Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

24.2.2017 11:56

23.2.2017 15:13

Oznámenie o zámere prenajať majetok MČ Bratislava-Rusovce

MČ Bratislava-Rusovce týmto verejne oznamuje, že má záujem prenajať následovný majetok: 

- pozemok registra "C"  s parcelným č. 1320/7 o celkovej výmere 2600 m2, ostatné plochy, k.ú Rusovce 

a to fotmou Obchodnej verejnej súťaže.

Všetky potrebné informácie a podklady je možné získať z podmienok Obchodnej verejnej súťaže, ktoré sú k dispozícií na úradnej tabuli MČ Bratislava-Rusovce a na webovom sidle MČ Bratislava-Rusovce. Oznámenie a podmienky nájdete aj TU

22.2.2017 11:54

Zisťovanie HFCS 

Na základe oznámenia Štatistického úradu SR Vám oznamujeme, že Národná banka spolu so Štatistickým úradom SR uskutoční na Slovensku "Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017", ktoré je súčasťou projekzu HFCS. Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017. Viac info nájdete TU

21.2.2017 19:29

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v stredu 22.02.2017 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.


16.2.2017 10:13

Oznam 

Oznamujeme Vám, že matrika a register obyvateľstva bude na MÚ MČ Bratislava-Rusovce z technických príčin v piatok 24.2.2017 zatvorený. 

Ďakujeme za pochopenie. 

8.2.2017 12:09

2.2.2017 13:43

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu 

Na základe oznámenia Bratislavskej vodárenskej spol. a.s. Vás informujeme, že dňa 12.2.2017 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na ulici Hájová v Rusovciach. Viac info nájdete TU.

2.2.2017 13:31

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 9. februára  2017 o 16,00 h v kultúrnej sále miestneho úradu, Vývojová 8 v Rusovciach. Program nájdete TU. 

1.2.2017 9:35

Oznam 

Na Irkutskej ulici v Rusovciach sa našiel pes. Majiteľ sa môže ozvať na tel. číslo 02/68207016.Kostol Márie Magdalény

obrazok

Pamiatkové hodnoty Rusoviec - Kostol sv. Márie Magdalény

Zuzana Zvarová (text z monografie - Rusovce, 1998)

Mladšou sakrálnou stavbou, ale dnes dominantnou je rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény. Terajší farský kostol je ranobaroková stavba z roku 1668, jednoloďová s presbytériom s polygonálnym uzáverom, zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou s predstavanou vežou, ktorá dostala po požiari v roku 1830 jednoduchú ihlanovú striešku. Jednoduchá fasáda je členená lizénovým rámom. Jej hlavný akcent je na vstupnom portáli tvorenom kamenným profilovaným ostením s ušami, v nadpraží, s úsekami kladia nesúcimi tympanon s erbom s nápisom ZICHI AMADE a datovaním 1668. Vrchol portálu tvorí plastika sv. Márie Magdalény. Stavba kostola sa viaže k rodine Zichyovcov. Krypta kostola slúžila až do začiatku 20. storočia ako hrobka ich rodiny, pričom dodnes je v dlážke presbytéria kostola zachovaná epitafná kamenná doska v strede s reliéfnym erbom Zichyovcov s datovaním 1668.

Kompletne zachovaný ranobarokový interiér pozostávajúci z hlavného a dvoch bočných oltárov, ako i kazateľnice pochádza z druhej polovice 17. storočia. Reprezentuje jedinečný celok sakrálneho mobiliáru na území Bratislavy. Jeho pôvodný charakter bol čiastočne narušený na konci 19. storočia, keď došlo k oprave oltárnych plastík (Karl Kohanner, Johann Kätzer) a výmene oltárnych obrazov hlavného a dvoch bočných oltárov. Oltáre tvorené stÍpovou architektúrou s nadstavcom sú vyrobené z čierno polychrómovaného dreva a zdobené bielo-zlatým dekorom palmety, akantu a štylizovaných rastlín.

Hlavný oltár je zasvätený Márii Magdaléne. Z 2. polovice 17. storočia sa zachovali bielo polychrómované plastiky svätcov sv. Ladislava, sv. Štefana, v nadstavci sv. Šalamúna a sv. Jána Krstiteľa, vo vrchole dominuje plastika žehnajúceho Krista. Ústredný obraz kľačiacej Márie Magdalény, ako i obraz nadstavca (Immaculata) pochádzajú z roku 1893 a ich autorom je J. Krikleis. Pravýbočný oltár je zasvätený sv. Karolovi Boromejskému, s ústredným obrazom z roku 1893 rovnako od J. Krikleisa, po stranách s pôvodnými plastikami svätíc, vo vrchole s obrazom svätice zo 17. storočia. Ľavý bočný oltár zobrazuje akt Zvestovania, s ústredným obrazom rovnako z roku 1893 po stranách s pôvodnými ranobarokovými plastikami svätice, sv. Barbory a vo vrchole s plastikou sv. Anny.

Z umelecko-historického hľadiska za jedinečnú v rámci interiéru považujeme kazateľnicu kostola. Parapet 6-bokého rečnišťa je bočnými stÍpikmi rozdelený na 6 polí. V jednotlivých poliach sú v jednoduchých profilovaných rámoch maľované obrazy na dreve, so žánrovými kvetinovými motívmi, štyrmi evanjelistami a biblickými výjavmi. Ozvučná strieška zachováva tvar rečnišťa. Je zdobená barokovou sochou Panny Márie, anjela a svätice, vo vrchole s plastikou pelikána. Z mladšieho barokového obdobia z polovice 18. storočia sa zachoval bočný oltár sv. Anny, tvorený stÍpovou architektúrou s rozklaným tympanónom s ústredným obrazom Výchova Panny Márie, v nadstavci s obrazom Boha Otca, ukončený plastikou svätice.

Krstiteľnica s kužeľkovou nohou a misou v tvare rozety je zo 17. storočia s mladším klasicistickým dreveným vekom s výjavom Kristovho krstu.

Z 19. storočia je zachovaný organ umiestnený na chóre kostola, jednomanuálový pozitív s pedálom. Organová skriňa stojí v strede plochy chóru, mech je uložený vo veži. V strede plochy nad manuálom je nápis Szlezák Mihaly, Pozsonyban. Organ pozostáva z troch píšťalových skríň, stredná prevyšuje bočné, oddelené sú navzájom úzkymi pilastrami s kompozitnými hlavicami. Do rezby vo vrchole centrálnej veže sú zakomponované dva erby zviazané deväťcípou korunou, z ktorej vyrastá kríž. Pravý erb patrí rodine Zichy Ferrari, ľavý je nečitateľný. Organ postavil v roku 1857 organár Szlezák Mihály.

Pred vstupom do kostola je na vysokom okrúhlom kamennom stÍpe umiestnená plastika sv. Antona s Ježiškom v náručí z roku 1719.
Piatok 24. februára 2017

meniny má

Metej


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 28285


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio