Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

18.8.2017 12:50

Výstraha SHMÚ

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pre okres Bratislava k 18.8.2017. 
Jav  - vysoké teploty. 
Výstraha platí od 13:00 hod. do 18:00 hod. 

17.8.2017 13:30

Oznámenie o čiastočnej uzávierke cesty 1/2 triedy Balkánska

 Oznamujeme Vám, že správca komunikácie Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy (na základe povolenia Okresného úradu Bratislava  č. OU-BA-OCDPK2-2017/074642 zo dňa 16.8.2017)
bude 
v dňoch 


od 18.8.2017, v čase od 10 hod.  do 23.8.2017, v čase do 5 hod.

  asfaltovať povrch ulice Balkánska postupne v oboch smeroch, a to od ulice Maďarská až po kostol sv. Víta. Uvedený úsek bude vyznačený dočasným dopravným značením a v čase špičky riadený políciou. Žiadame obyvateľov a vodičov o zvýšenú pozornosť na tomto úseku. Ďakujeme za pochopenie. 

Povolenie z Okresného úradu Bratislava nájdete TU

17.8.2017 13:00

Výstraha SHMÚ 

SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa pre okres Bratislava k 17.8.2017.
Jav - vysoké teploty.
Výstraha platí od 14:00 do 18:00 hod. 
16.8.2017 10:31

Výstraha SHMÚ 

SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa pre okres Bratislava k 16.8.2017.
Jav - vysoké teploty.
Výstraha platí od 14:00 do 18:00 hod. 

15.8.2017 11:14

11.8.2017 12:44

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV DO PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU NA ROK 2017 

Vyzývame občanov MČ Bratislava-Rusovce na predkladanie projektov do participatívneho rozpočtu na rok 2017 v zmysle podmienok odsúhlasených na mimoriadnom MZ MČ Bratislava-Rusovce dňa 27.7.2017. Občania, skupiny občanov Rusoviec alebo občianske združenia so sídlom na území Rusoviec sa môžu zapojiť svojimi návrhmi, ktoré budú riadne doručené do podateľne MÚ MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce do 8.9.2017. 

Pravidlá (podmienky) participatívneho rozpočtu na rok 2017 nájdete TU. 

11.8.2017 12:43

Oznam 

V dňoch od 14.8.- 31.8.2017 Obvodný všeobecný lekár MUDr. Gabriel Hrutkai čerpá dovolenku.

Zastupovanie:

 MUDr. Daniela Rozembergová, MPH, Mandľová 21/42, Bratislava - Jarovce,  Tel.: 02 / 43294648

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8-13 hod. 
Utorok 8-13 hod.
Streda 12-17 hod. 
Štvrtok 8-13 hod. 
Piatok 8-12 hod. 


11.8.2017 12:36

Výstrahy SHMÚ

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pre okres Bratislava k 11.8.2017. 
Jav  - vysoké teploty. 
Výstraha platí od 14:00 do 18:00 hod. 

Výstraha 1. stupňa pre okres Bratislava k 11.8.2017. 
Jav  - búrky. 
Výstraha platí od 20:00 do 2:00  hod. 

10.8.2017 11:52

Výstraha SHMÚ

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pre okres Bratislava k 10.8.2017. 
Jav  - vysoké teploty. 
Výstraha platí od 14:00 do 18:00 hod. 

9.8.2017 11:37

Výstraha SHMÚ 

SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa pre okres Bratislava k 9.8.2017.
Jav - vysoké teploty.
Výstraha platí od 13:00 do 18:00 hod. 
4.8.2017 13:00

Výstraha SHMÚ 


SHMÚ vydal výstrahu 3. stupňa pre okres Bratislava k 4.8.2017.
Jav - vysoké teploty.
Výstraha platí od 14:00 do 18:00 hod. 

3.8.2017 10:15

Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy 

Vyhlasuje 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV  

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  
(50 m od hranice lesného pozemku) 

na území hlavného mesta SR Bratislavy 

od 03.08.2017 od 10 hod. až do odvolania.

Viac info nájdete TU. 

3.8.2017 9:41

Výstraha SHMÚ 


SHMÚ vydal výstrahu 3. stupňa pre okres Bratislava k 3.8.2017.
Jav - vysoké teploty.
Výstraha platí od 15:00 do 18:00 hod. 
1.8.2017 12:25

Výstraha SHMÚ

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pre okres Bratislava k 1.8.2017. 
Jav  - vysoké teploty. 
Výstraha platí od 15:00 do 18:00 hod. 


31.7.2017 13:43

Oznam 

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na neklimatizované priestory a vyhlásenú výstrahu SHMÚ bude miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce otvorený v dňoch od 31.7. do 3.8.2017 iba do 14 hod. (MÚ má neklimatizované priestory a teplota v kanceláriách dosahuje 30 a viac °C).

 Ďakujeme za pochopenie.


31.7.2017 13:40

 

OZNAM 

 

MČ Bratislava-Rusovce oznamuje obyvateľom Kovácsovej ulice, ako i ostatným obyvateľom a návštevníkom Rusoviec, že


dnešným dňom 31.7.2017 začala platiť zmena dopravného značenia v úseku od križovatky Vývojová a Kovácsova ulica smerom k ŽST Rusovce po koniec Kovácsovej ulice,

 

ktorá rieši otočenie jestvujúcich jednosmeriek v danom úseku a umožňuje vjazd cyklistov v protismere. 


Prosíme obyvateľov Kovácsovej ulice, ktorých sa uvedená zmena dotýka, aby upozornili svojich príbuzných, priateľov a známych na zmenu dopravného značenia, aby sme sa vyhli nedorozumeniam a komplikáciám, ktoré by zo zmeny dopravného značenia mohli vyplynúť. 

31.7.2017 11:22

Výstraha SHMÚ

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pre okres Bratislava k 31.07.2017.
Jav  - vysoké teploty.
Výstraha platí od 15:00 do 18:00 hod. 


28.7.2017 12:01

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV DO PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU NA ROK 2017 

Vyzývame občanov MČ Bratislava-Rusovce na predkladanie projektov do participatívneho rozpočtu na rok 2017 v zmysle podmienok odsúhlasených na mimoriadnom MZ MČ Bratislava-Rusovce dňa 27.7.2017. Občania, skupiny občanov Rusoviec alebo občianske združenia so sídlom na území Rusoviec sa môžu zapojiť svojimi návrhmi, ktoré budú riadne doručené do podateľne MÚ MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava-Rusovce do 8.9.2017. 

Pravidlá (podmienky) participatívneho rozpočtu na rok 2017 nájdete TU. 

27.7.2017 15:37

OZNAM O ZMENE DOPRAVY V RUSOVCIACH !!!

MČ Bratislava-Rusovce oznamuje obyvateľom Kovácsovej ulice, ako i ostatným obyvateľom a návštevníkom Rusoviec, že sa začala realizovať zmena dopravného značenia v úseku od križovatky Vývojová a Kovácsova ulica smerom k ŽST Rusovce po koniec Kovácsovej ulice, ktorá rieši otočenie jestvujúcich jednosmeriek v danom úseku a umožňuje vjazd cyklistov v protismere. 

Dnešným dňom 27.7.2017 začína platiť dopravné značenie na Kovácsovej ulici v úseku od križovatky Vývojová a Kovácsova ulica po cintorín. O zmene dopravného značenia sú vodiči informovaní aj prostredníctvom dočasného dopravného značenia, ktoré upozorňuje o zmene.

Prosíme obyvateľov Kovácsovej ulice, ktorých sa uvedená zmena dotýka, aby upozornili svojich príbuzných, priateľov a známych na zmenu dopravného značenia, aby sme sa vyhli nedorozumeniam a komplikáciám, ktoré by zo zmeny dopravného značenia mohli vyplynúť.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zakaz vjazdu


24.7.2017 14:39

Oznámenie 

Oznamujeme Vám, že na Irkutskej ulici v Rusovciach bude v čase od 24.7.2017 do 4.8.2017 prebiehať realizacia pripojky EKS-UPC Bratislava pre rodinne domy na základe Rozhodnutia č. MÚ/R 3467/2017 zo dňa 21.7.2017. 

24.7.2017 9:22

Pozvánka 

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 27.7.2017 od 17,00 hod. v sále miestneho úradu.
Pozvánku nájdete TU


24.7.2017 8:23

Výstraha SHMÚ

SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa pre okres Bratislava k 24.07.2017. Jav  - búrky. Výstraha platí od 9:00 do 22:00 hod. 

18.7.2017 12:08

Oznam 

Oznamujeme Vám, že v stredu 19.7.2017 bude vzhľadom na neklimatizované priestory a vyhlásenú výstrahu SHMÚ miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce otvorený iba do 14 hod. (MÚ má neklimatizované priestory a
teplota v kanceláriách dosahuje 30 a viac °C).

 Ďakujeme za pochopenie.


17.7.2017 12:47

14.7.2017 12:18

Oznam Slovenskej pošty, a.s.

Na základe oznámenia Slovenskej pošty, a.s. Vás informujeme o dočasnej úprave hodín pre verejnosť počas letného obdobia od 17.7.2017 - 13.8.2017 na POŠTE BRATISLAVA 59 na Balkánskej ulici v Rusovciach: 

Pondelok a Piatok  12:30 - 18:00 hod.

Utorok a Štvrtok  8:00 - 13:30 hod. 

Streda 13:00 - 19:00 hod. 

Sobota zatvorené. 

V čase zatvorenia pošty, okrem výdaja oznámených zásielok, Vás obslúžia na najbližšej pošte Bratislava 57, Jasovska 3A, Bratislava. 

10.7.2017 13:24

Oznam 

Oznamujeme Vám, že matrika a register obyvateľstva budú dňa 10.7.2017 z technických príčin otvorené iba do 15.30 hod. 

Ďakujeme za pochopenie. 

4.7.2017 15:56

Oznam 

Oznamujeme Vám, že ambulancia detskej lekárky MUDr. Mariany Krempaskej má počas letných mesiacov upravené ordinačné hodiny,

Pondelok - Piatok od 8 - 11 hod. 

4.7.2017 15:31

Upozorňujeme občanov a chovateľov včiel, že v našej MČ bude vykonaný pozemný postrek proti komárom
vo štvrtok 6.7.2017 od 20:00 hod. 

Použité budú povolené prípravky a postupy na ničenie komárov. Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácií a rýchle sa rozkladá na neškodné látky. Je neškodný pre domáce zvieratá. Nebezpečný môže byť pre včely. Obyvateľom touto činnosťou nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

4.7.2017 11:57

Oznam 

V dňoch od 6.- 7.7.2017 Obvodný všeobecný lekár MUDr. Gabriel Hrutkai čerpá dovolenku.

Zastupovanie: 

 MUDr. Bíla Marta, Fedinova  9, Petržalka Tel.: 02 / 638 144 82

27.6.2017 14:08

Oznam 

Oznamujeme Vám, že v stredu 28.6.2017 bude od 14,00 hod. miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce z technických príčin zatvorený (neklimatizované priestory,
teplota v kanceláriách dosahuje 30 a viac °C).

 Ďakujeme za pochopenie.

22.6.2017 13:19

Pozvánka 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.6.2017 od 16,00 hod. v sále miestneho úradu.

14.6.2017 9:42

Miestny futbalový klub Rusovce 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Vás pozývajú na 

Mládežnícky turnaj - POHÁR STAROSTU

Usporiadateľ: MFK Rusovce 

Zúčastnené mužstvá: MFK Rusovce, TJ Jarovce, TJ Čunovo a Scorpions

Termín podujatia: 17. jún 2017 

Začiatok zápasu:
 od 10 hod. 

 

8.6.2017 8:01

OZNAM 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Dr. Fajtová už nie je obvodnou lekárkou pre Rusovce.

Nový obvodný lekár sa volá MUDr. Gabriel Hrutkai. Ordinačné hodiny a aj telefónne číslo sa zatiaľ nemenia.

Ostatné informácie zverejníme na budúci týždeň.

30.5.2017 11:47

25.5.2017 13:33

Vážení Rusovčania,

v mene mestskej časti Bratislava-Rusovce si Vám dovoľujeme s veľkým zármutkom oznámiť, že dňa 19.05.2017 nás navždy opustila

Eva Papánková, 
bývalá starostka mestskej časti Bratislava-Rusovce.  

Posledná rozlúčka bude dňa 26.05.2017 o 11.00 hod. na cintoríne v Rusovciach na Kovácsovej ulici.

Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jej pamiatke!

-

12.5.2017 13:47

Oznam 

Na základe oznámenia OZ Domov - Dúha Vás informujeme, že dňa 13.5.2017 v čase od 8 - 18 hod. bude v našej MČ prebiehať verejná dobročinná zbierka pre krízové centrum Dúha povolená Okresným úradom pod č. OU-BA-OVVS1-2017/052688 zo dňa 10.5.2017

Viac info o zbierke nájdete TU

2.5.2017 13:00

 

Vážený pán Peter Nagy a fanúšikovia,

touto cestou by sme sa Vám všetkým  chceli ospravedlniť za nesprávne informácie uvedené v aprílovom vydaní Rusovských novín. 

Nesprávne sa uvádza, že skupina Indigo so spevákom Petrom Nagyom bude účinkovať na Zadunajskom majálese dňa 6.5.2017.

Správna informácia je, že  skupina Indigo s Petrom Nagyom bude účinkovať v Rusovciach  v aguste dňa 26.8.2017 na "Dni Rusoviec".

Ešte raz sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy a pevne veríme, že sa všetci stretneme v auguste na vystúpení p. Petra Nagya v Rusovciach.

 

 MČ Bratislava-Rusovce


28.4.2017 15:24

Mestská časť Bratislava-Rusovce, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Jarovce a Čunovo

Vás srdečne pozývajú dňa 6. mája  2017 od 15,00 hodiny do rusovského parku

na

18. Zadunajský majáles“

Program:

15,00 – 15,20 ZUŠ vedúca p. Jarmila Gajdošechová - Rusovce

15,30 – 15,50 DFS Čunovský kŕdel

16,00 – 16,20  Tamburašsky orchester Konjic a DFS Ljuljanka

16,30 – 17,10  DFS Gerulata     

17,15 – 18,10 FS Ekonóm

18,15 – 18,20 Mažoretky Meisi Stupava

18,30 – 18,35  Crazy Jump

18,45 – 18,55 Mažoretky Liviana

19,05 – 19,10 Crazy Jump

19,30 – 20,30 Ludo Kuruc Trio/Duchoň Revival

21,00 – 02,00 D.J. Kapitán Danko

Programom sprevádza Ivana Ilgová.

Budú pre Vas pripravené stánky s občerstvením, hračkami, pukance, cukrová vata, dobrá zábava a príjemné prostredie.

Srdečne Vás pozývame.

26.4.2017 15:45

IOMO (Integrované obslužné miesto)

IOMO je integrované obslužné miesto občana, kde si občan môže  na jednom mieste vybaviť list vlastníctva, výpis alebo odpis z registra trestov a výpis obchodného registra. V budúcnosti sa plánuje aj s ďalšími službami. Doklady sú použiteľné na právne účely.

Tieto doklady si  už dlhšiu dobu môžete vybaviť na pošte a teraz už aj na miestnom úrade 1.  poschodie, kancelária č. 11.

Viac info nájdete TU

24.4.2017 16:31

Tradičné stavanie mája

Milí Rusovčania a hlavne deti! Pozývame Vás v piatok 28.4.2017 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj. Pripravené bude aj malé občerstvenie. Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata. Na ozdobovanie mája si prineste mašle. 
Tešíme sa na vás!

21.4.2017 14:39

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že na nižšie uvedených uliciach bude prerušená distribúcia elektriny, a to v následujúcich termínoch: 


ul. Vývojová
26.4.2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod

 a

ul. Ľudmily Kraskovskej
26.4.2017 v čase od  11:30 do 16:00 hod.
 

a

ul. Fláviovska, Balkánska a Tibériova
27.4.2017 v čase od 7:30 do 11:30 hod. 

a

ul. Trajánova, Hadriánova, Fláviovska, Antická a Starorímska
27.4.2017 v čase od 11:30 - 16:00 hod. 

Ďakujeme za pochopenie. 

19.4.2017 15:26

13.4.2017 13:38

Vážení Rusovčania,

nech s jarnou prebúdzajúcou prírodou je Veľká noc i ďalšie dni obdobím radosti, zdravia a šťastia. Príjemnú veľkonočnú pohodu v kruhu rodiny a blízkych zo srdca praje 

Dušan Antoš, starosta 

    
             

12.4.2017 10:50

    P R E D A J   S T A V E B N É H O   P O Z E M K U

MČ Bratislava-Rusovce vyhlasuje dňom 10.4.2017 verejnú obchodnú súťaž na predaj stavebného pozemku registra C KN par. č. 628/3 vo výmere 867 m2, katastrálne územie Rusovce. Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy MČ Bratislava-Rusovce. 

Súťaž potrvá do 31.05.2017

Minimálna kúpna cena je 133.345, - €

Podmienky súťaže si vyžiadajte na miestnom úrade MČ Bratislava-Rusovce, odd. správy nehnuteľného majetku alebo na tel. č. 02/68207031.

7.4.2017 11:11

Oznam 

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 2. mája do 12. mája 2017 v materskej škole v Rusovciach.  

Oznam o zápise detí nájdete TU. 


4.4.2017 10:04

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 6. apríla  2017 o 16,00 h v kultúrnej sále miestneho úradu, Vývojová 8, v Rusovciach.
Program nájdete TU

24.3.2017 13:47

Kontajner na biologický odpad - oznam 

OLO, a.s. žiada všetkých občanov, ktorí požiadali o hnedý kontajner  na biologický odpad alebo kompostér o trpezlivosť pri jeho dodaní, z dôvodu veľkého počtu podaných žiadostí z celej Bratislavy.  Pred jeho dodaním budú každého žiadateľa  kontaktovať telefonicky s oznámením termínu dodávky.

22.3.2017 10:17

Oznam

Školská jedáleň v Rusovciach prijme do TPP pomocnú silu do kuchyne na celý pracovný úväzok a jednu pomocnú silu na polovičný pracovný úväzok. Nástup možný ihneď. Plat určený podľa tabuliek. Viac info v školskej jedálni na Vývojovej ul., alebo na tel čísle: 02/62859107. 


16.3.2017 11:27

Oznam o dočasnom prerušení dodávky vody z verejného vodovodu

Na základe oznámenia spol. BVS, a.s.  Vás informujeme, že dňa 23.3.2017 bude v čase od 9:00 - 11:00 hod. prerušená dodávka vody z verejného vodovodu na Laténskej ulici. Viac info nájdete TU

13.3.2017 11:56

Pozvánka na jarnú brigádu

Tak ako každý rok pozýva starosta MČ Bratislava-Rusovce Dušan Antoš obyvateľov našej mestskej časti na jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční

vo štvrtok 30. marca 2017.

Stretávame sa o 8 hod. na konci Irkutskej ul. pri rampe. Rukavice, vrecia a odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí m.p. Ruseko. 

V prípade nepriaznivého počasia bude určený iný dátum. 

Priložte aj vy ruku k dielu a prispejte k tomu, aby sme tu všetci cítili dobre, veď Rusovce sú naším domovom a zaslúžia si byť čisté! 

10.3.2017 12:19

Oznam o zbere komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Dňa 1.4.2017 v čase od 10.30 do 12.30 hod. sa uskutoční zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v zbernom dvore na Vývojovej ulici v Bratislave-Rusovciach, pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov.

Ide o tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky /musia byť uzavreté v pevných obaloch/, ďalej ide o batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče. Viac info nájdete TU

10.3.2017 11:31

Tlačová správa - zberné nádoby a kompostéry na bioodpad

Hlavné mesto vyzýva na trpezlivosť pri dodávaní zberných nádob a kompostérov na bioodpad. Viac info nájdete TU

6.3.2017 9:26

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v dňoch 7.3.2017 až 9.3.2017 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik leteckých záchranárov Hasičského a záchranného zboru s využitím vrtuľníkovej techniky. Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

3.3.2017 11:45

Oznam 

Pošta Rusovce prijme na TPP priehradkového pracovníka a aj brigádnika na doručovanie od 1.4.2017. Viac info na pošte v Rusovciach, alebo na tel. čísle 02/62859202.

28.2.2017 12:10

27.2.2017 16:11

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v stredu 1.3.2017 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.


27.2.2017 8:08

Oznam 

Oznamujeme Vám, že matrika a register obyvateľstva bude na MÚ MČ Bratislava-Rusovce z technických príčin v pondelok 27.2.2017 otvorený až od 13.30 hod. 

Ďakujeme za pochopenie. 

24.2.2017 11:56

23.2.2017 15:13

Oznámenie o zámere prenajať majetok MČ Bratislava-Rusovce

MČ Bratislava-Rusovce týmto verejne oznamuje, že má záujem prenajať následovný majetok: 

- pozemok registra "C"  s parcelným č. 1320/7 o celkovej výmere 2600 m2, ostatné plochy, k.ú Rusovce 

a to fotmou Obchodnej verejnej súťaže.

Všetky potrebné informácie a podklady je možné získať z podmienok Obchodnej verejnej súťaže, ktoré sú k dispozícií na úradnej tabuli MČ Bratislava-Rusovce a na webovom sidle MČ Bratislava-Rusovce. Oznámenie a podmienky nájdete aj TU

22.2.2017 11:54

Zisťovanie HFCS 

Na základe oznámenia Štatistického úradu SR Vám oznamujeme, že Národná banka spolu so Štatistickým úradom SR uskutoční na Slovensku "Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017", ktoré je súčasťou projekzu HFCS. Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017. Viac info nájdete TU

21.2.2017 19:29

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v stredu 22.02.2017 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.


16.2.2017 10:13

Oznam 

Oznamujeme Vám, že matrika a register obyvateľstva bude na MÚ MČ Bratislava-Rusovce z technických príčin v piatok 24.2.2017 zatvorený. 

Ďakujeme za pochopenie. 

8.2.2017 12:09

2.2.2017 13:43

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu 

Na základe oznámenia Bratislavskej vodárenskej spol. a.s. Vás informujeme, že dňa 12.2.2017 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na ulici Hájová v Rusovciach. Viac info nájdete TU.

2.2.2017 13:31

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 9. februára  2017 o 16,00 h v kultúrnej sále miestneho úradu, Vývojová 8 v Rusovciach. Program nájdete TU. 

1.2.2017 9:35

Oznam 

Na Irkutskej ulici v Rusovciach sa našiel pes. Majiteľ sa môže ozvať na tel. číslo 02/68207016.31.1.2017 13:39

Oznam

Školská jedáleň v Rusovciach prijme do TPP pomocnú silu do kuchyne na polovičný úväzok. Nástup možný ihneď. Plat určený podľa tabuliek. Viac info v školskej jedálni na Vývojovej ul., alebo na tel čísle: 02/62859107. 

30.1.2017 14:17

Oznam 

Na Kovácsovej ulici sa našiel malý, biely, dlhosrstý pes. Kontakt: 02/68207016

 


4.1.2017 17:03

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe 

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november. Vic info nájdete TU.

Tlačivo: ŽIADOSŤ a aj ČESTNÉ PREHLÁSENIE - ZAPOJENIE DO SYSTÉMU ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU ZO ZÁHRAD

Zberný dvor

Zberný dvor na Vývojovej ulici v Rusovciach zostáva aj naďalej otvorený a bude prevádzkovaný tak ako doteraz.
Otváracie hodiny nájdete TU

4.1.2017 11:52

Vážení rusovčania,

kto by mal záujem o lístky na Rusovský ples, ktorý sa uskutoční 27.1.2017 v piatok od 19,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu volajte p. Jajcajovu na miestny úrad 0903787453, alebo 02/68207025, alebo e-mailom: jajcajova@bratislava-rusovce.sk.

29.12.2016 15:45

Oznam

Oznamujeme Vám, že v piatok 30.12.2016 bude úrad z technických príčin zatvorený.

Za porozumenie ďakujeme.

29.12.2016 15:44

Za obchodom sa našli pánske hodinky Casio. Volajte 0948337748

29.12.2016 11:16

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že stojisko kontajnerov bude v sobotu t. j. 31.12.2016 otvorené do 12,00 hod.

21.12.2016 12:49

21.12.2016 10:50

Oznam 

Oznamujeme Vám, že v piatok 23.12.2016 bude miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce z technických príčin zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie.

16.12.2016 9:52

OZNAM 

Oznamujeme Vám, že v pondelok 19.12.2016 bude matrika a aj register obyvateľstva z technických príčin zatvorený. 
Ďakujeme za pochopenie.

13.12.2016 11:11

9.12.2016 12:18

8.12.2016 14:04

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2016 o 16,00 h v kultúrnej sále miestneho úradu, Vývojová 8 v Rusovciach. Program nájdete TU

7.12.2016 8:56

30.11.2016 12:02

23.11.2016 8:56

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  vo štvrtok 24.11.2016 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

21.11.2016 17:22

Hľadáme predajcu na vianočné trhy 

MČ Bratislava-Rusovce hľadá predajcu na vianočné trhy:

sortiment s vianočnými dekoráciami a vianočnými doplnkami, suveníry, svietniky a podobne. Nie občerstvenie.

Termín: od 16.12.2016 - 23.12.2016.

Stánok poskytne MČ Bratislava-Rusovce. 

Kontakt: 02/68207028, hlusekova@bratislava-rusovce.sk  

16.11.2016 16:17

Oznam

MČ Bratislava – Rusovce žiada občanov, majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali svoje motorové vozidlá dňa 22.11.2016 (utorok) v čase od 7,00 hod. do 10,30 hod. na Kovácsovej ulici z dôvodu nakládky a prepravy vianočného stromčeka nadrozmerným ťahačom v úseku od cintorína smerom ku železničnej stanice po križovatku Kovácsova ulica a ulica Pohraničníkov.  

Všetkým občanom našej mestskej časti, ale hlavne majiteľom domov a pozemkov v danej lokalite za pochopenie ďakujeme.

 

11.11.2016 14:35

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že dňa 

22.11.2016 v čase od 8:15 do 12:15 hod
.

bude na Balkánskej, Gerulatskej, Irkutskej, Maďarskej, Colníckej, Lesníckej a Zdravotníckej ul. prerušená distribúcia elektriny. 

Presný rozpis ulíc a domov nájdete tu: oznam č.1. a oznam č. 2 

Ďakujeme za pochopenie. 

9.11.2016 11:34

4.11.2016 9:39

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 10.11.2016 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU

3.11.2016 15:20

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  vo štvrtok 10.11.2016 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

2.11.2016 9:20

20.10.2016 12:40

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že dňa

28.10.2016 v čase od 7:45 do 12:15 hod
.
a
03.11.2016 v čase od 7:45 do 15:15 hod.
 
bude na Maďarskej ul. prerušená distribúcia elektriny. 

Presný rozpis domov nájdete tu: 28.10.2016 a 3.11.2016

Ďakujeme za pochopenie. 

18.10.2016 8:15

Oznam 

Rekonštrukcia strechy na kostole sv. Márie Magdalény v Rusovciach sa dnes, tj. 18.10.2016 uskutoční za pomoci vrtuľníka, ktorý poskytlo MV SR. Za prípadny hluk sa ospravedlňujeme. 

17.10.2016 13:52

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v stredu 18.10.2016 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.


14.10.2016 9:33

Oznam o zbere komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Dňa 15.10.2016 v čase od 10.30 do 12.30 hod. sa uskutoční zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v zbernom dvore na Vývojovej ulici v Bratislave - Rusovciach, pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov.

Ide o tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky /musia byť uzavreté v pevných obaloch/, ďalej ide o batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče. Viac info nájdete TU. 

13.10.2016 13:45

Tlačová správa TASR 11.10.2016

Vláda dá milión eur za projekt rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach 

Viac info nájdete TU

12.10.2016 13:53

Pozvánka 

Múzeum mesta Bratislavy, Múzeum  Antická Gerulata

Medzinárodný deň archeológie prvýkrát oslávili v USA v roku 2011. Oslavy sa rýchlo rozšírili aj do zahraničia a v roku 2013 v rôznych krajinách sveta oslavovalo Deň archeológie 70 000 ľudí. V roku 2014 sa konala oslava prvýkrát aj v Českej republike. Na podnet kolegov z Čiech sa tento rok zapájame lokalitou Gerulata aj my - Múzeum mesta Bratislavy.

Navštívte nás v sobotu 15.10.2016 od 10.00 do 16.00 hodiny.

Pripravili sme pre Vás komentované prehliadky, pracovné listy, premietame filmy o Gerulate, živote v dobe rímskej a o živote na hraniciach Rímskej ríše.

 

MMB Antická Gerulata
Gerulatská 7
Bratislava Rusovce 851 10

Autobusy 90 a 91, zastávka Gerulata.

11.10.2016 9:19

Oznam 

Kominárske protipožiarne družstvo Gbely Vám oznamuje, že tak ako v predchádzajúcich rokoch bude v nasledujúcich dňoch v našej MČ vykonávať kontrolu a čistenie komínov, dymovodov a meranie možného úniku oxidu uhoľnatého. O tomto následne vystaví doklad potrebný pre účely kontroly, alebo pre poisťovňu.
Viac informácií na tel. čísle 0948 536 256. 

5.10.2016 9:16

28.9.2016 13:12

27.9.2016 15:52

Oznámenie o startegickom dokumente 

Mestská časť Bratislava-Rusovce informuje verejnosť, že dňa 14.9.2016 doručila Okresnému úradu Bratislava oznámenie o obstarávaní strategického dokumentu – Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislava-Rusovce 2015 – 2024. 

Oznámenie v elektronickej podobe nájdete TU

V listinnej podobe je oznámenie prístupné na miestnom úrade, kde do neho možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

Verejnosť môže písomné stanoviská doručiť do 15 dní odo dňa zverejnenia  tejto informácie, t.j. do 13. októbra 2016, na adresu MČ Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava.

Mestská časť písomné stanoviská verejnosti doručí následne Okresnému úradu Bratislava.

 

22.9.2016 14:44

Hľadá sa vianočný stromček

Mestská časť hľadá obyvateľov, ktorí by boli ochotní bezplatne venovať vyšší ihličnatý strom na účely vianočnej výzdoby mestskej časti. Vianočný stromček by bol umiestnený na námestí, pred obchodným domom TERNO v decembri t.r. a začiatkom budúceho roku.

Všetky náklady, spojené s výrubom a prevozom stromu na námestie, bude po dohode s darcom znášať mestská časť.

Potenciálneho darcu prosíme, aby sa ihneď ohlásil na miestnom úrade, tel. č. 02/68 20 70 11 (Zuzana Červenáková), alebo zaslal svoju ponuku na e-mailovú adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk

Ďakujeme!

20.9.2016 15:30

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v stredu 21.9.2016 sa v čase od 9 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.


20.9.2016 11:19

Pozvánka na TRIATLON (pre všetkých) 2016

Triatlon pre všetkých je názov športového podujatia, ktoré sa uskutoční 23. a 24.9.2016 (piatok, sobota), v okolí Rusovského jazera a priľahlých častí dunajskej hrádze. Podujatie je určené všetkým vekovým kategóriám; jeho vyvrcholením, ale aj vyvrcholením celej sezóny na Slovensku bude finále Slovenského pohára, ktoré sa uskutoční za účasti slovenského olympionika Richarda Vargu (11. miesto na LOH Rio de Janeiro), zahraničných pretekárov a najlepších slovenských triatlonistov na základe priebežného poradia SlPo pred finálovými pretekmi.

Bližšie informácie nájdete TU.  

20.9.2016 10:10

Oznam o asfaltovaní na Maďarskej a Gerulatskej ulici

Oznamujeme Vám, že v dňoch od: 

 

 • 21.9. - 23.9.2016 bude vykonané asfaltovanie miestnej komunikácie v smere od križovatky Maďarská a Gerulatská ulica po koniec Maďarskej ulice. 

 • 26.9. - 28.9.2016 bude vykonané asfaltovanie miestnej komunikácie v smere od križovatky Maďarská a Gerulatská ulica vrátane križovatky po rodinný dom č. 4A na Gerulatskej ulici.

  V tejto súvislosti žiadame obyvateľov, aby v uvedenom období rešpektovali dočasné dopravné značenie. Všetkým občanom našej mestskej časti, ale hlavne majiteľom domov a pozemkov v danej lokalite ďakujeme za pochopenie.

  Oznam o asfaltovaní na Maďarskej a Gerulatskej ulici nájdete TU
16.9.2016 10:25

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2016 o 16,00 h v kultúrnej sále miestneho úradu, Vývojová 8, 851 10 Bratislava. Program nájdete TU

14.9.2016 9:28

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v súvislosti so Summitom, ktorý sa koná v Bratislave, bude v dňoch 15.- 16.9.2016 v čase od 11 - 18 hod.  použitý vrtuľník, ktorý môže v našej MČ spôsobovať zvýšenú hlučnosť, za čo sa Prezídium PZ SR ospravedlňuje. 


13.9.2016 11:22

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v stredu 14.9.2016 sa v čase od 9 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.


13.9.2016 11:19

Oznam

Školská jedáleň v Rusovciach prijme do TPP vyučenú kuchárku/kuchára a pomocnú silu do kuchyne. Nástup možný ihneď. Plat určený podľa tabuliek. Viac info v školskej jedálni na Vývojovej ul., alebo na tel čísle: 02/62859107. 

12.9.2016 15:14

MČ Bratislava-Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska, Balkánska ul., Bratislava-Rusovce

1. Nebytové priestory o výmere 32,5 m2 + časť čakárne a WC o rozlohe 9,5 m2

Účel využitia:

-       kancelárie (zdravotníckeho alebo obchodného charakteru)

-       sklad

Minimálna cena nájmu je 49,80€/m2/rok bez energií.

************************************************

2. Nebytové priestory o výmere 65 m2 + časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5    m2(plocha na státie vozidiel)

Účel využitia:

-       kancelárie (zdravotníckeho alebo obchodného charakteru) 

-       sklad

-       výrobná prevádzka

Minimálna cena nájmu je 49,80 €/m2/rok bez energií.

Verejné obchodné súťaže trvajú do 30.9.2016 a podmienky súťaže si môžu záujemcovia prevziať na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10  Bratislava na odd. správy majetku alebo o ne požiadať formou mailu na adrese: kubicova@bratislava-rusovce.sksekretariat@bratislava-rusovce.sk.

 

 

12.9.2016 11:41

Pripravte sa na dopravné obmedzenia v priatok, 16. septembra 2016 

Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR Vás informujeme, že dňa 16.9.2016 sa bude konať v Bratislave Summit premiérov vlád a prezidentov členských krajín EU. V súvislosti s bezpečnostnými opatreniami budú v Bratislave dopravné obmedzenia, ktoré sa budú týkať nás všetkých.

Informáciu o dopravných obmedzeniach nájdete TU.

7.9.2016 14:23

Oznam 

Oznamujeme Vám, že v súvislosti s podujatím "Rímske hry - Limes day 2016", ktoré organizuje Múzeum mesta Bratislavy bude v sobotu 10.9.2016 v čase od 10 hod. do 18 hod. vylúčená doprava z Gerulatskej ulice, a to od pošty až po Múzeum Gerulata. 

Ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie.

6.9.2016 16:21

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v stredu 7.9.2016 sa v čase od 9 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

31.8.2016 16:17

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že dňa 6.9.2016 v čase od 8:10 do 15:20 hod. bude na Kovácsovej ul. a Vývojovej ul. prerušená distribúcia elektriny. 

Presný rozpis domov a ulíc najdete tu: Kovácsova, Vývojová

Ďakujeme za pochopenie. 

30.8.2016 9:57

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov:

Administratívna budova, Balkánska ul. č. 102, Bratislava–Rusovce:
 

-       Nebytové priestory o výmere 18,7 m2 + spoločné priestory 8,56 m2

-       Nebytové priestory o výmere 11,5 m2 + spoločné priestory 8,56 m2

-       Nebytové priestory o výmere 12,48 m 2 + spoločné priestory 8,56 m2

Účel využitia – kancelária, sklad.

Minimálna cena za prenájom je rovnaká pre všetky ponúkané priestory a to 49,80€/m2/rok+energie.

Verejné obchodné súťaže trvajú do 2.9.2016 a požiadať o ne je možné v elektronickej podobe na e – mailovej adrese kubicova@bratislava-rusovce.sk, sekretariát@bratislava-rusovce.sk alebo osobne na Miestnom úrade MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava.

30.8.2016 9:56

30.8.2016 9:56

25.8.2016 11:51

ZMENA PROGRAMU

Oznamujeme Vám zmenu programu našej akcie
"Deň Rusoviec" v nedeľu 28.8.2016, a to: na úvod o 15,00 hod. vystúpia 
namiesto mažoretiek deti zo Súkromnej ZUŠ, Balkánska 87, Rusovce, pod vedením p. Gajdosechovej 

25.8.2016 11:36

22.8.2016 15:41

22.8.2016 11:01

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v stredu 24.8.2016 a vo štvrtok 25.8.2016 sa v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) uskutoční výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.


15.8.2016 17:47

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov:

Administratívna budova, Balkánska ul. č. 102, Bratislava–Rusovce:
 

-       Nebytové priestory o výmere 18,7 m2 + spoločné priestory 8,56 m2

-       Nebytové priestory o výmere 11,5 m2 + spoločné priestory 8,56 m2

-       Nebytové priestory o výmere 12,48 m 2 + spoločné priestory 8,56 m2

Účel využitia – kancelária, sklad.

Minimálna cena za prenájom je rovnaká pre všetky ponúkané priestory a to 49,80€/m2/rok+energie.

Verejné obchodné súťaže trvajú do 2.9.2016 a požiadať o ne je možné v elektronickej podobe na e – mailovej adrese kubicova@bratislava-rusovce.sk, sekretariát@bratislava-rusovce.sk alebo osobne na Miestnom úrade MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava.

 

12.8.2016 11:16

Voľné pracovné miesto

MČ Bratislava-Rusovce hľadá na úseku školstva a bytov referenta na polovičný pracovný úväzok, s nastupom od 1.9.2016. Požadované vzdelanie: stredna škola s maturitou, ekonomický smer. Životopis možete zaslat na adresu: sekretariat@bratislava-rusovce.sk, info: 02/68207016. 

10.8.2016 8:22

Oznam 

Matrika bude v stredu 10.8.2016 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie. 

29.7.2016 12:34

Pripomienky k PHSR 

MČ Bratislava-Rusovce spracúva plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja do roku 2025. Jeho návrh je zverejnený na adrese: www.esluzbyba.sk/edem/noticeboard/notice/1467?slug=navrh-phsr-mestskej-casti-bratislava-rusovce-na-obdobie-2015-2025. Prípadné posledné čiastkové pripomienky možno adresovať miestnemu úradu do 31.8.2016 (sekretariat@bratislava-rusovce.sk).

 

26.7.2016 16:45

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že dňa 27.7.2016 v čase od 8:30 do 17 hod. bude na Balkánskej ulici č. 120, 528/1,528/2, Vývojovej ul. 0864, 6 a 8 prerušená distribúcia elektriny. 

Z dôvodu, že do odstávky elektrickej energie spadá aj Vývojová 8, kde je sídlo miestneho úradu oznamujeme Vám, že miestny úrad bude pracovať dňa 27.7.2016 v obmedzenom režime. 

Ďakujeme za pochopenie. 


26.7.2016 16:18

19.7.2016 16:03

15.7.2016 11:07

Oznam 

na základe oznámenia MUDr. M.Fajtovej Vás informujeme, že ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v zdravotnom stredisku v Rusovciach bude pre čerpanie dovolenky v období od 18.7. do 5.8.2016 zatvorená. Zastupuje: MUDr. D. Rozembergová, zdravotné stredisko Jarovce, t.č. 02/43294648.
Ordinačné hodiny: Po,Ut,Štv:8-13, St: 12-17,Pia:8-12.

14.7.2016 14:12

Oznam Slovenskej pošty, a.s.

Na základe oznámenia Slovenskej pošty, a.s. Vás informujeme o dočasnej úprave hodín pre verejnosť počas letného obdobia na POŠTE BRATISLAVA 59 na Balkánskej ulici v Rusovciach: 

Pondelok - Piatok  12:30 - 18:00 hod.
Sobota zatvorené. 

Viac info nájdete TU

13.7.2016 16:16

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že dňa 21.7.2016 v čase od 8:30 do 11:30 hod. bude na Balkánskej ulici a Vývojovej ul. prerušená distribúcia elektriny. Presný zoznam domov, ktorých sa tento oznam týka nájdete TU

30.6.2016 10:19

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov 

Zdravotné stredisko, Balkánska ul.,  Bratislava – Rusovce:

-     Nebytové priestory o výmere 32,5 m2 + časť čakárne a WC

  -     Nebytové priestory o výmere 65 m2 + časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2

Viac info nájdete TU. 

29.6.2016 15:44

VEREJNÁ  OBCHODNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ MAJETKU Hl. MESTA, KTORÝ JE ZVERENÝ DO SPRÁVY MČ BRATISLAVA-RUSOVCE 

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj stavebného pozemku :

-         pozemok parc. č. 628/3 vo výmere 867 m2, k. ú. Rusovce

Minimálna kúpna cena je 133.345 €.

Podmienky súťaže  je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ BA – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava, odd. správy nehnuteľného majetku (tel. č. 02/68 20 70 31). Súťaž potrvá do 31.8.2016.

29.6.2016 15:23

OZNAM 

Štatistický úrad SR Vám oznamuje, že v dňoch od 1.júla do 30. novembra 2016 bude prebiehať na území našej MČ 
Zisťovanie o vdelávaní dospelých (AES 2016)
na základe nariadenia Komisie EU.
Viac info nájdete TU.  

29.6.2016 10:15

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  dnes, t.j. 29.6.2016 
sa v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) uskutoční výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

24.6.2016 13:05

Výstraha SHMÚ

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa na obdobie 24.6.2016 od 12:00 hod. do 18:00 hod. a 25.6.2016 od 12:00 hod. do 18:00 hod. Jav: Vysoké teploty. Koordinačné stredisko IZS Okresného úradu Bratislava.

24.6.2016 11:39

Informácia 
Informáciu o stiahnutí návrhu k problematike VZN MČ Bratislava-Rusovce o určení školského obvodu ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce a návrhu VZN MČ Bratislava-Rusovce o určení školského obvodu Základnej školy, Turnianska 10, 851 07  Bratislava z rokovania MZ nájdete TU. 

21.6.2016 15:28

Pozvánka na MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 28.6.2016 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU

20.6.2016 15:24

OZNAM 

Spol. BVS, a.s.  pracuje na odstraneni poruchy vody, ktora je na Kovácsovej ulici v Rusovciach. 

9.6.2016 14:31

Pozvánka na  MZ - POZOR ZMENA!

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 28.6.2016 od 16 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu (pôvodný termín bol 23.6.2016).  

30.5.2016 8:20

OZNAM

Register obyvateľstva a matrika (kanc. č. 11) bude dňa 30.5.2016 z technických príčin zatvorená.
Overovanie podpisov a listín vybavíte v kancelárii č. 6.

Ďakujeme za pochopenie.

26.5.2016 9:11

Pozvánka na mimoriadne MZ 

Pozývame Vás na mimoriadne  zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 31.5.2016 od 16 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
Pozvánku nájdete TU. 

26.5.2016 8:58

POZOR ZMENA!!!!!!

MDD začína už od 13 hod!

17.5.2016 9:35

10.5.2016 13:42

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že v dňoch: 
12.5.2016, 13.5.2016, 17.5.2016, 24.5.2016 a 25.5.2016
v čase od 9,00 do 12,00 hod. sa v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) uskutoční výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

9.5.2016 15:08

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov: 

-       Administratívna budova, Balkánska ul. č. 102, Bratislava – Rusovce: 

-       Nebytové priestory o výmere 12,48 m2 + spoločné priestory

-       Nebytové priestory o výmere 11,5 m2 + spoločné priestory

Účel využitia – kancelária, sklad. 

Minimálna cena za prenájom je rovnaká pre všetky ponúkané priestory a to 49,80€/m2/rok bez energií.

Verejná obchodná súťaž trvá  do 30.5.2016 a podmienky súťaže si môžu záujemcovia prevziať na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10 Bratislava na odd. správy majetku alebo o ne požiadať formou mailu na adrese: kubicova@bratislava-rusovce.sk a sekretariat@bratislava-rusovce.sk. 

9.5.2016 11:01

5.5.2016 13:45

MČ Bratislava-Rusovce vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou

Vývojová 228, Bratislava-Rusovce
s predpokladaným nástupom
1. júla 2016.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky nájdete TU. 

4.5.2016 9:35

2.5.2016 14:05

MČ Bratislava-Rusovce ďakuje všetkým, 
ktorí nezostali ľahostajní a dobrovoľne sa zapojili či už ako dobrovoľníci, 
alebo prispievatelia dňa 15.04.2016
do kampane Ligy proti rakovine. 

Výnos za Bratislavu, kde sme aj my ako MČ Bratislava-Rusovce prispeli sumou

447,83 €
  

bol 172 902,75 €.

 Ešte raz veľmi pekne ďakujeme
za všetkých, ktorí to potrebujú …

26.4.2016 16:22

Očkovanie psov proti besnote

Preventívne očkovanie psov proti besnote sa bude konať dňa 30.4.2016 v čase od 9-12 hod. pri miestnom úrade MČ Bratislava - Rusovce, Vyvojová 8, Bratislava - Rusovce. Cena za jedného očkovaného psa je 6 €, s lyssetkou/štítkom 7 € (lyssetka/štítok - nie je povinná). Platba iba v hotovosti. 

Očkovanie vykoná MVDr. Pavol Čech.


25.4.2016 15:09

 

Mestská časť Bratislava – Rusovce,

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Jarovce a Čunovo

Vás srdečne pozývajú dňa 30. apríla  2016 od 14,00 hodiny do rusovského parku na

17. Zadunajský majáles“ 

 

Program:

14,00 – 14,20 Červené jabĺčko – DFS

14,30 – 14,50 ZUŠ vedúca p. Jarmila Gajdošechová - Rusovce

15,00 – 15,15 Čunovský kŕdeľ - DFS   

15,20 – 16,00 DFS Gerulata DFS - Rusovce

16,10 – 17,00 FS Ekonóm FS - Petržalka

17,10 – 18,00 SĽUK

18,00 – 19,30 Nultý Pillier – hudobná skupina  

20,00 – 02,00 DJ

Programom sprevádza Ivana Ilgová  

Stánky s občerstvením, hračkami, pukance, cukrová vata, dobrá zábava a príjemné prostredie.

Srdečne Vás pozývame!

25.4.2016 14:57

Tradičné stavanie mája

Milí Rusovčania a hlavne deti! MČ Bratislava - Rusovce  a OZ Rusovčan vás pozývajú v piatok 29.4.2016 o 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj. Pripravené bude pre vás aj malé občerstvenie, 
Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata. 
Na ozdobovanie mája si prineste mašle. 
Tešíme sa na vás!

21.4.2016 10:05

Materská škola v Rusovciach hľadá učiteľku 
 Základna škola s materskou školou v Rusovciah hľadá do svojho kolektívu učiteľu materskej školy s nástupom ihneď. Podmienkou na prijatie je vzdelanie v odbore predškolská pedagogika a pozitívny vzťah k deťom. Svoj životopis a motivačný list môžete posielať na e-mailovu adresu: msrusovce@zsrusovce.sk. Kontakt: 02/62859301.

18.4.2016 15:18

14.4.2016 10:48

OZNAM 

Štatistický úrad SR Vám oznamuje, že v dňoch od 13. apríla do 16. mája 2016 bude prebiehať na území našej MČ
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti
v rámci projektu európskych štatistických zisovaní.
Viac info nájdete TU.  

13.4.2016 15:18

Dňa 15.apríla 2016 na Deň narcisov, sa ako každý rok aj MČ Bratislava-Rusovce zapojí do verejnej zberky, ktorú organizuje Liga proti rakovine.
Naši dobrovoľníci budu označení symbolmi Ligy proti rakovine a označenými pokladničkami a budú rozdávať narcisy v Rusovciach. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, by ste sa aj Vy zapojili do tejto zbierky a tak podporili túto humánnu myšlienku.

8.4.2016 11:13

Pozvánka na jarnú brigádu

Tak ako každý rok pozýva starosta MČ Bratislava - Rusovce Dušan Antoš obyvateľov našej mestskej časti na jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční

v utorok 19.4.2016.

Stretávame sa o 8 hod. na konci Irkutskej ul. pri rampe. Rukavice, vrecia a odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí m.p. Ruseko. 

V prípade nepriaznivého počasia bude určený iný dátum. 

Vyčistime si Rusovce, aby sme sa v nich lepšie cítili, veď sú naše! 

7.4.2016 13:47

OZNAM 

Ambulancia pre deti a dorast MUDr. M. Krempaskej bude v dňoch od 11.4.2016 do 15.4.2016 zatvorená. 
Zastupujúca lekárka: MUDr. Silvia Barteková, Strečnianska 13 , 
Bratislava, tel. 02/63815891. 

Ordinačné hodiny: Pondelok: 14 - 18 hod., Utorok - Piatok: 7:30 - 11 hod.

6.4.2016 11:30

Oznam o zbere komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Dňa 30.4.2016 v čase od 10.30 do 12.30 hod. sa uskutoční zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v zbernom dvore na Vývojovej ulici v Bratislave - Rusovciach, pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov.

Ide o tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky /musia byť uzavreté v pevných obaloch/, ďalej ide o batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče. Viac info nájdete TU

5.4.2016 7:54

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 7.4.2016 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU. 

4.4.2016 17:06

Oznam 

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční od 2. mája do 6. mája 2016 v ZŠ s MŠ na Vývojovej ulici 228, v Rusovciach.  

Oznam o zápise detí nájdete TU

1.4.2016 9:18

Oznam

Na základe uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Rady školy ZŠ s MŠ, zo dňa 17.3.2016, Vám oznamujeme, že na návrh Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce bola odvolaná z funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce Mgr. Marta Bičanová, a to dňom 31. marca 2016.
Vedením Základnej školy s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce bola poverená až do vymenovania nového riaditeľa školy Mgr. Diana Petrovičová, a to dňom 1. apríla 2016.

30.3.2016 16:30

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov

Zdravotné stredisko, Balkánska ul.,  Bratislava – Rusovce:

-       Nebytové priestory o výmere 32,5 m2 + časť čakárne a WC

Účel využitia:

-       kancelárie (zdravotníckeho alebo obchodného charakteru)

-       sklad

Minimálna cena nájmu je 49,80€/m2/rok bez energií.

Verejná obchodná súťaž trvá  do 16.5.2016 a podmienky súťaže si môžu záujemcovia prevziať na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10 Bratislava na odd. správy majetku alebo o ne požiadať formou mailu na adrese:  kubicova@bratislava-rusovce.sk a sekretariat@bratislava-rusovce.sk.

 

Zdravotné stredisko, Balkánska ul., Bratislava – Rusovce:

-       Nebytové priestory o výmere 65 m2 + časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2

Účel využitia:

-       kancelárie (zdravotníckeho alebo obchodného charakteru) 

-       sklad

-       výrobná prevádzka

Minimálna cena nájmu je 49,80 €/m2/rok bez energií.

Verejná obchodná súťaž trvá do 16.5.2016 a podmienky súťaže si môžu záujemcovia prevziať na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10  Bratislava na odd. správy majetku alebo o ne požiadať formou mailu na adrese: kubicova@bratislava-rusovce.sksekretariat@bratislava-rusovce.sk.

30.3.2016 16:24

MČ Bratislava-Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov.

Administratívna budova, Balkánska ul. č. 102, Bratislava–Rusovce:

-       Nebytové priestory o výmere 12,48 m2 + spoločné priestory

-       Nebytové priestory o výmere 11,5 m2 + spoločné priestory

Účel využitia – kancelária, sklad.

 

Minimálna cena za prenájom je rovnaká pre všetky ponúkané priestory a to 49,80€/m2/rok bez energií.

Verejná obchodná súťaž trvá  do 25.4.2016 a podmienky súťaže si môžu záujemcovia prevziať na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10 Bratislava na odd. správy majetku alebo o ne požiadať formou mailu na adrese:  kubicova@bratislava-rusovce.sk alebo sekretariat@bratislava-rusovce.sk.

29.3.2016 9:17

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že v stredu, dňa 30.3.2016 v čase od 8,30 do 13,00 hod. sa v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) uskutoční medzinárodné stretnutie s ukážkami špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.


23.3.2016 17:42

 

Krásne a radostné dni cez veľkonočné sviatky
a veľa životnej pohody v ďalších dňoch zo srdca želá

Dušan Antoš, starosta 


23.3.2016 9:46

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že dnes, t.j. dňa 23.3.2016 v čase od 13,00 do 16,00 h sa v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) uskutoční testovanie špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka.

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť sa PZ SR ospravedlňuje.

18.3.2016 16:17

16.3.2016 16:39

Pozvánka na Jarnú vychádzku 

Rodinné centrum Kukulienka pozýva všetky rusovské deti na tradičnú JARNÚ VYCHÁDZKU DO ČAROVNÉHO LESA v sobotu 19. marca 2016. Stretnutie je v parku pred SĽUK-om o 10 hodine. 
Pozvánku nájdete TU. 

11.3.2016 13:21

Výzva na vykonanie jarnej deratizácie v čase od 1.4.2016 do 15.5.2016

Podľa §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyzývame:

 • fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby na vykonanie deratizácie v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu môžu uskutočniť výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonanie regulácie živočíšnych škodcov
 • fyzické osoby - občania na vykonanie deratizácie na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok zvýšeného výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať  aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú schválené na predmetný účel.

 

11.3.2016 12:30

Oznámenie

Povinný zápis detí do 1. ročníka základnych škôl pre školský rok 2016/2017
sa uskutoční

v piatok 1. apríla 2016 od 15.00 - 18.00 hod.
v sobotu 2. apríla 2016 od 8.00 - 12.00 hod.  

Viac info nájdete TU


8.3.2016 15:25

VEREJNÁ  OBCHODNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MĆ BRATISLAVA - RUSOVCE 

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj stavebného pozemku :

-         pozemok parc. č. 628/3 vo výmere 867 m2, k. ú. Rusovce

Minimálna kúpna cena je 133.345 €.

Podmienky súťaže  je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ BA – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava, odd. správy nehnuteľného majetku (tel. č. 02/68 20 70 31). Súťaž potrvá do 31.5.2016.

 

7.3.2016 11:05

 

Pre zväčšenie obrázku kliknite TU.

7.3.2016 8:17

Oznam 

Oznamujeme Vám, že v pondelok 7.3.2016  bude stavebný úrad z technických príčin zatvorený.
Ing. Briganová zo stav. úradu bude v práci od 14.3.2016.

Ďakujeme za pochopenie.

 

11.2.2016 13:25

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 18. 2. 2016 od 16 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Pozvánku nájdete TU

5.2.2016 12:17

3.2.2016 11:15

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov

Zdravotné stredisko, Balkánska ul.,  Bratislava – Rusovce:

-       Nebytové priestory o výmere 32,5 m2 + časť čakárne a WC

-       Nebytové priestory o výmere 65 m2 + časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2

Účel využitia:

-       kancelárie (zdravotníckeho alebo obchodného charakteru)

-       sklad

Viac info nájdete TU.

22.1.2016 11:00

Oznámenie o štrajkovej pohotovosti

Na základe oznámenia riaditeľky ZŠ v Rusovciach Vás informujeme, že učitelia ZŠ v Rusovciach od 25.1.2016 až do odvolania vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Z dôvodu štrajku bude prevádzka školy obmedzená. Viac info na www.zsrusovce.sk.
Oznámenie o štrajkovej pohotovosti nájdete TU. 

22.1.2016 9:01

Pozvánka na mimoriadne MZ 

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 26.1.2016
od 16 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

20.1.2016 11:15

Západoslovenská distribučná, a.s. -  vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky týchto vedení.
Kompletná výzva je zverejnená TU

11.1.2016 9:04

Tlačová správa spol. OLO, a.s.

Kam s vianočným stromčekom po sviatkoch ...

Viac info nájdete TU.

21.12.2015 9:29

21.12.2015 9:16

OZNAM 

Oznamujeme Vám, že v stredu  23.12.2015 bude miestny úrad MČ Bratislava - Rusovce otvorený  iba do 12 hod.
Ďakujeme za pochopenie.  

16.12.2015 7:43

Lístky na rusovský ples 

Oznamujeme Vám, že od dnes si môžete kupovať lístky na rusovský ples, ktorý sa uskutoční 6.2.2016 od 19,00 hod. v kul. sále MÚ, cena lístku je 30,-€. Kontakt: t. č. 0903787453, alebo e-mailom na jajcajova@bratislava-rusovce.sk.

14.12.2015 13:52

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce dňa 17.12.2015 od 16,00 hod. v sále miestneho úradu.

10.12.2015 12:56

10.12.2015 12:52

 

Živý Betlehem 

Občianske združenie Kukulienka pozýva všetkých rusovčanov na tradičný Živý Betlehem počas tretej adventnej nedele 13.decembra od 15:00 do 17:00 hod. pri kostole svätej Márie Magdalény. Deti sa môžu tešiť na niekoľko druhov živých zvieratiek s ktorými sa môžu odfotiť.

Zároveň Vás OZ VITUS a farské spoločenstvo v Rusovciach srdečne pozývajú na Vianočné tvorivé dielničky pre deti a
Vianočný predajný bazár v rovnaký deň 13. decembra od 15:00 hod. v Pastoračnom centre sv. Márie Magdalény.

1.12.2015 8:45

27.11.2015 15:00

Asfaltovanie na Colníckej a Maďarskej ulici

V súvislosti s opravou komunikácií Colnícka a Maďarská v dňoch od 30.11. - 4.12.2015 žiadame občanov a majiteľov rodinných domov na týchto uliciach, aby v čase kedy sa bude vykonávať asfaltovanie a frézovanie nevstupovali, nejazdili a neparkovali svoje vozidlá na uvedených komunikáciách. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie. Viac info nájdete TU

25.11.2015 16:48

Pozvánka na Vianočný večierok pre dôchodcov 

Pozvývame Vás na tradičné Vianočné posedeinie dôchodcov z Rusoviec, ktoré sa uskutoční 1.12.2015 o 15 hod. v kultúrnej sále
MÚ MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8 v Rusovciach. 

20.11.2015 9:30

 

Oznam

na základe oznámenia útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru Vás informujeme, že dňa 20.11.2015  bude v čase od 9:30 do 12 hod. prebiehať cvičenie, ktoré môže spôsobovať väčší hluk v MČ Bratislava - Rusovce, za čo sa PZ vopred ospravedlňuje občanom. 

 

13.11.2015 17:44


Pozvánka na oldies party
Pozývame Vás na II. video oldies party, ktorá sa uskutoční v sobotu 21.11.2015 od 20 hod. v spoločenskej sále MÚ v Rusovciach. 
Pripravená je pre Vás výborná hudba, super atmosféra a  vynikajúce drinky.
Rezervujte si lístky už dnes na tel.č. 0948536367.
Cena lístka je 10 EUR.
Oldies party organizuje: MČ Bratislava - Rusovce, OZ Rusovčan a spol. Q99.

10.11.2015 18:08

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.11.2015 od 16,00 hod. v sále miestneho úradu. Pozvánku nájdete TU

6.11.2015 14:59

Výzva pre obyvateľov k spolupodieľaniu sa na tvorbe Stratégie miestneho rozvoja CLLD 

Občianske združenie MAS Dunaj o.z. sa uchádza o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny, preto vyzíva obyvateľov k spolupodieľaniu sa na tvorbe Stratégie miestneho rozvoja CLLD. 
Výzvu nájdete TU.

4.11.2015 13:56

28.10.2015 15:13

Oznam

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 29.10.2015, t. j. vo štvrtok v čase od 8,00 - 12,00 hod. sa uskutoční cvičenie ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktoré bude prebiehať na Vývojovej ulici.
V priestoroch od PD Dunaj po Obvodné oddelenie polície BA - Rusovce. Komunikácia bude v tomto čase uzatvorená.

16.10.2015 10:24

OZNAM 
o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie

Spol. Západoslovenska distribučná, a.s. Vám oznamuje, že dňa 23.10.2015 v čase od 8:00-11:00 hod. a 11:30-15:00 hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie.

Presný rozpis ulíc a domov nájdete tu: 

1) Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie 8 - 11 hod.

2) Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie 11:30 - 15 hod.

15.10.2015 11:20

Jesenný zber odpadu s obsahom škodlivín 2015

Dňa 17.10.2015  v čase od. 10.30 do 12.30 hod. sa vykoná zber domového odpadu s obsahom škodlivín v zbernom dvore na Vývojovej ulici v Bratislave - Rusovciach, pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov.

Ide o tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky /musia byť uzavreté v pevných obaloch/ ďalej ide o batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče. Viac info nájdete TU


7.10.2015 17:47

7.10.2015 17:37

OZNAM
o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie


Spol. Západoslovenska distribučná, a.s. Vám oznamuje, že dňa 12.10.2015 v čase od 8:00-11:00 hod. a 11:30-15:00 hod. bude prerušená distribúcia elektrickej energie.
 

Presný rozpis ulíc a domov nájdete tu: 

1) Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie 

2) Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie 

3) Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie 

1.10.2015 10:49

VEREJNÁ  OBCHODNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MĆ BRATISLAVA - RUSOVCE 

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaže na prenájom :

-         pozemok parc. č. 1073/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce

-         pozemok parc. č. 1073/2, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 20 m2, k. ú. Rusovce

-         pozemok parc. č. 1073/3, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce

Účel využitia je státie osobných automobilov.

Minimálna cena za prenájom jedného pozemku je
150,- €/ročne.

Podmienky súťaže  je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ BA – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava, odd. správa majetku (tel. č. 02/68 20 70 31) do termínu 23.10.2015. Rovnako do termínu 23.10.2015  je možné podať ponuky.

 

29.9.2015 12:48

P O Z V Á N K A

 MČ Bratislava - Čunovo Vás srdečne všetkých pozýva na prednášky pánov prof. Ivana Hričovského na tému: Jesenné práce v záhrade a pána Juraja Korčeka – tajomníka republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov na tému: Význam Zväzu záhradkárov na Slovensku, ktoré sa uskutočnia dňa 2.10.2015 o 17:00 hod. v spoločenskej sále Miestneho úradu Bratislava-Čunovo.

Vstup:  zdarma

25.9.2015 9:18

Výzva na vykonanie jesennej deratizácie v čase
od 1.10.2015 do 15.11.2015

 Podľa §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyzývame: 

 • fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby na vykonanie deratizácie v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu môžu uskutočniť výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonanie regulácie živočíšnych škodcov
 • fyzické osoby – občania na vykonanie deratizácie na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok zvýšeného výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať  aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú schválené na predmetný účel. 
25.9.2015 9:07

24.9.2015 11:42

Jesenný zber 2015

Dňa 17.10.2015  v čase od. 10.30 do 12.30 hod. sa vykoná zber domového odpadu s obsahom škodlivín v zbernom dvore na Vývojovej ulici v Bratislave - Rusovciach, pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov.

Ide i tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky /musia byť uzavreté v pevných obaloch/ ´dalej ide o,

batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče. Podrobné iínformácie nájdete v rubrike "úradná tabuľa".

21.9.2015 14:05

Výzva na odstránenie autovraku

Osobné motorové vozidlo AUDI 80 bielej farby, bez evidenčného čísla, dlhodobo odparkované na Kovácsovej ul. č. 98. Kompletnú výzvu nájdete TU, alebo v rubrike "úradná tabuľa".

16.9.2015 15:27

Pozvánka na detskú burzičku

DETSKÁ BURZIČKA (oblečenie, obuv, kočíky, nosiče, športové potreby, hračky,..),
kedy: ŠTVRTOK 17. septembra 2015 o 17.30 hod.,
kde: Parčík na Zobovej ul. - ČUNOVO - časť Mladé Čunovo (peši okolo vodojemu, autom cez Cezmínovu ul.). 
Každý sa organizuje sám, odporúča sa priniesť veci vo veľkej taške, kde sa môžu ostatní pohrabať, alebo vyložiť na deku. Zídu sa vám aj drobné na vydávanie - nákup.
Heslo burzy: Good Price :)
Ak máte čosi na darovanie (zachovalé oblečenie, hračky,..) pôjde to do Úsmevu ako dar.
Všetci ste srdečne vítaní, aj vaši známy, aj známy vašich známych,..

16.9.2015 14:50

Pozvánka na Deň otvorených dverí 

Materské centrum Kukulienka pozýva rodičov s deťmi na Deň otvorených dverí herne Kukulienky v sobotu 19. septembra od 16:00 do 18:00 hod. Pripravené sú tvorivé dielne pre deti, animátori a divadielko.

11.9.2015 12:03

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 17.9.2015 od 14,00 hod., ktoré sa uskutoční v kultúrnej sále miestneho úradu na Vývojovej ulici 8, v Rusovciach. Program nájdete TU. 

9.9.2015 8:27

VEREJNÁ  OBCHODNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM BYTOVÉHO PRIESTORU NA GERULATSKEJ UL. Č. 62/12
V MĆ BRATISLAVA - RUSOVCE
 

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom bytového priestoru  v objekte na Gerulatskej ul. č.  62/12 v  Bratislave – Rusovciach.

Poloha prenajímaných priestorov je situovaná v centre Rusoviec.

Priestory majú rozlohu 99,6 m2 a sú vhodné na trvalé bývanie.

Minimálna cena nájmu je 400,- €/mesiac + energie.

Bytový priestor sa prenajíma na dobu 5 rokov.

Podmienky súťaže  je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ BA – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava, odd. správa majetku (tel. č. 02/68 20 70 31) do termínu 30.9.2015. Rovnako do termínu 30.9.2015  je možné podať ponuky.

3.9.2015 16:00

3.9.2015 14:04

28.8.2015 13:30

Oznam  ZŠ s MŠ v Rusovciach

Nástup do školy a školských zariadení  je dňa 2.9.2015 (streda).

Základná škola

8:00 hod. - 1 ročník
9:00 hod. - 2. - 9. ročník 

Materská škola

prevádzka od 6:30 hod. - 17:00 hod. 

Školský klub detí

prevádzka od 6:30 hod. - 7:40 hod. 
11:40 hod. - 17:00 hod. 

Dňa 2.9.2015 je ŠKD v prevádzke od 9:00 hod. do 17:00 hod.

Školská jedáleň 
Obedy sa vydávajú od 3.9.2015 iba stravníkom, ktorí budú mať uhradené stravné na 9/2015 a prevezmú si obedové lístky do 28.8.2015 do 12 hod. 

Dňa 31.8.2015 bude prevádzka ŠJ a ŠKD zatvorená. 

25.8.2015 15:34

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MZ 

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 27.8.2015 od 16,00 hod. v kultúrnej sále na Vývojovej ul. č.8 v Rusovciach.

Program:

1. Zmena rozpočtu MČ BA - Rusovce, r. 2015
2. Podmienky VOS na prenájom bytu na Gerulatskej 62/12

25.8.2015 12:59

 

POZVÁNKA NA DEŇ RUSOVIEC 

Mestská časť Bratislava - Rusovce Vás srdečne pozýva dňa 29. augusta 2015 v sobotu od 14,00 hodiny  do areálu rusovského parku na kultúrno – spoločenské podujatie

Deň Rusoviec 2015

Program:

14,15 – 15,00 Kapela „B-ens" – ZUŠ Daliborovo námestie

15,00 – 15,30  Ivan Ožvát – sólista opery SND

15,40 – 16,20 DFS Gerulata

16,30 – 17,30 Kapela „Poison Candy“

17,45 – 18,45 Kapela „Silent Trio“  

19,00 – 20,00 Kapela „P. S.“  

20,00 – 20,30 Zvuková skúška

20,30 – 21,30  Kapela „PARA“

Programom sprevádza  Ivana Ilgová.

Večer slávnostne zapálime vatru.

Stánky s občerstvením, hračkami, pukance, cukrová vata a zábava pre deti, maľovanie na tvár, pohoda a príjemné prostredie.

Tešíme sa na Vás!

 

 

                                    

21.8.2015 14:03

Oznam ambulancie všeobecného lekára pre dospelých 

MUDr. Michaela Fajtová Vám oznamuje, že v dňoch 
od 24.8.2015 do 28.8.2015
bude čerpať dovolenku. 
Počas jej neprítomnosti ju bude zastupovať MUDr. Roman Rudkovský, Mandľová 42, Bratislava - Jarovce, tel. 02/43294648:

Pondelok  09 - 13 hod.
Utorok  12 - 15 hod. 
Streda 12 - 18 hod. 
Štvrtok  12 - 15 hod. 
Piatok  10 - 14 hod.  

od 31.8.2015 do 2.9.2015
bude zastupovať MUDr. Patricia Eftimova, Strečnianka ul., Bratislava - Petržalka, 
ktorá príjme iba objednaných pacientov, tel. čísle 0903/026 385:  

Pondelok 12 - 15 hod. 
Utorok sviatok
Streda 10 - 13 hod.                           

18.8.2015 15:37

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy 

odvoláva 

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta SR Bratislavy
  
od 18.8.2015 od 8 hod. 

Viac info nájdete TU

10.8.2015 8:45

Informácia

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, zverejnil na svojom webovom sídle materiál s názvom „Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC OSTATNÉ  SUBJEKTY BRATISLAVA na obdobie rokov 2016 – 2025.

Záujemcovia sa s týmto dokumentom môžu oboznámiť na adrese:

http://www.minv.sk/?uradna-tabula-14&sprava=verejna-vyhlaska-protokol-o-vysledkoch-prerokovania-spravy-o-doterajsom-hospodareni-a-o-urceni-zasad-na-vyhotovenie-programu-starostlivosti-o-lesy-pre-lc-ostatne-subjekty-bratislava-na-obdobie-rokov-2016-2025

7.8.2015 9:02

Oznam

Oznamujeme Vám, že v období letných mesiacov budú v mimoriadne teplých dňoch, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahne hodnotu vyššiu ako 30 °C upravené úradné hodiny následovne:

Pondelok: 8:00 - 12:00 hod, 13:00 - 14:00 hod. 
Streda:     8:00 - 12:00 hod, 13:00 - 14 :00 hod. 
Piatok:     8:00 - 12:00 hod. 


Túto úpravu  vydáva MÚ MČ Bratislava – Rusovce na základe:

-      Zákonníka práce

-      zákona číslo 124/2006 Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

-      na základe vyhlášky MZ SR č. 544/2007 o podrobnostiach ochrany zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Ďakujeme za pochopenie.  

24.7.2015 12:46

Policajný zbor v Bratislave 

upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa preukazujú falošnými dokladmi pracovníkov úradov a verejných činiteľov. Viac info nájdete TU

22.7.2015 9:40

PETER KAČER opäť na bicykli - charitatívna zbierka

Peter Káčer, obyvateľ Rusoviec a správca Nadácie TA 3, sa na prelome júla a augusta chystá na špeciálne upravenom bicykli prekonať vzdialenosť z Bratislavy na Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách. Nebývalým športovým výkonom chce pomôcť tým, ktorí sú zraniteľní a potrebujú pomoc ostatných.

Do charitatívnej akcie sa môžete zapojiť aj vy, a to zaslaním prázdnej sms v hodnote 1 eura na číslo 832 v sieti všetkých mobilných operátorov. Prázdnu sms môžete zaslať do nedele 9. augusta.

Viac informácií nájdete na stránke www.ta3.com

 

 

17.7.2015 12:08

Oznam ambulancie všeobecného lekára pre dospelých 

MUDr. Michaela Fajtová Vám oznamuje, že v dňoch
od 20.7.2015 do 31.7.2015 bude čerpať dovolenku.
Počas jej neprítomnosti ju bude zastupovať MUDr. Roman Rudkovský, Mandľová 42, Bratislava - Jarovce, tel. 02/43294648:

Pondelok 09 - 14 hod.
Utorok 12 - 15 hod.
Streda 12 - 18 hod.
Štvrtok 12 - 15 hod.
Piatok 10 - 14 hod.  

15.7.2015 11:35

Územný plán  zóny Rusovce - Sever

Upozorňujeme, že pripomienky k návrhu ÚP zóny Rusovce-Sever je možné podávať iba do 17.7.2015, po tomto termíne pripomienky už nebudú akceptované. ÚP zony je k nahliadnutiu na MÚ MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, Bratislava - Rusovce, kanc. č. 3. Na požiadanie ho zašleme na Vašu e-mailovú adresu, tel. 02/68207016 alebo sekretariat@bratislava-rusovce.sk .

 

13.7.2015 15:08

Oznamenie o úprave hodín pre verejnosť

Pošta Bratislava 59 (Rusovce, Balkánska 102)
bude v čase od 13.7. - 7.8.2015
poskytovať služby verejnosti následovne:

Po, Ut, Štv, Pia:  12:00 - 18:00 hod.

Str.: 12:00 - 19:00 hod. 

Výdaj P.O. Boxov 08:00 - 09:00 hod. 


13.7.2015 14:44

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov:

 

Administratívna budova, Balkánska ul. č. 102,
Bratislava – Rusovce:

 

-       Nebytové priestory o výmere 18,7 m2 + spoločné priestory

-       Nebytové priestory o výmere 11,5 m2 + spoločné priestory

-       Nebytové priestory o výmere 7,2 m 2 + spoločné priestory

Účel využitia – kancelária, sklad.

Minimálna cena za prenájom je rovnaká pre všetky ponúkané priestory a to 49,80€/m2/rok + energie.

Verejné obchodné súťaže trvajú do 14.8.2015 a podmienky súťaže sú k dispozícii na Miestnom úrade, Vývojová 8, Bratislava na odd. správy nehnuteľného majetku.

Podmienky súťaže si možno vyzdvihnúť a ponuky odovzdať najneskôr do 14.8.2015 do 12,00 hod.

6.7.2015 12:21

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy 

vyhlasuje 

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme na území hlavného mesta SR Bratislavy
  
od 6.7.2015 od 10 hod. až do odvolania.

Viac info nájdete TU

29.6.2015 17:28

Voľba miestneho kontrolóra 
Vyhlásenie termínu

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Rusovce vyhlasuje termín konania voľby miestneho kontrolóra na 17.9.2015. Volebné obdobie: 6 rokov. Posledným dňom na podanie prihlášky je 3.9.2015.
Viac info nájdete TU.  

29.6.2015 10:28

Informácia o asfaltovaní na Maďarskej ulici 

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 3.7.2015 do 5.7.2015 bude vykonané asfaltovanie miestnej komunikácie v Rusovciach od odbočky z Balkánskej ulice po koniec Maďarskej ulice.
Viac info nájdete TU

22.6.2015 9:06

Pozvánka na zasadnutie MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA - Rusovce 23.6.2015 od 16,00 hod. v kultúrnej sále MU, Vývojová 8, Bratislava. Pozvánku s programom nájdete TU

17.6.2015 16:25

17.6.2015 14:33

 

Návrh územného plánu zóny Rusovce - sever

Oznamujememe Vám, že MČ Bratislava - Rusovce
zverejnila dňa 17.6.2015.
Návrh územného plánu zóny Rusovce - sever.
Oznámenie o zverejnení nájdete TU. 

2.6.2015 12:03

OZNAM

Oznamujeme Vám, že z technických príčin, bude

v stredu 3.6.2015  matrika/register obyvateľstva na miestnom úrade  

z a t v o r e n ý.
 

Overovanie kópií a podpisov bude možné vybaviť v podateľni,
v kancelárií č. 6.


Ďakujeme za pochopenie.


1.6.2015 12:16

27.5.2015 9:27

21.5.2015 17:24

Pozvánka na Deň bezpečnostných zložiek SR

Ministerstvo vnútra Vás pozýva na akciu Deň bezpečnostných zložiek SR, ktorý sa bude konať 30. mája (v sobotu) na Tyršovom nábreží v Bratislave. Pre deti aj širokú verejnosť bude od 10:00 pripravený bohatý a atraktívny program – ukážky zásahov policajtov, hasičov, boja zblízka, kynológie, hipológie, prehliadka policajnej a vojenskej techniky, prepad lode a ďalší zaujímavý program. O 20:00 sa bude konať koncert Hudby Ministerstva vnútra SR a skupiny Olympic.  Program nájdete TU

19.5.2015 17:09

Vážení spoluobčania,

v nedeľu 24.mája bude cez našu obec prechádzať trasa medzinárodných cyklistických pretekov Grand Prix Slovakia. Chceme Vás preto upozorniť na možné niekoľkominútové zdržanie na križovatkách počas prechodu pelotónu cez našu obec i na zvýšenú opatrnosť na ceste.

Pretekárov poteší vaše povzbudzovanie.

 

12.5.2015 10:47

11.5.2015 13:34

Pozvánka na mimoriadne MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 13.5.2015 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program:

1/Odpredaj pozemkov registra C-KN pre stavbu diaľnice „D4 Bratislava Jarovce – Ivánka sever“

-          parc.č. 1212/10, ostatné plochy vo výmere  2249 m2, k.ú. Rusovce  (LV č. 2690)

-          parc.č. 1219/62, orná pôda vo výmere  153 m2, k.ú. Rusovce  (LV č. 2690)

-          parc.č. 1221/44, orná pôda vo výmere  1007 m2, k.ú. Rusovce  (LV č. 2690)

-          parc.č. 1221/53, orná pôda vo výmere  144 m2, k.ú. Rusovce  (LV č. 2690)

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods. 8 písm. e. ako prípad hodný osobitného zreteľa

2/ Prenájom pozemku registra E-KN, parc.č. 2560/1, diel č. 203, 204, 205 o celkovej výmere 314 m2, k.ú. Rusovce, pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., v zmysle § 9a, ods. 9. písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú, 1 rok  a zriadenie vecného bremena v zmysle čl. VI. nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene

3/ Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok  2015/ zapožičanie financií z preplatku za elektrickú energiu

4/ Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok  2015

5.5.2015 11:04

Očkovanie psov proti besnote

Preventívne očkovanie psov proti besnote sa bude konať dňa 16.5.2015 v čase od 9-12 hod. pri miestnom úrade MČ Bratislava - Rusovce, Vyvojová 8, Bratislava - Rusovce. Cena za jedného očkovaného psa je 6 €, s lyssetkou/štítkom 7 € (lyssetka/štítok - nie je povinná). Platba iba v hotovosti. 

Očkovanie vykoná MVDr. Pavol Čech.

24.4.2015 14:02

Mestská časť Bratislava – Rusovce,

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Jarovce a Čunovo

Vás srdečne pozývajú dňa 1. mája  2015 od 14,00 hodiny do rusovského parku

na

16. Zadunajský majáles“

Program:

14,00 – 14,20 ZUŠ vedúca p. Jarmila Gajdošechová - Rusovce

14,30 – 14,50 Tamburica Konjic a DFS Ljuljanka – Čunovo a Jarovce

15,00 – 15,15 DFS Čunovský kŕdeľ - Čunovo

15,20 – 16,00 DFS Gerulata DFS - Rusovce

16,10 – 17,00 FS Ekonóm FS - Petržalka

17,10 – 18,00 Maros Bango

18,00 – 19,30 Elán Kontraband – hudobná skupina  

20,00 – 02,00 DJ

Stánky s občerstvením, hračkami, pukance, cukrová vata, dobrá zábava, atrakcie pre deti  a príjemné prostredie.

Srdečne Vás pozývame.

 

24.4.2015 10:23

Tradičné stavanie mája

Milí Rusovčania a hlavne deti! MČ Bratislava - Rusovce vás pozýva vo štvrtok 30.4.2015 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj. Pripravené bude aj malé občerstvenie, ktoré vám zabezpečí a ktoré vám bude podávať OZ Rusovčan. 
Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata. 
Na ozdobovanie mája si prineste mašle. 
Tešíme sa na vás!

24.4.2015 10:22

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov: 

-       Administratívna budova, Balkánska ul. č. 102, Bratislava – Rusovce:

-       Nebytové priestory o výmere 18,7 m2 + spoločné priestory

-       Nebytové priestory o výmere 11,5 m2 + spoločné priestory

-       Nebytové priestory o výmere 7,2 m 2 + spoločné priestory

Účel využitia – kancelária, sklad.

-       Zdravotné stredisko, Balkánska ul.,  Bratislava – Rusovce:

-       Nebytové priestory o výmere 32,5 m2 + časť čakárne a WC

Účel využitia – lekárska ambulancia, kancelária (poskytovanie služieb zdravotníckeho charakteru), kancelária obchodného charakteru, príručný sklad.

 

Minimálna cena za prenájom je rovnaká pre všetky ponúkané priestory a to 49,80€/m2/rok + energie.

Verejné obchodné súťaže trvajú do 7.5.2015 a podmienky súťaže sú k dispozícii na Miestnom úrade, Vývojová 8, Bratislava na odd. správy nehnuteľného majetku.

Podmienky súťaže si možno vyzdvihnúť a ponuky odovzdať najneskôr do 7.5.2015 do 15,00 hod.

 

15.4.2015 16:21

Oznámenie

o dočasnej uzávierke železničného priecestia na Vývojovej ulici v smere do Jaroviec, ktoré bude dňa 16.4.2015 a 17.4.2015 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. dočastne neprejazdné (cca. 2 hod.) nájdete TU.  

13.4.2015 11:07

Pozvánka na jarnú brigádu

Tak ako každý rok pozýva starosta MČ Bratislava - Rusovce Dušan Antoš, poslanci, m.p. Ruseko a zamestnanci MÚ obyvateľov našej mestskej časti na jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční

v utorok 14.4.2015.

Stretávame sa o 8 hod. na konci Irkutskej ulici pri rampe. Rukavice, vrecia a odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí m.p. Ruseko. 

Vyčistime si Rusovce, aby sme sa v nich lepšie cítili, veď sú naše! 

2.4.2015 8:17

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 9.4.2015 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU

1.4.2015 10:24

 

Krásne a radostné dni 
cez Veľkonočné sviatky
a veľa životnej pohody 
v ďalších dňoch 
zo srdca želá

                              starosta Dušan Antoš
                                                            

31.3.2015 16:45


Deti a žiaci ZŠ s MŠ v Rusovciach 
ďakujú všetkým, 
ktorí nezostali ľahostajní a dobrovoľne sa zapojili či už ako dobrovoľníci, alebo prispievatelia dňa 27.03.2015
do kampane Ligy proti rakovine.

Spolu s obyvateľmi  Rusoviec, Jaroviec a Čunova
sa nám podarilo prispieť

 sumou 854,57€.

 Ešte raz veľmi pekne ďakujeme
za všetkých, ktorí to potrebujú…

 

30.3.2015 11:57

Jarná deratizácia 2015

Regionálny úrad verejného zdravotníctva každoročne upozorňuje na zákonnú povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v období od 1.4.2015 do 15.5.2015. Mestská časť vykoná deratizáciu vo všetkých objektoch, ktoré má v správe alebo majetku, podnikatelia – fyzické aj právnické osoby – vo všetkých objektoch, ktoré im patria, resp. ich spravujú, pričom musia výlučne využiť služby firiem  oprávnených profesionálne vykonávať deratizáciu. Občania sú povinní vykonať reguláciu živočíšnych škodcov v svojich pivničných priestoroch, domoch, ako aj na pozemkoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, pričom ju môžu vykonať aj svojpomocne prípravkami schválenými na tento účel. Naša mestská časť si túto povinnosť splní do konca apríla a to vo všetkých objektoch patriacich pod správu  MČ Bratislava – Rusovce. 

 

25.3.2015 10:39

Voda na cintoríne v Rusovciach 

Voda určená na polievanie a udržbu hrobových miest na cintoríne v Rusovciach, ktorý spravuje organizácia Marianum, bude spustená od piatku 27.3.2015. 

30.3.2015 9:28

Pozvánka na jarnú brigádu

OPRAVA TERMÍNU
(vzhľadom na nepriaznivé počasie sa brigáda z 31.3.2015 prekladá na utorok 14.4.2015)

Tak ako každý rok pozýva starosta MČ Bratislava - Rusovce Dušan Antoš, poslanci, m.p. Ruseko a zamestnanci MÚ obyvateľov našej mestskej časti na jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční

v utorok 14.4.2015.

Stretávame sa o 8 hod. na konci Irkutskej ulici pri rampe. Rukavice, vrecia a odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí m.p. Ruseko. 

Vyčistime si Rusovce, aby sme sa v nich lepšie cítili, veď sú naše! 

23.3.2015 11:00Dňa 27. marca 2015 sa ako každoročne aj  žiaci našej ZŠ v sprievode pedagogického zamestnanca budú pohybovať v obciach: Jarovce, Rusovce a Čunovo dobrovoľníci Ligy proti rakovine a tak  podporia zbierku Dňa narcisov.
Žiaci budú označení symbolmi Ligy proti rakovine a označenými pokladničkami a budú rozdávať narcisy. Preto si Vás dovoľujeme požiadať, by ste sa aj Vy zapojili do tejto zbierky
a tak podporili túto humánnu myšlienku.

12.3.2015 14:23

Pozvánka na mimoriadne MZ

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 17. 3. 2015 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
Pozvánku nájdete TU

Program:

 1. Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok  2015
 2. Rozpočet príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce  2015
 3. Prehľad príjmov a výdavkov, zdrojov financovania prechodovej chodby v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce
 4. Správa o energiách za jednotlivé objekty ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za roky 2012, 2013, 2014
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.     /2015  o výške príspevku v školách  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce.
  Návrh VZN aj dôvodovú správu nájdete TU. 

 

16.2.2015 16:22

 

 

Pozvánka na fašiangy!

Srdečne Vás pozývame na tradičný fašiangový sprievod, ktorý bude zavŕšený slávnostným pochovaním basy.

Pripravili sme pre Vás aj dedinskú zabíjačku.

Kedy: v utorok 17. 2. 2015 od 13,30 začína zabíjačka.

Kde: stretneme sa pred miestnym úradom na Vývojovej ulici

Od 14,30 hod.  je naplánovaný začiatok fašiangového sprievodu. Pôjdeme od miestneho úradu smerom k zdravotnému stredisku, malú zástavku si urobíme pri Kresťanskej lige, pri zdravotnom stredisku prejdeme na Balkánsku ulicu, ktorou pôjdeme až po koľajnice smerom na Jarovce a potom prejdeme na Kovácsovu ulicu a skončíme pred miestnym úradom.

Po príchode slávnostne pochováme basu. Pokračovať  bude voľná fašiangová zábava pri pravej dedinskej zabíjačke a hudbe. Všetci budete mať možnosť ochutnať chutné zabíjačkové špeciality.

9.2.2015 16:08

Oznámenie

o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2015/2016
sa uskutoční od 16. februára do 20. februára 2015. 
Viac info nájdete TU

9.2.2015 8:37

REFERENDUM 2015

Výsledky referenda v MČ Bratislava – Rusovce:

Počet zapísaných osôb v zozname voličov: 2876

Počet zúčastnených voličov:  463                       

Účasť:  16,10 %  

4.2.2015 16:54

Polícia informuje!

 Po Petržalke sa údajne pohybuje tmavý passat s Bratislavskou ŠPZ a láka mladé dievčatá alebo ich prenasleduje a vyberie sa za nimi. Muži v aute hovoria ruským prízvukom.  Stalo sa tak údajne už v Petržalke viackrát. Toto auto sa môže objaviť aj v Rusovciach! 

 Pokial mate vedomosť o takomto skutku, okamžite kontaktujte policiu na tel. čísle 158.

 

3.2.2015 14:29

Pozvánka na MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 10. 2. 2015 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Pozvánku nájdete TU

3.2.2015 11:47

Oznam

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie vypísal zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu "UPN Z Pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce".
Celý dokumet nájdete TU

15.1.2015 9:05

Oznam

Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR Vás informujeme, že dnes, t.j. 15.1.2015 v čase od 9:30 do 12:00 hod. bude prebiehať cvičenie letky ministerstva vnútra Slovenskej republiky (vrtulník) v priestoroch výcvikového strediska MV Slovenskej republiky Rusovce. Ďakujeme za pochopenie. 

13.1.2015 11:56

... hľadá spolupracovníkov - koordinátorov  Stretnutí rodinného kruhu (SRK)

Viac info nájdete TU


7.1.2015 13:29

Oznam 

Základná škola s materskou školou v Rusovciach Vám oznamuje, že povinný zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v ZŠ s MŠ, Vývojová 228,
v Bratislave - Rusovciach:  

v piatok 16.1.2015 od 15.00 do 18.00 hod.

v sobotu 17.1.2015 od  8:00 do 12.00 hod. 

Viac info nájdete TU

19.12.2014 11:35

 

Milí Rusovčania,

dovoľte mi aj v mene pracovníkov úradu zaželať vám a vašim blízkym pokojné vianočné sviatky, nech pri našich štedrovečerných stoloch zavládne láskavá a radostná atmosféra. Do nového roka želám nám všetkým viac času na rodinu a priateľov, pevné zdravie a čo najviac šťastných okamihov                        

 Dušan Antoš    

19.12.2014 11:40

 

Otváracie hodiny miestneho úradu počas sviatkov
od 22.12.2014 do 9.1.2015 nájdete TU

 

15.12.2014 17:17

Pozvánka na zasadnutie MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v priestoroch Krestanskej ligy na Kovácsovej ulici č. 378/85,
Bratislava - Rusovce, dňa 17.12.2014 o 16 hod
Pozvánku a program nájdete TU


9.12.2014 13:43

 

VIANOČNÉ TRHY

Pozývame Vás na otvorenie Vianočných trhov, ktoré sa uskutoční v piatok 12.12.2014.

Stretávame sa na námestí pri fontáne o 15:45 hod.

O 16 hod. pán farár posvätí stromček a potom vystúpia s krátkym programom deti z DFS Gerulata, Základnej umeleckej školy a Základnej školy.

Pripravené budú stánky s občerstvením, predajom Vianočných predmetov z chránenej dielne, či voňavej cukrárne.
Na trhovisku sa až do Vianoc budú predávať kapre a stromčeky.

Trhy budú otvorené
od 12.12.2014 do 21.12.2014.

Tešíme sa Vás! 

9.12.2014 11:33

Živý Betlehem 

Občianske združenie Kukulienka pozýva všetkých rusovčanov na tradičný Živý Betlehem počas tretej adventnej nedele 14.decembra od 14:00 do 16:00 na námestí pri fontáne. Deti sa budú môcť odfotiť so živými zvieratkami. Akcia bude zakončená adventným sprievodom.

 

3.12.2014 10:01

O Z N A M

Oznamujeme Vám, že knižnica bude z dôvodu sťahovania sa do iných priestorov dlhodobo zatvorená.

Termín a miesto otvorenia knižnice Vám oznámime prostredníctvom web stránky

(www.bratislava-rusovce.sk),

rozhlasu a oznamom na úradných tabuliach. 

Ďakujeme za pochopenie.

 

2.12.2014 15:44

Pozvánka pre deti z Rusoviec

na stretnutie s Mikulášom

 

Všetky dobré detičky čujte – čujte čo sa bude diať.

Zavíta k nám dobrý dedko, vraj sa volá Mikuláš.

Za pesničku, za básničku z batoha bude balíčky rozdávať.

Zavítajte preto medzi nás.

Mikuláš má všetky deti veľmi rád!

 

5. decembra 2014 o 17 hod.

 

v sále Miestneho úradu, Vývojová 8, Bratislava - Rusovce

28.11.2014 15:03

Pozvánka na Vianočné posedenie s dôchodcami

MČ Bratislava - Rusovce pozýva dôchodcov na tradičné Vianočné posedenie so starostom, ktoré sa uskutoční dňa 2.12.2014 o 15 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Pozvánku nájdete TU. 

26.11.2014 9:40

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MZ

Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v sále MÚ na Vývojovej ul. č. 8,
Bratislava - Rusovce, dňa 4.12.2014 o 16,30 hod.
Pozvánku a program nájdete TU

18.11.2014 17:32

Vážení spoluobčania. Ako staronový starosta našej Mestskej časti sa Vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru a podporu, ktorú ste mi dali v sobotňajších komunálnych voľbách. Počet odovzdaných hlasov v môj prospech pre mňa znamená záväzok pokračovať v doterajšej snahe zastúpiť mandát starostu našej Mestskej časti. Aj naďalej chcem rozvíjať našu obec, zároveň riešiť problémy, s ktorými sa stretávame a intenzívne chcem spolupracovať s organizáciami, ktoré v našej MČ pôsobia. To všetko samozrejme za pomoci poslancov Miestneho zastupiteľstva. Všetkých Vás ubezpečujem, že som tu pre Vás. 
Ďakujem za prejavenie dôvery. 

Dušan Antoš 

16.11.2014 14:28

VÝSLEDKY VOLIEB

zo dňa 15.11.2014 v mestskej časti Bratislava – Rusovce


Za starostu MČ Bratislava - Rusovce bol zvolený:

Dušan Antoš - nezávislý kandidát s celkovým počtom hlasov 820. 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov do miestneho zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Radovan Jenčík

871

 hlasov 

Peter Golej

724

 hlasov

Lucia Tuleková Henčelová,PhDr., Mgr

698

 hlasov

Veronika Vandrášeková, Mgr.

620

 hlasov

Juraj Glazer - Opitz

613

 hlasov 

František Lošonský

591

 hlasov

Ing. Róbert Kalmár

569

 hlasov

Jozef Karácsony

549

 hlasov

Peter Filaga, Mgr.

531

 hlasov

 

Kandidát, ktorý bol zvolený za poslanca do mestského zastupiteľstva:

Radovan Jenčík  854 hlasov

 

V mestskej časti Bratislava – Rusovce bolo evidovaných 2950 osôb zapísaných v zoznamoch voličov.

Na voľbách sa zúčastnilo 1603 voličov, čo je 54,34 % účasť.

Viac info nájdete TU. (alebo v sekcii VOĽBY - Voľby do samosprávy obcí 2014).

14.11.2014 12:20

Oznam 

Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť, môžu požiadať o prenosnú urnu na tel. č. 02/68 20 70 12 alebo na mobilnom tel. čísle 0905/754 185.

 

13.11.2014 14:09

OZNÁMENIE 

MČ Bratislava - Rusovce oznamuje všetkým voličom, že
  volebné miestnosti sa v sobotu 15.11.2014 otvárajú o 7:00 hod. a budú zatvorené presne o 20:00 hod.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb nájdete TU

3.11.2014 11:26

Do Jaroviec pôjde zo Slnečníc náhradná linka X91.

Z dôvodu opravy železničného priecestia v Rusovciach bude od 3. novembra najneskôr do 8. novembra 2014 vylúčená premávka liniek 90 91 191 801 a N91 medzi Jarovcami a Rusovcami.

 • Linky 90 91 191 801 pôjdu obojsmerne medzi zastávkami Slnečnice a Gerulata bez zastavenia priamo po ceste I/2.
 • Náhradná linka X91 zabezpečí spojenie medzi Petržalkou (Jasovská) a Jarovcami, pričom prestup medzi linkami 90 91 191 801 a linkou X91 bude možný obojsmerne na zastávke Slnečnice. Zastávky linky X91:
  • Jasovská
  • Slnečnice (obojsmerný prestup - linky 90 91 191 801)
  • Jarovce-záhrady
  • Strelnica
  • Píla
  • Jarovce
 • Nočná linka N91 pôjde obchádzkou bez zastavenia obojsmerne medzi zastávkami Jarovce a Gerulata.

Upozorňujeme, že počas výluky zastávky Sady, Kovácsova a Výjovová nebudú obojsmerne obsluhované žiadnou linkou.

30.10.2014 16:08

Oznam
Prerušenie distribúcie elektriny

na základe oznámenia
spol. Západoslovenská distribučná, a.s. Vás informujeme, že dňa 11.11.2014 v čase od 8:00 - 11:00 hod. budú čiastočne bez dodávky elektriny tieto ulice: 

Balkánska, Fláviovská, Starorímska, Svébska.

Presný rozpis domov, ktorých sa týka prerušenie dodávky nájdete TU.  

24.10.2014 12:39

Pozvánka na zasadnutie MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v sále MÚ na Vývojovej ul. č. 8, Bratislava - Rusovce, dňa 30.10.2014 od 16,00 hod. Pozvánku s programom nájdete TU. 

15.10.2014 16:31

Oznam

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov  v administratívnej budove  na Balkánskej. ul. 102. , Bratislava – Rusovce.

V ponuke sú posledné dva priestory vo výmere 12,48 m2 a 11,5 m2.

Priestory sú využiteľné ako kancelárie prípadne ako sklad.

Minimálna cena nájmu je 4,15 €/m2/mesiac.

Podmienky súťaže  je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ BA – Rusovce do termínu 31.10.2014. Rovnako do termínu 31.10.2014  je možné podať ponuky.

15.10.2014 8:20

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín

Dňa 18.10.2014 v zbernom dvore  na Vývojovej ulici, v čase od 10.30 - do 12.30 hod.  sa bude konať zber domového odpadu s obsahom škodlivín pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov.

Ide o nasledovné komunálne odpady: staré  náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. / v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľnuje odpad/ max. 5 kg na 1 osobu,

ďalej:  batérie a akumulátory, žiarivky a iný dpad s ortuťou, chladničky, mrazničky a pod., počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod./

2.10.2014 13:09

Oznam 

Oznamujeme Vám, že od 6.10.2014 začína premávať školský autobus č. 18. Trasa: Čunovo, Hraničiarska, Petržalka, Balkánska, Vyvojová (ZŠ Rusovce), Kovácsova, Ovocná, Palmová, Mandľová, ZŠ Jarovce. Trafikon nájdete TU.  Pokyny a prevádzkový poriadok nájdete TU

1.10.2014 9:34

Pozvánka na šarkaniádu 

RC Kukulienka Vás pozýva dňa 4.10.2014 v sobotu od 15:30 hod.  na šarkaniádu, ktorá sa bude konať na letisku za Miestnym úradom (smer PD Dunaj) na Vývojovej ulici v Rusovciach. 
Prineste si so sebou šarkanov a dobrú náladu. 

1.10.2014 9:11

Výzva na vykonanie jesennej deratizácie v čase
od 1.10.2014 do 15.11.2014

 Podľa §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyzývame: 

 • fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby na vykonanie deratizácie v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu môžu uskutočniť výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonanie regulácie živočíšnych škodcov
 • fyzické osoby – občania na vykonanie deratizácie na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok zvýšeného výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať  aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú schválené na predmetný účel. 
25.9.2014 11:32

  Pozvánka 

pozývame Vás dňa 28/9/2014 na RUSOVSKÝ BEH. Štart je o 11:00 hod. pri futbalovom ihrisku, kde bude aj cieľ. Prví bežci sú očakávaní v cieli o 11:40 hod. Vyhlásenie výsledkov bude cca. o 12:45 hod. V súvislosti s organizáciou behu Vás chceme požiadať : 

- o strpenie dopravných obmedzení cca. od 10:30 12:30 hod. 

- zabezpečenie svojich psov, aby svojím voľným pohybom neohrozili žiadneho z bežcov a organizátorov

- zaparkovanie motorových vozidiel čo najviac ku kraju cestných komunikácií tak, aby mohli byť priechodné pre účastníkov preteku

Viac info a presnú trasu nájdete TU

19.9.2014 14:01

P O Z V Á N K A

PD Dunaj Vás srdečne pozýva na

,, DRUHÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,“

ktorý sa uskutoční dňa 20.09.2014 od 7:30 hod. v areáli PD Dunaj (Vývojová 852).

 

8.9.2014 16:47

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín

Dňa 18.10.2014 v zbernom dvore  na Vývojovej ulici, v čase od 10.30 - do 12.30 hod.  sa bude konať zber domového odpadu s obsahom škodlivín pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov.

Ide o nasledovné komunálne odpady: staré  náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky. / v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľnuje odpad/ max. 5 kg na 1 osobu,

ďalej:  batérie a akumulátory, žiarivky a iný dpad s ortuťou, chladničky, mrazničky a pod., počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod./

5.9.2014 10:53

Oznam farskej školky

Farská škôlka v Rusovciach po prázdninách začala 2.9.2014 opäť svoju prevádzku s profesionymi učiteľkami a vylepšenými priestormi v Pastoračnom centre. Vzhľadom na voľnu kapacitu je stále možnosť prihlásenia dieťaťa.  Viac info na tel. 0910 948 007 poprípade osobne v Pastoračnom centre v Rusovciach.

 

27.8.2014 16:49

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2014  od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Pozvánku nájdete TU.

26.8.2014 15:49

Oznam

Otvorenie školského roka 2014/2015 bude 2. septembra 2014.

Školský rok 2014/2015 začína o 8 hod. privítaním prváčikov.

O 9.00 hod. začínaju škoský rok žiaci 2. až 9. ročníka. 

Začiatok prevádzky v materskej škole bude 2.9.22014 od 6.30 hod. 

26.8.2014 14:51

Pozývame Vás 
dňa 30. augusta 2014 v sobotu od 14 hodiny 
do areálu rusovského parku na

"Deň Rusoviec 2014"

Program:

14,30  Žiaci Základnej  školy - Rusovce   
15,00  Silent TRIO – hudobná skupina
16,00  Žiaci zo ZUŠ, Daliborove námestie, pod vedením pedagógov Květoslavy Fraitovej , Pavla Fraita a Mgr. Art. Silvie Adamovej
17,00  DFS Gerulata  
18,00  "Carmen mi amor" - výber z opery a operety - Jitka Sapara – Fischerová mezzosoprán, sólistka opery SND, Peter Uličný – 5 strunové husle, Igor Bázlik - klavír
19,00  Tanečná skupina Merlin – írska tanečná show Love in Flames
20,30  Zvuková skúška
21,00  Hudobná skupina HEX
22,00 DJ

Večer slávnostne zapálime vatru. 

Stánky s občerstvením, hračkami, pukance, cukrová vata, jazda na koníkoch, rôzne súťaže a zábava pre deti, maľovanie na tvár, pohoda a príjemné prostredie. 

NEVÁHAJTE A PRÍĎTE MEDZI NÁS!

                                                                                      

22.8.2014 8:55

MČ Bratislava - Rusovce vyhlásila

výberové konanie na obsadenie riaditeľa Základnej školy s materskou školou,

Vývojová 228,  Bratislava - Rusovce, 

s termínom nástupom od 1.11.2014. 

Viac info nájdete TU

15.8.2014 11:30

O z n a m 

Mestská časť Bratislava – Rusovce v zmysle § 23, ods.1) a ods. 2) zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

oznamuje verejnosti

zverejnenie návrhu územného plánu pamiatkovej zóny Bratislava – Rusovce

v čase od 15.8.2014 do 16.9.2014 

Návrh územného plánu je prístupný počas úradných hodín na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce.
Oznámenie nájdete TU.  

7.8.2014 11:21

Verejná obchodná súťaž na predaj stavebného pozemku

Mestská časť Bratislava – Rusovce oznamuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebného pozemku vo výmere 867 m2 na Vývojovej ulici, k. ú. Rusovce. Podmienky súťaže je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, tel. č. 02/ 68 20 70 31. Ponuky je možné odovzdať do termínu 28.8.2014. Minimálna cena je 133.345,- €. 

14.7.2014 17:04

1.7.2014 16:28

O Z N A M

Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom v BA predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon“)  Oznámenie o zmene, vypracované podľa prílohy č. 8/a zákona:

„D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“.

 Do Oznámenia o zmene môžete nahliadnuť na MÚ MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, Bratislava – Rusovce, I. posch. č. dv. 3. do 10.7.2014.

Adresa na zasielanie stanovísk je zverejnená na:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d4-bratislava-jarovce-ivanka-sever

 

1.7.2014 15:45

INFORMÁCIA

 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v termíne od 1. júla 2014 do 31.augusta 2014 zavádza pilotný projekt na prepravu bicyklov v rámci mesta Bratislavy -
BRATISLAVSKÝ JEDNODŇOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK NA BICYKEL 2014.
Viac info nájdete TU.  

25.6.2014 13:26

Verejná obchodná súťaž na predaj pozemku

 Mestská časť Bratislava – Rusovce oznamuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj  pozemku vo výmere 306 m2,  na ulici Pohraničníkov, k. ú. Rusovce. Podmienky súťaže je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, tel. č. 02/ 68 20 70 31. Ponuky je možné odovzdať do termínu 11.7.2014. Minimálna cena je 30.600,- €. 

23.6.2014 13:13

Starosta mestskej časti Bratislava -  Rusovce a Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce 

 Vás pozývajú

na XXVII:ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou o pohár starostu mestskej časti Rusovce,

ktorý sa uskutoční dňa: 28.júna 2014

v parku Rusovského kaštieľa. Zraz hasičských družstiev je pred hasičskou zbrojnicou.

Program:

11.00-11.45  prezentácia
12.00            nástup družstiev a pochod mestskou časťou
12.30            slávnostné otvorenie súťaže
13.00-16.00   súťaž
16.30            vyhodnotenie súťaže

20.6.2014 13:53

Viac info najdete TU. 

18.6.2014 10:41

Verejná obchodná súťaž na predaj stavebného pozemku

Mestská časť Bratislava – Rusovce oznamuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebného pozemku vo výmere 867 m2 na Vývojovej ulici, k. ú. Rusovce. Podmienky súťaže je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, tel. č. 02/ 68 20 70 31. Ponuky je možné odovzdať do termínu 28.8.2014. Minimálna cena je 133.345,- €. 

18.6.2014 10:40

Verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove pošty na Balkánskej. ul. 102.,Bratislava–Rusovce.
Priestory sú využiteľné ako kancelárie prípadne ako sklad.

Minimálna cena nájmu je 4,15 €/m2/mesiac.

Podmienky súťaže  je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ BA –Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava, tel. č. 02/68207031

Ponuky je možné odovzdať do 7.7.2014

18.6.2014 10:07

Pozvánka na zasadnutie MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 19.6.2014 od 16,00 hod. 
v kultúrnej sále miestneho úradu. 
Program nájdete TU. 


18.6.2014 9:35

O Z N A M  

Zamestnanci správy cintorínov organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy budú
v sobotu 21.6.2014 v čase od 9 - 13 hod.
vyberať nájomné a poplatok za služby spojené s nájmom hrobových, urnových a kryptových miest na cintoríne v Rusovciach.
Súhrná výška nájomného a poplatku za služby spojené s nájmom hrobových urnových a kryptových miest je 13,53 €/ 1 rok. Pri platbe sa bude podpisovať i zmluva o nájme hrobového miesta  ak ešte nie je uzavretá.  

13.6.2014 13:04

Pozvánka 

MFK v Rusovciach Vás pozýva na mládežnícky futbalový turnaj - "Pohár starostu", ktorý sa bude konať  dňa 14.6.2014 na futbalovom ihrisku v Rusovciach od 9.30 hod. Viac info nájdete TU

11.6.2014 12:00

O Z N A M 

Oznamujeme Vám, že MÚ MČ Bratislava - Rusovce bude dňa 11.6.2014 od 14 hod. z technických príčin zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie. 

4.6.2014 9:17

Vážení priatelia,

radi by sme vás pozvali na zaujímavé podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 12. júna o 19:00 hod. v pastoračnom centre v Rusovciach. Jedná sa o videoprojekciu dosiaľ najúspešnejšieho slovenského filmu Všetky moje deti o charizmatickom farárovi z obce Žakovce, otcovi Mariánovi Kuffovi.

Svojou osobnou prítomnosťou nás poctí aj režisér filmu Ladislav Kaboš, s ktorým bude po projekcii filmu diskusia.

 

30.5.2014 13:40

Výsledky o tom ako sme volili do Európskeho parlamentu v Rusovciach nájdete TU. 

28.5.2014 15:45

26.5.2014 8:30

Pozvánka na zasadnutie MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 29.5.2014 od 16,00 hod.
v kultúrnej sále miestneho úradu.
Program nájdete TU

23.5.2014 12:22

U p o z o r n e n i e !

Na základe oznámenia PD Dunaj Vás informujeme, že PD Dunaj upozorňuje občanov na osoby, ktoré sa pohybujú po našej MČ a vystupujú ako splnomocnenci PD Dunaj.

PD Dunaj prehlasuje, že nedalo plnú moc na zastupovanie vo veci kúpy a prenájmu pozemkov.

PD Dunaj upozorňuje, že ide o PODVODNÍKOV.

Oznámenie môžete nájsť TU.  

20.5.2014 13:23

Oznam 

Úrad vlády SR Vám oznamuje, že v dňoch od 21.- 22.5.2014, sa bude vykonávať v areáli Kaštieľa v Rusovciach, postrek Pagaštanov konských, voči Ploskáčikovi pagaštanovému. Postrek sa vykonáva z dôvodu ochrany stromov, ktorým by sa inak už v júli začali krútiť a schnúť listy.
Postrek nie je zdravotne škodlivý, ale v čase aplikácie je lepšie, sa zdržiavať mimo parku.

16.5.2014 12:24

Uzávierka na železničnom priecestí Jarovce - Kittsee

z dôvodu vykonávania sanačných prác na havarijnom stave železničného priecestia v obci Kittsee /Rakúska spolková republika,  dôjde k dopravným obmedzeniam a to  na ceste III/00246 v čase úplnej uzávierky dňa 18.05.2014 v čase od 15.00 hod. do 22.00 hod.. Na základe úplnej uzávierky bude zabezpečený odklon a fyzické otáčanie všetkých vozidiel smerujúcich cez bývalý hraničný priechod Jarovce - Kittsee cesta v smere zo SVK do AUT.

14.5.2014 15:26

P O Z V Á N K A 

FESTIVAL PRESSBURG 2014

Záštitu nad festivalom prevzali: MČ Bratislava - Staré Mesto 
a MČ Bratislava - Rusovce 

Organizátor: MUZSA Festival Organising Office 
 

I. vystúpenie:

Čas konania  17.5.2014 od 16:00 - 18:00 hod.

Miesto konania: Kultúrna sála MÚ MČ Bratislava - Rusovce,  Vývojová 8, Bratislava - Rusovce 

II. vystúpenie: 

Čas konania: 18.5.2014 od 15:00 - 17:00 hod. 

Miesto konania: Hviezdoslavo námestie pod altánkom, Bratislava - Staré Mesto

Na festivale vystúpia súbory: z Poľska, Malajzie, Izraelu, Ukrajiny a Slovenska 

 


12.5.2014 10:35

Už aj Rusovce sú HAPPY 

Autor videa: Ing. Martin Kubánka.

Ďakujeme!!!

3.5.2014 10:24

Vážení Rusovčania,

z dôvodu nepriaznivého počasia sme nútení presunúť
"Zadunajský majáles" na zajtra, t.j. 4.5.2014 od 14,00
v rusovskom parku.

Všetko ostatné platí.

Tešíme sa na Vás.

30.4.2014 16:00

Oznam 

Spoločnosť OLO a.s. Vám oznamuje, že počas májových sviatkov bude odvoz zmesového komunálneho a triedeného odpadu zabezpečovať bez zmeny.

Viac info nájdete TU.  

30.4.2014 15:56

Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov

Mestská časť Bratislava – Rusovce oznamuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 
v administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102 (sídlo 
pošty). Podmienky a informácie ohľadom  verejnej súťaže je možne si vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava, tel. č. 02/68 20 70 31 do 30.5.2014
Ponuky je možné odovzdať rovnako do termínu 30.5.2014.

25.4.2014 9:15

Srdečne Vás pozývame
dňa 3. mája  2014 od 14,00 hodiny do rusovského parku

na

15. Zadunajský majáles“

Program:
14,00 – 14,20 DFS Červené Jabĺčko
14,30 – 14,50 DFS Čunovský kŕdeľ
15,00 – 15,20 Tamburica Konjic a Chorvátsky tanečný súbor  Ljuljanka
15,30 – 16,00 DFS Gerulata
16,10 – 17,10 FS Ekonóm
17,20 – 18,20 SĽUK
19,00 – 20,00 Bukasový masív  
21,00 – 02,00 DJ

Pripravené budú stánky s občerstvením, hračkami, pukance, cukrová vata, dobrá zábava a príjemné prostredie.

Organizátori: MČ Bratislava - Rusovce,
MČ Bratislava- Petržalka, MČ Bratislava - Jarovce, MČ Bratislava - Čunovo.

Srdečne Vás pozývame!

24.4.2014 9:46

Pozvánka na tradičné stavanie májaPozývame vás v stredu 30.4.2014 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj. Pripravené bude pre vás aj malé občerstvenie, ktoré vám zabezpečí a ktoré vám bude podávať OZ Rusovčan. Tešiť sa môžeme na vystúpenie DFS Gerulata. Na ozdobovanie mája si prineste mašle. 

Tešíme sa na vás!

23.4.2014 9:38

         OČKOVANIE PROTI BESNOTE

Miesto: pred MÚ MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, Rusovce

Dátum: 26.4.2014

Čas: od 9 - 12 hod.

Cena: bez lyssetky 6,-€, s lyssetkou 7,-€

Očkovanie psov a mačiek proti besnote je na Slovensku povinné a preto nezabudnite na vakcináciu Vášho psa! Viac info nájdete TU.

14.4.2014 9:23

Deň narcisov 2014

Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života.

Tak  je  i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec.

Pripnutím si žltého narcisu 11. apríla sme aj my podporili spolu s obyvateľmi Jaroviec, Rusoviec a Čunova myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením a do verejnej finančnej zbierky sme prispeli sumou

772,54€ 

 VŠETKÝM, KTORÍ NEZOSTLALI ĽAHOSTAJNÍ A PODPORILI NAŠU SPOLOČNÚ ZBIERKU SRDEČNE ĎAKUJEME.

 

11.4.2014 10:07

Deň narcisov 2014 
11. apríla môže pomôcť každý.

Dňa 11.04.2014 počas Dňa narcisov v čase od 8.00h - 12.00 hod. budú dobrovoľníci zo ZŠ s MŠ v Rusovciach rozdávať narcisy a vykonávať zbierku na Ligu proti rakovine.
 
Do verejnej finančnej zbierky môžete prispieť v termíne od 31.3. do 18. apríla 2014 aj zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 848 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov.
9.4.2014 10:56

Námestie v Rusovciach

Dotvorenie a skrášlenie zelene na námesti a v jeho okolí  plánujeme urobiť z väčšej časti do konca júna 2014. 

 

31.3.2014 9:56

Ako sme volili v MČ Bratislava - Rusovce v II.kole prezidentských volieb: 

Účasť:   1895  z  2.842 voličov  (platné hlasy 1.883).

V Rusovciach sme dosiahli 66,67 % účasť. 

Andrej Kiska  1.541 hlasov (81,84%)

Robert Fico      342 hlasov (18,16 %)

24.3.2014 15:52

Pozvánka na jarnú brigádu 

Vážení Rusovčania, všetkých ktorí majú chuť a čas pozývajú  starosta MČ Bratislava - Rusovce Dušan Antoš, poslanci MZ, m.p. Ruseko a zamestnanci MÚ na každoročnú jarnú brigádu 

vo štvrtok 27.3.2014.

Stretneme sa o 8 hod. pri kanáli na konci Irkutskej ulice smerom k jazerám. Rukavice a vrecia zabezpečí m.p. Ruseko. Ukončenie brigády bude pri (veľkom) jazere v Rusovciach, kde pre všetkých nadšencov čistoty a poriadku bude pripravené občerstvenie.

Vopred Vam ďakujeme za Vašu ochotu.

17.3.2014 9:49

Ako sme volili v MČ Bratislava - Rusovce v prvom kole prezidentských volieb: 

Účasť: 1.672 z 2.824 voličov (platné hlasy 1.666).

V Rusovciach sme dosiahli 59,2 % účasť. 

Andrej Kiska 566 hlasov (33.97%)

Radoslav Procházka 422 hlasov (25.33%)

Milan Kňažko 405 hlasov (24.30%)

Robert Fico 184 hlasov (11.04 %)

Helena Mezenská 30 hlasov (1.80%)

Gyula Bárdos 17 hlasov (1.02%)

Pavol Hrušovský 17 hlasov (1.02%)

Viliam Fischer 8 hlasov (0.48%)

Ján Čarnogurský 6 hlasov (0.36%)

Milan Melník 5 hlasov (0.30%)

Ján Jurišta 3 hlasov (0.18%)

Jozef Behýl 2 hlasov (0.12%)

Stanislav Martinčko 1 hlasov (0.06%)

Jozef Šimko 0 hlasov (0.00%)


13.3.2014 8:07

Pozvánka na zasadnutie MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 20. 3. 2014 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU. 

11.3.2014 9:59

Verejná súťaž na predaj stavebného pozemku 

MČ Bratislava – Rusovce vypisuje verejnú obchodnú súťaž

na predaj nehnuteľnosti – pozemku reg. „C“, parc. č. 628/3 vo výmere 867 m2, k. ú. Rusovce. 

Prístup k predávanému pozemku je z Vývojovej ul. 

Minimálna cena predávaného pozemku je    133.345,- €. 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže si možno vyzdvihnúť osobne na Miestnom úrade MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava, tel. č. 02/68 20 70 31, v pondelok až štvrtok od 8,00 hod do 16,00 hod. a v piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod. 

Lehota na prevzatie  je do 8.4.2014 a svoje ponuky môžu záujemcovia doručiť na  miestny úrad MČ Bratislava – Rusovce v rovnakom termíne do 8.4.2014.

 

26.2.2014 17:01

Fašiangový sprievod 2014 

Srdečne Vás pozývame na tradičný fašiangový sprievod, ktorý bude zavŕšený slávnostným pochovaním basy.

Pripravili sme pre Vás aj dedinskú zabíjačku. 

Kedy: v utorok 4. 3. 2014 od 13,30 začína zabíjačka.
Kde: stretneme sa pred miestnym úradom na Vývojovej ulici 

Od 14,30 hod.  je naplánovaný začiatok fašiangového sprievodu. Pôjdeme od miestneho úradu smerom k zdravotnému stredisku, malú zástavku si urobíme pri Kresťanskej lige, pri zdravotnom stredisku prejdeme na Balkánsku ulicu, ktorou pôjdeme až po koľajnice smerom na Jarovce a potom prejdeme na Kovácsovu ulicu a skončíme pred miestnym úradom. 

Po príchode slávnostne pochováme basu. Pokračovať  bude voľná fašiangová zábava pri pravej dedinskej zabíjačke a hudbe. Všetci budete mať možnosť ochutnať chutné zabíjačkové špeciality.

 

Fašiang organizuje MČ BA – Rusovce v spolupráci s OZ Rusovčan, DFS Gerulata, DHZ Rusovce a ZŠ Rusovce.

21.2.2014 12:22

Oznámenie

o návrhu zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie zóny pri Gaštanovej aleji, Rusovce 
nájdete TU.

20.2.2014 15:19

Verejné obchodné súťaže na prenájom kancelárskych priestorov.

MČ Bratislava – Rusovce vyhlásila dňom 17.2.2014 verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových (kancelárskych) priestorov v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102., Bratislava – Rusovce.

Na prenájom sú  4 kancelárie  na 1. poschodí.

Súťaž potrvá do 3.3.2014.

Minimálna súťažná cena za prenájom je   4,15 €/m2/mesiac.

Podmienky verejnej obch. súťaže je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ BA – Rusovce na odd. správy nehnuteľného majetku, tel. č. 02/68207031.

17.2.2014 13:55

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 20. 2. 2014  od 16,00hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

12.2.2014 10:42

Západoslovenská distribučná,a.s. vyzýva všetkých vlastníkov,nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení a to v rozsahu podľa § 43 zák. 251/2012 z.z. v platnom znení.

Orezy drevín je možné realizovať celoročne. Výruby drevín v termíne od 15.10. do 15.4. príslušného roku. V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva.

Zároveň upozorňujeme, že vlastník, ktorý chce výrub uskutočniť, je povinný túto skutočnosť vopred oznámiť orgánu ochrany prírody v pôsobnosti Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o živosné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek život. prostredia, pracovisko Karloveská 2, 742 33 Bratislava.

 /kompletná výzva je zverejnená na úradnej tabuli/.

5.2.2014 12:08

Oznámenie

o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční od 17. februára do 21. februára 2014.
Viac info nájdete TU

13.1.2014 9:56

Oznam 

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej, a.s. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny budú dňa 16.1.2014 v čase od 8:00 do 16:00 hod. bez dodávky elektriny následovné ulice: Balkánska, Hájová, Jána Dekana, Kovácsova, Lesnícka, Radoslava Hošeka, Vývojová a Ľudmily Kraskovskej. Presný zoznam domov a ulíc nájdete TU

9.1.2014 15:43
Oznam pre obyvateľov požiarom postihnutého domu na Starorímskej ulici č. 4 v Rusovciach
Ponteo Activity Park Rusovce ponúka obyvateľom  požiarom postihnutého domu (s trvalým pobytom) na Starorímskej ulici č. 4 v Rusovciach, počas celého januára  50 % zľavu na ubytovanie a 30 % zľavu na celý sortiment reštaurácie. 
30.12.2013 10:40

OZNAM

Dňa 31.12.2013 bude miestny úrad z technických príčin zatvorený.

Ďakujeme za pochopenie. 

30.12.2013 10:37

OZNAM 

Oznamujeme Vám, že v čase od 2.1.2014 do 10.1.2014 nebude možné z technických príčin platiť úhrady v hotovosti do pokladne MÚ. 

Dňa 30.12.2013 bude pokladňa otvorená iba do 16 hod. 

Ďakujeme za pochopenie. 

23.12.2013 13:39

19.12.2013 11:32

OZNAM 

Oznamujeme Vám, že v pondelok, t. j. 23.12.2013 bude MÚ z technických príčin otvorený od 8,00 do 12,00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

17.12.2013 16:24

Vážení občania oznamujeme Vám, že z technických príčin bude miestny úrad MČ BA - Rusovce dňa 18.12.2013 od 10,00hod. do 13,00hod. zatovrený.

                                Ďakujeme za pochopenie

10.12.2013 13:31

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA - Rusovce dňa 19.12.2013 o 14,00 hod. v kul. sále úradu.

10.12.2013 13:29

Pozývame Vás na otovrenie vianočných trhov v Rusovciach.

V piatok 13.12.2013 o 17,00 hod. na námesti pri stromčeku bude pripravený kultúrny program. P. starosta rozsvieti stromček, p. farár ho vysvetí, deti z našej školy a z umeleckej školy pripravia program.

Pre všetkých je pripravený punč, varené vínko a iné dobroty. Prídte sa nadýchať vianočnej atmosféry.

                                             MČ Bratislava - Rusovce

9.12.2013 10:01

 Odvoz zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu bude vykonávaný v bežnom režime okrem nasledovných výnimiek:

 01.01.2014                 streda, Silvester  - odvoz odpadu nebude vykonaný a až do soboty 4.1.2014 bude posunutý o 1 deň, t.j.

02.01.2014                    štvrtok - bude vykonaný náhradný odvoz odpadu za stredu 01.01.2014

03.01.2014                    piatok - bude vykonaný náhradný odvoz odpadu za štvrtok 02.01.2014

04.01.2014                    sobota - bude vykonaný náhradný odvoz odpadu za piatok 03.01.2014 vrátane riadne plánovaného sobotného odvozu

 06.01 2014                 Sviatok Troch kráľov v bežnom - odvoz odpadu bude vykonaný v bežnom režime

 

6.12.2013 7:53

Pozývame všetky rusovské deti 6.12.2013 v piatok od 17,00 hod. do kultúrnej sály MU aby prišli privítať Mikuláša.

25.11.2013 16:51

Ako sme volili v MČ Bratislava - Rusovce 

Účasť oprávnených voličov v MČ Bratislava - Rusovce na voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 23.11.2013 bola 18,75 %. 
 

Ing. Bc. Pavol Frešo - 429 hlasov 
PhDr. Monika Flašíková - Beňová - 97 hlasov

Všetkým voličom ďakujeme za účasť. 

20.11.2013 9:01

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie MZ 20.11.2013 o 16,00 hod. v sále MU. Jediný bod programu: Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ, Vývojova 228, Bratislava.

19.11.2013 14:06

Verejná obchodná súťaž 

MČ Bratislava - Rusovce vyhlásila dňom 14.11.2013 verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na Gerulatskej ul. č. 62/12, Bratislava - Rusovce.

Súťaž potrvá do 6.12.2013. 

Podmienky súťaže je možné si vyžiadať na Miestnom úrade MČ Bratislava - Rusovce na odd. správy nehnuteľného majetku alebo na tel. č. 02/68207031. 

18.11.2013 14:39

Oznámenie o prerušení elektriny 

Na základe oznámenia spol. Západoslovenská distribučná Vám oznamujeme, že dňa 28.11.2013 bude na uliciach Gerulatská, Kórejska (Gerulatská) a Pohraničníkov v čase od 8:30 do 12:00 hod. prerušená distribúcia elektriny.  Presný rozpis ulíc a domov nájdete TU

13.11.2013 14:42

Verejno obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov 


MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje dňom

11.11.2013 verejné obchodné súťaže na prenájom

nebytových priestorov v administratívnej budove na

Balkánskej ul. 102.

 

Súťaže trvajú do 4.12.2013.

Podmienky súťaže si vyžiadajte na Miestnom úrade MČ Bratislava – Rusovce na odd. správy nehnuteľného majetku, tel. č. 02/68 20 70 31.

11.11.2013 9:21

Ako sme volili v MČ Bratislava - Rusovce 

Účasť oprávnených voličov v MČ Bratislava - Rusovce na voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 9.11.2013 bola 22,57 %. 
 

Najvyšší počet hlasov na post predsedu (župana): 

Ing. Bc. Pavol Frešo - 360 hlasov (57,60%)
PhDr. Monika Flašíková - Beňová - 104 hlasov (16,66%)
Mgr. Daniel Krajcer -  87 hlasov (13,94%)

Najvyšší počet hlasov na poslancov zastupiteľstva BSK: 

PhDr. František Šebej, CSc. - 247 hlasov
Ing. Gabriela Ferenčáková - 237 hlasov 
Mgr. Ladislav Snopko - 218 hlasov 

Uverejnenie celkových výsledkov volieb zastupiteľstva a volieb predsedu BSK nájdete TU

Všetkým voličom ďakujeme za účasť. 


7.11.2013 11:00

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 14. 11. 2013 od 16,00hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

5.11.2013 16:35

V sobotu 9.11.2013 sa uskutoční 9. ročník tradičnej akcie 

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD, 

ktorý sa začina pri cintoríne o 16:30 hod. na Kovácsovej ulici.  Pozvánku nájdete TU.  

30.10.2013 14:28

 

Dňa 30.10.2013 sa pri koľajniciach na Vývojovej ul. našli kľúče. Sú na miestnom úrade u p. Jajcajovej.

10.10.2013 11:18

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 

Oznámenie o delgovaní zástupcov do okrskových komisií v MČ Bratislava- Rusovce nájdete TU

3.10.2013 11:02

Prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Vám oznamujeme, že

dňa 8.10.2013 bude v čase od 7:30 hod. do 17:00 hod.

prerušená dodávka elektrickej energie v MČ Bratislava - Rusovce.

Presný zoznam ulíc a domov nájdete TU.  

30.9.2013 11:52

Rodinné centrum Kukulienka Vás pozýva na jesennú

ŠARKANIÁDU

v sobotu 5.10.2013 od 15:30 hod.

na letislo za Miestnym úradom smer PD Dunaj na Vývojovej ulici v Rusovciach. Prineste si so sebou šarkanov a dobrú náladu. 

23.9.2013 15:06

Milí Rusovčania, 

dňa 29.09.2013, t.j. túto nedeľu, sa od 11.00 do 13.00 bude konať športové podujatie Rusovský beh. Štart bude o 11.00 na futbalovom štadióne, kam Vás týmto organizátor OZ Rusovčan srdečne pozýva povzbudiť pretekárov.

V súvislosti s organizáciou behu Vás týmto zároveň žiadame o : 

-       strpenie dopravných obmedzení cca od 10.30 do 12.30,

-       zabezpečenie svojich psov, aby neohrozili pretekárov,

-       zaparkovanie vašich vozidiel čo najviac ku kraju cestných komunikácií. Povzbuďte pretekárov na trase a v cieli.

Ďakujeme za spoluprácu.

Občianske združenie Rusovčan, organizátor podujatia

20.9.2013 11:58

Trojhraničný Veterán Car Club o.z. 

usporiada dňa 21.9.2013 (sobota) na parkovisku pred hotelom PONTEO 

"Jazdu zručnosti bicyklistov - deti a mládež" 

o 10:00 hod. je prezentácia účastníkov - na parkovisku pred hotelom PONTEO - Rusovce

o 10:30 hod.  ŠTART

Podmienky súťaže :

Súťaž je vypísaná pre deti a mládež (chlapci aj dievčatá) od 6 do 14 rokov v 3 kategóriách. odmienkou je, aby každý účastník mal bicykel.

Účastnícky poplatok :

2,- EUR / OSOBA

Tibor Straka st.
riaditeľ súťaže

20.9.2013 11:33

"Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01 a 02 - Zmeny a doplnky 03 - A, návrh júl 2013"

Oznamujeme Vám, že konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z.o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  k oznámeniu o  predmetnom strategickom dokumente je možné vykonať na Obvodnom úrade životného prostredia Bratislava, odbor štátnej správy, č.dverí 413 počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín./termín konzultácie sa odporúča dohodnúť telefonicky - 02/60301772, alebo e-mailom. malikova.jana@ba.ouzp.sk

Do podkladov možno nahliadnuť tiež na miestnom úrade MČ Bratislava - Rusovce počas úradných hodín č.dverí 7.

18.9.2013 10:00

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 19. 9. 2013 od 16,00hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

16.9.2013 16:34

Oznámenie o zverejnení konceptu ÚP pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce nájdete vyvesené na úradných tabuliach alebo TU

12.9.2013 8:27

Zber domového odpadu s obsahom škodlivín

sa bude konať 19.10.2013 od 10.30 do 12.30 hod.
na Vývojovej ul., RUSEKO - zberný dvor. Od občanov  - fyzické osoby nepodnikateľov sa budú preberať tieto odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, v uzavretých nádobách max. do 5 kg od 1 osoby. Batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky a pod., elektrospotrebiče - počítače,televízory, monitory, žehličky,práčky, mixéry a pod.

10.9.2013 8:00

OZNAM 

Vážení občania, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súvislosti s realizáciou opravy poškodenej komunikácie Vývojová bude od 10.9.2013 táto komunikácia neprejazdná pre motorové vozidlá od Balkánskej ulice po základnu školu.

Ďakujeme za pochopenie 

6.9.2013 13:36

Pozývame Vás na

"XXVI. ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou" 
o pohár starostu MČ Bratislava – Rusovce,

ktorý sa uskutoční dňa 7. septembra 2013 v areáli  parku.

Súťaž sa začína tradičným pochod po MČ Bratislava - Rusovce o 12 hod.     

21.8.2013 8:19

Mestská časť Bratislava - Rusovce Vás srdečne pozýva
dňa 31. augusta 2013 v sobotu od 14,00 hodiny 
do areálu rusovského parku
na
kultúrno – spoločenské podujatie

 "Deň Rusoviec 2013"

Program:

14:30  DFS Gerulata 

15:30  County kapela Corida 

17:00  Hudobná skupina Alias 

18:30  Fedor Frešo s kapelou The Badge

20:00  Hudobná skupina Desmod  

21:00 - 02,00  Diskotéka

Programom sprevádza  Ivana Ilgová

 

Večer slávnostne zapálime vatru.

 

Stánky s občerstvením, hračkami, pukance, cukrová vata, dobrá zábava a príjemné prostredie.

19.8.2013 9:31

Mestská časť Bratislava – Rusovce a Sloveský petangový amatérsky klub Vás srdečne pozýva 

dňa 29. augusta 2013 od 10 hodiny na

„súťaž amaterov v petangu"

do areálu pri dome záhradkárov.

Súťaž sa koná pod záštitou starostu 
MČ Bratislava - Rusovce Dušana Antoša. 

Program a podmienky registrácie nájdete TU.

8.8.2013 9:29

 

Dobrý deň,
upozorňujem Vás na výstrahu SHMÚ:
Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 3. stupeň
Trvanie javu: 8.8.2013 od 11:00 do 19:00

 

Výstraha 3. stupňa SHMÚ

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 3. stupeň
Trvanie javu: 8.8.2013 od 11:00 do 19:00

 

Vážení občania,

Nakoľko sa v priebehu dnešného dňa (od 11:00hod. do 19.00hod.) očakáva výskyt extrémnych teplôt, ktoré môžu dosahovať až 40 C, žiadam Vás o dodržiavanie týchto základných zásad správania sa počas horúčav:

Pitný režim

Dodržiavať pitný režim, dospelý človek by mal vypiť denne najmenej 3 litre tekutín, najlepšie vody. Je potrebné vyhýbať sa nápojom s obsahom cukru, alkoholu a kofeínu. Treba piť pravidelne a v menších dávkach.

Vhodný odev

Odev by mal byť podľa možností svetlých farieb, z prírodných materiálov vzdušný a voľného strihu. Počas pobytu mimo domov je potrebné používať pokrývku hlavy a chrániť svoj zrak slnečnými okuliarmi.

Slnenie

Na priame slnenie sú vhodné len skoré ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. Je potrebné vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu v časovom rozmedzí od 10 do 16 hodiny. Pri opaľovaní je potrebné využívať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred UV žiarením

Fyzické aktivity

Pri fyzickej práci je dôležité si dopriať pravidelné prestávky a pravidelne dopĺňať tekutiny. Namáhavé činnosti vykonávať len v skorých ranných, alebo neskorých popoludňajších hodinách. Starší a chronicky chorí ľudia by mali obmedziť svoje aktivity na minimum a z domovov vychádzať pokiaľ sa dá len ráno alebo večer.

Zabezpečenie domovov a pracovísk

Miestnosti by mali byť zatienené pred priamym slnečným žiarením žalúziami alebo roletami. V miestnostiach, kde je dostupná využívať klimatizáciu, rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou by však nemal presahovať 5-7 stupňov Celzia, aby ste predišli teplotnému šoku.

7.8.2013 12:02

Oznam

Oznamujeme Vám, že v stredu 7.8.2013 bude od 14,00 hod. miestny úrad MČ Bratislava – Rusovce z technických príčin zatvorený.

  Ďakujeme za pochopenie.

29.7.2013 11:34

Oznámenie

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy

vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov
na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Bratislava od 26.7.2013 do odvolenia.
Vyhlásenie nájdete TU

12.7.2013 11:33

Pozvánka 

MČ BA – Rusovce, OZ Rusovčan a MFK Rusovce  Vás pozývajú zabaviť sa a osláviť s nami Rusovské hody 20.7.2013 v areáli futbalového ihriska.

Program:

17.00 hod. futbalový zápas najmenších  detí
18.00 hod. Rusovské derby - zápas plný zábavy  
"horný koniec" Rusoviec proti  "dolnému koncu" Rusoviec.

Pre deti bude pripravená šmykľavka, kolotoč, cukrová vata  a iné zábavky. Pre veľkých budú pripravené haláslé a guláš. Po zápase začne zábava. Do tanca Vám bude hrať kapela Color.

A pozor! V prípade dobrého počasia sa môžete pozrieť na celú akciu z hora a to z teplovzdušného balóna.

Tak neváhajte a príďte sa zabaviť!

11.7.2013 11:02

Oznámenie Slovenskej pošty, a.s. 

Na základe oznámenie Slovenskej pošty, a.s. Vás informujeme, že pošta v Rusovciach na Balkánskej ul. 102 bude mať v čase od 15.7. do 9.8.2013 obmedzenú prevádzku: 

Pondelok 13:00 - 18:00 hod. 
Utorok 13:00 - 18:00 hod.
Streda 13:00 - 19:00 hod. 
Štvrtok 13:00 - 18:00 hod. 
Piatok 13:00 - 18:00 hod. 

Výdaj zísielok z priečinkov (P.O. Box) - pracovné dni od 8:00 - 9:00 hod. 

Ďakujeme za pochopenie. 

11.7.2013 10:32

Oznam Ministerstva vnútra SR

Na základe oznámenia Ministerstva vnútra SR Vás informujeme, že v piatok 12.7.2013 sa v čase od 14 - 16 hod. uskutoční návšteva delegácie zo zahraničia vo výcvikovom priestore v Rusovciach na Vývojovej ulici,  ktorá bude spojená s prehliadkou ukážok práce policajného zboru SR. V tejto súvislosti si Vás Ministerstvo vnúrta SR dovoľuje požiadať o zhovievavosť pri prípadnom hluku, ktorý sa môže vyskytnúť pri ukážkach policajných činností
(streľba, zákrok vrtuľníka, ...). 


Ďakujeme za pochopenie.  

27.6.2013 14:33

Oznam

Oznamujeme Vám, že lekáreň v zdravotnom stredisku v Rusovciach bude v dňoch od 1. júla do 4. júla 2013 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená. 

27.6.2013 9:32

Pozvánka 

PD Dunaj Bratislava - Rusovce Vás srdečne pozýva na "Deň otvorených dverí", ktorý sa uskutoční dňa 29.6.2013 od 7:30 hod. v areáli PD Dunaj (Vývojová 852).

Pripravená je výstava poľnohospodárskej aj historickej techniky a pre najmenších jazda na koníkoch. Občerstvenie bude zabezpečené z domácich špecialít. 

26.6.2013 9:11

Oznámenie o vykonaní postreku proti komárom

 

Oznamujeme Vám, že v dnoch 27. - 28.6.2013 sa na území MČ Bratislava - Rusovce bude vykonávať pozemný postrek proti komárom. 

Oznámenie o vykonaní postreku proti komárom nájdete TU.

Postrek bude vykonávať spol. CHEMIX-D.

20.6.2013 15:35

Útvar osobitného určenia
PPZ, známe ako LYNX Commando,
organizuje 22. júna
od 9. h. vo výcvikovom priestore
v Rusovciach „Deň
veliteľa útvaru“. Táto udalosť
je príleţitosťou ako netradičnou
formou prezentovať ich
náročnú prácu. Návštevníci
majú moţnosť aktívne sa
zapojiť do niektorých častí pripraveného programu:
UKÁŢKY: Policajná hipológia, kynológia, zákrok z vrtuľníka, zákrok
na osobné motorové vozidlo, zákrok na autobus, pouţitie špeciálnej
vodnej striekačky.
ÚČASTNÍCI SI MÔŢU PRAKTICKY VYSKÚŠAŤ: prácu vo výškach
a nad voľnou hĺbkou, lezenie po rebríkoch, lanovú dráhu, streľbu
zo sluţobných zbraní, streľbu z paintballových zbraní.
A PREVIEZŤ SA: v sluţobných motorových vozidlách polície,
Národnej banky SR, na vznášadle a štvorkolkách komplexnej centrálnej
záchrannej sluţby Gabčíkovo.

POZVÁNKA

Útvar osobitného určenia PPZ, známe ako LYNX Commando, organizuje 22. júna od 9 hod. vo výcvikovom priestore v Rusovciach

„Deň veliteľa útvaru“.

Táto udalosť je príležitosťou ako netradičnou formou prezentovať ich náročnú prácu. Návštevníci majú možnosť aktívne sa zapojiť do niektorých častí pripraveného programu.
UKÁŽKY: Policajná hipológia, kynológia, zákrok z vrtuľníka, zákrok na osobné motorové vozidlo, zákrok na autobus, použitie špeciálnej vodnej striekačky.
ÚČASTNÍCI SI MÔŽU PRAKTICKY VYSKÚŠAŤ: prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, lezenie po rebríkoch, lanovú dráhu, streľbu zo služobných zbraní, streľbu z paintballových zbraní.                           A PREVIEZŤ SA: v služobných motorových vozidlách polície, Národnej banky SR, na vznášadle a štvorkolkách komplexnej centrálnej záchrannej služby Gabčíkovo.

17.6.2013 11:10

Pozvánka na MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 20. 6. 2013 od 16,00 hod. v kultúrnej sále MÚ na Vývojovej ulici č. 8. Pozvánku spolu s programom MZ nájdete TU.

5.6.2013 8:52

Informácia o povodňovej situácii

Obyvateľom MČ Bratislava – Rusovce nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo povodne napriek tomu, že na celom území Bratislavy bol vyhlásený mimoriadny stav (3. stupeň povodňovej aktivity) a že hladina Dunaja v súčasnosti stále stúpa.

MČ je v neustálom kontakte so zainteresovanými zložkami a aktuálny stav je neustále monitorovaný; v prípade, že by sa situácia zhoršila a boli by nevyhnutné zvláštne opatrenia, obyvateľov budeme informovať prostredníctvom web stránky MČ a miestnym rozhlasom, prípadne iným dostupným spôsobom.

Obyvateľov prosíme, aby neriskovali a zbytočne sa nepribližovali k rozvodnenej rieke, kde im hrozí nebezpečenstvo.

 MČ Bratislava - Rusovce

 

7.6.2013 10:40

Upozornenie 

na „Hydrologickú výstrahu 3. stupňa pre celý úsek Dunaja“

http://www.shmu.sk/sk/?page=1680.

 

Mimoriadne hydrologické spravodajstvo. 
                                                                             
                                                                         SHMÚ              

30.5.2013 11:49

Milé deti, všetky Vás pozývame na oslavu Vášho najväčšieho sviatku dňa detí, ktorá sa uskutoční 1.6.2013 od 13,00 hod. na futbalovom ihrisku v Rusovciach.

Pripravené sú pre Vás rôzne súťaže, koníky, bábkové divadlo, tvorivé dielne a mnohé iné prekvapenia.

Vzhľadom na predpovedané počasie si nezabudnite zobrať so sebou pršiplášte a gumáky, lebo spolu vydržíme všetko a zlé počasie nás nerozhádže.

Tešíme sa na Vás MČ BA - Rusovce a OZ Rusovčan - organizátori akcie

30.5.2013 10:33

PETÍCIA

za nerozširovanie územia na výstavbu v k.ú. Čunovo nad rámec schváleného ÚP hl. mesta SR Bratislavy r. 2007, v znení zmien a doplnkov  sa náchadza na podateľni miestneho úradu na Vývojovej ulici 8 v Rusovciach. Petície budú rozmiestnené aj v reštauračných zariadeniach v Rusovciach (Pod stodolou, Rusovska reštaurácia, Ponteo). Nakoľko MČ Bratislava - Rusovce by sa takáto výstavba bezprostredne týkala vzhľadom na hustotu dopravy v Rusovciach majú obyvatelia možnosť  podporiť petíciu do 5. júna 2013.  

29.5.2013 15:54

Pozvánka "BEH ZA KAŠTIEĽ"

Organizátor OZ Občiansky parlament spolu s MČ Bratislava-Rusovce Vas srdečne pozývajú na akciu "BEH ZA KAŠTIEĽ", ktorá sa uskutoční dňa 15. júna 2013 v rusovskom parku.
Viac info nájdete na stránke
www.behzakastiel.sk
Pozvánku nájdete TU.

20.5.2013 17:11

Oznam

Oznamujeme Vám, že knižnica na Vývojovej ulici 8, v Rusovciach bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená od 27. mája do 6. júna 2013.
Ďakujeme za pochopenie.

20.5.2013 16:43

Oznámenie

Dňa 25. mája 2013 od 9 hod. do 13 hod.  budú zamestnanci MARIANUMu - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, v dome smútku na cintoríne v MČ Bratislava - Rusovce  vyberať nájomné a poplatok za služby spojené s nájmom hrobových miest v súhrnnej výške 13,53 €/rok. Pri platbe sa bude podpisovať aj zmluva o nájme hrobového miesta k tým hrobovým miestam pri ktorých ešte nie je zmluva uzatvorená.

17.5.2013 12:26

Postrek pagaštana konského v parku

Úrad vlády SR sekcia ekonomiky a technickej správy oznamuje, že v dňoch 23. máj 2013 (štvrtok) - 24. máj 2013 (piatok) v čase 7.00-20.00 hod.  bude za priaznivých poveternostných podmienok uskutočnený ochranný chemický postrek pagaštanov v parku kaštieľa v Rusovciach. Z uvedeného dôvodu žiadame o nezdržiavanie sa v uvedenom čase v blízkosti realizácie zásahu!

17.5.2013 12:02

OLOMPIÁDA

Žiaci základnej školy v Rusovciach pokračujú v zbere plastových fliaš, papiera a plechoviek. Pomôžte aj vy vyhrať žiakom OLOMPIÁDU, ktorú organizuje spol. OLO a.s. na území Bratislava. Plastové flaše, papier a plechovky môže priamo do ZŠ nosiť do 3.6.2013.

 

14.5.2013 16:25

Oznámenie

Oznámenie o vykonaní postreku proti komárom v MČ Bratislava - Rusovce nájdete TU.

Info: Magistrát hl. mesta SR BA -
Postrek proti komárom.

E-mail: žiadosť o podanie vysvetlenia, ktorá bola adresovaná na magistrat a spol. Chemix-D ohľadom vykonaného postreku proti komárom.

 

E-mail: Odpoveď spol. CHemix-D na žiadosť o vysvetlenie ohľadom postreku proti komárom


 

26.4.2013 10:08

Tradičné stavanie mája

Milí Rusovčania a hlavne deti! Pozývame vás v utorok 30.4.2013 od 17 hod. na námestie ku fontáne, kde spolu ozdobíme a postavíme máj. Pripravené bude aj malé občerstvenie, ktoré vám zabezpečí a ktoré vám bude podávať OZ Rusovčan. Tešiť sa môžeme na vystúpenie BENI klubu a DFS Gerulata. Na ozdobovanie mája si prineste mašle.
Tešíme sa na vás!

23.4.2013 11:36

Oznam

Dňa 25.4.2013 bude knižnica na Vývojovej ulici 8, z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie.

23.4.2013 10:33

Mestská časť Bratislava – Rusovce,

Mestská časť Bratislava - Petržalka, Jarovce a Čunovo

Vás srdečne pozývajú

dňa 4. mája  2013 od 14,00 hodiny

do rusovského parku

na

„ 14. Zadunajský majáles“

Program nájdete TU.

19.4.2013 12:50

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MZ

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 23. 4. 2013 po skončení rokovania o spoločnom stavebnom úrade, ktoré začína o 17,00hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU.

19.4.2013 11:26

Oznam

Oznamujeme Vám, že od pondelka 22.4.2013 sa budú na Irkutskej ulici v Rusovciach v rámci reklamačného konania vykonávať povrchové úpravy cesty. Ďakujeme za pochopenie. 

18.4.2013 10:44

P o z v á n k a na II. jarnú brigádu  

Starosta MČ Bratislava - Rusovce Dušan Antoš, poslanci MZ, m.p. Ruseko a zamestnanci MÚ opäť pozývajú obyvateľov našej MČ na II. jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční  

v sobotu 20. apríla 2013.

Stretneme sa medzi 8,30 - 9,00 hod. pri hoteli PONTEO.  Rukavice a vrecia zabezpečí m.p. Ruseko.

Priložme ruku k dielu, aby sme sa všetci cítili v Rusovciach lepšie, veď sú naše!


17.4.2013 10:23

OZNAM O OČKOVANÍ PSOV PROTI BESNOTE

Dňa 27.4.2013 sa bude vykonávať hromadné očkovanie psov proti besnote. Očkujú sa len zdravé zvieratá!
Miesto konania: MÚ Rusovce, Vývojová 8
Čas: 9:00 - 12:00 hod.
Cena za očkovanie: Proti besnote, bez lyssetky: 5 €; Proti  besnote, s lyssetkou: 6 €; Proti besnote, s čipom: 15 €. Info: Do konca septembra 2013 musia byť všetky psy, mačky a fretky povinne označené čipom.

17.4.2013 9:48

Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak je i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať dobrý koniec. Pripnutím si žltého narcisu 12. apríla sme aj my podporili spolu s obyvateľmi Jaroviec, Rusoviec a Čunova myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením a do verejnej finančnej zbierky sme prispeli sumou

944,87€

VŠETKÝM, KTORÍ NEZOSTLALI ĽAHOSTAJNÍ A PODPORILI NAŠU SPOLOČNÚ ZBIERKU SRDEČNE ĎAKUJEME!

 

 

 

12.4.2013 11:57

P o z v á n k a 

Starosta MČ Bratislava - Rusovce Dušan Antoš, poslanci MZ, m.p. Ruseko a zamestnanci MÚ pozývajú obyvateľov našej MČ na každoročnú jarnú brigádu 

v utorok 16. aprila 2013.

Stretneme sa o 8 hod. pri kanáli ma konci Irkutskej ulice smerom k jazerám. Rukavice a vrecia zabezpečí m.p. Ruseko. Ukončenie brigády bude pri (veľkom) jazere v Rusovciach, kde pre všetkých nadšencov čistoty a poriadku bude pripravené občerstvenie.

Priložme ruku k dielu, aby sme sa všetci cítili v Rusovciach lepšie, veď sú naše!11.4.2013 15:43

Deň narcisov 2013
12. apríla môže pomôcť každý.

Dňa 12.04.2013 počas Dňa narcisov v čase od 8.00h - 12.00 hod. budú dobrovoľníci zo ZŠ s MŠ v Rusovciach rozdávať narcisy a vykonávať zbierku na Ligu proti rakovine.
 
Do verejnej finančnej zbierky môžete prispieť v termíne od 1. do 20. apríla 2013 aj zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 848 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov.
 
5.4.2013 12:07

O Z N A M

Oznamujeme Vám, že od 6. 4. 2013 je stojisko   kontajnerov na Vývojovej ulici opäť otvorené.V mesiacoch apríl - august bude otvorené v utorok a vo štvrtok od 16 - 20 hod. a v sobotu 9 - 12 a 15 - 19 hod.  Otváracie hodiny stojiska počas celého roka nájdete TU.

27.3.2013 11:18

Krásne a radostné dni
cez Veľkonočné sviatky
a veľa životnej pohody
v ďalších dňoch
zo srdca želá

                   Dušan Antoš
                     starosta

25.3.2013 16:28


P o z v á n k a - Z R U Š E N É !!! (pre nepriaznivé počasie sa brigáda odkladá, nový termín Vám včas oznámime)

Starosta MČ Bratislava - Rusovce Dušan Antoš, poslanci MZ, m.p. Ruseko a zamestnanci MÚ pozývajú obyvateľov našej MČ na každoročnú jarnú brigádu 

vo štvrtok 28.marca 2013.

Stretneme sa o 8 hod. pri kanáli ma konci Irkutskej ulice smerom k jazerám. Rukavice a vrecia zabezpečí m.p. Ruseko. Ukončenie brigády bude pri (veľkom) jazere v Rusovciach, kde pre všetkých nadšencov čistoty a poriadku bude pripravené občerstvenie.

Priložme ruku k dielu, aby sme sa všetci cítili v Rusovciach lepšie, veď sú naše!

15.3.2013 8:24

Pozvánka na MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 21. 3. 2013 od 16,00 hod. v kultúrnej sále MÚ.
Program nájdete TU.

11.3.2013 13:41

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že
dňa 21.3.2013 v čase od 8:00 do 11:00 hod.
bude podľa oznámenia spol. Západoslovenská distribuučná, prerušená distribúcia elektriny na týchto uliciach: Balkánska, Hájová, Jána Dekana, Kovácsova, Lesnícka, Radoslava Hošeka a Vývojová.
Oznámenie a presný rozpis domov, ktorých sa to bude týkať dňa 21.3.2013 nájdete
TU.

Ďalšie oznámenia a presný rozpis o plánovanom prerušení dodávky elektrickej energie na ostatné dni, nájdete tu: 25.3.2013, 26.3.2013 a 27.3.2013.

4.3.2013 14:49

O Z N A M ZŠ s MŠ

ZŠ s MŠ Vám oznamujeme, že dňa 07.03.2013 (štvrtok) a 08.03.2013 (piatok) nebude ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce (materská škola) z technických príčin v
    prevádzke.
  
                                     

4.3.2013 14:39

O Z N A M

m.p. Ruseko Vám oznamuje, že stojisko kontajnerov na Vývojovej ulici v Rusovciach je z technických príčin až do odvolania zatvorené.

                                                                                m.p. RUSEKO

 

18.2.2013 10:20

Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2013/2014

Zápis detí sa uskutoční v ZŠ s MŠ, Vývojová 228 v Bratislave - Rusovciach v dňoch od 18. februára 2013 - do 22. februára 2013

Oznámenie nájdete TU.

8.2.2013 13:14

Fašiangový sprievod v Rusovciach

Pozývame Vas na tradičný fašiangový sprievod, ktorý sa uskutoční v utorok 12.2.2013 od 13,30 hod; zraz je pred požiarnou zbrojnicou. Sprievod s konským záprahom a hudbou sa skončí pri PZ s krátkym kultúrnym programom DFS Gerulata, pochovávaním basy a občerstvením, po prvý krát aj s ponukou špecialít domácej zabíjačky. Pozvánku nájdete TU.

6.2.2013 13:52

Odstávka vody na Colníckej ulici

Na základe oznámenia BVS, a.s. Vás informujeme, že dnes, t.j. 6.2.2013 bude na Colníckej ulici o 14 hod. odstavená voda. Po 14 hod. bude až do odvolania na Colníckej ulici pristavená cisterna s pitnou vodou.

24.1.2013 15:55

Oznámenie o povinnom zápise detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2013/2014

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy v mestskej časti Bratislava - Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce

v piatok 8. februára 2013 od 15.00 - 18.00 hod.

v sobotu 9. februára 2013 od 8.00 - 12.00 hod.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

- občiansky preukaz

- rodný list dieťaťa

- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Oznámenie nájdete TU.

 

24.1.2013 9:34

Tlačovú správu spol. OLO, a.s. nájdete TU.

23.1.2013 11:12

Pozvánka na MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 29. 1. 2013 od 16,00 hod. v sále miestneho úradu. Program nájdete TU.

17.1.2013 11:39

Západoslovenská energertika, a.s.

Upozornenie  pre vlastníkov a úžívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkomapäťovým vedením nájdete TU.

22.11.2012 14:39

Oznámenie o štrajku v ZŠ s MŠ 

 Oznamujeme Vám, že MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJaK pri ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce, nebude dňa 26.11.2012 z dôvodu zapojenia sa do štrajku v prevádzke. Štrajk vyhlásil Obvodný zväz pracovníkov školstva a vedy. Žiaci majú poskytnuté riaditeľské voľno. Oznámenie nájde TU.

Nástup žiakov a detí do školy bude oznámený ukončením štrajku na webovej stránke základnej školy: www.zsrusovce.sk

21.11.2012 16:00

OZNAM

Oznamujeme Vám, že od 24.11.2012 do 25.11.2012 bude dočasne uzavretá komunikácia Ovocná v MČ Bratislava - Jarovce. V tejto suvislosti bude zmenená aj trasa mestskej hromadnej dopravy.
Viac info nájdete TU

13.11.2012 10:04

O z n á m e n i e

Oznamujeme Vám, že knižnica na Vývojovej ulici č. 8 v Rusovciach (na prízemí MÚ) bude zatvorená v dňoch: 
      od 22.11.2012 až do 26
.11.2012
     Ďakujeme za pochopenie. MÚ
                                 

12.11.2012 16:10

Pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2012 od 16,00 hod. v priestoroch Kresťanskej ligy na Kovácsovej ulici č. 378 (bývalá budova detských jaslí). Program nájdete TU.  

24.10.2012 18:27

Oznamenie o čiastočnom obmedzení premávky MHD v Jarovciach.

V dňoch 27. a 28. októbra 2012 (sobota a nedeľa) budú z dôvodu opravy vozovky na Jantárovej ulici v Jarovciach linky MHD 91, 801 a N91 presmerované. Z Jaroviec bude premávať len linka X91 do Rusoviec. Tam bude nutné na zastávke Gerulata prestúpiť na linky 91 a 801. Tie pôjdu z Rusoviec priamo do mesta. Zastávka "Jarovce" na Jantárovej nebude obsluhovaná a nahradí ju dočasná zastávka pred Domom kultúry v Jarovciach. Viac info nájdete TU

22.10.2012 9:39

OZNÁMENIE

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Vám oznamuje, že dňa
27.10.2012 od 9.00 hod. do 13.00 hod.
  budú v dome smútku na cintoríne v MČ Bratislava - Rusovce vyberať poplatky za nájomné a služby spojené s nájmom hrobových a urnových miest.

19.10.2012 10:53

Zber odpadov s obsahom škodlivín

Dňa 20.10.2012  od 10.30  do 12.30 hod. sa na Vývojovej ul.na zbernom dvore  uskutoční pre fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadov s obsahom škodlivín: staré náterové hmoty, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky a pod., počítače, televízory, žehličky, práčky, mixéry a pod.

 

17.10.2012 13:38

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 24.10.2012 od 16,00 hod. v sále na miestnom úrade. Program nájdete TU.

2.10.2012 9:41

Verejná obchodná súťaž na predaj pozemku

Mestská časť Bratislava – Rusovce oznamuje vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebného pozemku vo výmere 867 m2, v k. ú. Rusovce (Vývojová ulica).Podmienky verejnej súťaže je možne si vyzdvihnúť na miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10  Bratislava, tel. č. 02/68 20 70 16, v lehote do  27.10.2012.
Ponuky je možné odovzdať do termínu 9.11.2012.

1.10.2012 11:13

RC Kukulienka Vás pozýva na

Š A R K A N I Á D U,

ktorá sa uskutoční v sobotu 6.10.2012 od 15:30 hod. na letisku za miestnym úradom. smer PD Dunaj na Vývojovej ulici v Rusovciach. Prineste si so sebou šarkanou a veselú náladu.

26.9.2012 13:54

POZVÁNKA

Pozývame Vás na  nultý ročník športového podujatia RUSOVSKÝ BEH, ktorý sa uskutoční v nedeĺu 7. októbra 2012 o 10 hod. Štart a cieľ budú na futbalovom ihrisku v Rusovciach. Dĺžka trate je 10 km. Počet účastníkov je limitovaný. Viac info nájdete TU.  

25.9.2012 11:23

 Pozvánka

Pozývame Vás dňa 30.9. 2012 od 14 hod. na 18. dostihový deň na Závodisko v Petržalke, kde okrem iných budú 3 ročné kobyly a žrebce bežať "Cenu MČ Bratislava - Rusovce". Preteky budú  sprevádzané krátkym kultúrnym programom spojeným s predstavením MČ Bratislava - Jarovce, Čunovo a Rusovce. Podrobný rozpis jednotlivých závodov nájdete TU.

21.9.2012 12:31

Deratizácia

Výzvu na vykonanie jesennej deratizácie v období od 1.10.2012 do 15.11.2012 pre fyzické osoby, podnikatelov a právnicke osoby nájdete TU.

17.9.2012 17:09

Upozornenie!!!

V našej MČ sa v poslednom období vyskytli prípady páchania rôznej trestnej činnosti, najmä na senioroch. Preto Vás vyzývame k väčšej opatrnosti pri kontakte s cudzími osobami (aj cudzincami), ktoré Vás môžu navštíviť doma pod zámiekou pochybného predaja rôznych produktov, vykonania prác atď.
V prípade podozrenia volajte na
telefónne číslo
158.

14.9.2012 10:11

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 20.9.2012, ktoré sa uskutoční od 16,00 hod. v sále MÚ. Pozvánku nájdete TU.

3.9.2012 16:49

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré vyhlásil Hasičský a záchraný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nájdete TU.

27.8.2012 11:26

Mestská časť Bratislava – Rusovce a Sloveský petangový amatérsky klub Vás srdečne pozýva

dňa 29. augusta 2012 od 10 hodiny na

„súťaž amaterov v petangu"

do areálu pri dome záhradkárov.

Súťaž sa koná pod záštitou starostu
MČ Bratislava - Rusovce Dušana Antoša. 

Program a podmienky registrácie nájdete TU.

24.8.2012 9:56

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré vyhlásil Hasičský a záchraný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nájdete TU.

22.8.2012 13:22

Mestská časť Bratislava – Rusovce
Vás srdečne pozýva

dňa 25. augusta 2012 od 14,00 hodiny

do areálu rusovského park
na kultúrno-spoločenské podujatie

                  „ Deň Rusoviec 2012“

                  Program nájdete TU.

14.8.2012 15:05

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa 23.8.2012 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU.

13.8.2012 9:47

Ešte nemáte plán na posledný prázdninový víkend? Poďte si s nami zatancovať. Od 31. augusta do 2. septembra bude workshop latinskoamerických tancov Spa in Latino Party s tímom profesionálnej tanečníčky Mirky Kosorínovej. Ak budete medzi prvými 30timi záujemcami, ubytujú Vás v trojhviezdičkovom hoteli. Pre viac informacií kliknite na stránku www.smiemprosit.sk

10.8.2012 9:26

OZNÁMENIE 

 Miestny úrad MČ Bratislava - Rusovce oznamuje, že v pondelok

 13.8.2012 v čase od 12.00 hod. do 14.30 hod.

bude miestny úrad z technických príčin zatvorený.

 

20.7.2012 12:08

Vážení rusovčania, MČ Bratislava - Rusovce a OZ Rusovčan Vás pozývajú na oslavu 
RUSOVSKÝCH HODOV, ktoré sa uskutočnia

     v nedeľu 22. 7. 2012 od 17,00 hod.
na futbalovom ihrisku.

Program:

od 17,00 hod. zápas najmenších rusovských nádejí

od 18,00 hod. hodové derby "horný koniec" proti  "dolnému koncu"

od 19,00 hod. do tanca bude hrať skupina Color.

Pripravené budú šmyklavka a iné zábavky pre deti, stánky s občerstvením.

(Pôvodne plánovaný termín 21.7.2012 sa z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia presunul na nedeľu 22.7.2012. Program je nezmenený.)

13.7.2012 9:53

Lekáreň v Rusovciach oznamuje, že z dôvodu čerpania dovoleniek bude v čase od 16. - 20. 7. 2012 zatvorená.

11.7.2012 13:41

Oznámenie

MČ Bratislava - Rusovce oznamuje verejnosti prerokovanie návrhu zadania na spracovanie územného plánu pamiatkovej zóny Rusovce. Návrh je prístupný na Miestnou úrade, Vývojová 8, Bratislava - Rusovce, počas stránkových hodín. Pripomienky k návrhu zadania možno podať najneskôr do 13. augusta 2012. Oznámenie nájdete TU. 

9.7.2012 9:35

Smútočné oznámenie

Mestská časť Bratislava – Rusovce so zármutkom oznamuje, že dňa 6.7.2012 navždy odišiel vo veku 45 rokov Marián Šiška, poslanec miestneho zastupiteľstva. M. Šiška bol členom 9-členného zboru poslancov od decembra 2010 a túto funkciu vykonával po prvý raz.  Rozlúčka zo zosnulým sa uskutoční v utorok 10.7.2012 o 15,00 hod. na cintoríne v Rusovciach.

Česť jeho pamiatke.

4.7.2012 14:29

Vážení obyvatelia,

Pošta Bratislava 59 oznamuje, že z dôvodu čerpania dovoleniek v období od 9. 7. 2012 do 3. 8. 2012 bude poskytovať služby v obmedzenom rozsahu.

Pondelok: 13,00 - 18,00 hod.

Utorok: 13,00 - 18,00 hod.

Streda: 13,00 - 19,00 hod.

Štvrtok: 13,00 - 18,00 hod.

Piatok: 13,00 - 18:00 hod.

2.7.2012 9:43

Oznam

Mestská časť Bratislava - Rusovce oznamuje, že vyhlásila verejné obstarávanie na spracovanie územného plánu pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce. Ide o podprahovú zákazku.
Súťažné podklady si možno vyzdvihnúť do 13.7.2012, bližšie informácie získate na sekretariáte MÚ, tel. 02/68 20 70 16.

 

28.6.2012 14:46

Oznam

MČ Bratislava – Rusovce prijme na absolventskú prax absolventov strednej alebo vysokej školy. Podmienkou je vek do 26 rokov a zaradenie do evidencie nezamestnaných v trvaní minimálne 3 mesiace.
Bližšie informácie: Miestny úrad, tel. č. 02/ 68 20 70 16

 

21.6.2012 13:11

OZNÁMENIE

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa  

30.06.2012, od  09.00 do 13.00 hod. 

budú zamestnanci organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, v dome smútku na cintoríne, v mestskej časti Bratislava – Rusovce, vyberať poplatky za nájomné a služby spojené s nájmom hrobových a urnových miest.

                                                JUDr.Mgr. Miloslav  Hrádek, riaditeľ organizácie

19.6.2012 15:03

Slovenský hydrometeorologický ústav

Výstrahy pre okres Bratislava

Popis výstrahy
 

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 2. stupeň
Trvanie javu: 20.6.2012 od 09:00 do 20:00
Výstraha:
V okrese Bratislava sa MIESTAMI očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 - 36 °C.
Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,fyzické aktivity a tvorbu požiarov.
Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Teplota: 33 - 36 °C

 

 

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 1. stupeň
Trvanie javu: 19.6.2012 od 10:00 do 20:00
Výstraha:
V okrese Bratislava sa MIESTAMI očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 30 - 34 °C.
Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,fyzické aktivity a tvorbu požiarov.
Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti je nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Teplota: 30 - 34 °C
18.6.2012 16:13

Dôležitá informácia: 
karanténny škodca na jedlých gaštanoch

Dňa 25.4.2012 bol v SR prvýkrát identifikovaný nebezpečný karanténny škodlivý organizmus - hrčiarka gaštanová. Škodca napáda a v krátkom čase likviduje všetky stromy jedlých gaštanov. Viac info nájdete TU.

15.6.2012 14:09

Oznamujeme Vám, ze zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa uskutoční dňa 19.6.2012 o 16:00 hod. (namiesto pôvodne plánovaného termínu 21.6.2012) v kultúrnej sále miestneho úradu. Pozvánku nájdete TU.

2.6.2012 11:46

Milé rusovčence, veľmi nás to mrzí, ale počasie sa s nami zahralo a preto Vás pozývame na oslavu MDD zajtra - nedeľa, od 13,00 na futbalovom ihrisku. Všetko ostatné bude tak ako sme sľúbili. Čakáme Vás.

MU BA - Rusovce

30.5.2012 9:36

Pozvánka na MDD

Milé rusovské deti , pozývame Vás na oslavu Medzinárodného dňa detí v Rusovciach v sobotu 2. júna 2012, ktoré sa uskutoční na futbalovom ihrisku od 14 hodiny. Pripravili sme pre Vás rôzne súťaže, atrakcie, vozenie na poníkoch a na záver prekvapenie s diskotékou.

            
Neváhajte a príďte s nami osláviť Váš sviatok.

                      Tešíme sa na Vás!

25.5.2012 10:26

ZBER PAPIERA A PLASTOVÝCH FLIAŠ

Žiaci ZŠ s MŠ v Rusovciach prosia o podporu v súťaži v zbere papiera a zbere plastových fliaš. Zber je v ZŠ Rusovce od 6,30 - 17,00 hod. do 29.5. 2012. Ďakujeme za podporu.

23.5.2012 16:34

      Pozvánka na divadelné predstavenie

Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku si Vás dovoľuje pozvať na divadelné predstavenie STROJ ČASU, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 24. mája 2012,  t.j. zajtra v Divadle SĽUK v Rusovciach o 18 - ej hodine. Vstupné je dobrovoľné.

      Nenechajte si ujsť toto jedinečné predstavenie, v ktorom účinkujú herci so  zdravotným postihnutím a ktoré Vám prinesie skutočný umelecký a emocionálny zážitok. 

 

21.5.2012 9:53

Oznam

Oznamujeme Vám, že dňa 24.05.2012 budú z technických príčin POŠTA č. 59 v MČ Bratislava - Rusovce a lekáreň v zdravotnom stredisku ZATVORENÉ.

21.5.2012 9:46

Oznámenie o prerušení elektrickej energie

Na základe oznámenia spol. Západoslovenska energetika, a.s. Vás informujeme, že dňa 24.05.2012 v čase od 8:00 do 17:00 hod. bude prerušená distibúcia elektrickej energie na týchto uliciach: Balkánska, Colnícka, Gerulatská, Hájová, Irkutská, Lesnícka a Maďarská. Presný rozpis domov, kde bude prerušená elektrická energia, nájdete TU.

17.5.2012 14:16

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.5.2012 od 16:00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Pozvánku nájdete TU.

3.5.2012 0:08

    Mestská časť Bratislava – Rusovce,Mestská časť Bratislava - Petržalka, Jarovce a Čunovo

Vás srdečne pozývajú

dňa 5. mája  2012 od 14,00 hodiny

do rusovského parku

na

„ 13. Zadunajský majáles“

Program nájdete TU. 

2.5.2012 14:02

23.4.2012 11:20


Tradičné stavanie mája

Milí Rusovčania a hlavne deti! Pozývame vás v pondelok 30.4.2012 od 17 hod. na nové námestie, kde spolu ozdobíme a postavíme máj. Pripravené bude aj malé občerstvenie a program v podaní DFS Gerulata. Na ozdobovanie mája si prineste svoje mašle. Tešíme sa na vás!

20.4.2012 10:58

Očkovanie psov proti besnote

Oznamujeme Vám, že pravidelné očkovanie psov proti besnote bude vykonávať spol. BIOVETA SK, spol. s.r.o. dňa 28.4.2012 od 9 do 12 hod, pred miestnym úradom na Vývojovej ulici 8 v Rusovciach. Viac info nájdete TU.

17.4.2012 14:34

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTí 

Mestská časť Bratislava – Rusovce oznamuje vypísanie dvoch verejných obchodných súťaží na predaj nehnuteľností, a to:

a) pozemok vo výmere  867 m2 v  k.ú. Rusovce k.ú. (Balkánska 139 – zadná časť)

b) pozemok vo výmere  cca 799 mv   k.ú. Rusovce  (Balkánska 139 – predná časť)

            Podmienky oboch verejných súťaží si možno vyzdvihnúť na Miestnom úrade, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, tel. 02/68 20 70 16 v lehote do 7. mája 2012. Ponuky možno odovzdať v rovnakom termíne, t.j. do 7. mája 2012.

 

16.4.2012 17:09

V dňoch 19.-22.apríla sa konajú

Dni otvorených dverí samosprávy

pod názvom
Bratislava pre všetkých.

Ide o podujatie, počas ktorého sa konajú v Bratislave veľmi zaujímavé akcie. Program týchto podujatí nájdete TU.

 

16.4.2012 9:32

Pripnutím si žltého narcisu 13. apríla sme spolu s obyvateľmi Jaroviec, Rusoviec a Čunova podporili myšlienku spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením a do verejnej finančnej zbierky sme prispeli sumou

1027,81 €

Všetkým, ktorí nezostali ľahostajní a podporili spoločnú zbierku srdečne ďakujeme.

12.4.2012 16:00

Deň narcisov 2012
13. apríla môže pomôcť každý
.

Dňa 13.04. počas Dňa narcisov v čase od 8.00h - 12.00h budú dobrovoľníci zo ZŠ s MŠ z Rusovciach rozdávať narcisy a vykonávať zbierku na Ligu proti rakovine.
 
Do verejnej finančnej zbierky môžete prispieť v termíne od 2. do 16. apríla 2012 aj zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 848 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov.
 
12.4.2012 13:21

Pozvánka na MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 19. 4. 2012 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program MZ nájdete TU.

5.4.2012 10:18


 

Krásne a radostné dni
cez Veľkonočné sviatky
a veľa životnej pohody
v ďalších dňoch
zo srdca želá

                   Dušan Antoš
                          starosta

 

3.4.2012 11:34

Zápis Gerulaty do UNESCO

Ministerstvo kultúry SR podporilo žiadosť MČ a na rok 2012 schválilo dotáciu na obstaranie územného plánu pamiatkovej zóny. Viac info nájdete TU. 

28.3.2012 13:40

Jarná deratizácia

Upozorňujeme na povinnosť fyzických osôb - podnikateľov a tektiež na povinnosť fyzických osôb - občanov vykonať jarnú deratitáciu.
Výzvu na vykonanie deratizácie nájdete TU.

14.3.2012 16:42

P o z v á n k a

Starosta MČ Bratislava - Rusovce Dušan Antoš, poslanci MZ, m.p. Ruseko a zamestnanci MÚ pozývajú obyvateľov našej MČ na každoročnú jarnú brigádu 

vo štvrtok 29.marca 2012.

Stretneme sa o 8 hod. pri kanáli ma konci Irkutskej ulice smerom k jazerám. Rukavice a vrecia zabezpečí m.p. Ruseko. Ukončenie brigády bude pri (veľkom) jazere v Rusovciach, kde pre všetkých nadšencov čistoty a poriadku bude pripravené občerstvenie.

Priložme ruku k dielu, aby sme sa všetci cítili v Rusovciach lepšie, veď sú naše!

13.3.2012 14:27
 Ako sme volili 10.03.2012 v MČ Bratislava - Rusovce do NR SR:  
   
 Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 2576
 Počet platných odovzdaných hlasov: 1628
 Účasť vyjadrená v percentách: 63,20%
   
por.č.Výsledky hlasovania: 
1.SMER22,91%
2.SDKÚ - DS19,35%
3.MOST - HÍD14,81%
4.Sloboda a Solidarita12,47%
5.KDH9,65%
6.Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti9,15%
7.SNS2,76%
8.99% - občiansky hlas1,78%
9.Zmena zdola1,41%
10.SMK1,17%
11.SSS -Nory Mojsejovej0,92%
12.Právo a Spravodlivosť0,86%
13.Ľudová strana - Naše Slovensko0,68%
14.KSS0,43%
15.Robíme to pre deti - SF0,43%
16.Ľudová strana - HZDS 0,37%
17.Zelení0,25%
18.Obyčajní ľudia 0,18%
19.STRANA + 1 HLAS0,12%
20.Strana zelených0,12%
21.Národ a Spravodlivosť  - naša strana0,06%
22.Strana Rómskej únie na Slovensku0,06%
23.Strana živnostníkov Slovenska0,06%
24.Strana demokratickej ľavice0,00%
25.Náš kraj0,00%
26.Strana občanov Slovenska0,00%
9.3.2012 9:31

Oznamujeme Vám, že zasadnutie MZ sa presúva s plánovaného termínu 15.3.2012 na 20.3.2012 v utorok od 16,00 hod. v sále MÚ. Program nájdete TU.

27.2.2012 11:12

Pozvánka
MČ Bratislava - Rusovce ako obstarávateľ územného plánu zóny "Rusovce - Sever", v spolupráci s Ing. arch. Alexandrom Hollým, osobou odborne spôsobilou na obstarávanie územného plánu, Vás pozývajú na vtupný kvalitársky výbor,
ktorý sa bude konať v stredu 29.2.2012 o 14 hod. v sále MÚ MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava - Rusovce. Pozvánku nájdete TU.

 

22.2.2012 13:52

Návrh SR na zápis Gerulaty do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO

Pozvánka na stretnutie s občanmi

Prečo je Gerulata svetová?

Miesto: Kultúrna sála miestneho úradu, Vývojová 8, Bratislava - Rusovce

Termín: 28. februára 2012 (utorok) o 16,00 hod.

Pozvaní hostia podujatia: Primátor hl. mesta SR, Zástupcovia Ministerstva kultúry, Pamiatkového úradu SR a Krajského úradu Bratislava a Múzea mesta Bratislava.

Získajte nové informácie a buďte hrdí na Rusovce! 

22.2.2012 13:42

15.2.2012 12:32

14.2.2012 10:30

Oznámenie

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2012/2013 v MČ Bratislava - Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ na  Vývojovej ulici č.  228 v Rusovciach v dňoch od 27.2.2012 do 9.3.2012. Viac info nájdete TU.

9.2.2012 13:56

Oprava havárie na vodovodnom potrubí
Na základe oznámenia spol. BVS, a.s. Vas informnujeme o poruche vodovodného potrubia na Kovácsovej ulici pred domom č. 98. Porucha bude odstránená do 10.2.2012. Viac info najdete TU.

                                                     MÚ MČ Bratislava - Rusovce

2.2.2012 22:16

Verejná zbierka na pomoc pre požiarom postihnuté rodiny Jancsárová a Szépová

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorý potvrdil Obvodný úrad v Bratislave, dňa 27.1.2012  je 1.130 €.
Finančné prostriedky budú použité na  zabezpečenie obnovy požiarom zničenej nehnuteľnosti.
Mestská časť ďakuje všetkým, ktorí prispeli finančnými darmi na verejnú zbierku pre požiarom postihnuté rodiny Jancsárová a Szépeová.
Oznámenie o čistom výnose verejnej zbierky najdete TU.

27.1.2012 8:41

Daň za psa

Daň za psa je potrebné uhradiť do konca januára. Môžete tak urobiť v úradných hodinách, ktoré nájdete TU, prípadne poštovou poukažkou, alebo prevodom na účet MČ.

20.1.2012 11:50

Pozvánka pre rodičov predškolákov

Riaditeľka ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava - Rusovce pozýva rodičov predškolákov na stretnutie dňa 25.1.2012 o 16.00 hod. do budovy Základnej školy.

(informácie o zápise do 1. ročníka v súlade so zákonom)

                                       Mgr. Marta Bičanová, riaditeľa ZŠ s MŠ

 

19.1.2012 11:41

Pozvánka na MZ

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 26. 1. 2012 od 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU.

12.1.2012 14:24

Oznámenie pre politické subjekty
Voľby do NR SR 2012
Nominácie do okrskových komisií nájdete TU.

4.1.2012 8:56

Oznámenie
o povinnom zápise detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2012/2013 nájdete
TU.

29.12.2011 14:25

Rusovce Sever

Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere nájdete TU.

29.12.2011 11:31

Oznamujeme Vám, že MUDr. Fajtovú bude v čase od 29.12.2011 do 3.1.2012 zastupovať MUDr. Rudkovský v Jarovciach:

29.12.2011 od 12  do 15 hod.
30.12.2011 od 10  do 12 hod.
02.01.2012 od 09  do 13 hod.
03.01.2012 od 12  do 15 hod.

 

21.12.2011 15:50

Oznam
Oznamujeme Vám, že MÚ MČ Bratislava – Rusovce bude od pondelka 2.1.2012 do štvrtku 5.1.2012 z technických príčin zatvorený (sťahovanie stavebného úradu).  MÚ bude znovu otvorený od 9.1.2012.

20.12.2011 17:04

19.12.2011 14:38

OZNAM o prázdninách v ZŠ s MŠ v Rusovciach

Základna škola:
Riaditeľské voľno 22. 12. 2011 (štvrtok).
Termín vianočných prázdnin : 23. 12. 2011 (piatok) - 5.1.2012 (štvrtok).
Začiatok vyučovania po prázdninách 9. január 2012 (pondelok). 
Školský klub detí: nebude v prevádzke v termíne od 22. 12. 2011 do 6. 1. 2012. Začiatok prevádzky je 9. január 2012.  
Materská škola: nebude v prevádzke v termíne od 23. 12. 2011 do 6. 1. 2012. Začiatok prevádzky je 9. január 2012.  
Školská jedáleň: nebude v prevádzke v termíne od 23. 12. 2011 do 6. 1. 2012. Začiatok prevádzky je 9. január 2012.

16.12.2011 10:03

Danubia park - Golfové ihrisko, v k.ú. Čunovo, Rusovce

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave nám doručil podľa  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zámer spoločnosti Danubia Invest, a.s.,  vybudovať v k.ú. Čunovo, Rusovce "Danubia park - Golfové ihrisko". Verejnosť môže svoje písomné stanovisko či sa predmetný projekt má alebo nemá posudzovať podľa zákona  NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava do 5.1.2012. Do kompletného dokumentu je možné nahliadnuť na miestnom úrade počas stránkových dní v kancelárii č. 7. na Vývojovej č. 8. Viac info najdete TU.

5.12.2011 14:34

OZNAM

Oznamujeme Vám, že od 1. januára 2012 vytvorili tri mestské časti Jarovce, Rusovce a Čunovo spoločný stavebný úrad, ktorý bude sídliť v budove miestneho úradu v Rusovciach. Viac info nájdete TU.

5.12.2011 9:54

OZNAM

Mestská časť Bratislava – Rusovce vypisuje verejnú obchodnú súťaž  na predaj nehnuteľnosti – pozemku vo výmere 676 m2 v centre mestskej časti, na Balkánskej ulici 109, najnižšia možná cena 123 000.- €. Podmienky verejnej obchodnej súťaže si možno vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, tel.02/68 20 70 16, v lehote do 20.12.2011. Ponuky možno odovzdať v rovnakom termíne, t.j. do 20.12.2011 do 16,00 hod

2.12.2011 8:25

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 8. 12. 2011 od 14,00hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU.

1.12.2011 11:31

Milé naše rusovské deti, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom 7. 12. 2011 od 16,00hod. v sále miestneho úradu.

    Tešíme sa na Vás

30.11.2011 14:53

V E R E J N Á    Z B I E R K A
na pomoc pre požiarom postihnuté rodiny Jancsárovú a Szépeovú

MČ Bratislava - Rusovce vyhlasuje na základe povolenia Obvodného úradu Bratislava verejnú zbierku na pomoc pre požiarom postihnuté rodiny Jancsárovú a Szépeovú. Verejná zbierka sa uskutoční v čase od 1.12.2011  do 31.12.2011. Na verejnú zbierku možno prispieť formou:

 1. poukázania finančných prostriedkov na samostatný účet č.   2731477653/0200, vedený vo VÚB Bratislava
 2. príspevkov v hotovosti do pokladne miestneho úradu

Viac info najdete TU, alebo sa môžete informovať na miestnom urade: Zuzana Červenáková 02/68207016.

28.11.2011 13:43

OZNAM

Mestská časť Bratislava – Rusovce vypisuje verejnú obchodnú súťaž  na predaj nehnuteľnosti – pozemku vo výmere 676 m2 v centre mestskej časti, na Balkánskej ulici 109, najnižšia možná cena 123 000.- €. Podmienky verejnej obchodnej súťaže si možno vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, tel.02/68 20 70 16, v lehote do 20.12.2011. Ponuky možno odovzdať v rovnakom termíne, t.j. do 20.12.2011 do 16,00 hod.

22.11.2011 16:25

Informácia
MČ Bratislava - Rusovce požiadala Obvodný úrad Bratislava o povolenie usporiadať Verejnú zbierku na pomoc pre požiarom postihnuté rodiny Jancsárovú a Szépeovú. Ihneď ako mestská časť obdrží povolenie na usporiadanie verejnej zbierky, budeme informovať o možnostiach ako môžu obyvatelia Rusoviec finančne  pomôcť týmto dvom rodinám. 

                                                          MČ Bratislava - Rusovce

21.11.2011 16:22

Uzávierka celej komunikácie Vývojová

Oznamujeme Vám, že v dňoch od pondelka 28.11.2011 do štvrtka 1.12.2011 sa bude asfaltovať celá komunikácia Vývojová v MČ Bratislava - Rusovce a s tohto dôvodu bude táto komunikácia v oboch smeroch uzatvorená.

Mestská časť žiada vodičov, aby rešpektovali a dôsledne dodržiavali prenosné dopravné značenie.

Ďakujeme za pochopenie. 

                                            MÚ MČ Bratislava – Rusovce

21.11.2011 11:04

Informácia o skúške sirén v Maďarskej republike

Vzhľadom nato, že MČ Bratislava - Rusovce sa nachádza v tesnej blízkosti Maďarskej republiky, informujeme Vás, že dňa 21.11.2011 bude v Maďarskej republike prebiehať celoštátne cvičenie krízového manažmentu, súčasťou ktorého bude spustenie sirén o 18 hod. Kedže sa bude jednať iba o cvičenie, nie je potrebné v tomto čase sa znepokojovať. Informáciu  poskytol miestnemu úradu Obvodný úrad SR Bratislava - odbor krízového riadenia.

18.11.2011 14:20

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nájdete na úradnej tabuli alebo TU.

18.11.2011 11:52

Pomoc po požiari rodinného domu

            V utorok 15. novembra t.r. vo večerných hodinách vznikol v jednom z rodinných domov na Maďarskej ulici na území našej mestskej časti požiar, pri ktorom dokonca došlo k úmrtiu dospelého muža. V objekte bývajú dve rodiny, vrátane maloletých detí.

            Požiar hasili profesionálni hasiči i členovia dobrovoľného hasičského zboru, na mieste bol starosta MČ a obyvatelia okolitých domov. Časť postihnutých strávila zvyšok prvej noci u blízkych, časť v priestoroch mestskej časti – v požiarnej zbrojnici.

            Hneď v stredu doobeda (16.11.2011) ponúkol miestny úrad postihnutým možnosť dočasného náhradného ubytovania v byte Domu záhradkárov, ani jedna z rodín ponuku nevyužila. Želaním oboch rodín je vrátiť sa čo najskôr do ich bydliska.

            Na miestnom úrade sme zaregistrovali od niekoľkých záujemcov ochotu pomôcť postihnutým, čo miestny úrad víta. V prípade záujmu kontaktujte, prosím, pani Zuzanu Červenákovú, tel. č. 68 20 70 16, e-mail cervenakova@bratislava-rusovce.sk

           

18.11.2011 11:44

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  v pondelok  21.11.2011 od 16,00 hod. v sále miestneho úradu. Program na MZ nájdete TU.

15.11.2011 15:57

Oznam

Oznamujeme Vám, že dňa 1.12.2011 bude v čase od 10 do 11 hod. Balkánska ulica od nákupného strediska Terno č. 133 až po dom č. 75 bez dodávky elektrickej energie. Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                         MÚ MČ Bratislava - Rusovce

 

15.11.2011 11:25

Oznam

ZSE, a.s oznamuje, že dňa 16. 11. 2011 bude prerušená dodávka elektrickej energie na Colníckej ulici od 10,00 hod. do 11,00 hod. Ďakujeme za porozumenie.

                                                           MÚ MČ Bratislava - Rusovce

4.11.2011 8:39

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 10. 11. 2001 od 13,00hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete TU.

3.11.2011 16:25

Oznámenie o posunutí termínu

 Mestská časť Bratislava – Rusovce oznamuje, že po vzájomnej dohode MČ ako investora a Doprastavu, a.s. ako dodávateľa stavby dochádza k posunutiu termínu na dokončenie rekonštrukcie Vývojovej ulice z konca októbra na koniec novembra 2011.

            Za prípadné obmedzenia a problémy sa mestská časť používateľom Vývojovej ul. ospravedlňuje.

 

 

 

 

27.10.2011 12:11

OZNAM
Mestská časť Bratislava – Rusovce bude verejnou súťažou predávať  pozemok - parc. č. 136 na Balkánskej ul., (k.ú. Rusovce) so zastavanou plochou a nádvorím. Súťažné podmienky si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na miestnom úrade do 14. novembra 2011.

27.10.2011 12:02

Oznámenie

oznamujeme Vám, že základná škola a materská škola  v MČ Bratislava - Rusovce bude počas jesenných prázdnin zatvorená v čase  od 28.10.2011 do 1.11.2011.

19.10.2011 15:19

Jesenná brigáda

Starosta mestskej časti Bratislava - Rusovce   Dušan Antoš Vás srdečne pozýva na jesennú brigádu, ktorá sa uskutoční

v sobotu 22. októbra 2011 od 9 hod.

Stretneme sa na parkovisku pred Ponteom.  Pracovné pomôcky budú k dispozícii. Čistiť budeme lesík za Novou farmou, smerom na čunovské jazerá.

Po ukončení brigády bude pre účastníkov pripravené občerstvenie.

Pridajte sa k nám a spolu si vyčistíme naše Rusovce.

17.10.2011 12:52

ZSE oznamujú, že 21. 10. 2011 z dôvodu prekládky elekt. káblov nebude elektrika na Vývojovej ulici od 7,30 hod. do 15,30 hod.

 

17.10.2011 10:44

MČ Bratislava - Rusovce oznamuje, že v utorok až štvrtok 18.-20.10.2011 bude počas celých dní úplne neprejazdná celá Vývojová ulica, vrátane križovatky s Kovácsovou ulicou. Dôvodom sú reknoštrukčné práce na vrchných vrstvách vozovky.

Ďakujeme za pochopenie

13.10.2011 16:18

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 20.10.2011 od 16,00 hod. v sále miestneho úradu. Program nájdete TU.

12.10.2011 14:53

Oznámenie

Oznamujeme Vám, že záverečné stanovisko  "Diaľnica D4, úsek Jarovce - Ivanka sever", ktorej navrhovateľom je NDS, a.s, Bratislava,  sa nachádza k nahliadnutiu (v stránkových hodinách) na sekretariáte MÚ MČ Bratislava - Rusovce na Vývojovej ulici č. 8.

10.10.2011 14:56

Vážení občania, pozyvame Vás na oficiálne otvorenie námestia v našej mestskej časti, ktoré sa uskutoční pri fontáne pred obchodným domom Terno,
v sobotu 15.10.2011 o 16 hod.
Pripravený je aj malý kultúrny program. 

                                    MÚ MČ Bratislava - Rusovce

5.10.2011 15:06

Dňa 15.10.2011 v čase od 10.30 do 12.30 hod. v zbernom dvore na Vývojovej ulici sa uskutoční zber domového odpadu s obsahom škodlivín pre občanov mestskej časti Bratislava - Rusovce - fyzické osoby nepodnikateľov.

Jedná sa o nasledovné odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky - musia byť v uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky(chladničky, mrazničky apod.), elektospotrebiče.

V prípade záujmu sa kontaktujte na tel.č. 02/555 65 632

28.9.2011 11:59

Výzva na vykonanie jesennej deratizácie v odbobí od 1.10.2011 do 15.11.2011
Podľa §12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyzývame: 

Fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby na vykonanie deratizácie v ich alebo nimi spravovaných objektoch, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu môžu uskutočniť výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonanie regulácie živočíšnych škodcov

Fyzické osoby – občania na vykonanie deratizácie na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok zvýšeného výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať  aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú schválené na predmetný účel.

 Výzvu na vykonanie deratizácie nájdete TU.

 

26.9.2011 11:12

Pozývame Vás na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2011 o 16 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu na Vývojovej ulici 8 v Rusovciach. Program MZ nájdete TU.

 

21.9.2011 13:54

Na základe oznámenia spol. Západoslovenska energetika, a.s. Vás informujeme, že 

dňa 3.10.2011 od 8:00 do 16:30 hod.

bude

prerušená distribúcia elektrickej energie

na uliciach: Balkánska, Colnícka, Gerulatská, Hájová, Irkutská, Kovácsova, Lesnícka, Maďarská a Vývojová. Presný rozpis domov a ulíc nájdete TU.

12.9.2011 13:22

SPRÁVA KATASTRA PRE HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVU 

Vas srdečne pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

v sobotu 24.9.2011  v čase od 9:00 do 13:00 hod.
do priestorov správy katastra Ružová dolina 27, Bratislava.
Pozvánku nájdete
TU.

7.9.2011 16:31

Detsky folklórny súbor GERULATA hľadá nové talenty vo veku od 5 do 10 rokov. Prihlásiť sa môžete: pondelok - streda od 15:45 do 17:30 hod. v Rusovciach - budova požiarnej zbrojnice. Bližšie info:  0904/556 402; www.gerulata.sk

31.8.2011 8:44

Múzeum mesta Bratislavy –  trinásty  ročník Rímskych hier 2011 sa koná 10. septembra 2011 od 10:00 h do 18:00 h v múzeu Antická Gerulata Rusovce. Podujatím umožníme návštevníkom prežiť na „vlastnej koži“ antiku v Gerulate. Hlavnou cenou sú vstupenky na výstavu Niederösterreichische Landesausstellung  2011 v Hainburgu. Nebude chýbať ani občerstvenie.

Podrobný popis akcie nájdete na záložke kultúrne akcie

26.8.2011 13:02

Pozývame Vás na PETANGOVÝ TURNAJ, ktorý sa uskutoční 29.8.2011 pri zdravotnom stredisku od 11 hod. Podmienky a pozvánku nájdete TU.

26.8.2011 12:51

Mestská časť Bratislava - Rusovce Vás srdečne pozýva dňa 27. augusta 2011 v sobotu od 14 hodiny  do areálu rusovského parku na kultúrno – spoločenské podujatie s názvom

Deň Rusoviec 2011

Program nájdete TU.

 

                                                     MÚ MČ Bratislava - Rusovce

26.8.2011 10:17

Vyhlásenie
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov, a preto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Bratislave vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vyhlásenie nájdete TU.

17.8.2011 16:23

Oznamujeme Vám, že spol. JaR s.r.o. bude vo večerných, resp. nočných hodinách v dňoch 18.8. - 19.8.2011 vykonávať stavebné práce na stavbe Malopodlažná zástavba obytné územie, Rusovce - Gaštanová alej ,objekty B1,2,3. Ohlásenie stavebných prác najdete TU.

15.8.2011 9:41

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 18.8.2011 od 17,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

10.8.2011 16:20

O Z N A M

Oznamujeme Vám, že v rámci rekonštrukcie Vývojovej ulice, nebude na tejto komunikácii v čase od 11.8.2011 do 21.8.2011 fungovať verejné osvetlenie. Ďakujeme za pochopenie.

                                                             Miestny úrad MČ Bratislava - Rusovce

 

3.8.2011 11:26

 

Základná škola s materskou školou v Rusovciach oznamuje, že  prevádzka v školskom roku 2011/2012 sa začne v pondelok 5. septembra t.r.

2.8.2011 11:12

OZNÁMENIE

 Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 13.08.2011 

 od 10.00 do 18.00 hod.

 budú zamestnanci organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, v dome smútku  na cintoríne, v mestskej časti Bratislava – Rusovce vyberať poplatky za nájomné a služby spojené s nájmom hrobových a urnových miest.

                                                                  JUDr.Mgr. Miloslav  Hrádek, LL.M.
                                                                    riaditeľ organizácie MARIANUM

27.7.2011 11:51

Oznámenie
Z dôvodu čerpania dovolenky bude knižnica na Vývojovej ulici 8 v Rusovciach (na prízemí MÚ) zatvorená v  dňoch: 

      11.08.2011
      
15.08.2011
     
18.08.2011
      
22.08.2011
      
05.09.2011
      
08.09.2011

Ďakujeme za pochopenie. Miestny úrad MČ Bratislava - Rusovce

21.7.2011 14:33

Upresnenie podmienok verejnej obchodnej súťaže

MČ Bratislava - Rusovce vydala dňa 21.7.2011 upresnenie súťažných podmienok verejnej obchodnej suťaže na dodanie a montáž okien na materskú škôlku. Upresnenie podmienokm nájdete TU.

19.7.2011 16:32

Pozvánka na "RUSOVSKÉ HODY"

Miestny úrad MČ Bratislava - Rusovce a MFK Rusovce Vás pozýva v sobotu 23.7.2011 do areálu futbalového ihriska na RUSOVSKÉ HODY. Zápas seniorov MFK Rusovce proti Ivanka pri Dunaji začína o 15,30 h. a RUSOVSKÉ DERBY  "horný koniec" proti "dolnému koncu" začína o 18 hod. Pripravená je živá hudba, občerstvenie, kolotoč a nafukovací hrad pre deti. Pozvánku nájdete TU. Tešíme sa na Vašu navštevu.

                     MČ Bratislava - Rusovce a MFK Rusovce           

19.7.2011 16:13

Aktuálnu výstrahu, ktorú vyhlásilo SHMÚ na dnešny deň, t.j. 19.7.2011, nájdete TU.

15.7.2011 11:18

Rekonštrukcia Vývojovej ulice

Oznamujeme Vám, že od 18. júla t.r., sa začne rekonštrukcia Vývojovej ulice.V rámci rekonštrukcie sa bude robiť nový povrch vozovky, upravovať chodníky pre peších a stavať nový chodník pre cyklistov, pribudne aj niekoľko parkovacích miest.Premávka na Vývojovej ul. nebude vylúčená, bude však obmedzená.Bude na nej umiestnené dočasné dopravné značenie a je možné, že veľké nákladné mechanizmy z priestorových dôvodov nebudú môcť prechádzať.Predpokladaná doba rekonštrukcie Vývojovej ul. je do konca októbra t.r. Ďakujeme za pochopenie.

                                                MÚ MČ Bratislava - Rusovce

15.7.2011 10:02

O Z N A M

Mestská časť Bratislava - Rusovce vypísala verejnú obchodnú súťaž na dodanie a montáž plastových okien a vonkajších a vnútorných parapet v budove materskej školy. Podmienky verejnej obchodnej súťaže si možete stiahnuť TU.

15.7.2011 9:41

O Z N A M

Lekáreň v zdravotnom stredisku bude  z dôvodu čerpania dovolenky v čase od 18.7.2011 do 22.7.2011 zatvorená.

15.7.2011 9:30

O Z N A M

Všeobecná lekárka MUDr. Fajtová Vám oznamuje, že počas jej čerpania dovolenky ju budú zastupovať:

od 18.07.2011 do 22.07.2011 MUDr. Eftimová  - poliklinika na Strečnianskej ulici, tel. 63820008

od 01.08.2011 do 05.08.2011 MUDr. Tomasovitsova -  poliklinika na Strečnianskej ulici, tel. 63814154

od 08.08.2011 do 12.08.2011 MUDr.  Eftimová – poliklinika na Strečnianskej ulici, tel. 63820008

 

 

1.7.2011 9:34

O Z N A M
Západoslovenká energetika, a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 15.7.2011 v čase od 7:30 do 12:30 hod. bez dodávky elektrickej energie niektoré ulice v MČ Bratislava - Rusovce. Presný rozpis ulíc a domov nájdete
TU.

23.6.2011 16:15

Rekonštrukcia Vývojovej ulice
V stredu 22. júna t.r. sa v kultúrnej sále miestneho úradu uskutočnilo za účasti starostu MČ a zástupcu Doprastavu, a.s., stretnutie s obyvateľmi Vývojovej ul., ktorú bude mestská časť rekonštruovať počas letných mesiacov. Viac info nájdete TU.

17.6.2011 10:23

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastpiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2011 od 16,00 hod.v sále na miestnom úrade. Program nájdete TU.

3.6.2011 12:58

O Z N Á M E N IE
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011

Oznamujeme obyvateľom MČ Bratislava – Rusovce, že v prípade potreby konzultácie ohľadom sčítania obyvateľov, domov a bytov  počas víkendu v dňoch 4.6. – 5.6.2011 bude zabezpečená služba na tel. č.  0905 754 185 v čase od 10.00 hod do 16.00 hod.

                                                                                Dušan Antoš, starosta  
                                                                                                             

1.6.2011 15:33

Oznam

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala o zmene v spoplatnení diaľnice D2 v lokalite Jarovce pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane prípojného vozidla, ktoré doteraz museli mať diaľničné nálepky.Úsek diaľnice D2 od Bratislavy smerom na križovatku D2-D4 Jarovce v oboch smeroch bude pre tieto vozidlá od 1. júna 2011 nespoplatnený, a teda prejazdný bez diaľničnej nálepky. Spoplatnená v oboch smeroch zostáva diaľnica D4 v úseku od križovatky D2-D4 Jarovce po štátnu slovensko-rakúsku hranicu na Kittsee. Rovnako v oboch smeroch zostáva spoplatnený úsek od križovatky D2-D4 Jarovce po štátnu hranicu s Maďarskom v smere na Rajku.

 

30.5.2011 14:57

Milé rusovské deti, ospravedlňujeme sa Vám, že sme nemohli spolu oslavovať MDD v sobotu ako sme Vám sľúbili.

Ale dobrá novina je, že 5. júna v nedeľu na futbalovom ihrisku Vás od 11,00 hod. všetkých čakáme a tento krát snáď už spolu oslávime Váš sviatok.  Prídte od začiatku, aby ste stihli všetky súťaže aj sa vyskákať na všetkých atrakciach a  o 15,00 hod začína diskotéka.

Tak neváhajte a príďte.

19.5.2011 12:15

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave oznamuje listom č. ZPO/2011/1111-BRS zo dňa 29.4.2011  že zrušuje vyhradenie miesta pre verejnosť v v lokalite Čunovské jazero. Týmto oznámením sa zrušuje vyhradenie územia lesnej cesty vedúcej k jazeru, celá plocha jazera, plocha pri jazere smerom od lesnej cesty spolu s vybetónovanou plochou a priľahlý breh jazera, na pohyb pre verejnosť za účelom rekreácie a športu (plávanie a iné športy) s výnimkou použitia motorových člnov a vodných skútrov. Kompletné oznmenie nájdete na úradnej tabuli

18.5.2011 14:57

 Milé rusovské deti, pozývame Vás na oslavu MDD v sobotu

28.5.2011 na futbalové ihrisko od 13,00hod.

Pripravené budú rôzne súťaže, atrakcie, občerstvenie, ceny, diskotéka. Neváhajte a príďte sa zabaviť.

13.5.2011 11:56

OZNAM

Oznamujeme obyvateľom Rusoviec, že v dňoch od 13.5.2011 do 6.6.2011 bude prebiehať

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Prosíme vás o spoluprácu so sčitacími komisármi,ktorí počas tohto obdobia budú navštevovať Vaše domovy.
Za ústretovosť ďakujeme. MÚ.

 

Zoznam sčítacích komisárov pre MČ Bratislava - Rusovce nájdete TU.

 

10.5.2011 16:41

Na základe oznamenia Slovenského výboru UNICEF Vás informujeme, že v týždni od pondelka 16. mája do nedele 22.mája 2011 sa uskutoční zbierka Týždeň Modrého gombíka 2011. Tohoročný výťažok bude venovaný na vzdelávanie detí v Južnom Sudáne. Zbierka sa bude realizovať prostredníctvom dobrovoľníkov UNICEF, ktorí sa budú pohybovať aj po našej mestskej časti aby vyzbierali príspevky. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra SR pod číslom SVS-OVVS3-2010/028305 źo dňa 21. decembra 2011.

9.5.2011 15:59

Oznamujeme Vám zmenu termínu zasadnutia MZ. Najbližšie zasadnutie MZ bude 24.5.2011 v utorok od 16,00 hod.

Mestská časť Bratislava - Rusovce

6.5.2011 14:33

Rímsko-katolícky farský úrad v Rusovciach pozýva na sv. omšu v nedeľu, 8.5. o 9,30 h., ktorej súčasťou bude husľové prevedenie diela A. Vivaldiho Štyri ročné obdobia v podaní Petra Uličného. Po sv. omši bude blší trh, ktorého výťažok bude venovaný projektu Pastoračné centrum.

6.5.2011 14:31

Zoznam sčítacích komisárov pre MČ Bratislava - Rusovce najdete TU.

4.5.2011 10:05

Pozývame Vás na pracovné rokovanie o zápise Gerulaty do zoznamu UNESCO, ktoré sa uskutoční v stredu 11. mája 2011 o 16, 00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu Vývojová 8 v Bratislave - Rusovciach. Program a pozvánku nájdete TU.

2.5.2011 17:57

Oznamujeme Vám, že dňa 5. mája 2011  bude knižnica z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

2.5.2011 17:47

O Z N A M
Oznamujeme Vám, že trhovisko na Balkánskej ulici pred budovou nákupného strediska COOP Jednota sa v rámci rekonštrukcie námestia presťahovalo za budovu Jednoty. Príležitostný predávajúci Vám na tomto novo vytvorenom trhovom mieste budú ponúkať svoje výrobky a poskytovať služby.

30.4.2011 19:40

OZ Kukulienka pozýva všetky rusovské mamy, babky, tety, ich deti a všetkých príbuzných na tradičnú oslavu Dňa matiek - MÍĽA PRE MAMU v sobotu 7.mája 2011 od 15:00 v areáli pred SĽUK-om.

28.4.2011 12:26

OZNAM
Západoslovenká energetika, a.s. Vám oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 10.5.2011 v čase od 7:30 do 12:00 hod. bez dodávky elektrickej energie niektoré ulice v MČ Bratislava - Rusovce. Presný rozpis ulíc a domov nájdete
TU.

27.4.2011 9:55

Vážení rusovčania,

pozývame Vás v sobotu 30.4.2011 od 14,00 hod. na 12. Zadunajský majáles, ktorý sa uskutoční v areáli pred SĽUKom. Pripravený je bohatý kultúrny program, stánky s občerstvením, maškrtkami a všeličim iným.

Prídu aj kolotoče.

Neváhajte a príďte spolu s nami stráviť príjemný deň.

Mestská časť Bratislava - Rusovce

program nájdete na záložke Rusovce/ kultúrne akcie

27.4.2011 9:52

Milé rusovské deti, rodičia,  pozývame Vás v piatok 29.4.2011 o 17,00 pred požiarnu zbrojnicu, kde spolu ozdobíme a potom pomôžeme postaviť Májku. Nezabudnite si doniesť mašle.

Tešíme sa na Vás. 

21.4.2011 14:39

Vážení občania Rusoviec, dovoľte mi aby som Vám všetkým zaželal krásne a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov. 

                                    Dušan Antoš 
                                    starosta

20.4.2011 16:12

Vážení rusovčania, dostávajú sa Vám do schránok májové rusovské noviny, kde však na prvej strane sa stala chyba.

Máj budeme stavať pri požiarnej zbrojnici v piatok ale nie 24.4. ale správne 29.4. Všetkých Vás srdečne pozývame a deti doneste si mašle na zdobenie.

Ešte raz sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. MČ BA - Rusovce

18.4.2011 17:02

OZNAM
Mestská časť Bratislava – Rusovce bude verejnou súťažou predávať  pozemok - parc. č. 136 na Balkánskej ul., (k.ú. Rusovce) so zastavanou plochou a nádvorím. Podmienky súťaže si záujemcovia môžu na miestnom úrade vyzdvihnúť do 13. mája 2011.

12.4.2011 12:01

Oznamujeme Vám, že v sobotu 16.4.2011 od 9,00 do 12,00 hod. sa uskutoční v našej mestskej časti očkovanie psov proti besnote. Očkovanie sa sa bude vykonávať pri miestnom úrade na Vývojovej ulici č. 8 v Rusovciach.  

 

12.4.2011 11:57

Deň narcisov

Oznamujeme Vám, že dňa 15.4.2011 sa uskutoční tak ako každý rok akcia s názvom „Deň narcisov“. Deti z našej školy budú od 9 hodiny zbierať po našej mestskej časti dobrovoľné príspevky  od nás občanov pre nadáciu Liga proti rakovine.

 

11.4.2011 16:12

Oznamujeme Vám, že dňa 16.4.2011 sa uskutoční zber domového odpadu s obsahom škodlivín, pre občanov fyzické osoby nepodnikatelia.

Presný popis nájdete na našej záložke Rusovce.

8.4.2011 13:11

Bratislava pre všetkých - deň otvorených dverí samosprávy

vedenie hlavného mesta na čele s primátorom Milanom Ftáčnikom pozýva obyvateľov a návštevníkov mesta zblízka nazrieť do zákulisia rozhodovania o živote mesta.

Bratislava pre všetkých sľubuje opäť atraktívny víkend strávený v meste, v jeho kultúrnych organizáciách, na námestiach, ale aj v blízkej prírode. Kopletný program podujatia nájdete TU.
7.4.2011 9:15

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 14. 4. 2011 od 16,00hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

4.4.2011 17:20

OZNAM
MČ Bratislava – Rusovce Vám oznamuje, že z dôvodu rekonštrukcie námestia bude v dňoch od 7.4.2011 do 9.4.2011 uzatvorené celé parkovisko pred nákupným strediskom v Rusovciach.

1.4.2011 11:09

Vyzývame držiteľa motorového vozidla továrenskej značky Trabant, bez evidenčného čísla, ktoré stojí na Kovácsovej ulici v Rusovciach, aby ho do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy ostránil z verejného priestranstva. V prípade, že aj po tejto lehote bude vozidlo naďalej parkovať na Kovácsovej ulici, mestká casť ho dá k dispozícii spracovateľovi starých vozidiel v zmysle ustanovenia § 51 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.Kompletná výzva je na úradnej tabuli.

29.3.2011 8:38

OZ Kukulienka pozýva všetky deti na tradičnú JARNÚ VYCHÁDZKU DO ČAROVNÉHO LESA v sobotu 2.4. o 10:00. Stretneme sa pred SĽUK-om.

28.3.2011 14:24

Dňa 25.3.2011 bola na autovraku - čierny Peugeot  na krátkej Keltskej ulici umiestnená výzva na jeho odstránenie a to do 25.4.2011.V  prípade, že  i po tejto lehote bude  tam vozidlo naďalej parkovať, mestská časť ho dá k dispozícii spracovateľovi starých vozidiel v zmysle ustanovenia § 51 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Kompletná výzva je  zavesená  na úradnej tabuli.

17.3.2011 13:56

 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 24. 3. 2011 od 16,00hod. v kultúrnej sále miestneho úradu. Program nájdete na záložke samospráva/mz/program.

17.3.2011 13:54

Oznamujeme Vám, že dňa 16.4.2011 sa uskutoční zber domového odpadu s obsahom škodlivín, pre občanov fyzické osoby nepodnikatelia.

Presný popis nájdete na našej záložke Rusovce.

15.3.2011 10:34

Jarná brigáda

Starosta mestskej časti Bratislava - Rusovce Dušan Antoš, riaditeľ m.p. Ruseko Ing. Straka a zamestnanci MÚ  Vás srdečne pozývajú na jarnú brigádu

dňa 31. marca vo štvrtok od 8,00 hod.

Stretneme sa pri vchode do lesoparku na Irkutskej ulici pri rampe.  Pracovné pomôcky budú k dispozícii.

Pridajte sa k nám a spolu si vyčistíme naše Rusovce.

12.3.2011 10:14

OZ Kukulienka pozýva všetky deti na tradičnú JARNÚ VYCHÁDZKU DO ČAROVNÉHO LESA v sobotu 19.3. o 10:00. Stretneme sa pred SĽUK-om.

21.2.2011 10:47

Oznamujeme Vám, že v čase od 21.2.2011 do 27.2.2011 budú pracovníci SPP odpisovať stavy plynomerov. Na požiadanie sa preukážu preukazom.

7.2.2011 15:48

Oznam o zápise detí do materskej školy v MČ Bratislava - Rusovce sa nachádza na úradnej tabuli.

2.2.2011 15:12

O z n á m e n i e

 Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu

      Z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. m., oznamujeme prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu od 03. 02. 2011 – 07. 02. 2011 vrátane, v základnej škole, Vývojová 228 z dôvodu akútneho výskytu respiračných ochorení a chrípky.

Nástup do školy je 08. 02. 2011.                                                               Mgr. Marta Bičanová
       riaditeľka

2.2.2011 10:58

 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 8. 2. 2011 od 16,00hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program nájdete v záložkách samospráva/miestne zastupiteľstvo/program

1.2.2011 11:46

OZNAM O ZMENE OTVÁRACÍCH HODÍN od 1.2.2011 na SLOVENSKEJ POŠTE - BA 59 v MČ Bratislava - Rusovce na Balkánskej ulici č. 102:

Pondelok  8:00 - 18:00 hod.
Utorok     8:00 - 18:00 hod.
Sterda     8:00 - 19:00 hod.
Štvrtok    8:00 - 18:00 hod.
Piatok      8:00 - 18:00 hod.

Prerušenie v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 12:00 do 12:30 hod.
Prerušenie v stredu od 12:00 do 13:00 hod.

27.1.2011 9:05

Západoslovenská energetika oznamuje, že dnes 27.1.2011 do 17 h. budú bez dodávky elektrickej energie, tieto ulice:
Balkánska 160,189,191,191A , Colnícka 33A, Kovácsova 104-145, Hájová1-25, 165, Lesnícka 1-25,376, Vývojová 8, 10.

27.1.2011 8:12

Vážení rusovčanie, plán kultúrnych akcií poriadaných mestskou časťou Bratislava - Rusovce v roku 2011 nájdete na záložke Rusovce, kultúrne akcie. Tento plán budeme priebežne dopĺňať.

24.1.2011 9:26

Dňa 20.1.2011 Západoslovenská energetika, a.s. doručila miestnemu úradu výzvu na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektr. vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov našej mestskej časti.

Celá výzva je zverejnená na našej www. na úradnej tabuli.

18.1.2011 15:40

Ministerstvo životného prostredia SR nám  podľa podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vpyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaslalo správu o hodnotení  Diaľnice D4, úsek Jarovce - Ivánka sever.

Do správy môže verejnosť nahliadnuť na miestnom úrade na Vývojovej 8, Bratislava - Rusovce počas stránkových hodín v kancelárii č. 7.

18.1.2011 11:02

Pozývame Vás na Rusovský ples 2011, ktorý sa uskutoční v kultúrnej sále miestneho úradu

                                          dňa 29. 11. 2011 od 19,00 hod.

Do tanca hrá skupina Brilance, v programe vystúpi tanečná skupina Merlin.

Lístky si môžete objednať na t. .č. 0903 787 453 u p. Jajcajovej

5.1.2011 16:40

Oznamujeme Vám, že lekáreň pri zdravotnom stredisku v Rusovciach bude dňa 7.1.2011 zatvorená.

5.1.2011 16:39

Oznamujeme Vám, že pracovníci spol. BVS, a.s. budú v dňoch od 6.1 do 9.1.2011 odpisovať stav vodomerov v Rusovciach. V prípade Vašej neprítomnosti možete stav Vášho vodomeru nahlásiť na tel. čísle 0911/670626.

22.12.2010 13:05

Vážení rusovčania,

dovoľte aby som Vám vo svojom mene, ako aj v mene poslancov miestneho zastupiteľstva a pracovníkov miestneho úradu zaželal šťastné a pokojné vianoce a do Nového roka 2011 veľa úspechov tak v osobnom ako aj pracovnom živote.

                                           Dušan Antoš, starosta

22.12.2010 13:01

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v dňoch 23.12 a 31.12.2010 bude miestny úrad mestskej časti Bratislava - Rusovce z technických príčin zatvorený.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

                                                                          Dušan Antoš

                                                                             starosta

17.12.2010 12:57

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 22.12.2010 o 14,00hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

13.12.2010 15:05

Rímskokatolícky farský úrad oznamuje, že v sobotu, 18.12. o 18,30 h. vystúpi vo farskom kostole folklórny súbor Štrbčianka z tatranskej Štrby. Vianočnú atmosferu obohatí typickými koledami a jasličkovou slávnosťou. Všetci návštevníci sú srdečne vítaní.

 

8.12.2010 11:10

Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 16. 12. 2010  o 16,00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.

7.12.2010 16:08

Detský folklórny súbor GERULATA z Rusoviec a ich hostia Detský folklórny súbor Leváranek z Veľkých Levárov a Detský folklórny súbor Poľana z Očovej vás pozývajú na program s názvom "ŠŤASTIA, ZDRAVIA, VINŠUJEME VAM ....". Predstavenie sa uskutoční na umeleckej scéne SĽUKU 18.12.2010 o 17 hod. Vstupenky si môžete objednať na tel. č. 0904/556402, Vstupné je 5,- EUR.

6.12.2010 14:10

Milé rusovské deti všetky Vás  pozývame v utorok 7.12.2010 od 17,00 do kultúrnej sály MU, kde Vám najskôr Bratislavské bábkové divadlo zahrá rozprávku "O perníkovej chalúpke!" ale hlavne potom príde Mikuláš, anjel a čert a budú odmeňovať všetky dobré deti.

Tešíme sa na Vás,  mestká časť Bratislava - Rusovce

29.11.2010 15:21

Vážení Rusovčania,

        chcem sa Vám úprimne poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi dali  vo voľbách 2010. Nesmierne ma teší, že Vaša účasť bola takmer 60 % čo svedčí o tom, že obyvatelia Rusoviec majú veľký záujem o dianie v našej mestskej časti. Rád by som Vás ubezpečil, že urobím všetko preto, aby som v priebehu najbližších 4 rokov splnil môj volebný program a aby som nesklamal mojich voličov a všetkých obyvateľov Rusoviec.
        Chcem taktiež zablahoželať aj zvoleným poslancom  do miestneho zastupiteľstva, verím, že sa nám spoločným úsilím podarí urobiť mnoho pre celu našu mestskú časť.

 

                                                                                      Dušan Antoš

28.11.2010 5:08

Kompletné výsledky volieb z 27.11.2010 sú v  rubrike úradná tabula

24.11.2010 11:50

Informácie o komunálnych voľbách najdete v sekcii VOĽBY.

5.11.2010 13:55

Oznamujeme Vám, že v rubrike "Voľby" - "Voľby do samosprávy obcí" sa nachádza oznámenie pre politické subjetkty - nominácie do okrskových volebných komisií.  

31.10.2010 19:36

OZ Kukulienka pozýva všetky Rusovské deti v sobotu 6.11. na tradičný LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD.

Sprievod začne o 16:30 pri cintoríne

22.10.2010 14:32

Oznamujeme Vám, že v rubrike "Voľby" - "Voľby do samosprávy obcí" sú uverejnené vyhlásenia kandidatúty v MČ Bratislava - Rusovce pre voľby starostu, poslancov MZ a pre voľby primátora hl. mesta SR Bratislavy a pre poslancov Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy.  

22.10.2010 14:04

V rubrike "Voľby" - "Voľby do samosprávy obcí" je uverejnené vyhlásenie miestnej volebnej komisie v MČ Bratislava - Rusovce - ohľadom dodatočného zaregistrovania 8 kandidátov.

18.10.2010 13:45

Upozorňujeme na zmenu ordinačných hodín v ambulancii pre deti a dorast - MUDr. Mária Krempaská. Ordinačné hodiny sú uvedené v rubrike "Služby"-"Zdravotníctvo" - "Ambulancia pre deti a dorast". 

18.10.2010 13:28

V rubrike "Voľby" - "Voľby do samosprávy obcí" je uverejnené vyhlásenie miestnej volebnej komisie v MČ Bratislava - Rusovce.

18.10.2010 12:14

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava  hlavné mesto nariaďuje rozhodnutím č.HZZ/15263/2010 ( kompletné rozhodnutie je zverejnené na "úradnej tabuli" fyzickej aj internetovej)  vykonať celoplošnú deratizáciu na území Hlavného mesta SR Bratislava v termíne od 18.10.2010 do 15.11.2010 a to:

1. mestským častiam v objektoch v správe alebo majetku obcí,

2. fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám v ich spravovaných objektoch

3. fyzickým osobám - občanom v pivničných priestoroch v rodinných domoch a na pozemkoch a  v objektoch využívaných na chod hospod. zvierat,

4. všetky povin é osoby musia disponovať dokladom, ktorým v prípade kontroly preukážu vykonanie deratizácie.

.

 

18.10.2010 11:54

Navrhovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva životného prostredia a regionálneho rozvoja SR,predložil Krajskému úradu životného prostredia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznámenie o zmene strategického dokumentu "Revízia Operačného programu Bratislavského kraja"

Dokument oznámenia a revízie koncepcie je zverejnený na webovej stránke : www.ba.kuzp.sk, ako aj na www.enviroportal.sk

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Krajskému úradu životného prostredia do 15 dní  odo dňa zverejnenia t.j. do 1.11.2010.

18.10.2010 11:41

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce v kultúrnej sále miestneho úradu

                       21.10.2010 o 16,00 hod.

Program nájdete na záložke program zasadnutí.

12.10.2010 15:36

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 15. 10. 2010 o 16,00 hod. v zasadačke miestneho úradu.

8.10.2010 15:25

Na našej web stránke - na úradnej tabuli je umiestnený návrh VZN MČ Bratislava–Rusovce o vyhradení plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej   kampane  vo  voľbách  do  orgánov  samosprávy  obcí  v  mestskej  časti Bratislava – Rusovce  podľa  zákona č. 346/1990  Zb. v znení neskorších predpisov.

5.10.2010 16:31

Oznamujeme Vám, že Dopravný podnik Bratislava a.s. zahájil dňa 1.10.2010 pravidelnú medzinárodnú dopravu osôb na novej linke č.801 v prihraničnej oblasti na trase Bratislava (SK) – Rajka (HU) a späť so zastávkami: Nová budova SND - Ekonomická univerzita -  Žehrianska - Jarovce –Rusovce/Rímsky parčík -  Čunovo/miestny úrad – Rajka, autobusová stanica. Bližšie info nájdete v rubrike "Linka Bratislava - Rajka".

5.10.2010 8:43

OZ Kukulienka pozýva všetky deti na divadelné predstavenie KLAUN PEPELE v sobotu 9. októbra 2010 o 17:00 hod. v herni MC Kukulienka, Balkánska 102 (budova pošty).

28.9.2010 21:14

ZBOROVÉ DNI 2010
Milí priatelia, milí Rusovčania!
Cirkevný zbor ECAV v Petržalke pripravil aj tento rok Zborové dni pre domácich viery a hostí, pre všetkých v Rusovciach. Tieto budú v dňoch 09.-10.októbra 2010 na pôde našej fílie v Rusovciach. Tunajší kostol oslávil 180 rokov do svojho posvätenia a veža, ktorá bola ku kostolu pristavená neskôr má 95 rokov.

Využívame tieto výročia, aby sme sa spolu stretli v tejto časti nášho cirkevného zboru a povzbudili sa navzájom vo viere a nasledovaní Pána cirkvi, ktorým je Boží Syn, Ježiš Kristus. V Jeho mene chceme k spolupráci a stretaniu sa, pozvať aj Vás, „starých“ Rusovčanov, ale aj Vás, ktorí ste tu začali bývať iba nedávno. Ponúkame všetkým, ktorí v Rusovciach bývajú, spoločenstvo evanjelického kostola na Maďarskej ulici. Viac..

28.9.2010 8:30

OZ Kukulienka pozýva všetkých v sobotu 2.10. o 15:30 na tradičnú Šarkaniádu na letisku PD Dunaj

22.9.2010 11:22

V nedeľu 26.9.2010 od 14 hod. sa už po tretí raz v prekrásnom prírodnom areáli Závodiska v Petržalke (na dostihovej dráhe) uskutoční akcia "Závodisko bez hraníc",  kde sa predstavia obce Jarovce - Rusovce - Čunovo. Pobeží sa aj dostih - CENA JAROVIEC, CENA RUSOVIEC a CENA ČUNOVA. Voľné lístky na toto podujatie sú k dispozícii na sektretariáte MÚ 02/68207016 alebo u Ing. Štefana Poláka na tel. č. 0903/217 807.

21.9.2010 16:45

REFERENDUM účasť voličov v MČ Bratislava - Rusovce na Referende, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.9.2010:
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 2344
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 863.
Účasť v percentách: 36,81 %.

16.9.2010 14:21

Oecný úrad Edelstal pozýva občanov partnerských obcí projektu SERVUS PONTIS programu cezhraničnej spolupráce Slovensko- Rakúsko na Oktoberfest. Akcia sa uskutoční v sobotu 18. septembra 2010 so začiatkom o 20:00  hod. , odvoz (medzi 19:00 a 20:05 ) a dovoz (24:00) špeciálnym autobusom MHD zdarma, vstupné zdarma. 

Špeciálny autobus MHD zdarma po trase:

Bezenye: 19:00 (pred obecným úradom), Rajka: 19:15 (pred obecným úradom), MĆ Bratislava-Rusovce: 19:40 (zastávka MHD PONTEO) a 19:45 (pred miestnym úradom), Jarovce: 19:50 (pred miestnym úradom), Pertžalka: 20:05 ( zastávka preh hlavným vchodom výstaviska Incheba).

 

 

14.9.2010 17:53

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 23. 9. 2010  o 16,00 hod. v sále  miestneho úradu.


03.09.2010  o 8:50   Oznamujeme začatie konania o výrube topoľa, ktorý rastie medzi bytovým nájomným domom Pohraničníkov 60 a nakupným strediskom Coop Jednota, Konanie sa začína na podnet  obyvateľky nájomného domu z dôvodu jeho negatívneho vplyvu na jej dcéru ktorá je alergička (doložená lekárska správa). Obhliadka predmetného stromu sa bude konať 7.9.2010 o 10.00 hod.

23.8.2010 10:53

                     Nenechajte si újsť príležitosť stráviť príjemný deň v rusovskom parku v sobotu 28.8.2010 od 14,00 hod. na Dni Rusoviec. Môžete vidieť zaujímavý kultúrny program okrem iných ojedinelé vystúpenie v Bratislave umelec. súboru Lúčnice, Jiri Zmožek, skupina Gladiator. Pripravené budú stánky s občerstvením, koníky na vozenie a rôzne iné zaujimavosti.

Návštevu prisľúbil aj pán prezident SR I. Gašparovič.

Srdečne Vás pozývame, mestská časť Bratislava - Rusovce

23.8.2010 10:16

Pozývame Vás na mimoriadne  zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 26. 8. 2010  o 16,00 hod. v sále  miestneho úradu.

23.8.2010 10:13

Na základe vyjadrenia polície ohľadom údajného znásilnenia, ku ktorému malo prísť dňa 15.8.2010 v doobedňajších hodinách a ktoré sa stalo v MČ Bratislava – Rusovce v lesoparku,  UPOZORŇUJEME obyvateľov a návštevníkov Rusoviec a obzvlášť ženy, na zvýšenú pozornosť pri pohybe v lesoparku v Rusovciach.

Polícia radí ženám:

- vyhýbajte sa málo frekventovaným miestam;

- nevykonávajte sami športové aktivity ako beh alebo inline na odľahlých a málo frekventovaných miestach;

- zbytočne nenadväzujte kontakty s cudzími mužmi

- ženy, ktoré sa stali obeťou znásilnenia, by sa nemali ostýchať túto skutočnosť oznámiť polícii. Len tak je možné potrestať vinníka a zabrániť v páchaní ďalších takýchto skutkov.  

 

18.8.2010 14:56

Marianum pohrebníctvo mesta Bratislavy oznamuje občanom, že dňa 28.8.2010 od 8,00 do 12,00 hod. budú jej zamestnanci v dome smútku na rusovskom cintoríne vyberať poplatky za nájom a služby spojené s nájmom hrobových a urnových miest. 

18.8.2010 9:00

MÚ MČ Bratislava – Rusovce príjme do pracovného pomeru referenta pre výstavbu, investície a projekty.

Náplň práce:

 • príprava podkladov a požiadaviek na vypracovanie projektu
 • príprava zmlúv s dodávateľmi (tendre, verejné obstarávanie, vyjednávanie podmienok a príprava obsahu zmluvy)
 • zabezpečenie dodržania všetkých legislatívnych požiadaviek potrebných na

získanie stavebného povolenia, realizácie a kolaudácie projektu

 • realizácia investičného diela
 • sledovanie harmonogramu, dodávok, nákladov a budgetu
 • zabezpečenie referátu územného plánovania stavebného poriadku (stanoviská, povolenia, rozvoj MČ)

Termín nástupu: ihneď

Požiadavky:

 • vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa (stavebné)
 • odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie je výhodou
 • odborná spôsobilosť na správne konanie je výhodou
 • odborná spôsobilosť na stavebné konanie je výhodou
 • schopnosť pracovať samostatne
 • komunikačné zručnosti
 • schopnosť pracovať v teame
 • flexibilita
 • prax min. 2 roky

Kontakt: sekretariat@bratislava-rusovce.sk, tel. 02/68207016

 

 

9.8.2010 10:23

Pozývame Vás na Deň Rusoviec 28.8.2010 od 14,00 hod. v rusovskom parku.

Program nájdete v záložke Rusovce, kultúrne akcie.

Všetkých Vás srdečne pozývame.

23.7.2010 11:29

Jednota dôchodcov Slovenska v Rusovciach organizuje dňa 5.8.2010 zájazd do termálnch kupeľov Podhájska. Odchod je spred obchodného domu Jednota o 7,00 hod. Záujemci sa môžu prihlásiť u p. Lisickej alebo Šiškovej 02/62859353. Cena pre člena je 5€, pre nečlena 7€.

22.7.2010 11:25
Rímskokatolícky farský úrad pozýva v nedeľu 25.7.2010  na 16.30 h. všetkých športovcov - korčuliarov aj bicyklistov do priestoru pred kostol, kde im budú ich dopravné prostriedky posvätené. Následne o 17.00 h. bude v kostole koncert speváckeho zboru Adoremus z Vrábľov.
7.7.2010 13:59

Oznamujeme Vám, že prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z. vyhlásil referendum a určil termín jeho konania na 18. septembra 2010.

6.7.2010 15:59

Postrek proti komárom: Postrek proti komárom sa vykonával pokiaľ to dovoľovali poveternostné podmienky /bez dažďa, rel. bezvetrie/ v dňoch od 17.6.2010 do 4.7.2010, pričom prioritou pri striekaní boli: detské ihriská, MŠ, ZŠ, verejné priestranstvá a miesta kde sa stretáva viac ľudí. Vzhľadom na to, že na území MČ Bratislava - Rusovce  neboli zaznamenané povodňové aktivity, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave nevyhlásil Rusovce za kalamitnú oblasť.   Momentálny výskyt komárov v Rusovciach nepresahuje bežný priemer.

 MÚ MČ Bratislava - Rusovce

2.7.2010 13:48

Rusovské jazerá - informácia o údajnom predaji Rusovských jazier.

28.6.2010 10:58

Architektonické návrhy na lokalitu pri zdravotnom stredisku budú vystavené v zasadačke MÚ MČ Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, v čase:

28.06 od 16 do 17 hod.

29.06 od 15 do 16 hod.

30.06 od 15 do 16 hod.

01.07 od 15 do 16 hod.

06.07 od 15 do 16 hod.

07.07 od 15 do 17 hod.

08.07 od 15 do 16 hod.

 Mimo uvedených hodín je prehliadka možná iba vo vopred dohodnutom termíne na tel. čísle 02/68207016.

21.6.2010 15:51

                                     P O Z V Á N K A

Vážení Rusovčania,  v súvislosti s predstavením architektonických návrhov na lokalitu pri zdravotnom stredisku, vás pozývame na verejné stretnutie spojené s diskusiou, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2010 o 18 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu na Vývojovej ulici č. 8 v Bratislave – Rusovciach.  

 

21.6.2010 13:33

Oznamujeme Vám, že začiatok zasadnutia miestneho zastupiteľstva 24.6.2010 sa zmenil a to na 12,30 hod.

18.6.2010 12:27

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 24. 6. 2010  o 16,00 hod. v sále  miestneho úradu.

14.6.2010 14:58
Ako sme volili 12.6.2010 v MČ Bratislava - Rusovce do NR SR:   
   
Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 2407 
Počet platných odovzdaných hlasov: 1613 
Účasť vyjadrená v percentách: 67,88% 
   
Výsledky hlasovania:   
SDKÚ33,23% 
SMER17,85% 
SAS17,17% 
MOST - HÍD15,49% 
KDH6,19% 
SNS 2,14% 
HZDS1,92% 
SMK1,48% 
Paliho Kapurková1,17% 
SDĽ 1,11% 
Únia 0,86% 
KSS0,49% 
ĽSNS 0,37% 
EDS0,18% 
AZEN 0,12% 
ND0,12% 
ZRS0,06% 
SRK0% 
3.6.2010 11:29

Oznamujeme Vám, že MČ Bratislava - Rusovce vyhlasuje v období od 1.6.2010 do 31.10.2010 "Verejnú zbierku na výsadbu a starostlivosť o stromy na ulici pri Gaštanovej aleji". Viac info na úradnej tabuli.

28.5.2010 11:34

V nedeľu 6.6. vás pozývame na Leto s kovbojom - oslavu MDD od 14:00 v rusovskom parku na lúke pri pódiu.

25.5.2010 12:38

HUMANA People to People Slovakia dňa 25.5.2010 umiestnila 2 kontajnery, ktoré sú určené výhradne na zber použitých textílií, odevov a obuvi. HUMANA vyzdvihuje použité textílie a odevy: pánske, dámske, detské, lôžkoviny, stolnú bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy a doplnky. Musia byť čisté a nezničené.

HUMANA zospovedá za znovu použitie a recykláciu použitých textílií, odevov , obuvi a výťažok použije  na podporu sociálnych projektov v rozvojových krajinách

 Jeden kontajner je umiestnený vedľa budovy pošty na stojisku triedeného odpadu, a druhý je umiestnený pri železničnej stanici.

17.5.2010 10:22

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 20. 5. 2010  o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu.

 

17.5.2010 9:12

Západoslovenská energetika oznamuje, že z dôvodu prác na el. zariadeniach budú bez dodávky elektr. energie: 

Dňa: 20. 5. 2010

V čase: od 8:30 do 12:00 

Tieto ulice:

Balkánska 143, Irkutská 83, Kovácsova 50 - 103, Kórejská 1, Pohraničníkov, Vývojová aj miestny úrad.

10.5.2010 16:46

Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odbadu s obsahom škodlivín.
Zbierať sa budú tieto odpady:
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Celé znenie nájdete na našej stránke záložka Ruseko.

4.5.2010 11:53

Navrhovateľ, ISR s.r.o., predložil Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave podľa § 22  zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné proistredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepdisov zámer "Rusovce Tehelný hon". Verejnosť môže do do zámeru nahliadnuť na miestnom úrade na Vývojovej 8 v Rusovciach v kancelárii č. 7 počas úradných hodín, a svoje  písomné stanovisko môže doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave do 21 dní od doby, keď bola o  zámere informovaná obcou, t.j. do 25.5.2010.

1.5.2010 08:12

OZ Kukulienka pozýva všetky rusovské mamy, babky, tety, ich deti a všetkých príbuzných na tradičnú oslavu Dňa matiek. 

MÍĽA PRE MAMU - v sobotu 8.mája 2010 od 15:00 v areáli pred SĽUK-om.

28.4.2010 15:34

Na našej www stránke pod kultúrnymi akciami nájdete celý program, ktorý pripravuje pre deti muzeum Gerulata.

26.4.2010 14:04

Všetkých Vás pozývame v piatok 30.4.2010 od 18,00 pred poštu, kde spolu postavíme Máj. Deti nech si prinesú stužky na vyzdobenie o zábavu sa postará detský folklórny súbor Gerulata.

26.4.2010 13:37

Na našej www, úradná tabuľa nájdete celý list od Krajského úradu pre cestnú dopravu o povolení čiastočnej uzávierky cesti I. triedy č. 2, Balkánska cesta. I. etapa od 23.4.2010 do 16.5.2010 a II. etapa od 14.5.2010 do 16.5.2010 na žiadosť Transkontakt Medical spol. s.r.o.

22.4.2010 14:47

Na našej www - úradná tabuľa nájdete pozvánku na stretnutie vlastníkov pozemkov v k. ú. Čunovo 29.4.2010 o 18,00 hod. na MU Čunovo.

22.4.2010 14:39

Mestská časť Bratislava – Rusovce, Slovenský ľudový umelecký kolektív,Mestská časť Bratislava - Petržalka, Mestská časť Bratislava - Jarovce, Mestská časť Bratislava - Čunovo,

Vás srdečne pozývajú dňa 1.mája 2010 od 14,00 hodiny do areálu pred SĽUK om na

 „ 11. Zadunajský majáles“

Program nájdete na našej stránke, kultúrne akcie.

22.4.2010 13:59

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 29. 4. 2010  o 16,00 hod. v sále  miestneho úradu.

19.4.2010 17:27


DEŇ NARCISOV

Deti, žiaci ZŠ s MŠ v Rusovciach pracovali ako dobrovoľníci na stanovištiach v Rusovciach, Jarovciach a v Čunove. Počas 14. ročníka verejnej finančnej zbierky sa im podarilo vyzbierať a prispieť spolu s obyvateľmi týchto obcí do finančnej zbierky sumou 660,37 EUR. Narcis opäť spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomocť. Všetkým patrí veľké ďakujeme.

16.4.2010 14:09

O z n á m e n i e
pre politické strany a koalície
Voľby do NR SR
 Príjem nominácií členov politických strán a  koalícií do okrskových  volebných komisií pre voľby do NR SR sa budú  preberať v MČ Bratislava – Rusovce v podateľni okrem úradných hodín aj v nedeľu dňa 18.4.2009 od  9.00 hod. do 24.00 hod.Prestávka: 14.00 hod. -  16.00 hod. Kontakt:  tel.:   68207012,  mob.: 0903755307

15.4.2010 11:16

Dňa 24.4.2010 od 9,00 do 12,00 hod. sa uskutoční v našej mestskej časti očkovanie psov proti besnote. Očkovanie prebehne pri miestnom úrade. Cena očkovania je 4,00€, s lysetkou 5,00€.

 

13.4.2010 15:01

Oznamujeme Vám, že dňa 16.4.2010 sa uskutoční tak ako každý rok „Deň narcisov“.

Deti z našej školy sa budú pohybovať po mestskej časti a prijímať dobrovoľné príspevky  od nás občanov.

9.4.2010 10:16

Vážení obyvatelia Rusoviec, v záložke Rusovce na našej www stránke nájdete celé znenie výzvy od Okresného hasičského a záchranného zboru v Bratislave o nebezpečenstve vzniku požiarov.

6.4.2010 11:59

ANKETA: Na úradnej tabuli nájdete anketu ohľadom gaštanov na Gaštanovej aleji.

6.4.2010 10:10

Kompletný text znaleckého posudku gaštanov na ulici Pri gaštanovej aleji s fotografiami od p. Ing. Gabriely Juhasovej, CSc.

1.4.2010 19:38

Vážení občania Rusoviec, dovoľte aby sme Vám všetkým v mene starostu našej MČ, poslancov MZ a všetkých pracovníkov MÚ zaželali krásne a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov.

29.3.2010 14:30

Mestská časť Bratislava – Rusovce bude verejnou súťažou predávať pozemok na pac.č. 135, k.ú. Rusovce. Podmienky súťaže si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na adrese: Miestny úrad MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce, od 29. marca 2010 do 16.4.2010 (do 12 hod).

24.3.2010 16:44

OZNAM MÚ: Oznamujeme Vám, že z technických príčin bude v piatok 26.3.2010 matrika na MÚ v MČ Bratislava - Rusovce zatvorená. Overovanie listin a podpisov bude v tento deň  vykonávať Daniela Plišňáková v podateľni č. dv. 6 na I. poscodí. Ďakujeme za pochopenie.

23.3.2010 13:13

Jarná brigáda

 Mestská časť Bratislava - Rusovce, M. P. Ruseko a poslanci miestneho zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na jarnú brigádu

dňa 30. marca v utorok od 8,00 hod.

Stretneme sa pri vchode do lesoparku na Irkutskej ulici pri rampe.  Pracovné pomôcky budú k dispozícii. Pri rusovskom jazere bude pre pracujúcich dobrovoľníkov pripravený guláš. 

Pridajte sa k nám a spolu si vyčistíme naše Rusovce.

17.3.2010 14:07

Na základe žiadosti MČ Bratislava - Rusovce z  11.3.2010  sa uskutoční obhliadka gaštanov na ulici Pri gaštanovej aleji, ktoré sú určené na výrub podľa dendrologického znaleckého posudku  č.1/2010, vypracovaného Ing. Gabrielou Juhasovou,CSc. Obhliadka sa uskutoční dňa 22.3.2010 o 10.30. hod.

Výber  z dendrologického posudku je možné si prečítať v rubrike úradná tabuľa, alebo do kompletného  dendrologického posudku je možné nahliadnuť v kanc.č.7 miestneho úradu.

13.3.2010 17:36

OZ Kukulienka pozýva všetky deti na tradičnú JARNÚ VYCHÁDZKU DO ČAROVNÉHO LESA v sobotu 20.3. o 10:00. Stretneme sa pred SĽUK-om.

11.3.2010 10:03

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 18.3.2010 od 16,00 hod. v kul. sále miestneho úradu na Vývojovej ul. č. 8. Program zasadnutia nájdete na

http://www.bratislava-rusovce.sk/sk/samosprava/miestne-zastupitelstvo/program-zasadnuti/ zastupiteľstvo/program zasadnutí.

10.3.2010 16:00

Mestská časť Bratislava - Rusovce v spolupráci so spoločnosťou ROT - oproti kaštieľu, s.r.o. vyhlasuje
verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú
súťaž s predmetom riešenia
CASTELLUM -  NOVÉ CENTRUM RUSOVIEC.

Súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov a súťažiaci si ich môžu prevziať od 15.3.2010, na adrese ROT - Oproti kaštieľu, s.r.o., Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce.

Termín odovzdania súťažných návrhov je 19.5.2010.

8.3.2010 10:26

Oznamujeme Vám, že z dôvodu čerpania dovolenky bude knižnica v dňoch od 15.3.2010 do 5.4.2010 zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

2.3.2010 9:42

Na našej stránke pod samospráva, VZN si môžete prečítať návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2007 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie.

23.2.2010 8:20

Hlavné mesto SR  Bratislava, požiadalo  dňa 25.1.2010 o výrub 10 ks drevín a 55 m2 krovín, z dôvodu plánovanej výstavby "Okružnej križovatky Rusovce" na križovatke Balkánskej cesty, Vývojovej, Irkutskej a Colníckej ulice.

22.2.2010 11:23

Oznamujeme Vám, že od 23.2.2010 do 15.3.2010 bude pracovník Sl. plynárenskeho priemyslu vykonávať fakturačný odpočet plynu.

16.2.2010 15:45

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 25. 2. 2010  o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu.

11.2.2010 8:55

V utorok 16.2.vás pozývame na Fašiangový sprievod v maskách. Začiatok o  16:00 pred Miestnym úradom

9.2.2010 11:46

OZ Kukulienka pozýva deti do 12 rokov na Fašiangové tvorivé dielne v sobotu 13. februára o 16:30 v herni Materského centra v sobášnej sieni pri pošte. Čaká vás výroba fašiangových masiek a “basy” na fašiangový sprievod a na záver malá fašiangová diskotéka.

1.2.2010 13:40

Oznam o zápise detí do materskej školy v MČ Bratislava - Rusovce nájdete na úradnej tabuli.

18.1.2010 16:58

Celý dokumnent o zápise detí do 1. ročníka ZŠ nájdete  na úradnej tabuli.

7.1.2010 8:16

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 7. 1. 2010 o 15,00 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu.

29.12.2009 13:32

Prídte si štrngnúť do Rusoviec, MČ Bratislava - Rusovce pripravuje 2x silvestrovský eurguláš. Uvarený bude cca od 18,00hod.
Silvestrovské menu: guláš + varené vínko = 2,-€
a samozrejme ohňostroj.
Tešíme sa na Vás

22.12.2009 17:27

Vážení občania Rusoviec, dovoľte aby sme Vám všetkým v mene starostu našej MČ, poslancov MZ a všetkých pracovníkov MÚ zaželali štatné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2010.

22.12.2009 17:26

Oznamujeme Vám, že MÚ MČ Bratislava - Rusovce, bude v stredu 23.12.2009 a vo štvrtok 31.12.2009 z tecnických príčin zatvorený. Ďakujeme ze pochopenie.

15.12.2009 9:35

OZ Kukulienka srdečne pozýva všetky rusovské deti a ich rodičov na ozdobovanie spoločného vianočného stromčeka.
Stretneme sa v nedeľu 20.12. o 10:00 v Rímskom parčíku, kde spoločne vyzdobíme stromček vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Ozdoby si prineste z domu. Kreativite a nápadom sa medze nekladú.

9.12.2009 11:56

Na terase espressa Aréna v Rusovciach si môžete v dňoch 19-23.12.2009 zakúpiť vianočného kapra,a zároveň pochutnať na vianočných dobrotách,varenom vínku,a vianočnom punči....Príďte spolu s nami nasať trochu vianočnej atmosféry....

Otváracie Hodiny:

Sobota 19.12.2009 od 10.00 do 20.00
Nedeľa 20.12.2009 od 10.00 do 20.00
Pondelok 21.12.2009 od 14.00 do 20.00
Utorok 22.12.2009 od 14.00 do 20.00
Streda 23.12.2009 od 14.00 do 20.00

9.12.2009 11:05
Všetkých Vás srdečne pozývam na druhý ročník Vianočných trhov do Reštaurácie Stodola. Prídťe ochutnať vianočné špeciality (punč, varené vínko, cigánska, kapustnica) a tiež si môžete vybrať zo širokej ponuky vianočných doplnkov (svietniky, vence, keramika, knihy...)
Čaká Vás príjemná vianočná atmosféra, stretnutia s priateľmi a dobrá zábava.

Program:
11.12. - začiatok o 14:00
12.12. - začiatok o 11:00
12.12. - 15:30 Vystúpenie DFS Gerulata
12.12.- 16:00 Losovanie Vianočnej súťaže Rusovských novín (a
odovdzávanie hodnotných cien)
12.12.- 16:20 kapela Otík Band
13.12. - začiatok o 11:00

18.12. - začiatok o 14:00
19.12. - 11:00 dobročinná súťaž vo varení Halaszle (výťažok poputuje
Kresťanskej lige pod záštitou p. Škota)
20.12. - začiatok o 11:00

Teším sa na Vás!
7.12.2009 14:02

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce dňa 15.12.2006  od 13,00 hod. v sále miestneho úradu.

27.11.2009 11:19

II. kolo volieb do VÚC 28.11.2009: Pozývame Vás na II. kolo volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa bude konať v sobotu 28.11.2009 a kde si budeme spoločne voliť predesu BSK. Volebné miestnosti v kultúrnej sále MÚ na Vývojovej ulici 8 v Bratislave - Rusovciach sa otvoria presne o 7,00 hod. a zatvoria sa o 22.00 hod. Všetkých občanov pozývame k volebným urnám.

25.11.2009 15:52

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA - Rusovce dňa 26.11.2009 od 16,00 hod. v kul. sále miestneho úradu.

25.11.2009 15:10

Milé rusovské deti 

Pozývame všetky rusovské deti na stretnutie s Mikulášom, ktorý príde do Rusoviec spolu s Bratislavským bábkovým divadlom 

8.12.2009 o 17,00 hodine do kultúrnej sály miestneho úradu

 

25.11.2009 15:06

Milí dôchodcovia Rusoviec       

         Opäť sa blíži koniec roka a s ním aj najkrajšie sviatky roka Vianoce. Dovoľte mi preto , aby som Vás pozval  na vianočné  posedenie ,ktoré sa uskutoční dňa 1. decembra 2009 od 15,00 hod. v kultúrnej sále  miestneho úradu na Vývojovej ulici.    Teším sa na spoločné stretnutie

                             Dušan Antoš, starosta

31.10.2009 10:10

Lampiónový sprievod

V nedeľu 8.11. o 16:30 vás pozýva OZ Kukulienka na tradičný lampiónový sprievod. Začíname pred cintorínom.

30.10.2009 13:03

Helloween víkend v Ponteu:

Príďte sa  v sobotu 31. októbra od 18.00-ej hodiny  aj s vašimi deťmi pekelne dobre zabaviť na Halloween party do Pontea v Rusovciach. Hostia v maskách dostanú darček. Súťaž o najkrašiu tekvicu prebehne cez vikend.Cena pekelne chutného helloweenskeho bufetu len 18,50€.

V nedeľu 1. novembra už od 16.30 do 20.00 si môžte aj s vašimi deťmi a priateľmi prísť do Pontea zacvičiť bosu a spinning za zvýhodnené helloweenske ceny. Pre tých čo prídu cvičiť v maskách máme pripravené malé darčeky.Rezervácie: 0905/777 010

22.10.2009 17:22

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 29. 10. 2009 o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu. Program zasadnutia nájdete na  samospráva,MZ,program zasadnutí.

19.10.2009 15:55

Areál Divoká voda Vás pozýva na prvú šarkaniádu v areály vodných športov v Čunove dňa 24.10.2009 od 12,00 hod. Pripravený je bohatý kultúrny program, tombola a chutné jedlá. Info na t.č. 0905267661

19.10.2009 10:39

OZNAM - Vodohospodárska výstavba š.p., oznamuje, že z dôvodu vykonávania opráv na výklopnom moste cez pomocnú plavebnú komoru stupňa Čunovo sústavy vodných diel Gabčikovo - Nygymaros, bude doprava cez stupeň Čunovo dočasne vylúčená a to v nasledovných termínoch: dňa 20.10.2009 od 7 hod - 15 hod. a dňa 21.10.2009 7 hod - 15 hod.

28.9.2009 10:24

 Miestny úrad Bratislava - Rusovce prijme do zamestania stavebného inžiniera. Záujemcovia získajú bližšie informácie na miestnom úrade u p. Červenákovej, tel. č. 68207016. al. na cervenakova@bratislava-rusovce.sk

22.9.2009 16:28
Pozvánka na mimoriadne MZ 24.9.2009 - Pozvývame Vás na MZ, ktore sa uskutoční dňa 24.9.2009 o 19 hod. na MÚ MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, Bratislava - Rusovce. Program MZ najdete na úradnej tabuli.
22.9.2009 13:58
Knižnica zatvorená - Oznamujeme Vám, že knižnica v Rusovciach bude v dňoch 28.9.2009 a 1.10.2009 z technických príčin zatvorená.
22.9.2009 13:56
Predaj jabĺk - PD Dunaj BA - Rusovce ponúka na predaj jablká - odroda SPARTAN, cena 0,66 EUR /kg, vrátane DPH. Predaj je v areáli PD Dunaj, Vývojová 852, BA - Rusovce. Predajná doba: Pondelok - piatok: 8 - 15 hod. Sobota: 9 - 12 hod , Informácie na tel. čísle: 02/67202811 alebo 0905/613186. 
22.9.2009 13:46
PHSR - Oznamujeme, Vám, že MZ Bratislava - Rusovce dňa 17.9.2009 schválilo PHSR, obsah tohto dokumentu je k nahliadnutiu na sekretariáte MÚ v strankových hodinách.
22.9.2009 11:48
Stretnutie s poslancom Karolom Farkašovským - V utorok 22. 9. 2009 o 20,00 hod. sa v kultúrnej sále miestneho úradu na Vývojove ul. uskutoční stretnutie občanov s poslancom Karolom Farkašovským na tému: Strážime vidiecky charakter výstavby v Rusovciach a pripomienky k zmenám územného plánu.
10.9.2009 17:02
Pozvánka na MZ 17.9.2009 - Pozvyvame Vás na MZ, ktore sa uskutoční dňa 17.9.2009 o 14 hod. na MÚ MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, Bratislava - Rusovce. Program MZ najdete na úradnej tabuli.
3.9.2009 1:57
  Športový klub VAZKA Bratislava organizuje MAKADO 09 /Malé karpatské dobrodružstvo/, preteky dvojíc na horských bicykloch podľa mapy - v sobotu 19.9. 2009. Centrum je v Marianke. V nedeľu 20.9. ponúkame pretekárom ale najmä všetkým športuchtivým Rusovčanom krátky šprint jednotlivcov podľa mapy.

Bližšie informácie nájdete na www.makado.vba.sk alebo na domovskej stránke klubu www.vba.sk Všetkých srdečne pozývame!
28.8.2009 12:23
Na našej úradnej tabuli nájdete podmienky verejnej súťaže na výberové konanie - výmena vchodových dverí objekt BND Pohraničníkov 60
26.8.2009 15:58

    Pozývame Vás na kul. - spoločenskú akciu "Deň Rusoviec", ktorá sa uskutoční v rusovskom parku 29.8.2009 od 14,00 hod. Podrobný program nájdete na našej stránke - kultúrne akcie.

26.8.2009 13:43

Zatancujte si s profesionálmi!

Tanečná škola Mirky Kosorínovej a Mateja Chrena v Ponteu - Activity Parku Rusovce organizuje nové zápisy do tanečnych kurzov pre deti (už od 4 rokov),pre mládež aj dospelých. Prihlásiť sa možete osobne od 2. - 4. septembra od 16:00 do 20:00, alebo mailom na kosorinova@ponteo.sk alebo telefonicky na 0902 18 44 10 . Kurzy začínajú od 7. septembra!

26.8.2009 10:45
Otvorenie školského roka 2009/2010, viac info na úradnej tabuli MČ.
26.8.2009 8:56

Každá kačka pomôže! Adoptujte si tú svoju na www.pretekykacic.sk už teraz  a podporte tak neziskovú organizáciu podľa vlastného výberu.  Dňa 5. septembra od 12.hod. sa na Vás tešíme v Areáli Divoká voda v Bratislave-Čunove. Čakajú na Vás preteky adoptovaných kačíc, raftových tímov, hry a aktivity pripravené zapojenými organizáciami a ďalší veselý program pre deti aj dospelých. A samozrejme - skvelé ceny pre majiteľov najrýchlejších kačíc : ) Dovidenia na pretekoch! Vaša kačica Alica z Komunitnej nadácie Bratislava

26.8.2009 7:55

Školská jedáleň  Základnej školy a materskej školy v Jarovciach  prijme hlavnú a pomocnú kuchárku s termínom nástupu ihneď. Záujemkyne hláste sa prosím na riaditeľstve ZŠ s MŠ Jarovce na telefónnom čísle 02/62860332.

21.8.2009 10:54

Vážení rusovčania,

z dôvodu preplnenia nášho stojiska bude toto uzatvorené do 3.9.2009.

Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie limitu množstva odpadu  t. j. jeden občan na jeden rok môže odovzdať 200l odpadu. Väčšie množstvá spracúvajú podniky celomestského charakteru.

17.8.2009 11:05
 Na našej www stránke na úradnej tabuli nájdete podmienky výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ v Rusovicah.
13.8.2009 9:40
 Oznamujeme Vám, že lekáreň v Rusovciach bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená od 17.8.2009 do 30.8.2009.
12.8.2009 14:39

  Pozývame Vás na kul. - spoločenskú akciu "Deň Rusoviec", ktorá sa uskutoční v rusovskom parku

                                         29.8.2009 od 14,00 hod.

Podrobný program nájdete na našej stránke - kultúrne akcie.

10.8.2009 14:29

Oznamujeme, Vám že dňa 12.8.2009 t.j. streda bude v čase od 8:00 do 14:00 hod.prerušená dodávka pitnej vody a to na ulicia:

Laténska, Bronzová, Keltská, Druidská.

31.7.2009 12:05

PD Dunaj ponúka na predaj slivky odrody: Najbolja, čačanská lepotica, stanley. Cena za 1kg je 0,40€. Predaj začína od 24.7.2009 v areáli PD Dunaj. Čas predaja je pondelok - piatok od 8,00 do 16,00 hod, v sobotu od 9,00 do 13,00 hod. Informácia na t. č. 02/67202811, 0905613186.

27.7.2009 11:14
MČ Bratislava - Rusovce súrne hladá brigádnikov na umývanie okien, ktore su na administartívnej budove  (starý MÚ-pošta) na Balkanskej ulici 102. Informácie na sekretariáte 02/68207016.
24.7.2009 10:14

PD Dunaj ponúka na predaj slivky odrody: Najbolja, čačanská lepotica, stanley. Cena za 1kg je 0,60€. Predaj začína od 24.7.2009 v areáli PD Dunaj. Čas predaja je pondelok - piatok od 8,00 do 16,00 hod, v sobotu od 9,00 do 13,00 hod. Informácia na t. č. 02/67202811, 0905613186.

23.7.2009 15:25
Oznamujeme Vám, že Pošta v Rusovciach bude dňa 24.7.2009 počas celého dňa s technických príčin zatvorená.  
15.7.2009 10:29

Dnes t. j. 15.8.2009 približne od 11,00 hod bude v Rusovciach prebiehať postrek proti komárom. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s postrekom.

15.7.2009 8:09

Upozorňujeme občanov na povinnosť nahlasovania zabíjania zvierat pre súkromnú domácu spotrebu viac o tejto povinnosti nájdete na úradnej tabuli.

14.7.2009 15:21

Vážení spoluobčania, v týchto dňoch MČ zisťuje prostredníctvom dotazníkov Vaše podnety a návrhy, ktoré poslúžia pri vypracovaní "Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Rusovce". Jeho elektronickú podobu môžete vyplniť tu:

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

14.7.2009 13:46

Pri gaštanovej aleji sa našli kľúče od auta. Informáciu získate na MU u p. Jajcajovej, tel. č. 0903787453

10.7.2009 12:16
Upozornujeme občanov MČ Bratislava - Rusovce, že sa v našej MČ rozmohlo vykrádanie rodiných domov. Viac informácií najdete na úradnej tabuli - POZOR NA ZLODEJOV!!!
8.7.2009 11:10

Mestská časť Bratislava – Rusovce bude verejnou súťažou predávať  stavbu súp. č. 262 na Balkánskej ul., (k.ú. Rusovce) so zastavaným a priľahlým pozemkom. Podmienky súťaže si záujemcovia môžu na miestnom úrade vyzdvihnúť do 24. júla 2009.

7.7.2009 12:18
MČ Bratislava - Rusovce vypísala konkurz na kontrolóra. Voľba kontrolóra sa uskutoční dňa 17.9.2009 na zasadnutí MZ pričom prihlášky je možné zaslať do 2.9.2009 na MÚ MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 85110 Bratislava - Rusovce. Podrobné podmienky sú uverejnené na úradnej tabuli MČ.
6.7.2009 14:31

Mestská časť Bratislava – Rusovce bude verejnou súťažou predávať objekt na Irkutskej ulici, súp. č. 81, tzv. Maďarská škola. Podmienky súťaže si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na adrese: Miestny úrad, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, od 2. júla 2009 do 20. júla 2009 (vrátane), každý pracovný deň od 8,00 do 16,00 hod.

6.7.2009 9:47

V prípade priaznivého počasia bude od 6.7.2009 do 10.7.2009 prebiehať postrek gaštanov v rusovskom parku.

3.7.2009 8:20

Z dôvodu vykonávania prác na el. zariadeniach budú bez dodávky el. energie tieto ulice:

 9.7.2009 Hájová, Colnícka, Gerulatská, Lesnícka, Kovácsová (č. 104-145), Balkánska (pár. č. 120-176 a nepár. 145-191), Irkutská 15 OP - reštaurácia a rodinný dom, 84 OP - záhrada, 201, Maďarská 31 - RD.

10.7.2009 Balkánska č. 9000VE - bufet (ako je železnica SR).

3.7.2009 8:14

Oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy komunikácie bude časť ulice Kovácsova - pred MÚ v dňoch od 1.7.2009 do 14.7.2009 uzatvorená.

2.7.2009 16:27
MČ Bratislava - Rusovce vypísala súťaž na predaj objektu súp. č. 81, postavenom na pozemku parc. č. 125 v k.ú Rusovce. Podmienky súťaže sa nachádzajú na úradnej tabuli MČ.
2.7.2009 11:50
Oznamujeme Vám, že v dňoch od 6. do 15. jula 2009, sa bude vykonávať oprava komunikácie na Hájovej ulici,  preto Vás žiadame, aby ste na vyznačených miestach  počas prác neparkovali svoje autá. Ďakujeme za pochopenie.
1.7.2009 11:03
Oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy komunikácie bude časť ulice Kovácsova. t.j. pred MÚ, v dňoch od 1.7.2009 do 14.7.2009 uzatvorená.
30.6.2009 11:09

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 6.7.2009 do 10.7.2009 sa bude vykonávať postrek pagaštana konského v areály rusovského parku. (len v prípade priaznivého počasia)

30.6.2009 11:07

 Asfaltovanie v Rusovciach pokračuje a to nasledovne:od 2.7.2009 do 3.7.2009 ulice Pohraničníkov, krátka Keltská, Maďarská a od 6.7.2009 do 8.7.2009 ulica Hájová.

Žiadame Vás aby ste v týchto termínoch na uvedených uliciach neparkovali svoje vozidlá.

26.6.2009 12:07
Oznamujeme Vám, že asfaltérske práce na ulici Pohraničníkov budú pokračovať ešte v dňoch 2. a 3. jula 2009,  preto Vás žiadame, aby ste na uvedenej ulici počas prác neparkovali svoje autá.
19.6.2009 10:20
Oznamujeme Vám, že v dňoch od 24. do  26. júna 2009 sa budú vykonávať na ulici Pohraničníkov a na ulici krátka Keltská  asfaltérske práce, preto Vás žiadame , aby ste na uvedených uliciach počas prác neparkovali svoje autá.
18.6.2009 14:55
 Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2009 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu. Viac..
4.6.2009 10:17
Voľby do EU parlamentu: Oznamujeme Vám, že v sobotu dňa 6.6.2009 sa v čase od 7:00 do 22:00 budú konať voľby do EU parlamentu v budove MÚ MČ Bratislava - Rusovce na Vývojovej ulici č. 8, podľa určených okrskov.
3.6.2009 10:47

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6. júna 2009, občianske združenie Trojhraničný Veterán Car Club z Rusoviec, usporiada 4.ročník Trojhraničný veterán stretnutie so štartom o 9,00 hod.  v Rusovciach pred hotelom PONTEO a s cieľom v Maďarskej republike v termálnom kúpalisku Lipót.

30.5.2009 17:42
V nedeľu 7.6. pozýva OZ Kukulienka všetky deti na oslavu MDD - Indiánske leto s Kukulienkou v Rusovskom parku na lúke pri pódiu od 15:00
20.5.2009 13:13

Oznamujeme Vám, že pracovníci firmy Infra  Service budú od 20.5.2009 do 27.5.2009 v čase od 9:00 do 20:00 hod. odpisovať v našej MČ stavy vodomerov.

Pokiaľ nebudete doma nechajte pracovníkom na viditeľnom mieste stav vášho vodomeru.

Na požiadanie sa pracovníci preukážu svojim preukazom, č. p. sú 0004 a 0017.

15.5.2009 10:31

    Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční 21.5.2009 od 16,00 hod. v sále miestneho úradu. Program nájdete na našej www stránke - program zasadnutí al. tu...

14.5.2009 15:08
Týždeň modrého gombíka - oznamujeme Vám, že v čase od 18 do 24.mája sa bude konať Týždeň modrého gombíka.  Cieľom zbierky je vyzbierať finančné prostriedky na financovanie dopravy protitetánových vakcín a na zabezpečenie a realizáciu očkovania proti novorodeneckému tetanu v Laose.Zbierka bude prebiehať vo vybraných obciach a miestach v celej Slovenskej republike. 
4.5.2009 10:47
Jednota dôchodcov pozýva občanov dňa 13.5.2009 na zájazd do termálneho kúpaliska Veľký Meder. Odchod je o 8 hod s parkoviska pred nákupným strediskom. Informácie u p. Lisickej, p. Šiškovej, alebo na sekretariáte 02/68207016.
4.5.2009 10:42

Prerušenie dodávky elektrickej energie:Oznamujeme Vám, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach elektr. rozvodu, budú dňa 6.5.2009 v čase od 8:30 - 12:00 hod. bez el. energie tieto ulice:Balkánska pár. 120-158 a nepár. 145-179, Colnícka, Gerulatská 3, 3A,10, Irkutská 15 OP - Reštaurácia, 201 - rod. dom, Lesnícka 23,25, Maďarská 31.

Dňa 12.5.2009 od 8:30 - 14:00 hod. bude bez el. energie lokalita Prístavište Kajakárov.

        Západoslovenská energetika, a. s.

4.5.2009 7:56
9.5. vás pozývame o 15:00 na Míľu pre mamu - oslavu Dňa matiek od 15:00 pred SĽUK-om
29.4.2009 15:15

Pozývame Vás na vyzdobovanie a stavanie mája, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 30.4.2009 o 18,00 hod. pred poštou, v Rímskom parčíku. Pri zdobení nám zaspieva DFS Gerulata.

                                                   Nezabudnite si doniesť mašle.

28.4.2009 13:27

 Pozývame Vás na Zadunajský majáles, ktorý sa uskutoční  1.5.2009 v rusovskom parku v areály pred SĽUKom. Začiatok kultúrneho programu je o 14,00 hod. Program nájdete na našej stránke - kultúrne akcie.
                                                       
                             Tešíme sa na Vás

20.4.2009 11:51

Očkovanie psov proti besnote  - 25.4.2009 sa bude konať ochranné očkovanie psov proti besnote v čase od 13.00 do 15.00 pred budovou MÚ MČ Bratislava - Rusovce na Vývojovej ulici č. 8. Prosíme majiteľov psov, aby si so sebou zobrali aj očkovací preukaz. Za jedného očkovaného psa  aj s lisetkou je cena 4,97 EUR. Očkujú sa  psy od 4 mesiacov. Upozorňujeme občanov, že očkovanie psov a mačiek je na Slovensku povinné!

20.4.2009 11:27
Miestne zastupiteľstvo - Pozývame Vás na   zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 2009 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu na Vývojovej ulici č. 8.
20.4.2009 11:24
Deň narcisov - Oznamujeme Vám, že výška vyzbieraných finančných príspevkov pre nadáciu Liga proti rakovine, ktorá sa uskutočnila dňa 17.apríla 2009 v mestskej časti Bratislava - Rusovce je 797,48 € (24 024,882 Sk). Všetkym občanom, ktorí prispeli na túto zbierku srdečne ďakujeme.  
16.4.2009 16:22

Liga proti rakovine - Oznamujeme Vám, že nadácia Liga proti rakovine, tak ako každy rok organizuje finančnú zbierku. Žiaci v doprovode učiteľa budú v piatok 17.4.2009 v dopoludňajších hodinách vyberať v mestskej časti finančné príspevky. O vyzbieranej sume Vás budeme informovať.

16.4.2009 16:18
DERATIZÁCIA - Oznamujeme Vám, že na výkon deratizácie požiadal MÚ MČ Bratislava - Rusovce pracovníkov firmy PRO - INSEKT, ktora bude túto činnosť vykonávať navštevou nehnuteľností našej MČ v dňoch od 18 do 30.4.2009, denne od 10.00 do 18.30 hod. Majitelia nehnuteľností si budú hradiť výkon deratizácie na vlastné náklady. 
1.4.2009 23:58
Pozývame Vás na  mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 8. apríla 2009 o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu. Viac...
1.4.2009 16:37
Voličské preukazy - Oznamujeme voličom, ktorí sa nebudú zdržiavať počas II. kola voľby prezidenta SR v mieste trvalého bydliska, že voličské preukazy sa z  organizačných dôvodov budú vydávať v piatok, dňa 3. 4. 2009, iba do 10,00 hod. na MÚ Bratislava – Rusovce, Vývojová č. 8. Ďakujeme za pochopenie.
30.3.2009 17:21
Voľby prezidenta SR: Oznamujeme Vám, že v sobotu dňa 4.4.2009 v čase od 7:00 do 22:00 sa bude konať druhé kolo voľby prezidenta SR v budove MÚ MČ Bratislava - Rusovce na Vývojovej ulici č. 8, podľa určených okrskov.
23.3.2009 22:32

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 26. 3. 2009 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu. Viac..

20.3.2009 14:10
Oznámenie k voľbám prezidenta SR - Oznamujeme občanom, že MČ Bratislava - Rusovce zriadila tel. linku za účelom nahlasovania potreby prenosu volebnej schránky. Na tel. čísle 02/62411895 je možné objednať návštevu volebnej okrskovej komisie s prenosnou volebnou schránkou. Prenosná volebná schránka je určená pre imobilných občanov našej MČ.
20.3.2009 13:51
Voľby prezidenta SR: Oznamujeme Vám, že v sobotu dňa 21.3.2009 v čase od 7:00 do 22:00 sa bude konať prvé kolo voľby prezidenta SR v budove MÚ MČ Bratislava - Rusovce na Vývojovej ulici č. 8, podľa určených okrskov.
20.3.2009 10:05
OZ Kukulienka pozýva všetky deti na tradičnú JARNÚ VYCHÁDZKU DO ČAROVNÉHO LESA v nedeľu 29.3.2009 o 10:30. Stretneme sa pred SĽUK-om.
11.3.2009 9:52
OZ Kukulienka pozýva všetky deti na detské divadelné predstavenie O lenivom lišiakovi” vo štvrtok 19. marca o 17:00 v herni materského centra v budove pošty. Vstup ZDARMA.
9.3.2009 16:37

 

 Našiel sa pánsky horský bicykel čierno - fialovej farby. Informácie na t. č. 02/62859319.

3.3.2009 14:47

Oznamujeme Vám, že z dôvodu vykonávania prác na el. rozvodov budú dňa 18.3.2009 v čase od 8:00 - 17:00 hod. bez el. energie tieto ulice: Hájová, Balkánska, Colnícka, Gerulatská, Irkutska 15 OP - Reštaurácia, 201 - rod. dom, Lesnícka, Maďarská 31, Kovácsova 104 - 145.

Dňa 19.3.2009 od 8:00 - 15:00 hod. budú bez el. energie tieto ulice: Balkánska, IlýrskaII, 1097 - rod. domy a lokalita Prístavište Kajakárov.

        Západoslovenská energetika, a. s.

2.3.2009 17:37

Voličské preukazy - Oznamujeme Vám, že voličské preukazy sa vydávajú v úradných hodinách na MÚ MČ BA-Rusovce od 1.3.2009 do 20.3.2009.

2.3.2009 16:15

 

   Milé dámy!

Zoznámte  sa s jarnými trendami v líčení a s novikami starostlivosti o plet. Vo víkendových dňoch 7. a 8. mara od 10:00 - 18:00 hod. sa o Vás bezplatne postará tím  profesionálnych vizážistov. K tomu zľava na vybrané masáže a ľahké jedlá. Priďte do Ponteo Activity Park Rusovce.

Viac sa dozviete na www.ponteo.sk

23.2.2009 20:21

RUSOVSKÉ NOVINY

Pozrite si  online a vyhrajte hodnotné ceny!!!

20.2.2009 13:46
Odpočet plynu - Oznamujeme odberateľom zemného plynu, že v dňoch od 23.2.2009 do 13.3.2009 bude pracovník SPP Distribucia vykonávať cyklický odpočet plynu. Žiadame odberateľov, ktorí majú zamknutú skrinku na zámok, aby ich odomkli a tak sprístupnili plynomer na vykonanie odpočtu.
18.2.2009 15:07

Maškrtný štvrtok v reštaurácii a pizzérii v Rajke 26.2.2009 nevarte, prídte k nám najesť sa do sýtosti. Všetky druhy jedál z jedálneho lístka za polovičnú cenu. Už tretí krát v Maďarsku. Smerom na Dunakuliti uprostred dediny. Rezevácia stola na nižšie uvedenom tel. čísle.

Info na www.rakasz.eu, alebo na t. č. 0915 103 581

13.2.2009 15:53
24.2. o 16:30 vás pozývame na FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD. Začiatok sprievodu je pred miestnym úradom
11.2.2009 15:09
             Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 19.2.2009 o 16,00hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu.
11.2.2009 12:06
Čerpanie dovolenky - všeobecný lekár MUDr. Fajtová - Oznamujeme Vám, že všeobecnú lekárku MUDr. Fajtovu z bude z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch od 16.2 do 18.2.2009 zastupovať MUDr. Vávrová na Záporožskej ulici. Ord.hod. pondelok 12-16.30 hod a utorok 8 -12 hod.
9.2.2009 08:00

 Revitalizácia územia pri zdravotnom stredisku
Vážení spoluobčania, mestská časť pripravuje revitalizáciu lokality pri zdravotnom stredisku. Radi uvítame Vaše pripomienky, návrhy a nápady, ktoré budú slúžiť ako podklad pri príprave urbanistickej štúdie. Viac ...

1.2.2009 12:58
Gynekologická ambulancia: od 1.februára 2009 zmena ordinačných hodín. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1. februára 2009 došlo k presunu časti ordinačných hodín z pondelka do iných pracovných dní. Viac informácii v submenu služby, zdravotníctvo, gynekologická ambulancia, alebo www.gyn-zena.sk 
21.1.2009 11:27
Oznamujeme Vám, že povinný zápis detí do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2009/2010 sa uskutoční v ZŠ s MŠ na Vývojovej ulici 228, Bratislava - Rusovce v piatok 6.2.2009 od 15,00 do 18,00 hod. a v sobotu 7.2.2009 od 8,00 do 12,00 hod. Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží: občianský preukaz, rodný list dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.  
08.1.2009 12:54
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 15.1.2009 od 16.00 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu. Viac..
17.12.2008 8:20
Ozdobovanie vianočného stromčeka. Kukulienka srdečne pozýva všetky Rusovské deti na ozdobovanie spoločného vianočného stromčeka. Stretneme sa v nedeľu 21.12. o 10:30 v Rímskom parčíku, kde spoločne vyzdobíme stromček vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Ozdoby si prineste z domu. Kreativite a nápadom sa medze nekladú.
15.12.2008 15:12
Zatvorené s technických príčin - Oznamujeme Vám, že dňa 31.12.2008 bude MÚ MČ Bratislava - Rusovce s technických príčin zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
8.12.2008 14:37
Pozvánka: Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2008 o 13.30 hod. v zasadacej miestnosti miestneho úradu. 
4.12.2008 14:20
Pozvánka na výstavu GERULATA - Rímsky vojenský tábor v Rusovciach - Humanitné centrum Kresťanskej ligy pre pomoc postihnutých na Slovensku Vás všetkých pozýva na  výstyvu GERULATA - Rímsky vojenský tábor v Rusovciach pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Rusovciach, ktorá sa bude konať v dňoch od 10.12.2008 do 31.1.2009, pondelok až piatok od 15,00 do 18,00 hod. v priestoroch Humanitného centra Kresťanskej ligy  na Kovácsovej ulici č. 85 v Rusovciach.   
22.11.2008 10:31
Pozývame Vás na zasadnutie MZ Rusovce, ktoré sa uskutoční 27.11.2008 o 16.00 hod. Viac..
12.11.2008 11:49
MČ Bratislava Rusovce Vás 20.11.2008 o 9.00 hod. pozýva na otvorenie nového náučného chodníka. Viac.. 
2.11.2008 13:28
V nedeľu 9.11. o 17:00 vás pozývame na tradičný lampiónový sprievod. Začíname pred cintorínom.
31.10.2008 13:01

        Pozývame Vás na benefičný koncert "Pokoj ľuďom dobrej vôle...", ktorý sa uskutoční dňa 13.12.2008 o 17,00 hod. v sále miestneho úradu pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Rusovciach. V programe vystúpia FS Javorček a Lipa, DFS Gerulata, spevácka zložka SĽUK-u, FS z Čunova, Jaroviec a FS Prvosienka.
Výťažok z dobrovoľného vstupného bude slúžiť na humanizáciu starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím z Chráneného bývania - Gerulata v Rusovciach.

PhDr.Ján Škott v spolupráci s MČ Bratislava - Rusovce

31.10.2008 12:55

Milé naše rusovské deti,
pozývame Vás na Mikulášske posedenie v sále miestneho úradu na Vývojovej ulici č. 8, kde príde spolu s Bratislavským bábkovým divadlom aj Mikuláš a rozdá Vám darčeky.
                                 
5.12.2008 od 18,00hod.

31.10.2008 12:52

  Srdečne pozývame všetkých našich dôchodcov na vianočné posedenie, ktoré sa uskutoční v sále miestneho úradu na Vývojovej ulici č. 8, v Rusovciach dňa 2.12.2008 od 15,00 hod.
Pripravený je program zatancujú Vám deti z DFS Gerulata a do tanca Vám bude hrať skupina p. Volárikovej.

Tešíme sa na Vás.

31.10.2008 12:49

Za poskytnutie informácie vedúcej k dopadnutiu alebo stotožneniu páchateľa sprejujúceho úradnú tabuľu exekútorského úradu na Kovácsovej ulici č. 320/46 v Rusovciach poskytnem finančnú odmenu. Info na uvedenej adrese.

31.10.2008 12:47

Vážení občania,
Hotel Divoká Voda Vás pozýva na prvé kačacie hody, ktoré sa budú konať v dňoch od 1.11. do 1.12.2008 v hoteli Divoká Voda v Čunove v Areáli vodných športov. Cena kačacieho menu je 219,- Sk.

Tešíme sa na Vás!

31.10.2008 12:46

Dopravný podnik Bratislava, a.s., hľadá záujemcov o udržiavanie zastávok MHD počas zimnej sezóny na území Mestskej časti Bratislava - Rusovce. Práca je odmeňovaná hodinovou mzdou na základe zmluvy s DP, nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie na sekretariáte p. starostu t. č. 68207016

23.10.2008 9:10
Pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční dňa 30.10.2008 o 16.00 hod. v kultúrnej sále MÚ. Program...
16.10.2008 16:41
Pošta - oznam Slovenská pošta č. 59 v MČ Bratislava - Rusovce oznamuje obyvateľom mestskej časti, že v súvislosti s prechodom na EURO zabezpečí bez poplatkov od 2.1.2009 výmenu Slovenských kokún na eurá.
10.10.2008 11:23
MC Kukulienka vás pozýva na tradičnú kukulienkovskú Šarkaniádu v sobotu 18.10. o 15:30 v priestore letiska PD Dunaj na Vývojovej ulici
5.10.2008 14:07
Doplnenie telefonického kontaktu na nahlásenie poruchy verejného osvetlenia v sekcii dôležitých telefónnych čísel.
11.9.2008 14:56
Odstávka pitnej vody na Keltskej ulici. Oznamujeme Vám, že z dôvodu havárie vodovodu bude dňa 11.9.2008 od 20 hod. odstavená pitná voda na Keltskej ulici.  Predpokladané odstránenie havárie bude vo večerných hodinách nasledujúceho dňa t.j. 12.9.2008. Ďakujeme za pochopenie.
10.9.2008 14:08

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti  Bratislava - Rusovce dňa 18.9.2008 od 16.00 hod v sále miestneho úradu. Program...

3.9.2008 11:39
Srdečne pozývame rusovské deti na hľadanie pokladu kráľa Ondreja. Hľadať sa bude v sobotu 13. 9. od 10:00 v Rusovskom lesoparku. Hľadači pokladu sa môžu vopred registrovať na www.kukulienka.sk
27.8.2008 21:43
Dobrovoľný hasičský zbor vás pozýva na XXI. ročník Medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou v parku Rusovského kaštieľa 30.8.2008 od 10:00.
26.8.2008 11:32

Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, koré sa uskutoční dňa 02.09.2008 v čajovni  základnej školy v Rusovcich na Vývojovej ulici o 19.00 hod. Viac...

15.8.2008 14:06
Pozývame Vás na mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 19.08.2008 o 17.00 hod pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Rusovciach v priestoroch sobášnej siene v bývalom miestnom úrade. Program...
7.8.2008 16:53

Mestská časť BA - Rusovce Vás pozýva na organovo - husľový koncert pri príležitosti 800. výročia 1. písomnej zmienky o Rusovciach, ktorý sa uskutoční 19.08.2008 o 19.00 hod v kostole sv.Márie Magdalény. Viac..

30.7.2008 11:58

Mestská časť v spolupráci s Obvodným oddelením Policajného zboru Ba-Rusovce rozbiehajú projekt bezpečných a čistých Rusoviec. Zvýšená pozornosť vo forme častých kontrôl bude venovaná miestam vzniku čiernych skládok ako aj miestam s najčastejšími prejavmi vandalizmu.Viac...

30.7.2008 11:54
Gynekologická ambulancia MUDr. J. Chabadovej bude mať počas mesiacov júl a august skrátené ordinačné hodiny nasledovne: Po-Pia od 8.00-12.00
30.7.2008 11:52

Počas dovolenky MUDr. M. Fajtovej  - ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v dňoch od 19.08.2008 do 31.08.2008 bude zabezpečené zastupovanie u MUDr. Edity  Vávrovej na poliklinike Záporožská nasledovne: Po. 13.00-17.00, Ut. Str. Štvr. 8.00 - 12.00 a Pia. 8.00-10.30 hod.

28.7.2008 17:03
Odstávka pitnej vody na Keltskej ulici. Oznamujeme Vám, že z dôvodu havárie vodovodu bude dňa 28.7.2008 o 20 hod. odstavená pitná voda na Keltskej ulici.  Predpokladané odstránenie havárie bude vo večerných hodinách nasledujúceho dňa t.j. 29.7.2008. Ďakujeme za pochopenie.
25.7.2008 11:17

      Oznamujeme Vám, že dňa 29.7.2008 od 19,00 hod. bude v sále miestneho úradu mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

16.7.2008 15:35

   Oznamujeme Vám, že lekáreň v Rusovciach bude od 21.7.2008 do 3.8.2008    zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

7.7.2008 11:45

Prerušenie dodávky elektrickej energie: Na základe písomného oznamu zo Západoslovenskej energetiky Vás informujeme , že z dôvodu vykonania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú dňa 14.7.2008 bez dodávky elektrickej energie ulice Hadriánova, Starorímska, Septímiová, Trajánova, Antická a časť ulice Balkánska. Ďakujeme za porozumenie.

1.7.2008 9:43

Pozývame Vás na verejné zhromaždenie obyvateľov, ktoré sa uskutoční 9. júla 2008 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu na témy:

 - Revitalizácia námestia v centre Rusoviec
 - Vyhlásenie kultúrnej pamiatky Unesco - Rímsky vojenský tábor - kastel Gerulata

Stretnutia sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva kultúry SR a Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.

20.6.2008 20:06

Pozývame Vás na dostihovú dráhu v Petržalke 29. júna od 14.00 hodiny na Veľkú cenu Rusoviec, Jaroviec a Čunova. Sprievodný program: MJD Jarovce – mužský spevácky zbor, hasiči Jarovce, Rusovce, Čunovo, DFS Gerulata, DFS Čunovský spevácky kŕdeľ, Dog Rescue – záchranný systém psovodi.

20.6.2008 11:38

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční 26.6.2008 od 16.00 hod v sále miestneho úradu.

18.6.2008 17:44
MP Ruseko vydalo smernicu o podmienkach prevádzky stojiska kontajnerov.
18.6.2008 15:42

Medzinárodná súťaž “Na kanáli” a memoriál Jozefa Pallesicha
DHZ Rusovce pozýva na okresné previerky pripravenosti a IX. ročník medzinárodnej súťaže “Na kanáli” a memoriál Jozefa Pallesicha. Podujatie je 21.6. od 8.00 pod hrádzou (pri bufetoch).

16.6.2008 11:59

Výstava: "Slnko nad Východnou"
Humanitné centrum Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, Bratislava – Rusovce, v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, Bratislava a Národným osvetovým centrom Bratislava Vás pozývajú na integrovanú výstavu, ktorá bude vo výstavných priestoroch Humanitného centra Kovácsova 85 v Bratislave - Rusovciach od 16. 6. do 30.6. 2008 v pracovné dni od 8.00 – 17.00 hod. Viac...

3.6.2008 14:43

Bratislava spúšťa novú informačnú službu pre rodiny s deťmi TK KBS, mr;jk

Symbolicky na Deň detí 1. júna 2008 spúšťa Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy skúšobnú prevádzku novej internetovej informačnej služby, ktorá je orientovaná na bratislavské rodiny.   Na oficiálnej internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk pribudne nová sekcia Rodina. Stránka bude poskytovať predovšetkým praktické informácie pre rodiny a rodičov. Viac tu..
30.5.2008 12:35
Slovenská pošta, Bratislava 59 v Rusovciach Vám oznamuje, že dňa 2.6.2008 bude z technických príčin zatvorené.
30.5.2008 12:34
Dobrovoľný hasičský zbor v Rusovciach Vás pozýva na "Deň otvorených dverí", ktorý sa uskutoční dňa 1.6.2008. Dobrovoľný hasiči Vám pred požiarnou zbrojnicou predvedú hasičskú techniku a zároveň pozývajú aj deti, s ktorými spoločne oslávia MDD.
15.5.2008 16:07

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční 22.5.2008 od 16,00 hod v kultúrnej sále úradu.

Program nájdete na www.bratislava-rusovce, samospráva, program zasadnutí.

14.5.2008 15:52
Farma Lúčny Dvor bude predávať v sobotu 17.5.2008 od 14,00 hod na trhovisku v Čunove hydinu na ďaľší chov - húsatá , káčatá, morky, mulardy, a nosnice mládky.
07.5.2008 8:30

Od 1.6.2008 budú predĺžené otváracie hodiny Slovenskej pošty v Rusovciach: pondelok-piatok 8:00-12:00 a 12:30-18:00 hod.

2.5.2008 11:18

Od dnešného dňa budú vďaka bezplatnému zapožičaniu spoločnosti Hewlett-Packard Slovakia slúžiť 3 multifunkčné zariadenia v ZŠ, MŠ a internetovej miestnosti MiÚ.

30.4.2008 12:50

Pozrite si program majálesu v rubrike Rusovce/Kultúrne akcie, ktorý sa uskutoční 3.5.2008.

30.4.2008 10:30
V rubrike Rusovské noviny si môžete stiahnuť elektronickú podobu najnovšieho výtlačku za mesiac máj.
21.4.2008 10:42

Dňa 26.4.2008 od 10.00  do 12.00 hod. bude prebiehať pred miestnym úradom očkovanie psov proti besnote. Očkovať sa môžu psíkovia starší ako 4 mesiace. Cena vakcíny je 120,- Sk , lyssetka 30,- Sk. Doneste si so sebou očkovací preukaz.

18.4.2008 11:13

Dňa 3.5.2008 sa v areáli pred SĽUKom uskutoční 9. Zadunajský majáles, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame. Podrobný program nájdete na našich stránkach v oddiely - úradná tabuľa - Pozvánka na 9. Zadunajský majáles.

18.4.2008 11:10

Pozývame Vás dňa 30.4.2008 v stredu od 18.00 hodiny do rímskeho parčíku (pred poštou), kde spolu najskôr ozdobíme a potom postavíme máj. Tešíme sa na Vás.

16.4.2008 13:55
Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - Dňa 24.4.2008 o 16.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Miestneho zastupiteľstva v budove MÚ MČ Bratislava - Rusovce, na Vývojovej ulici č. 8 v Bratislave - Rusovciach.
16.4.2008 13:52

Kampaň Liga proti rakovine - Deti a žiaci ZŠ s MŠ v Rusovciach ďakujú všetkým, ktorí nezostali ľahostajní a dobrovoľne sa zapojili či už ako dobrovoľníci, alebo prispievatelia dňa 11.4.2008 do kampane Liga proti Rakovine. Spolu sa nám podarilo prispieť sumou 15 813,- Sk.

2.4.2008 15:27

Pozývame Vás na Veľkú cenu o pohár starostu Rusoviec rádiom riadených modelov automobilov v mierke 1:24, ktorá sa uskutoční 5. apríla 2008 v kultúrnej sále miestneho úradu na Vývojovej ulici od 10:30 hod - štart kvalifikačných rozjázd, od 13:00 hod - štart finálových jázd.

19.3.2008 16:46
Dňa 27.3.2008 o 16.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Miestneho zastupiteľstva v budove MÚ MČ Bratislava - Rusovce, na Vývojovej ulici č. 8 v Bratislave - Rusovciach.
19.3.2008 10:00

Vážení občania,
v priebehu mesiacov december, január a február zasiahol Slovensko a tak aj Rusovce silný vietor až víchrica, ktorá znehodnotila rozhlasové vedenie na Kovácsovej a Hájovej ulici. Počas februára sme začali realizovať orezávanie stromov v trase rozhlasového vedenia a dnešným dňom t.j. 19.03.2008 od 8.30 hod prebieha skúška rozhlasu so spisovaním konkrétnych nefunkčných reproduktorov a možných ďalších porúch vedenia, ktoré sa budú následne opravovať.
Prosíme Vás o strpenie. Ďakujeme za pochopenie.

RUSEKO, m.p.
tel: 0904 129 355 alebo 02/68207022

5.3.2008 16:50
Pridaný zoznam povolených rozkopávok a zaujatí verejného priestranstva v rubrike Úradná tabuľa.
19.2.2008 11:51
Dňa 28.2.2008 sa uskutoční zasadnutie Miestneho zastupiteľstva o 16.00 hod. v budove Humanitného centra Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku (bývale jasle) na Kovácsovej ulici 85 v Bratislave - Rusovciach.
22.1.2008 10:31
Dňa 24.01.2008 sa uskutoční zasadnutie Miestneho zastupiteľstva o 16.00 hod.
22.1.2008 9:45
Skúšobná prevádzka novej webstránky MČ Bratislava Rusovce spustená.
3.11.2007 18:18
V pondelok 5.11.2007 o 18.45 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie poslaneckej skupiny, ktorá bude pripomienkovať dotvorenie novej web stránky MČ Rusovce  na miestnom úrade.

Nedela 20. augusta 2017

meniny má

Anabela


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (22%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 29254


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio