Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

22.6.2017 13:19

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.6.2017 od 16,00 hod. v sále miestneho úradu.

21.6.2017 12:02

Oznam 

Oznamujeme Vám, že v stredu 21.6.2017 bude od 14,00 hod. miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce z technických príčin zatvorený
(neklimatizované priestory, teplota v kanceláriách dosahuje 30 a viac °C).
 

Ďakujeme za pochopenie.

14.6.2017 9:42

Miestny futbalový klub Rusovce 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Vás pozývajú na 

Mládežnícky turnaj - POHÁR STAROSTU

Usporiadateľ: MFK Rusovce 

Zúčastnené mužstvá: MFK Rusovce, TJ Jarovce, TJ Čunovo a Scorpions

Termín podujatia: 17. jún 2017 

Začiatok zápasu:
 od 10 hod. 

 

8.6.2017 8:01

OZNAM 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Dr. Fajtová už nie je obvodnou lekárkou pre Rusovce.

Nový obvodný lekár sa volá MUDr. Gabriel Hrutkai. Ordinačné hodiny a aj telefónne číslo sa zatiaľ nemenia.

Ostatné informácie zverejníme na budúci týždeň.

30.5.2017 11:47

25.5.2017 13:33

Vážení Rusovčania,

v mene mestskej časti Bratislava-Rusovce si Vám dovoľujeme s veľkým zármutkom oznámiť, že dňa 19.05.2017 nás navždy opustila

Eva Papánková, 
bývalá starostka mestskej časti Bratislava-Rusovce.  

Posledná rozlúčka bude dňa 26.05.2017 o 11.00 hod. na cintoríne v Rusovciach na Kovácsovej ulici.

Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jej pamiatke!

-

12.5.2017 13:47

Oznam 

Na základe oznámenia OZ Domov - Dúha Vás informujeme, že dňa 13.5.2017 v čase od 8 - 18 hod. bude v našej MČ prebiehať verejná dobročinná zbierka pre krízové centrum Dúha povolená Okresným úradom pod č. OU-BA-OVVS1-2017/052688 zo dňa 10.5.2017

Viac info o zbierke nájdete TU

2.5.2017 13:00

 

Vážený pán Peter Nagy a fanúšikovia,

touto cestou by sme sa Vám všetkým  chceli ospravedlniť za nesprávne informácie uvedené v aprílovom vydaní Rusovských novín. 

Nesprávne sa uvádza, že skupina Indigo so spevákom Petrom Nagyom bude účinkovať na Zadunajskom majálese dňa 6.5.2017.

Správna informácia je, že  skupina Indigo s Petrom Nagyom bude účinkovať v Rusovciach  v aguste dňa 26.8.2017 na "Dni Rusoviec".

Ešte raz sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy a pevne veríme, že sa všetci stretneme v auguste na vystúpení p. Petra Nagya v Rusovciach.

 

 MČ Bratislava-Rusovce


28.4.2017 15:24

Mestská časť Bratislava-Rusovce, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Jarovce a Čunovo

Vás srdečne pozývajú dňa 6. mája  2017 od 15,00 hodiny do rusovského parku

na

18. Zadunajský majáles“

Program:

15,00 – 15,20 ZUŠ vedúca p. Jarmila Gajdošechová - Rusovce

15,30 – 15,50 DFS Čunovský kŕdel

16,00 – 16,20  Tamburašsky orchester Konjic a DFS Ljuljanka

16,30 – 17,10  DFS Gerulata     

17,15 – 18,10 FS Ekonóm

18,15 – 18,20 Mažoretky Meisi Stupava

18,30 – 18,35  Crazy Jump

18,45 – 18,55 Mažoretky Liviana

19,05 – 19,10 Crazy Jump

19,30 – 20,30 Ludo Kuruc Trio/Duchoň Revival

21,00 – 02,00 D.J. Kapitán Danko

Programom sprevádza Ivana Ilgová.

Budú pre Vas pripravené stánky s občerstvením, hračkami, pukance, cukrová vata, dobrá zábava a príjemné prostredie.

Srdečne Vás pozývame.

Kostol Márie Magdalény

obrazok

Pamiatkové hodnoty Rusoviec - Kostol sv. Márie Magdalény

Zuzana Zvarová (text z monografie - Rusovce, 1998)

Mladšou sakrálnou stavbou, ale dnes dominantnou je rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény. Terajší farský kostol je ranobaroková stavba z roku 1668, jednoloďová s presbytériom s polygonálnym uzáverom, zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou s predstavanou vežou, ktorá dostala po požiari v roku 1830 jednoduchú ihlanovú striešku. Jednoduchá fasáda je členená lizénovým rámom. Jej hlavný akcent je na vstupnom portáli tvorenom kamenným profilovaným ostením s ušami, v nadpraží, s úsekami kladia nesúcimi tympanon s erbom s nápisom ZICHI AMADE a datovaním 1668. Vrchol portálu tvorí plastika sv. Márie Magdalény. Stavba kostola sa viaže k rodine Zichyovcov. Krypta kostola slúžila až do začiatku 20. storočia ako hrobka ich rodiny, pričom dodnes je v dlážke presbytéria kostola zachovaná epitafná kamenná doska v strede s reliéfnym erbom Zichyovcov s datovaním 1668.

Kompletne zachovaný ranobarokový interiér pozostávajúci z hlavného a dvoch bočných oltárov, ako i kazateľnice pochádza z druhej polovice 17. storočia. Reprezentuje jedinečný celok sakrálneho mobiliáru na území Bratislavy. Jeho pôvodný charakter bol čiastočne narušený na konci 19. storočia, keď došlo k oprave oltárnych plastík (Karl Kohanner, Johann Kätzer) a výmene oltárnych obrazov hlavného a dvoch bočných oltárov. Oltáre tvorené stÍpovou architektúrou s nadstavcom sú vyrobené z čierno polychrómovaného dreva a zdobené bielo-zlatým dekorom palmety, akantu a štylizovaných rastlín.

Hlavný oltár je zasvätený Márii Magdaléne. Z 2. polovice 17. storočia sa zachovali bielo polychrómované plastiky svätcov sv. Ladislava, sv. Štefana, v nadstavci sv. Šalamúna a sv. Jána Krstiteľa, vo vrchole dominuje plastika žehnajúceho Krista. Ústredný obraz kľačiacej Márie Magdalény, ako i obraz nadstavca (Immaculata) pochádzajú z roku 1893 a ich autorom je J. Krikleis. Pravýbočný oltár je zasvätený sv. Karolovi Boromejskému, s ústredným obrazom z roku 1893 rovnako od J. Krikleisa, po stranách s pôvodnými plastikami svätíc, vo vrchole s obrazom svätice zo 17. storočia. Ľavý bočný oltár zobrazuje akt Zvestovania, s ústredným obrazom rovnako z roku 1893 po stranách s pôvodnými ranobarokovými plastikami svätice, sv. Barbory a vo vrchole s plastikou sv. Anny.

Z umelecko-historického hľadiska za jedinečnú v rámci interiéru považujeme kazateľnicu kostola. Parapet 6-bokého rečnišťa je bočnými stÍpikmi rozdelený na 6 polí. V jednotlivých poliach sú v jednoduchých profilovaných rámoch maľované obrazy na dreve, so žánrovými kvetinovými motívmi, štyrmi evanjelistami a biblickými výjavmi. Ozvučná strieška zachováva tvar rečnišťa. Je zdobená barokovou sochou Panny Márie, anjela a svätice, vo vrchole s plastikou pelikána. Z mladšieho barokového obdobia z polovice 18. storočia sa zachoval bočný oltár sv. Anny, tvorený stÍpovou architektúrou s rozklaným tympanónom s ústredným obrazom Výchova Panny Márie, v nadstavci s obrazom Boha Otca, ukončený plastikou svätice.

Krstiteľnica s kužeľkovou nohou a misou v tvare rozety je zo 17. storočia s mladším klasicistickým dreveným vekom s výjavom Kristovho krstu.

Z 19. storočia je zachovaný organ umiestnený na chóre kostola, jednomanuálový pozitív s pedálom. Organová skriňa stojí v strede plochy chóru, mech je uložený vo veži. V strede plochy nad manuálom je nápis Szlezák Mihaly, Pozsonyban. Organ pozostáva z troch píšťalových skríň, stredná prevyšuje bočné, oddelené sú navzájom úzkymi pilastrami s kompozitnými hlavicami. Do rezby vo vrchole centrálnej veže sú zakomponované dva erby zviazané deväťcípou korunou, z ktorej vyrastá kríž. Pravý erb patrí rodine Zichy Ferrari, ľavý je nečitateľný. Organ postavil v roku 1857 organár Szlezák Mihály.

Pred vstupom do kostola je na vysokom okrúhlom kamennom stÍpe umiestnená plastika sv. Antona s Ježiškom v náručí z roku 1719.
Sobota 24. júna 2017

meniny má

Ján


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 28904


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio