Mestská časť Bratislava - Rusovce
Ruseko

Ruseko, miestny podnik je príspevková organizácia zriadená Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Rusovce.   
V súčasnosti má desať pracovníkov. Hlavnou náplňou miestneho podniku sú verejno-prospešné práce, udržovanie čistoty v MČ, údržba verejnej zelene, prevádzkovanie stojiska kontajnerov  a iné.

Prevádzkový poriadok stojiska kontajnerov MČ Bratislava - Rusovce:
 
RUSEKO, miestny podnik 
Vývojová 8
85110  Bratislava - Rusovce
IČO :  31780181 
tel. 02/68207022
fax 02/68207022
e-mail: 
straka@bratislava-rusovce.sk

Prevádzkovateľ:  miestny podnik RUSEKO 

Otváracie hodiny: 
V mesiacoch december, január a február bude stojisko otvorené iba v sobotu:  od 9.00 - 12.00   15.00 - 18.00


marec - apríl :

 utorok:  15.00 - 18.00 
 štvrtok:  15.00 - 18.00 
 sobota:  09.00 - 12.00    15.00 - 18.00


máj - september :

 utorok:  16.00 - 20.00 
 štvrtok:  16.00– 20.00 
 sobota:  09.00 - 12.0015.00 - 20.00

 

október - november:

 utorok:  15.00 - 18.00 
 štvrtok:  15.00 - 18.00 
 sobota:  09.00 - 12.0015.00 - 18.00
Na stojisku kontajnerov  je možnosť uskladňovania čistej pokosenej trávy, lístia v lodičkových kontajneroch. Odpad ako kríky, ťahavá zeleň a biologický odpad uskladňujeme v 7m3 kontajneri. Priestor máme na tabuľové sklo, ako aj  2.5 m3 kontajner na stavebný odpad.Odpad ako je nábytok, drevo, podlahoviny, koberce, postele a pod. , čiže objemný odpad je možné likvidovať v množstve cca 200 kg/osoba/rok v 11m3 kontajneroch. Pred uskladnením požadujeme odpad väčších objemov rozobrať, rozsekať. Umožňujeme uskladnenie konárov, haľuzovín, ktoré neskôr drvíme.  Na stojisku je zamestnanec, ktorý  určí do ktorého kontajnera roztriediť odpad. Stavebníci, živnostníci,  firmy sídliace v MČ i mimo nej,  ako aj občania bez trvalého pobytu majú zákaz likvidovania odpadu na stojisku. Stojisko kontajnerov  je určené pre obyvateľov s trvalým pobytom v  MČ Rusovce, preto je nutné sa zapisovať do knihy evidencie odpadu a v prípade výzvy zamestnancom sa preukázať trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Rusovce.  
 

Ďakujeme za pochopenie.

Otázky a podnety môžete posielať na adresu: 
straka@bratislava-rusovce.sk 


Nedela 20. augusta 2017

meniny má

Anabela


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (22%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 29254


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio