výpis z obchodného registra  4,50 €  
(0 € súdny poplatok + 4,50 € asistenčný poplatok)