Pondelok 26. 9. 2022
Dnes má meniny Edita

15. 02. 2022 - zrušené

  Pozvánka 
  Otvorenie 
  Schválenie programu
  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1. Kontrola plnenia uznesení
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rôzne
15.
Interpelácie