Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

30.8.2016 9:57

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov:

Administratívna budova, Balkánska ul. č. 102, Bratislava–Rusovce:
 

-       Nebytové priestory o výmere 18,7 m2 + spoločné priestory 8,56 m2

-       Nebytové priestory o výmere 11,5 m2 + spoločné priestory 8,56 m2

-       Nebytové priestory o výmere 12,48 m 2 + spoločné priestory 8,56 m2

Účel využitia – kancelária, sklad.

Minimálna cena za prenájom je rovnaká pre všetky ponúkané priestory a to 49,80€/m2/rok+energie.

Verejné obchodné súťaže trvajú do 2.9.2016 a požiadať o ne je možné v elektronickej podobe na e – mailovej adrese kubicova@bratislava-rusovce.sk, sekretariát@bratislava-rusovce.sk alebo osobne na Miestnom úrade MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava.

30.8.2016 9:56

30.8.2016 9:56

25.8.2016 11:51

ZMENA PROGRAMU

Oznamujeme Vám zmenu programu našej akcie
"Deň Rusoviec" v nedeľu 28.8.2016, a to: na úvod o 15,00 hod. vystúpia 
namiesto mažoretiek deti zo Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Rusovce, pod vedením p. Gajdosechovej 

25.8.2016 11:36

22.8.2016 15:41

22.8.2016 11:01

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v stredu 24.8.2016 a vo štvrtok 25.8.2016 sa v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) uskutoční výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.


15.8.2016 17:47

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov:

Administratívna budova, Balkánska ul. č. 102, Bratislava–Rusovce:
 

-       Nebytové priestory o výmere 18,7 m2 + spoločné priestory 8,56 m2

-       Nebytové priestory o výmere 11,5 m2 + spoločné priestory 8,56 m2

-       Nebytové priestory o výmere 12,48 m 2 + spoločné priestory 8,56 m2

Účel využitia – kancelária, sklad.

Minimálna cena za prenájom je rovnaká pre všetky ponúkané priestory a to 49,80€/m2/rok+energie.

Verejné obchodné súťaže trvajú do 2.9.2016 a požiadať o ne je možné v elektronickej podobe na e – mailovej adrese kubicova@bratislava-rusovce.sk, sekretariát@bratislava-rusovce.sk alebo osobne na Miestnom úrade MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava.

 

12.8.2016 11:16

Voľné pracovné miesto

MČ Bratislava-Rusovce hľadá na úseku školstva a bytov referenta na polovičný pracovný úväzok, s nastupom od 1.9.2016. Požadované vzdelanie: stredna škola s maturitou, ekonomický smer. Životopis možete zaslat na adresu: sekretariat@bratislava-rusovce.sk, info: 02/68207016. 

Drobná architektúra

obrazok

Zuzana Zvarová (text z monografie Rusovce, 1998)

Na území obce Rusovce sa nachádza veľké množstvo drobnej architektúry (pomníky, Trojičný stĺp, prícestné kríže).

Na nami pamiatkovom území sa nachádza stĺp s plastikou sv. Antona Paduánskeho z roku 1719 umiestnený pred kostolom sv. Márie Magdalény. Pred budovou Miestneho úradu je umiestnená kópia rímskej stélly a pamätník k medzinárodnému sochárskemu sympóziu z roku 1991.

Plastika Najsvätejšej Trojice je situovaná v páse zelene na Balkánskej ulici. Konkávno-konvexný podstavec niesol pôvodne štyri plastiky, dnes sa zachovala len jedna, plastika Márie Magdalény. Vrchol stÍpa tvorí súsošie Najsvätejšej Trojice (Boha Otca, Ukrižovaného a holubice - symbol Ducha svätého). Je datovaná rokom 1748.

Plastika Ukrižovaného - situovaná na rohu Balkánskej a Lesníckej ulice, postavená v roku 1745, opravovaná v roku 1880. Na kruhovom kamennom stĺpe na hranolovom podstavci je umiestnený kamenný kríž s plastikou Ukrižovaného.

Mariánsky stĺp - datovaný do roku 1747, bol pôvodne situovaný oproti hlavnej bráne do hospodárskeho dvora JRD Dunaj. Plastika Panny Márie sa nezachovala.

Kríž s plastikou Panny Márie - situovaný na konci Balkánskej ulice v smere na Čunovo, datovaný 1756. Na hranolovom podstavci ukončenom kamenným krížom je v nike plastika Panny Márie.


utorok 30. augusta 2016

meniny má

Ružena


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (32%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (47%)

Počet hlasov: 27350


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio