Streda 23. 10. 2019
Dnes má meniny Alojzia

Kontakty na všetky oddelenia

Sídlo miestneho úradu:                                                                                                                                                           ► Späť na Miestny úrad
Miestny úrad MČ Bratislava-Rusovce
Vývojová ulica č. 8
851 10 Bratislava-Rusovce

IČO: 00304611
DIČ: 2020910870

Telefón: + 421-2-68 20 70 11 ústredňa
Fax : + 421-2-68 20 70 13
 


 

Úradné hodiny
 

Kontakty: 

Oddelenie

Meno

Tel. číslo

E -mail

 

Starostka

 

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

 

68207016


starostka@bratislava-rusovce.sk 

Sekretariát starostu

Zuzana Červenáková

68207016

cervenakova@bratislava-rusovce.sk

Prednostka

Mgr. Martina Zuberská

68207029

prednostka@bratislava-rusovce.sk

Finančné oddelenie

Ing. Pavol Holúbek

68207023

holubek@bratislava-rusovce.sk

Podateľňa

Darina Jenčíková

68207012

podatelna@bratislava-rusovce.sk

Správa majetku

Ing. Oľga Stuparinová

68207031

spravamajetku@bratislava-rusovce.sk                 

Životné prostredie 
a drobné stavby

Anna Gábrišová

68207030

gabrisova@bratislava-rusovce.sk

Rozvoj MČ

Ing. Alexander Kitanovič

68207035

kitanovic@bratislava-rusovce.sk

Miestne dane a poplatky

Jana Hlušeková

68207028

hlusekova@bratislava-rusovce.sk

Matrika, ohlasovňa pobytov,
rybárske lístky,
overovanie podpisov a listín

Mgr. Veronika Kollárová

68207027

kollarova@bratislava-rusovce.sk

Správa hnuteľného majetku 

Janette Kubicová

68207026

kubicova@bratislava-rusovce.sk

Kultúra, odd. soc. vecí

Mária Jajcajová

68207025

jajcajova@bratislava-rusovce.sk

Mzdy a personálne oddelenie

Edita Karácsonyová

68207024

mzdove@bratislava-rusovce.sk

Spoločný stavebný úrad

Ing. Alena Briganová

68207018

briganova@bratislava-rusovce.sk

Spoločný stavebný úrad

Ing. Iveta Trnková 

68207033

trnkova@bratislava-rusovce.sk

Spoločný stavebný úrad

Ing. Zuzana Kubánková

68207019

kubankova@bratislava-rusovce.sk

Kontrolór

Ing. Vladimír Mráz

 

kontrolor@bratislava-rusovce.sk

Školstvo a nájomne byty

Mária Broszová

68207031

broszova@bratislava-rusovce.sk

Cezhraničná spolupráca, projekty Mgr. Judita Trnovcová 68207026

trnovcova@bratislava-rusovce.sk

Ruseko - riaditeľ

Ing. Branislav Straka

68207022

straka@bratislava-rusovce.sk

Ruseko

Katarína Strapcová

68207022

strapcova@bratislava-rusovce.sk