Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

16.2.2017 10:13

Oznam 

Oznamujeme Vám, že matrika a register obyvateľstva bude na MÚ MČ Bratislava-Rusovce z technických príčin v piatok 24.2.2017 zatvorený. 

Ďakujeme za pochopenie. 

8.2.2017 12:09

2.2.2017 13:43

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu 

Na základe oznámenia Bratislavskej vodárenskej spol. a.s. Vás informujeme, že dňa 12.2.2017 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na ulici Hájová v Rusovciach. Viac info nájdete TU.

2.2.2017 13:31

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 9. februára  2017 o 16,00 h v kultúrnej sále miestneho úradu, Vývojová 8 v Rusovciach. Program nájdete TU. 

1.2.2017 9:35

Oznam 

Na Irkutskej ulici v Rusovciach sa našiel pes. Majiteľ sa môže ozvať na tel. číslo 02/68207016.31.1.2017 13:39

Oznam

Školská jedáleň v Rusovciach prijme do TPP pomocnú silu do kuchyne na polovičný úväzok. Nástup možný ihneď. Plat určený podľa tabuliek. Viac info v školskej jedálni na Vývojovej ul., alebo na tel čísle: 02/62859107. 

30.1.2017 14:17

Oznam 

Na Kovácsovej ulici sa našiel malý, biely, dlhosrstý pes. Kontakt: 02/68207016

 


4.1.2017 17:03

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe 

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november. Vic info nájdete TU.

Tlačivo: ŽIADOSŤ a aj ČESTNÉ PREHLÁSENIE - ZAPOJENIE DO SYSTÉMU ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ZO ZÁHRAD

Zberný dvor

Zberný dvor na Vývojovej ulici v Rusovciach zostáva aj naďalej otvorený a bude prevádzkovaný tak ako doteraz.
Otváracie hodiny nájdete TU

4.1.2017 11:52

Vážení rusovčania,

kto by mal záujem o lístky na Rusovský ples, ktorý sa uskutoční 27.1.2017 v piatok od 19,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu volajte p. Jajcajovu na miestny úrad 0903787453, alebo 02/68207025, alebo e-mailom: jajcajova@bratislava-rusovce.sk.

Kostol sv. Víta

obrazok

Pamiatkové hodnoty Rusoviec - Kostol sv. Víta

Zuzana Zvarová (text z monografie Rusovce, 1998)

Najstaršou sakrálnou stavbou na území Rusoviec je rímskokatolícky kostol sv. Víta, ktorý už dlho priťahuje pozornosť archeológov, historikov umenia a architektov - pamiatkarov. Kostol sv. Víta je situovaný v južnej časti parku kaštieľa, v tesnej blízkosti Balkánskej ulice. Objekt je hmotovo a dispozične jednoduchá jednoloďová stavba výškovo gradujúca od sanktuária, cez loď k veži. Štvorcová veža je predstavaná na pilieroch s podklenutím. Loď obdÍžnikového pôdorysu je zaklenutá tehlovou valenou klenbou so štyrmi pármi luniet, nesených šiestimi pármi pilierov. Je prístupná dvoma vstupmi - hlavným z podvežia a bočným z juhovýchodnej strany. Zastrešená je sedlom. Štvorcové sanktuárium je zaklenuté tehlovou klenbou a zastrešené polvalbou. Predstavaná veža je nesená dvoma hranolovitými piliermi. Podvežie je z troch strán otvorené a zaklenuté krížovou klenbou. Druhé poschodie veže má otvory do všetkých štyroch strán, z toho tri sú združené so stredným kamenným stÍpikom s bobuľovou hlavicou a pätkou s pazúrikmi. Veža je ukončená helmicou.

Fasáda objektu plne odráža zložitý stavebný vývoj kostola od kameňa s rímskym nápisom na pilieri veže, zachovaného pôvodného "okula" sanktuária, nárožných bosáží, až po renesančný kamenný portál s datovaním 1613 na bočnej fasáde. Najproblematickejšou sa pri tejto stavbe stáva otázka jej datovania vzniku. Posledný stavebno-architektonický výskum objektu realizovaný v roku 1993 zhrnul doterajšie výsledky o stavebno-historickom vývoji objektu. V prvej etape vznikol jednotný stavebný celok pozostávajúci z hmoty veže, lode a zaklenutého sanktuária a podklenutie veže. Loď bola plochostropá. Predpokladá sa, že kostol postavili na mieste staršieho objektu. Už v tejto etape boli do objektu dva vstupy - čelný a bočný. Veža bola zvnútra neomietnutá, delená dvoma podestami na trámoch. Predpokladá sa, že bola ukončená tehlovou helmicou. Datovanie tejto etapy nie je jednoznačné, uvažuje sa o 14.-15. storočí. Druhá, jednoznačnejšia fáza - renesančná, je datovaná latinským nápisom nad bočným vchodom, ktorý hovorí o tom, že rusovský farár Peter TisIiarich dal kostol upraviť a znova vysvätiť. Uvedený je dátum 15. 6. (sviatok sv. Víta) 1613. V tejto etape dostal bočný vstup kamenný portál s lištou a nadpražnou rímsou. Realizované sú ryté výzdoby nároží objektu a okien. Najväčším zásahom barokovej fázy z polovice 18. storočia bolo vloženie valenej klenby na pilieroch do priestoru lode. Vtedy bola pravdepodobne postavená i sakristia podkovovitého tvaru. Posledná ucelená úprava kostola prebehla koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Došlo k zbúraniu sakristie, vybudovala sa dnešná tehlová helmica veže, osadil sa zvon a kríž, realizoval sa nový krov. Kostol bol omietnutý v exteriéri a interiéri. Pôvodný interiér kostola sa nezachoval. Okolo kostola bol cintorín, funkčný do konca 18. storočia. Dnes ho pripomína len drevený kríž situovaný pri ceste.

Zhodnotenie významu kostola ako stredovekej sakrálnej stavby a jeho miesto a postavenie vo vývoji stredovekých Rusoviec, ako i Bratislavy, prípadné vývinové súvislosti so stredovekou sakrálnou architektúrou vidieckych sídiel Podunajska je doteraz nezodpovedanou vecou.
pondelok 20. februára 2017

meniny má

Lívia


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 28251


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio