Mestská časť Bratislava - Rusovce
Knižnica

Vrátenie požičaných kníh

Vážení Rusovčania, touto cestou by sme chceli tých z vás, ktorí si v minulosti požičali knihy z našej miestnej knižnice a nestihli ich vrátiť pred jej dočasným zatvorením, požiadať o vrátenie. Knihy môžete nechať v podateľni alebo na sekretariáte miestneho úradu. Nezabudnite uviesť vaše meno. 

 

O Z N A M

 Oznamujeme Vám, že knižnica bude z dôvodu sťahovania sa do iných priestorov dlhodobo zatvorená.Termín a miesto otvorenia knižnice Vám oznámime prostredníctvom web stránky
(www.bratislava-rusovce.sk),
rozhlasu a oznamom na úradných tabuliach. 
Ďakujeme za pochopenie.

 

V Bratislave - Rusovciach, dňa 2.12.2014


    *****************************************************************

Projekt "Obnova knižnice spojená s čitárňou" -  obnova knižnice a vytvorenie čitárne pre obyvateľov MČ Bratislava - Rusovce, kde žiadateľom je MČ Bratislava - Rusovce sa realizuje s finančnou podporou Bratislavského samospravneho kraja. 

 

Miesto realizácie projektu: budova zdravotného strediska na Balkánskej ulici 279/53, v Bratislave Rusovciach.

Účel: obnova knižnice a vytvorenie čitárne pre obyvateľov MČ Bratislava - Rusovce

Cieľ projektu: je adaptovanie vnútorných priestorov; podpora vzdelávania mládeže; aktualizácia knižného fondu, ktorý nebol niekoľko rokov dopĺňaný; vytvorenie pokojného priestoru na štúdium - čitáreň; vytvorenie priestoru využiteľného aj na napr. výstavy, predčítania, autogramiády. 

Celkový odhadovaný rozpočet projektu: cca. 1.670 €

Výška dotácie z BSK: 1.670, - €

Ostatné zdroje:  finančné zdroje MČ Bratislava - Rusovce

Predpokladaný termín realizácie:  do 31.12.2015

 Nedela 20. augusta 2017

meniny má

Anabela


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (22%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 29254


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio