Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

21.4.2017 14:39

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že na nižšie uvedených uliciach bude prerušená distribúcia elektriny, a to v následujúcich termínoch: 


ul. Vývojová
26.4.2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod

 a

ul. Ľudmily Kraskovskej
26.4.2017 v čase od  11:30 do 16:00 hod.
 

a

ul. Fláviovska, Balkánska a Tibériova
27.4.2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod. 

a

ul. Trajánova, Hadriánova, Fláviovska, Antická a Starorímska
27.4.2017 v čase od 11:30 - 16:00 hod. 

Ďakujeme za pochopenie. 

19.4.2017 15:26

13.4.2017 13:38

Vážení Rusovčania,

nech s jarnou prebúdzajúcou prírodou je Veľká noc i ďalšie dni obdobím radosti, zdravia a šťastia. Príjemnú veľkonočnú pohodu v kruhu rodiny a blízkych zo srdca praje 

Dušan Antoš, starosta 

    
             

12.4.2017 10:50

    P R E D A J   S T A V E B N É H O   P O Z E M K U

MČ Bratislava-Rusovce vyhlasuje dňom 10.4.2017 verejnú obchodnú súťaž na predaj stavebného pozemku registra C KN par. č. 628/3 vo výmere 867 m2, katastrálne územie Rusovce. Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy MČ Bratislava-Rusovce. 

Súťaž potrvá do 31.05.2017

Minimálna kúpna cena je 133.345, - €

Podmienky súťaže si vyžiadajte na miestnom úrade MČ Bratislava-Rusovce, odd. správy nehnuteľného majetku alebo na tel. č. 02/68207031.

7.4.2017 11:11

Oznam 

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 2. mája do 12. mája 2017 v materskej škole v Rusovciach.  

Oznam o zápise detí nájdete TU. 


4.4.2017 10:04

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 6. apríla  2017 o 16,00 h v kultúrnej sále miestneho úradu, Vývojová 8, v Rusovciach.
Program nájdete TU

24.3.2017 13:47

Kontajner na biologický odpad - oznam 

OLO, a.s. žiada všetkých občanov, ktorí požiadali o hnedý kontajner  na biologický odpad alebo kompostér o trpezlivosť pri jeho dodaní, z dôvodu veľkého počtu podaných žiadostí z celej Bratislavy.  Pred jeho dodaním budú každého žiadateľa  kontaktovať telefonicky s oznámením termínu dodávky.

22.3.2017 10:17

Oznam

Školská jedáleň v Rusovciach prijme do TPP pomocnú silu do kuchyne na celý pracovný úväzok a jednu pomocnú silu na polovičný pracovný úväzok. Nástup možný ihneď. Plat určený podľa tabuliek. Viac info v školskej jedálni na Vývojovej ul., alebo na tel čísle: 02/62859107. 


16.3.2017 11:27

Oznam o dočasnom prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Na základe oznámenia spol. BVS, a.s.  Vás informujeme, že dňa 23.3.2017 bude v čase od 9:00 - 11:00 hod. prerušená dodávka vody z verejného vodovodu na Laténskej ulici. Viac info nájdete TU

Drobná architektúra

obrazok

Zuzana Zvarová (text z monografie Rusovce, 1998)

Na území obce Rusovce sa nachádza veľké množstvo drobnej architektúry (pomníky, Trojičný stĺp, prícestné kríže).

Na nami pamiatkovom území sa nachádza stĺp s plastikou sv. Antona Paduánskeho z roku 1719 umiestnený pred kostolom sv. Márie Magdalény. Pred budovou Miestneho úradu je umiestnená kópia rímskej stélly a pamätník k medzinárodnému sochárskemu sympóziu z roku 1991.

Plastika Najsvätejšej Trojice je situovaná v páse zelene na Balkánskej ulici. Konkávno-konvexný podstavec niesol pôvodne štyri plastiky, dnes sa zachovala len jedna, plastika Márie Magdalény. Vrchol stÍpa tvorí súsošie Najsvätejšej Trojice (Boha Otca, Ukrižovaného a holubice - symbol Ducha svätého). Je datovaná rokom 1748.

Plastika Ukrižovaného - situovaná na rohu Balkánskej a Lesníckej ulice, postavená v roku 1745, opravovaná v roku 1880. Na kruhovom kamennom stĺpe na hranolovom podstavci je umiestnený kamenný kríž s plastikou Ukrižovaného.

Mariánsky stĺp - datovaný do roku 1747, bol pôvodne situovaný oproti hlavnej bráne do hospodárskeho dvora JRD Dunaj. Plastika Panny Márie sa nezachovala.

Kríž s plastikou Panny Márie - situovaný na konci Balkánskej ulice v smere na Čunovo, datovaný 1756. Na hranolovom podstavci ukončenom kamenným krížom je v nike plastika Panny Márie.


pondelok 24. apríla 2017

meniny má

Juraj


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 28536


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio