Nedeľa 26. 6. 2022
Dnes má meniny Adriána

Ambulancia pre deti a dorast

Ambulancia pre deti a dorast - MUDr. Mariana Krempaská  - Z R U Š E NÁ  k 30. 05. 2018, viac info nájdete nižšie. 
Zdravotné stredisko
Balkánska ul. č. 53
851 10 Bratislava-Rusovce 

 


Oznam 

Mestská časť Bratislava-Rusovce hľadá detského lekára
do ambulancie pre deti a dorast v Zdravotnom stredisku na Balkánskej ulici č. 53 v Rusovciach.  
Viac info: 02/68207016.

 


 
Informácia o poskytovaní bezplatnej zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast  SI medical, s. r. o., zo dňa 15. 05. 2018

URČENIE POSKYTOVATEĽA VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
PRE DETI A DORAST 


 


OZNAM

Na základe oficiálneho oznámenia MUDr. Mariany Krempaskej zo dňa 23. 04. 2018 Vám oznamujeme, že
MUDr. Mariana Krempaská k 31. 05. 2018 ukončuje svoju činnosť v ambulancii pre deti a dorast v zdravotnom stredisku na Balkánskej ulici č. 53 v Rusovciach.

 

K 31. 05. 2018 je potrebné aby si pacienti, resp. ich zákonní zástupcovia našli nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (detského lekára), v prípade, že tak pacienti neurobia budú všetky karty pacientov po 31. 05. 2018 presunuté na BSK, kde si musí pacient, resp. jeho zákonný zástupca vyžiadať zdravotnú dokumentáciu, a to podľa týchto pokynov:  

  • Po písomnom uzatvorení dohody s novým poskytovateľom o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (detským lekárom) požiadajte BSK o zaslanie zdravotnej dokumentácie. V žiadosti je potrebné uviesť meno predchádzajúceho lekára (tzn. MUDr. Mariana Krempaská)
  • Žiadosť musí obsahovať čitateľnú pečiatku s menom a adresou nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (detského lekára)

BSK žiada aby ste rešpektovali skutočnosť, že zdravotná dokumentácia sa do rúk pacientov, resp. ich zákonného zástupcu nevydáva!

Žiadosť o zaslanie zdravotnej dokumentácie je možné osobne priniesť do podateľne na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja alebo zaslať poštou na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva
Sabinovska 16
P. O. BOX 106
820 05 Bratislava  

Úradné hodiny podateľne BSK:

Pondelok       09:00 – 15:30 hod.
Utorok            08:00 – 15:30 hod.
Streda            08:00 – 18:00 hod.
Štvrtok           08:00 – 15:30 hod.
Piatok            08:00 – 12:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

V Bratislave-Rusovciach, dňa 23. 04. 2018

Komunikácia s BSK: