Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

24.3.2017 13:47

Kontajner na biologický odpad - oznam 

OLO, a.s. žiada všetkých občanov, ktorí požiadali o hnedý kontajner  na biologický odpad alebo kompostér o trpezlivosť pri jeho dodaní, z dôvodu veľkého počtu podaných žiadostí z celej Bratislavy.  Pred jeho dodaním budú každého žiadateľa  kontaktovať telefonicky s oznámením termínu dodávky.

22.3.2017 10:17

Oznam

Školská jedáleň v Rusovciach prijme do TPP pomocnú silu do kuchyne na celý pracovný úväzok a jednu pomocnú silu na polovičný pracovný úväzok. Nástup možný ihneď. Plat určený podľa tabuliek. Viac info v školskej jedálni na Vývojovej ul., alebo na tel čísle: 02/62859107. 


16.3.2017 11:27

Oznam o dočasnom prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Na základe oznámenia spol. BVS, a.s.  Vás informujeme, že dňa 23.3.2017 bude v čase od 9:00 - 11:00 hod. prerušená dodávka vody z verejného vodovodu na Laténskej ulici. Viac info nájdete TU

13.3.2017 11:56

Pozvánka na jarnú brigádu

Tak ako každý rok pozýva starosta MČ Bratislava-Rusovce Dušan Antoš obyvateľov našej mestskej časti na jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční

vo štvrtok 30. marca 2017.

Stretávame sa o 8 hod. na konci Irkutskej ul. pri rampe. Rukavice, vrecia a odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí m.p. Ruseko. 

V prípade nepriaznivého počasia bude určený iný dátum. 

Priložte aj vy ruku k dielu a prispejte k tomu, aby sme tu všetci cítili dobre, veď Rusovce sú naším domovom a zaslúžia si byť čisté! 

10.3.2017 12:19

Oznam o zbere komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Dňa 1.4.2017 v čase od 10.30 do 12.30 hod. sa uskutoční zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v zbernom dvore na Vývojovej ulici v Bratislave-Rusovciach, pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov.

Ide o tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky /musia byť uzavreté v pevných obaloch/, ďalej ide o batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče. Viac info nájdete TU

10.3.2017 11:31

Tlačová správa - zberné nádoby a kompostéry na bioodpad

Hlavné mesto vyzýva na trpezlivosť pri dodávaní zberných nádob a kompostérov na bioodpad. Viac info nájdete TU

6.3.2017 9:26

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v dňoch 7.3.2017 až 9.3.2017 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik leteckých záchranárov Hasičského a záchranného zboru s využitím vrtuľníkovej techniky. Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

3.3.2017 11:45

Oznam 

Pošta Rusovce prijme na TPP priehradkového pracovníka a aj brigádnika na doručovanie od 1.4.2017. Viac info na pošte v Rusovciach, alebo na tel. čísle 02/62859202.

28.2.2017 12:10

Kostol Márie Magdalény

obrazok

Pamiatkové hodnoty Rusoviec - Kostol sv. Márie Magdalény

Zuzana Zvarová (text z monografie - Rusovce, 1998)

Mladšou sakrálnou stavbou, ale dnes dominantnou je rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény. Terajší farský kostol je ranobaroková stavba z roku 1668, jednoloďová s presbytériom s polygonálnym uzáverom, zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou s predstavanou vežou, ktorá dostala po požiari v roku 1830 jednoduchú ihlanovú striešku. Jednoduchá fasáda je členená lizénovým rámom. Jej hlavný akcent je na vstupnom portáli tvorenom kamenným profilovaným ostením s ušami, v nadpraží, s úsekami kladia nesúcimi tympanon s erbom s nápisom ZICHI AMADE a datovaním 1668. Vrchol portálu tvorí plastika sv. Márie Magdalény. Stavba kostola sa viaže k rodine Zichyovcov. Krypta kostola slúžila až do začiatku 20. storočia ako hrobka ich rodiny, pričom dodnes je v dlážke presbytéria kostola zachovaná epitafná kamenná doska v strede s reliéfnym erbom Zichyovcov s datovaním 1668.

Kompletne zachovaný ranobarokový interiér pozostávajúci z hlavného a dvoch bočných oltárov, ako i kazateľnice pochádza z druhej polovice 17. storočia. Reprezentuje jedinečný celok sakrálneho mobiliáru na území Bratislavy. Jeho pôvodný charakter bol čiastočne narušený na konci 19. storočia, keď došlo k oprave oltárnych plastík (Karl Kohanner, Johann Kätzer) a výmene oltárnych obrazov hlavného a dvoch bočných oltárov. Oltáre tvorené stÍpovou architektúrou s nadstavcom sú vyrobené z čierno polychrómovaného dreva a zdobené bielo-zlatým dekorom palmety, akantu a štylizovaných rastlín.

Hlavný oltár je zasvätený Márii Magdaléne. Z 2. polovice 17. storočia sa zachovali bielo polychrómované plastiky svätcov sv. Ladislava, sv. Štefana, v nadstavci sv. Šalamúna a sv. Jána Krstiteľa, vo vrchole dominuje plastika žehnajúceho Krista. Ústredný obraz kľačiacej Márie Magdalény, ako i obraz nadstavca (Immaculata) pochádzajú z roku 1893 a ich autorom je J. Krikleis. Pravýbočný oltár je zasvätený sv. Karolovi Boromejskému, s ústredným obrazom z roku 1893 rovnako od J. Krikleisa, po stranách s pôvodnými plastikami svätíc, vo vrchole s obrazom svätice zo 17. storočia. Ľavý bočný oltár zobrazuje akt Zvestovania, s ústredným obrazom rovnako z roku 1893 po stranách s pôvodnými ranobarokovými plastikami svätice, sv. Barbory a vo vrchole s plastikou sv. Anny.

Z umelecko-historického hľadiska za jedinečnú v rámci interiéru považujeme kazateľnicu kostola. Parapet 6-bokého rečnišťa je bočnými stÍpikmi rozdelený na 6 polí. V jednotlivých poliach sú v jednoduchých profilovaných rámoch maľované obrazy na dreve, so žánrovými kvetinovými motívmi, štyrmi evanjelistami a biblickými výjavmi. Ozvučná strieška zachováva tvar rečnišťa. Je zdobená barokovou sochou Panny Márie, anjela a svätice, vo vrchole s plastikou pelikána. Z mladšieho barokového obdobia z polovice 18. storočia sa zachoval bočný oltár sv. Anny, tvorený stÍpovou architektúrou s rozklaným tympanónom s ústredným obrazom Výchova Panny Márie, v nadstavci s obrazom Boha Otca, ukončený plastikou svätice.

Krstiteľnica s kužeľkovou nohou a misou v tvare rozety je zo 17. storočia s mladším klasicistickým dreveným vekom s výjavom Kristovho krstu.

Z 19. storočia je zachovaný organ umiestnený na chóre kostola, jednomanuálový pozitív s pedálom. Organová skriňa stojí v strede plochy chóru, mech je uložený vo veži. V strede plochy nad manuálom je nápis Szlezák Mihaly, Pozsonyban. Organ pozostáva z troch píšťalových skríň, stredná prevyšuje bočné, oddelené sú navzájom úzkymi pilastrami s kompozitnými hlavicami. Do rezby vo vrchole centrálnej veže sú zakomponované dva erby zviazané deväťcípou korunou, z ktorej vyrastá kríž. Pravý erb patrí rodine Zichy Ferrari, ľavý je nečitateľný. Organ postavil v roku 1857 organár Szlezák Mihály.

Pred vstupom do kostola je na vysokom okrúhlom kamennom stÍpe umiestnená plastika sv. Antona s Ježiškom v náručí z roku 1719.
pondelok 27. marca 2017

meniny má

Alena


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 28409


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio