Mestská časť Bratislava - Rusovce
Gerulata - UNESCO

Rímsky vojenský tábor Gerulata prekvital v 1. až 4. st. n.l. Bol súčasťou obranného systému Rímskej ríše, jedným z najpozoruhodnejších štátnych útvarov v histórii.Hranice Rímskej ríše, ktoré majú názov Limes Romanus, mali dĺžku cca 5 000  km.  Tiahli sa územím Európy, Ázie a Afriky. Obranný systém tvorili predovšetkým legionárske tábory, pomocné (auxiliárne) tábory a strážne veže. Rimania využívali na stráženie hraníc (resp. vôbec na ich určenie) predovšetkým prírodné pomery (napr. horstvá a rieky) a tam, kde to nebolo možné, budovali umelé obranné prvky (valy).V Gerulate bola hranicou rieka Dunaj; stál v nej pomocný tábor. Spočiatku bol drevozemný, neskôr kamenný. Je to jediná známa integrálna súčasť Rímskej ríše – v tom čase ležala na území provincie Panónia. (Rímsky vojenský tábor v Iži pri Komárne bol vysunutý za hranicu, ktorú tvoril stred rieky Dunaj.)V bezprostrednej blízkosti vojenského kastela sa nachádzala civilná osada, tzv. vicus a vo vzdialenejších polohách jednoduchšie poľnohospodárske usadlosti, ako aj  poľnohospodárske usadlosti typu villa rustica (bohatšie a rozľahlejšie) a pohrebiská. Pravdepodobne sa tu nachádzal aj prístav, avšak nie je zatiaľ archeologicky doložený. Rozvíjali sa tu remeslá i obchod a v časoch najväčšieho rozmachu žilo v Gerulate okolo 3000 obyvateľov (približne toľko, čo dnes).V Gerulate bola stacionovaná vojenská jednotka Kananefatov (s 500 jazdcami) a podľa nápisov, obsahujúceho toto pomenovanie, sa podarilo definitívne určiť aj polohu kastela.Systematický výskum lokality sa začal v druhej pol. 20. stor., ale prví anglickí bádatelia navštívili archeologickú lokalitu (vtedy ešte netušili že ide skutočne o antickú Gerulatu) už v roku 1737.Rímska ríša bola nábožensky pomerne tolerantná a aj samotná Gerulata ponúka dôkazy o existencii viacerých náboženstiev, ku ktorým patrili aj raní kresťania. Je možné a pravdepodobné, že ide o vôbec najstaršie doklady kresťanského náboženstva na území Slovenska.V súčasnosti je sprístupnená a odkrytá iba malá časť kastela (expozícia Múzea mesta Bratislava). Väčšia časť tábora je skrytá pod zemou a geofyzikálne výskumy s istotou dokazujú výskyt archeologických murív v okolí.Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO by sa mala zapísať časť Gerulaty, ktorá je v súčasnosti sprístupnená v rámci expozície Múzea mesta Bratislavu.Stretnutie s občanmi, ktoré sa konalo dňa 28.februára 2012: 


                       

Záznam z rokovania zo dňa 11.5.2011
Zámer SR na zápis Gerulaty do zoznamu UNESCO
Čo je Zoznam svetového dedičstva UNESCO
Predpokladaný časový harmonogram zápisu
Záznam zo stretmutia občanov zo dňa 28.2.2012
Príprava územného plánu pamiatkovej zóny
Prvá zmienka o Gerulate
Čo je UNESCO
Dohovor o ochrane, zbierka zákonov 1991
Kritéria zaradenia pamiatok na zoznam UNESCO
Limes Romanus v zozname UNESCO
Slovenské pamiatky v UNESCO
Nedela 28. mája 2017

meniny má

Viliam


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 28726


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio