Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

20.9.2017 8:18

Ospravedlňujeme sa za výpadok SMS rozhlasu. Momentálne je mimo prevádzky. Na obnove pracujeme.

Ďakujeme za pochopenie. 

18.9.2017 15:40

 

Lístky v predpredaji (v trafike oproti pošte alebo na tel. čísle 0905/793 537) si môžete zakúpiť v hodnote 10 €. V deň konania párty sa už lístky budú (na mieste) predávať za 13 €. 

 

. Lístky v predpredaji v hodnote 10,-€

si zakúpite v trafike alebo na 0905 793 537.

Pri vstupe tesne pred párty sa budú predávať po 13,-€ 

18.9.2017 11:42

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 21. 9. 2017 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU. 

V rámci programu miestneho zastupiteľstva (bod 14) budú verejne odprezentované projekty participatívneho rozpočtu jednotlivými spracovateľmi, na čo Vás srdečne pozývame. 

14.9.2017 10:18

VÝSTRAHY SHMÚ

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pre okres Bratislava k 14.9.2017. 
Jav  - vietor (v obývaných oblastiach) 
Výstraha platí od 17:30 hod. do 19:30 hod. 

výstrahu 1. stupňa pre okres Bratislava k 14.9.2017. 
Jav  - vietor (v obývaných oblastiach) 
Výstraha platí od 20:00 hod. do 22:00 hod. 

11.9.2017 9:51

Hlasovanie za projekty financované z participatívneho rozpočtu

Vážení obyvatelia,po prvý krát sa môžete  zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení finančných prostriedkov MČ Bratislava-Rusovce vo výške 2.700, €, ktoré miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo využiť na projekty z participatívneho rozpočtu.Do hlasovania sa môžu zapojiť občania s trvalým pobytom v MČ Bratislava-Rusovce. Každý občan môže dať jeden hlas jednému projetku.

 HLASOVAŤ MOŽETE: TU

Pri elektronickom hlasovaní je vaše hlasovanie potrebné 
potvrdiť e-mailom. 
 

Hlasovať sa dá aj fyzicky na Miestnom úrade MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, a to v podateľni miestneho úradu č. dverí 6, kde je umiestnená urna s hlasovacími lístkami.
 Hlasovanie za projekty končí 29.9.2017.

Podmienky hlasovania nájdete TU

7.9.2017 15:09

7.9.2017 14:39

ZŠ s MŠ v Rusovciach ponúka voľnú pracovnú pozíciu:

Vychovávateľ

Základná škola s MŠ v Rusovciach ponúka voľnú pracovnú pozíciu "Vychovávateľ " na polovičný pracovný úväzok.
Viac info na 02/62859124. 

 

Kuchár / kuchárka / pomocná sila do kuchyne

Základná škola s MŠ v Rusovciach ponúka voľnú pracovnú pozíciu "Kuchár / kuchárka / pomocná sila do kuchyne" na polovičný pracovný úväzok. 
Viac info na 02/62859124. 

5.9.2017 15:00

Oznam o zbere komunálneho odpadu
z domácností s obsahom škodlivých látok

Dňa 21.10.2017 v čase od 10.30 do 12.30 hod. sa uskutoční zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom dvore na Vývojovej ulici v Bratislave-Rusovciach, pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov.

Ide o tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky /musia byť uzavreté v pevných obaloch/, ďalej ide o batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče. Viac info nájdete TU

Kostol sv. Víta

obrazok

Pamiatkové hodnoty Rusoviec - Kostol sv. Víta

Zuzana Zvarová (text z monografie Rusovce, 1998)

Najstaršou sakrálnou stavbou na území Rusoviec je rímskokatolícky kostol sv. Víta, ktorý už dlho priťahuje pozornosť archeológov, historikov umenia a architektov - pamiatkarov. Kostol sv. Víta je situovaný v južnej časti parku kaštieľa, v tesnej blízkosti Balkánskej ulice. Objekt je hmotovo a dispozične jednoduchá jednoloďová stavba výškovo gradujúca od sanktuária, cez loď k veži. Štvorcová veža je predstavaná na pilieroch s podklenutím. Loď obdÍžnikového pôdorysu je zaklenutá tehlovou valenou klenbou so štyrmi pármi luniet, nesených šiestimi pármi pilierov. Je prístupná dvoma vstupmi - hlavným z podvežia a bočným z juhovýchodnej strany. Zastrešená je sedlom. Štvorcové sanktuárium je zaklenuté tehlovou klenbou a zastrešené polvalbou. Predstavaná veža je nesená dvoma hranolovitými piliermi. Podvežie je z troch strán otvorené a zaklenuté krížovou klenbou. Druhé poschodie veže má otvory do všetkých štyroch strán, z toho tri sú združené so stredným kamenným stÍpikom s bobuľovou hlavicou a pätkou s pazúrikmi. Veža je ukončená helmicou.

Fasáda objektu plne odráža zložitý stavebný vývoj kostola od kameňa s rímskym nápisom na pilieri veže, zachovaného pôvodného "okula" sanktuária, nárožných bosáží, až po renesančný kamenný portál s datovaním 1613 na bočnej fasáde. Najproblematickejšou sa pri tejto stavbe stáva otázka jej datovania vzniku. Posledný stavebno-architektonický výskum objektu realizovaný v roku 1993 zhrnul doterajšie výsledky o stavebno-historickom vývoji objektu. V prvej etape vznikol jednotný stavebný celok pozostávajúci z hmoty veže, lode a zaklenutého sanktuária a podklenutie veže. Loď bola plochostropá. Predpokladá sa, že kostol postavili na mieste staršieho objektu. Už v tejto etape boli do objektu dva vstupy - čelný a bočný. Veža bola zvnútra neomietnutá, delená dvoma podestami na trámoch. Predpokladá sa, že bola ukončená tehlovou helmicou. Datovanie tejto etapy nie je jednoznačné, uvažuje sa o 14.-15. storočí. Druhá, jednoznačnejšia fáza - renesančná, je datovaná latinským nápisom nad bočným vchodom, ktorý hovorí o tom, že rusovský farár Peter TisIiarich dal kostol upraviť a znova vysvätiť. Uvedený je dátum 15. 6. (sviatok sv. Víta) 1613. V tejto etape dostal bočný vstup kamenný portál s lištou a nadpražnou rímsou. Realizované sú ryté výzdoby nároží objektu a okien. Najväčším zásahom barokovej fázy z polovice 18. storočia bolo vloženie valenej klenby na pilieroch do priestoru lode. Vtedy bola pravdepodobne postavená i sakristia podkovovitého tvaru. Posledná ucelená úprava kostola prebehla koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Došlo k zbúraniu sakristie, vybudovala sa dnešná tehlová helmica veže, osadil sa zvon a kríž, realizoval sa nový krov. Kostol bol omietnutý v exteriéri a interiéri. Pôvodný interiér kostola sa nezachoval. Okolo kostola bol cintorín, funkčný do konca 18. storočia. Dnes ho pripomína len drevený kríž situovaný pri ceste.

Zhodnotenie významu kostola ako stredovekej sakrálnej stavby a jeho miesto a postavenie vo vývoji stredovekých Rusoviec, ako i Bratislavy, prípadné vývinové súvislosti so stredovekou sakrálnou architektúrou vidieckych sídiel Podunajska je doteraz nezodpovedanou vecou.
Piatok 22. septembra 2017

meniny má

Móric


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (22%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 29492


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio