Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

30.11.2016 12:02

23.11.2016 8:56

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  vo štvrtok 24.11.2016 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

21.11.2016 17:22

Hľadáme predajcu na vianočné trhy 

MČ Bratislava-Rusovce hľadá predajcu na vianočné trhy:

sortiment s vianočnými dekoráciami a vianočnými doplnkami, suveníry, svietniky a podobne. Nie občerstvenie.

Termín: od 16.12.2016 - 23.12.2016.

Stánok poskytne MČ Bratislava-Rusovce. 

Kontakt: 02/68207028, hlusekova@bratislava-rusovce.sk  

16.11.2016 16:17

Oznam

MČ Bratislava – Rusovce žiada občanov, majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali svoje motorové vozidlá dňa 22.11.2016 (utorok) v čase od 7,00 hod. do 10,30 hod. na Kovácsovej ulici z dôvodu nakládky a prepravy vianočného stromčeka nadrozmerným ťahačom v úseku od cintorína smerom ku železničnej stanice po križovatku Kovácsova ulica a ulica Pohraničníkov.  

Všetkým občanom našej mestskej časti, ale hlavne majiteľom domov a pozemkov v danej lokalite za pochopenie ďakujeme.

 

11.11.2016 14:35

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že dňa 

22.11.2016 v čase od 8:15 do 12:15 hod
.

bude na Balkánskej, Gerulatskej, Irkutskej, Maďarskej, Colníckej, Lesníckej a Zdravotníckej ul. prerušená distribúcia elektriny. 

Presný rozpis ulíc a domov nájdete tu: oznam č.1. a oznam č. 2 

Ďakujeme za pochopenie. 

9.11.2016 11:34

4.11.2016 9:39

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 10.11.2016 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU

3.11.2016 15:20

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  vo štvrtok 10.11.2016 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

2.11.2016 9:20

Kostol sv. Víta

obrazok

Pamiatkové hodnoty Rusoviec - Kostol sv. Víta

Zuzana Zvarová (text z monografie Rusovce, 1998)

Najstaršou sakrálnou stavbou na území Rusoviec je rímskokatolícky kostol sv. Víta, ktorý už dlho priťahuje pozornosť archeológov, historikov umenia a architektov - pamiatkarov. Kostol sv. Víta je situovaný v južnej časti parku kaštieľa, v tesnej blízkosti Balkánskej ulice. Objekt je hmotovo a dispozične jednoduchá jednoloďová stavba výškovo gradujúca od sanktuária, cez loď k veži. Štvorcová veža je predstavaná na pilieroch s podklenutím. Loď obdÍžnikového pôdorysu je zaklenutá tehlovou valenou klenbou so štyrmi pármi luniet, nesených šiestimi pármi pilierov. Je prístupná dvoma vstupmi - hlavným z podvežia a bočným z juhovýchodnej strany. Zastrešená je sedlom. Štvorcové sanktuárium je zaklenuté tehlovou klenbou a zastrešené polvalbou. Predstavaná veža je nesená dvoma hranolovitými piliermi. Podvežie je z troch strán otvorené a zaklenuté krížovou klenbou. Druhé poschodie veže má otvory do všetkých štyroch strán, z toho tri sú združené so stredným kamenným stÍpikom s bobuľovou hlavicou a pätkou s pazúrikmi. Veža je ukončená helmicou.

Fasáda objektu plne odráža zložitý stavebný vývoj kostola od kameňa s rímskym nápisom na pilieri veže, zachovaného pôvodného "okula" sanktuária, nárožných bosáží, až po renesančný kamenný portál s datovaním 1613 na bočnej fasáde. Najproblematickejšou sa pri tejto stavbe stáva otázka jej datovania vzniku. Posledný stavebno-architektonický výskum objektu realizovaný v roku 1993 zhrnul doterajšie výsledky o stavebno-historickom vývoji objektu. V prvej etape vznikol jednotný stavebný celok pozostávajúci z hmoty veže, lode a zaklenutého sanktuária a podklenutie veže. Loď bola plochostropá. Predpokladá sa, že kostol postavili na mieste staršieho objektu. Už v tejto etape boli do objektu dva vstupy - čelný a bočný. Veža bola zvnútra neomietnutá, delená dvoma podestami na trámoch. Predpokladá sa, že bola ukončená tehlovou helmicou. Datovanie tejto etapy nie je jednoznačné, uvažuje sa o 14.-15. storočí. Druhá, jednoznačnejšia fáza - renesančná, je datovaná latinským nápisom nad bočným vchodom, ktorý hovorí o tom, že rusovský farár Peter TisIiarich dal kostol upraviť a znova vysvätiť. Uvedený je dátum 15. 6. (sviatok sv. Víta) 1613. V tejto etape dostal bočný vstup kamenný portál s lištou a nadpražnou rímsou. Realizované sú ryté výzdoby nároží objektu a okien. Najväčším zásahom barokovej fázy z polovice 18. storočia bolo vloženie valenej klenby na pilieroch do priestoru lode. Vtedy bola pravdepodobne postavená i sakristia podkovovitého tvaru. Posledná ucelená úprava kostola prebehla koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Došlo k zbúraniu sakristie, vybudovala sa dnešná tehlová helmica veže, osadil sa zvon a kríž, realizoval sa nový krov. Kostol bol omietnutý v exteriéri a interiéri. Pôvodný interiér kostola sa nezachoval. Okolo kostola bol cintorín, funkčný do konca 18. storočia. Dnes ho pripomína len drevený kríž situovaný pri ceste.

Zhodnotenie významu kostola ako stredovekej sakrálnej stavby a jeho miesto a postavenie vo vývoji stredovekých Rusoviec, ako i Bratislavy, prípadné vývinové súvislosti so stredovekou sakrálnou architektúrou vidieckych sídiel Podunajska je doteraz nezodpovedanou vecou.
utorok 06. decembra 2016

meniny má

Mikuláš


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (32%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 27867


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio