Piatok 22. 11. 2019
Dnes má meniny Cecília

Oznamy

20
nov
2019

Výzva spol. Západoslovenská distribučná a. s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a. s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach, a to najneskôr do 07. 01. 2019.
 
20
nov
2019

Oznam o prerušení distribúcie elektriny 22. 11. 2019

Na základe oznámenia spol. Západoslovenská distribučná a. s. upozorňujeme obyvateľov ulíc: Balkánska, Gerulatská, Keltská, Kovácsova, Lonayova, Pohraničníkov a Hájenka, že dňa 22. 11. 2019 bude v čase od 8 - 13 hod. prerušená distribúcia elektriny.
 
19
nov
2019

Priestory sály a klubovne v požiarnej zbrojnici na prenájom

Od januára 2020 bude možné prenajať si priestory sály a klubovne (novovytvorený priestor) požiarnej zbrojnice na rôzne spoločenské akcie, rodinné a firemné oslavy, konferencie, prednášky, záujmovú činnosť (krúžky) či iné aktivity. Priestory sály budú vybavené stolmi, stoličkami, dataprojektorom, premietacím plátnom a miestnosť bude ozvučená. Do miestnosti sa zmestí max. 80 osôb (v závislosti od spôsobu usporiadania sály). Klubovňu bude možné využívať najmä na záujmovú činnosť - rôzne kurzy, krúžky, školenia pre menší počet ľudí a pod. Do klubovne sa zmestí max. 15 osôb (v závislosti od spôsobu usporiadania klubovne). K dispozícii bude aj wifi vo všetkých priestoroch, šatňa, kuchyňa vybavená chladničkami, sporákom a základnou výbavou (taniere, poháre, príbor a pod.) a toalety. Aby sme vedeli nastaviť spôsob fungovania týchto nájmov, rozhodli sme sa pre prieskum, na základe ktorého potom spracujeme časový harmonogram a podrobnosti nájmov. Ak teda máte záujem o dlhodobejší, krátkodobý alebo jednorazový prenájom, dajte nám, prosím vedieť do 2. decembra 2019, písomne na adresu miestneho úradu alebo e-mailom na adresu kubicova@bratislava-rusovce.sk svoje predstavy, min. v nasledujúcej štruktúre: meno/priezvisko, resp. názov organizácie/občianskeho združenia/kontaktná adresa/tel. č./e-mail; označenie priestoru, ktorý si chcete prenajať (sála/klubovňa); termín/termíny predpokladaného prenájmu a preferovaná hodina; účel, na ktorý si chcete priestor prenajať; predpokladaný počet ľudí, ktorí budú priestor užívať; iné informácie, ktoré považujete v súvislosti s nájmom za dôležité. Ďakujeme.
 
15
nov
2019

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Na základe oznámenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. si vás dovoľujeme informovať o plánovaných prerušeniach distribúcie elektriny v MČ Bratislava-Rusovce.
 
12
nov
2019

Dopravný prieskum spoločnosti D4R7 v Petržalke a Jarovciach

Spoločnosť D4R7 Construction s. r. o. vykoná dňa 13. novembra 2019 (streda) dopravný prieskum vo vybraných lokalitách "Petržalka" a "Jarovce". V prípade nepriaznivého počasia môže byť termín upravený. Prieskumy budú vykonávané videozáznamom, bez dopravných obmedzení. Dopravným prieskum sa uskutočňuje za účelom získania vstupov pre vytvorenie simulácie dopravnej situácie počas obmedzení pri výstavbe jednotlivých etáp križovatky Jarovce - napojenie D4D2. Predmetné miesta prieskumov sú definované v prílohe.