Mestská časť Bratislava - Rusovce
Základná škola

OZNAM 

ŽŠ s MŠ v Rusovciach Vám oznamuje, že počas veľkonočných prázdnin v dňoch 13.4.2017 - 18.4.2017 nebude v prevádzke Materská škola Kováscova 102 Bratislava-Rusovce, Školský klub detí a Školská jedáleň  s kuchyňou pre ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce. Začiatok prevádzky je v stredu 19.4.2017. 

 

*************************************************

Portál elektronických služieb Bratislava  


Adresa školy:
 

Základná škola s materskou školou 
Vývojová 228 
851 10 Bratislava-Rusovce

Tel. 02/62 85 91 24
E-mail: zsrusovce@zsrusovce.sk
Oficiálna web adresa školy: www.zsrusovce.sk 
IČO: 31781845

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Rastislav  Kunst 
Zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Lenka Krišpinská
Zástupkyňa pre MŠ: Nataša Madajová  

Základna škola v Rusovciach: 
Rok otvorenia školy: 1964 Doterajšie zameranie: Rozvoj individuality osobnosti detí so súčasným zabezpečením vzdelanostnej úrovne, výsledkom čoho by mal byť človek schopný komunikácie a tolerancie, disponujúci vedomosťami a schopnosťami tvorivo ich uplatňovať, demokraticky sa správať a rozhodovať. Snaha o vytvorenie školy rodinného typu. Demografický vývoj: ZŠ Rusovce navštevujú prevažne žiaci z Rusoviec a Čunova. Prevádzka a naplnenosť tried sú podmienené v značnej miere demografickým vývojom tohto regiónu. Predpokladá sa v každom šk. roku 10 až 12 tried, 250 žiakov, a tomu príslušný počet pedagogických a nepedagogických pracovníkov.  

VZN c.1/2016 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
VZN č. 3/2015 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rusovce
Zápis detí do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2017/2018


Nedela 20. augusta 2017

meniny má

Anabela


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (22%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 29254


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio