Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

26.5.2016 9:11

Pozvánka na mimoriadne MZ 

Pozývame Vás na mimoriadne  zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2016 od 16 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
Pozvánku nájdete TU. 

26.5.2016 8:58

17.5.2016 9:35

10.5.2016 13:42

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že v dňoch: 
12.5.2016, 13.5.2016, 17.5.2016, 24.5.2016 a 25.5.2016
v čase od 9,00 do 12,00 hod. sa v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) uskutoční výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

9.5.2016 15:08

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov: 

-       Administratívna budova, Balkánska ul. č. 102, Bratislava – Rusovce: 

-       Nebytové priestory o výmere 12,48 m2 + spoločné priestory

-       Nebytové priestory o výmere 11,5 m2 + spoločné priestory

Účel využitia – kancelária, sklad. 

Minimálna cena za prenájom je rovnaká pre všetky ponúkané priestory a to 49,80€/m2/rok bez energií.

Verejná obchodná súťaž trvá  do 30.5.2016 a podmienky súťaže si môžu záujemcovia prevziať na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10 Bratislava na odd. správy majetku alebo o ne požiadať formou mailu na adrese: kubicova@bratislava-rusovce.sk a sekretariat@bratislava-rusovce.sk. 

9.5.2016 11:01

5.5.2016 13:45

MČ Bratislava-Rusovce vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou

Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
s predpokladaným nástupom
1. júla 2016.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky nájdete TU. 

4.5.2016 9:35

2.5.2016 14:05

MČ Bratislava-Rusovce ďakuje všetkým, 
ktorí nezostali ľahostajní a dobrovoľne sa zapojili či už ako dobrovoľníci, 
alebo prispievatelia dňa 15.04.2016
do kampane Ligy proti rakovine. 

Výnos za Bratislavu, kde sme aj my ako MČ Bratislava-Rusovce prispeli sumou

447,83 €
  

bol 172 902,75 €.

 Ešte raz veľmi pekne ďakujeme
za všetkých, ktorí to potrebujú …

Evanjelický kostol

obrazok

Evanjelický kostol


Zuzana Zvarová (text z monografie - Rusovce, 1998)

 

Najmladšou sakrálnou stavbou obce je kostol evanjelickej cirkvi a.v. situovaný na Maďarskej ulici. Pôvodná stavba kostola bola postavená v 20-tych rokoch 19. storočia. Mala podobu jednoduchého blokového obdÍžnikového pôdorysu. Svoju dnešnú podobu dostal kostol v roku 1904. Okrem pristavania veže a sanktuária bol objekt prefasádovaný v neoslohovom duchu s architektonickým akcentom na vežu. Jej plocha je členená v prízemí bosážou, v hornej časti rustikou. Jednotlivé podlažia veže sú oddelené oblúčkovým vlysom. Z 1. polovice 19. storočia je hlavný oltár so stÍpovou drevenou architektúrou s obrazom zobrazujúcim Ukrižovaného a rovnako drevená krstiteľnica s vekom so súsoším Kristovho krstu. Z mobiliáru kostola si najväčšiu pozornosť zaslúži organ. Postavil ho bratislavský organár rakúskeho pôvodu Anton Schänhofer v roku 1885. Je jedným z jeho troch známych organov.Sobota 28. mája 2016

meniny má

Viliam


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (32%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (47%)

Počet hlasov: 26840


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio