Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

19.7.2016 16:03

15.7.2016 11:07

Oznam 

na základe oznámenia MUDr. M.Fajtovej Vás informujeme, že ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v zdravotnom stredisku v Rusovciach bude pre čerpanie dovolenky v období od 18.7. do 5.8.2016 zatvorená. Zastupuje: MUDr. D. Rozembergová, zdravotné stredisko Jarovce, t.č. 02/43294648.
Ordinačné hodiny: Po,Ut,Štv:8-13, St: 12-17,Pia:8-12.

14.7.2016 14:12

Oznam Slovenskej pošty, a.s.

Na základe oznámenia Slovenskej pošty, a.s. Vás informujeme o dočasnej úprave hodín pre verejnosť počas letného obdobia na POŠTE BRATISLAVA 59 na Balkánskej ulici v Rusovciach: 

Pondelok - Piatok  12:30 - 18:00 hod.
Sobota zatvorené. 

Viac info nájdete TU

13.7.2016 16:16

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že dňa 21.7.2016 v čase od 8:30 do 11:30 hod. bude na Balkánskej ulici a Vývojovej ul. prerušená distribúcia elektriny. Presný zoznam domov, ktorých sa tento oznam týka nájdete TU

30.6.2016 10:19

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov 

Zdravotné stredisko, Balkánska ul.,  Bratislava – Rusovce:

-     Nebytové priestory o výmere 32,5 m2 + časť čakárne a WC

  -     Nebytové priestory o výmere 65 m2 + časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2

Viac info nájdete TU. 

29.6.2016 15:44

VEREJNÁ  OBCHODNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MĆ BRATISLAVA - RUSOVCE 

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj stavebného pozemku :

-         pozemok parc. č. 628/3 vo výmere 867 m2, k. ú. Rusovce

Minimálna kúpna cena je 133.345 €.

Podmienky súťaže  je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ BA – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava, odd. správy nehnuteľného majetku (tel. č. 02/68 20 70 31). Súťaž potrvá do 31.8.2016.

29.6.2016 15:23

OZNAM 

Štatistický úrad SR Vám oznamuje, že v dňoch od 1.júla do 30. novembra 2016 bude prebiehať na území našej MČ 
Zisťovanie o vdelávaní dospelých (AES 2016)
na základe nariadenia Komisie EU.
Viac info nájdete TU.  

29.6.2016 10:15

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  dnes, t.j. 29.6.2016 
sa v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) uskutoční výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

24.6.2016 13:05

Výstraha SHMÚ

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa na obdobie 24.6.2016 od 12:00 hod. do 18:00 hod. a 25.6.2016 od 12:00 hod. do 18:00 hod. Jav: Vysoké teploty. Koordinačné stredisko IZS Okresného úradu Bratislava.

Múzeum Gerulata

obrazok

Múzeum Antická Gerulata

PhDr. Jaroslava Schmidtová

Návštevné hod.:  máj - september (okrem pondelka)
                         10.00 - 17.00
                Po obsadení Apeninského poloostrova prenikajú Rimania do oblasti Stredozemného mora. Koncom 1. stor. pred n.l. obsadzujú územie až k Rýnu a Dunaju a zriaďujú tu provincie. Cisár Vespasianus (69-79) buduje na panónsko - dunajskej hranici dômyselný forfifikačný systém s legionárskymi tábormi, tábormi pomocných jednotiek a strážnymi vežami. Jeden z opevnených bodov Limesu bol postavený v Bratislave - Rusovciach ako prvý kastel medzi legionárskými tábormi v Carnunte (dnešný Bad Deutsch Altenburg v Rakúsku) a Brigetiu (Komárom v dnešnom Maďarsku).

Názov Gerulata prevzali Rimania od Keltov. Ich príchod sa kladie do posledných desaťročí 1. stor. nl. v období vlády Flaviovcov (69-96).. Najstaršiu rímsku pamiatku predstavuje drevozemný tábor v polohe Bergl a v jeho susedstve, z ktorého bola preskúmaná dvojitá hrotitá priekopa s palisádou a časti kasárenských budov. Je datovaná materiálom do domitiansko-trajanovského obdobia (koniec 1. stor. a začiatok 2. stor.).

V druhom stor. vzniká kamenný kastel so stálou vojenskou posádkou, elitnou jazdeckou jednotkou ALA I CANNANEFATUM. Jednotka bola vytvorená z germánskeho kmeňa z Dolného Porýnia (dnešné Holandsko). Urbanistické riešenie a rozloha tábora i táborovej osady (vicus) nie sú doteraz presne vymedzené. Pri stavbe táborov sa však dodržiavali určité zásady, preto aj v Gerulate možno predpokladať pravouhlú sieť ulíc s bránami a hlavnými komunikáciami, ubikáciami pre vojakov, hospodárskymi budovami aj reprezentačnými stavbami. Popri cestách vedúcich z tábora sa rozprestierala civilná osada s veteránmi, obchodníkmi, markytánmi, remeselníkmi i deťmi a družkami vojakov, teda obyvateľstvom, ktoré sa živilo službami pre vojenský tábor.

V zákonoch Dvanástich tabúľ Leges duodecim tabularum z 5. stor. pred n. l. bola kodifikovaná zásada o pochovávaní za hranicami mesta (extra pomerium - za hradbami). Pohrebiská sa rozprestieraIi pozdĺž ciest vedúcich z miest a táborov. Potvrdzuje to aj rozmiestnenie doteraz preskúmaných pohrebísk v starovekej Gerulate, kde v širokom oblúku ohraničujú osídlenú plochu. Najstaršie hroby sú datované do obdobia Flaviovcov (druhá pol. 1. stor.), najmladšie možno datovať do posledných desaťroči 4. až do začiatku 5. storočia. Pochovávanie bolo birituálne.

Epigrafické pramene, nálezy architektonických článkov a početných rímskych murív svedčia o tom, že Gerulata predstavovala ucelenú a kompletnú sídelnú jednotku. Ďaľším dokladom o výstavnosti a intenzívnom osídlení Gerulaty od konca 1. stor. do začiatku 3. stor. sú náhrobné pamiatky.


Okrem stél, kamenných platní, ktoré stáli pri hroboch, pochádzajú z Rusoviec aj fragmenty zložitejších náhrobných architektúr - hrobiek a možno i celých hrobových obvodov. Ani jedna z týchto pamiatok sa nenašla in situ, všetky boli sekundárne použité pri vežovitej stavbe zo 4. storočia. Najkrajšie sú dve kamenné platne s vyobrazením mýtického Attida v symetrickom postavení, dvojica levov s bradatou hlavou muža uprostred, dva fragmenty s vyobrazením grifa, ktorého prítomnosť mala aj istý ochranný význam a monumentálny reliéf Daidala a Ikara s polychrómiou, ktorý sa radí medzi výnimočné výtvarné diela v Podunajsku. Osobitným zdrojom informácií o Gerulate sú pôvodné epigrafické pramene - votívne oltáre.

Z dedikačných nápisov sa dozvedáme, ktorému božstvu je oltár zasvätený, meno dedikátora a jeho zaradenie, časový údaj a prípadne aj dôvod. Sú dokladom mnohorakosti náboženského života v Ríme i vysokej diplomacie Rimanov, ktorí romanizovali a prijímali božstvá a náboženské predstavy obsadených etník. V Gerulate sa okrem postáv z rímskeho panteónu stretávame s prejavmi synkretického galorímskeho náboženstva a s východnými kultmi lova Dolichénskeho zo Sýrie, Veľkej Matky bohov Kybely s Attidom z Frýgie (dnešné Turecko), ktorému je venovaný jeden oltár spoločne s egyptskou Isidou.


Limitné pevnosti v povalentinianovskom období na panónskodunajskej hranici sú charakteristické vežovitými stavbami umiestnenými v okrajových častiach táborov. V dnešných Rusovciach najzachovalejšiu pamiatku predstavuje kvadratická stavba v areáli múzea. Má rozmery 30 x 30 metrov a obvodový múr široký až 2,4 metra. Vežovitá stavba stojí na 12 pilieroch, v strede sa nachádza asymetricky orientovaná studňa a v južnom krídle stavby bola preskúmaná neskoroantická dlažba.

Z posledného obdobia existencie Gerulaty (povalentinianovské obdobie po roku 380 n. l.) máme z pôvodných epigrafických prameňov "Notitia Dignitatum" správu o jednotke lukostrelcov - eguites sagittarii. So zánikom Rímskej ríše a s pohybom nových etník v celosvetovom meradle je spojená ďalšia etapa našich dejín. Pravdepodobne ešte zachované antické murivá využili Slovania v 7 storočí n. l..

(propagačný materiál, Mestské múzeum Bratislava, Múzeum Antická Gerulata, Bratislava - Rusovce, Slovensko)

 
Nedela 24. júla 2016

meniny má

Vladimír


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (32%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (47%)

Počet hlasov: 27170


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio