Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

25.5.2017 13:33

Vážení Rusovčania,

v mene mestskej časti Bratislava-Rusovce si Vám dovoľujeme s veľkým zármutkom oznámiť, že dňa 19.05.2017 nás navždy opustila

Eva Papánková, 
bývalá starostka mestskej časti Bratislava-Rusovce.  

Posledná rozlúčka bude dňa 26.05.2017 o 11.00 hod. na cintoríne v Rusovciach na Kovácsovej ulici.

Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jej pamiatke!

-

12.5.2017 13:47

Oznam 

Na základe oznámenia OZ Domov - Dúha Vás informujeme, že dňa 13.5.2017 v čase od 8 - 18 hod. bude v našej MČ prebiehať verejná dobročinná zbierka pre krízové centrum Dúha povolená Okresným úradom pod č. OU-BA-OVVS1-2017/052688 zo dňa 10.5.2017

Viac info o zbierke nájdete TU

2.5.2017 13:00

 

Vážený pán Peter Nagy a fanúšikovia,

touto cestou by sme sa Vám všetkým  chceli ospravedlniť za nesprávne informácie uvedené v aprílovom vydaní Rusovských novín. 

Nesprávne sa uvádza, že skupina Indigo so spevákom Petrom Nagyom bude účinkovať na Zadunajskom majálese dňa 6.5.2017.

Správna informácia je, že  skupina Indigo s Petrom Nagyom bude účinkovať v Rusovciach  v aguste dňa 26.8.2017 na "Dni Rusoviec".

Ešte raz sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy a pevne veríme, že sa všetci stretneme v auguste na vystúpení p. Petra Nagya v Rusovciach.

 

 MČ Bratislava-Rusovce


28.4.2017 15:24

Mestská časť Bratislava-Rusovce, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Jarovce a Čunovo

Vás srdečne pozývajú dňa 6. mája  2017 od 15,00 hodiny do rusovského parku

na

18. Zadunajský majáles“

Program:

15,00 – 15,20 ZUŠ vedúca p. Jarmila Gajdošechová - Rusovce

15,30 – 15,50 DFS Čunovský kŕdel

16,00 – 16,20  Tamburašsky orchester Konjic a DFS Ljuljanka

16,30 – 17,10  DFS Gerulata     

17,15 – 18,10 FS Ekonóm

18,15 – 18,20 Mažoretky Meisi Stupava

18,30 – 18,35  Crazy Jump

18,45 – 18,55 Mažoretky Liviana

19,05 – 19,10 Crazy Jump

19,30 – 20,30 Ludo Kuruc Trio/Duchoň Revival

21,00 – 02,00 D.J. Kapitán Danko

Programom sprevádza Ivana Ilgová.

Budú pre Vas pripravené stánky s občerstvením, hračkami, pukance, cukrová vata, dobrá zábava a príjemné prostredie.

Srdečne Vás pozývame.

26.4.2017 15:45

IOMO (Integrované obslužné miesto)

IOMO je integrované obslužné miesto občana, kde si občan môže  na jednom mieste vybaviť list vlastníctva, výpis alebo odpis z registra trestov a výpis obchodného registra. V budúcnosti sa plánuje aj s ďalšími službami. Doklady sú použiteľné na právne účely.

Tieto doklady si  už dlhšiu dobu môžete vybaviť na pošte a teraz už aj na miestnom úrade 1.  poschodie, kancelária č. 11.

Viac info nájdete TU

24.4.2017 16:31

Tradičné stavanie mája

Milí Rusovčania a hlavne deti! Pozývame Vás v piatok 28.4.2017 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj. Pripravené bude aj malé občerstvenie. Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata. Na ozdobovanie mája si prineste mašle. 
Tešíme sa na vás!

21.4.2017 14:39

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že na nižšie uvedených uliciach bude prerušená distribúcia elektriny, a to v následujúcich termínoch: 


ul. Vývojová
26.4.2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod

 a

ul. Ľudmily Kraskovskej
26.4.2017 v čase od  11:30 do 16:00 hod.
 

a

ul. Fláviovska, Balkánska a Tibériova
27.4.2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod. 

a

ul. Trajánova, Hadriánova, Fláviovska, Antická a Starorímska
27.4.2017 v čase od 11:30 - 16:00 hod. 

Ďakujeme za pochopenie. 

19.4.2017 15:26

13.4.2017 13:38

Vážení Rusovčania,

nech s jarnou prebúdzajúcou prírodou je Veľká noc i ďalšie dni obdobím radosti, zdravia a šťastia. Príjemnú veľkonočnú pohodu v kruhu rodiny a blízkych zo srdca praje 

Dušan Antoš, starosta 

    
             

Kostol sv. Víta

obrazok

Pamiatkové hodnoty Rusoviec - Kostol sv. Víta

Zuzana Zvarová (text z monografie Rusovce, 1998)

Najstaršou sakrálnou stavbou na území Rusoviec je rímskokatolícky kostol sv. Víta, ktorý už dlho priťahuje pozornosť archeológov, historikov umenia a architektov - pamiatkarov. Kostol sv. Víta je situovaný v južnej časti parku kaštieľa, v tesnej blízkosti Balkánskej ulice. Objekt je hmotovo a dispozične jednoduchá jednoloďová stavba výškovo gradujúca od sanktuária, cez loď k veži. Štvorcová veža je predstavaná na pilieroch s podklenutím. Loď obdÍžnikového pôdorysu je zaklenutá tehlovou valenou klenbou so štyrmi pármi luniet, nesených šiestimi pármi pilierov. Je prístupná dvoma vstupmi - hlavným z podvežia a bočným z juhovýchodnej strany. Zastrešená je sedlom. Štvorcové sanktuárium je zaklenuté tehlovou klenbou a zastrešené polvalbou. Predstavaná veža je nesená dvoma hranolovitými piliermi. Podvežie je z troch strán otvorené a zaklenuté krížovou klenbou. Druhé poschodie veže má otvory do všetkých štyroch strán, z toho tri sú združené so stredným kamenným stÍpikom s bobuľovou hlavicou a pätkou s pazúrikmi. Veža je ukončená helmicou.

Fasáda objektu plne odráža zložitý stavebný vývoj kostola od kameňa s rímskym nápisom na pilieri veže, zachovaného pôvodného "okula" sanktuária, nárožných bosáží, až po renesančný kamenný portál s datovaním 1613 na bočnej fasáde. Najproblematickejšou sa pri tejto stavbe stáva otázka jej datovania vzniku. Posledný stavebno-architektonický výskum objektu realizovaný v roku 1993 zhrnul doterajšie výsledky o stavebno-historickom vývoji objektu. V prvej etape vznikol jednotný stavebný celok pozostávajúci z hmoty veže, lode a zaklenutého sanktuária a podklenutie veže. Loď bola plochostropá. Predpokladá sa, že kostol postavili na mieste staršieho objektu. Už v tejto etape boli do objektu dva vstupy - čelný a bočný. Veža bola zvnútra neomietnutá, delená dvoma podestami na trámoch. Predpokladá sa, že bola ukončená tehlovou helmicou. Datovanie tejto etapy nie je jednoznačné, uvažuje sa o 14.-15. storočí. Druhá, jednoznačnejšia fáza - renesančná, je datovaná latinským nápisom nad bočným vchodom, ktorý hovorí o tom, že rusovský farár Peter TisIiarich dal kostol upraviť a znova vysvätiť. Uvedený je dátum 15. 6. (sviatok sv. Víta) 1613. V tejto etape dostal bočný vstup kamenný portál s lištou a nadpražnou rímsou. Realizované sú ryté výzdoby nároží objektu a okien. Najväčším zásahom barokovej fázy z polovice 18. storočia bolo vloženie valenej klenby na pilieroch do priestoru lode. Vtedy bola pravdepodobne postavená i sakristia podkovovitého tvaru. Posledná ucelená úprava kostola prebehla koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Došlo k zbúraniu sakristie, vybudovala sa dnešná tehlová helmica veže, osadil sa zvon a kríž, realizoval sa nový krov. Kostol bol omietnutý v exteriéri a interiéri. Pôvodný interiér kostola sa nezachoval. Okolo kostola bol cintorín, funkčný do konca 18. storočia. Dnes ho pripomína len drevený kríž situovaný pri ceste.

Zhodnotenie významu kostola ako stredovekej sakrálnej stavby a jeho miesto a postavenie vo vývoji stredovekých Rusoviec, ako i Bratislavy, prípadné vývinové súvislosti so stredovekou sakrálnou architektúrou vidieckych sídiel Podunajska je doteraz nezodpovedanou vecou.
Nedela 28. mája 2017

meniny má

Viliam


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 28726


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio